Huskatt korthår                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->                                                            
1 175,50 21 HCS n 09 24 Prinsen LO1770 Hane (K) Eva Hellkvist BIK min170225 35,11 vk170917 35,11 min170226 35,1 ck170702 35,1 dk170618 35,08 skkk170813 35,08 vk170916 35,08 äk-vk170326 35,07 spin170520 35,05 bik171022 35,05 nerk170122 25 spin170521 25 nerk170604 25 dk170617 25 ck170701 25 skkk170812 25 elk171111 25 nerk170121 20 bik171021 20 elk171112 20 äk-vk170325 15                                                            
2 175,36 21 HCS n 09 23 NW Dancer DSM LO1591 Hona (K) Eva Hellkvist BIK äk-vk170325 35,08 ck170701 35,08 dk170617 35,07 elk171111 35,07 bik171021 35,06 spin170521 35,04 nerk170121 25 min170226 25 dk170618 25 ck170702 25 skkk170812 25 skkk170813 25 bik171022 25 elk171112 25 min170225 20 äk-vk170326 20 spin170520 20 nerk170603 20 nerk170604 20 nerk170122 15 vk170916 15                                                            
3 175,14 9 HCS f 09 Mixi LO990 Hona (K) Kerstin Norlin & Eva Norlin JKK birka(2)171112 35,04 fräs170107 35,03 sc170729 35,03 birka(1)171112 35,03 uk170617 35,01 östk170325 25 jkk170812 25 msk170903 25 gek170513 20                                                                                    
                                                                                                     
Huskatt långhår                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->                                                              
1 175,25 15 HCL f 09 22 Izza LO1699 Hona (K) Eva Hellkvist BIK nerk170122 35,06 min170225 35,06 min170226 35,05 dk170617 35,04 vk170916 35,04 spin170520 35,02 äk-vk170325 25 spin170521 25 dk170618 25 skkk170812 25 vk170917 25 nerk170121 20 äk-vk170326 20 nerk170603 20 nerk170604 20                                                                        
2 175,19 20 HCL n 09 Max LO1767 Hane (K) Eva Hellkvist BIK elk171112 35,07 ck170701 35,04 spin170521 35,03 ck170702 35,03 bik171022 35,02 min170226 25 äk-vk170326 25 spin170520 25 dk170617 25 skkk170812 25 vk170916 25 bik171021 25 elk171111 25 nerk170121 20 nerk170122 20 min170225 20 äk-vk170325 20 nerk170603 20 dk170618 20 vk170917 15                                                              
3 165,15 10 HCL n 23 WW'15 Ove LO1683 Hane (K) Sandra Björk FMK dk170618 35,05 vk170917 35,05 sydk170409 35,04 äk171210 35,01 äk171209 25 sviss170513 20 spin170521 20 elk171112 20 min170225 15 äk-vk170326 15                                                                                  
                                                                                                     
Huskatt senior                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->                                                                    
1 150,14 18 HCS n 09 Sören Fernström DSM LO1299 Hane (K) Ann-Sofie Leveau CK sviss170513 30,03 häk171015 30,03 dk170617 30,02 häk171014 30,02 vrk170422 30,01 dk170618 30,01 msk170903 30,01 östk171007 30,01 östk171008 30,01 bik171021 30,01 bik171022 30,01 birka(1)171112 30,01 birka(2)171112 30,01 sviss170514 20 ck170701 20 skkk170813 20 skkk170812 15                                                                    
2 150,11 13 HCS n 22 Pipen LO931 Hane (K) Eva Hellkvist BIK skkk170812 30,03 skkk170813 30,03 spin170520 30,01 spin170521 30,01 nerk170603 30,01 nerk170604 30,01 äk-vk170326 25 dk170617 20 min170225 15 min170226 15 äk-vk170325 15 ck170702 15                                                                              
3 150,08 5 HCL ns 24 Bianca DSM LO1167 Hona (K) Jessica Sjöberg NERK nerk170121 30,02 nerk170122 30,02 äk171209 30,02 elk171111 30,01 elk171112 30,01                                                                                            
                                                                                                     
Huskatt veteran                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->                                                                          
1 150,10 14 HCS ns Goliat DSM LO1202 Hane (K) Matilda Ewerlöf ELK skkk170812 30,02 skkk170813 30,02 vk170916 30,02 vk170917 30,02 elk171112 30,02 spin170520 30,01 spin170521 30,01 väk170701 30,01 bik171021 30,01 bik171022 30,01 äk171209 30,01 äk171210 30,01 väk170702 25 elk171111 25                                                                          
2 150,08 12 HCS f 09 Mixi LO990 Hona (K) Kerstin Norlin & Eva Norlin BIRKA msk170903 30,03 nerk170603 30,02 fräs170107 30,01 sk170311 30,01 östk170325 30,01 uk170617 30,01 sc170729 30,01 jkk170812 30,01 birka(1)171112 30,01 birka(2)171112 30,01 gek170513 25 nerk170121 20                                                                              
3 150,07 12 HCS n 09 Wilma LO993 Hona (K) Caroline Råberg NERK nerk170121 30,02 väk170702 30,02 nerk170122 30,01 östk170326 30,01 vrk170422 30,01 nerk170604 30,01 uk170618 30,01 däk171001 30,01 östk171008 25 elk171112 25 nerk170603 20 msk170903 20