Vuxen hona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->                                                                        
1 275,99 11 BUR n NW SC Stjärnviks Divine Embla JW DVM LO308503 Hona Sara Mitzeus MIN vk170916 55,26 vk170917 55,26 min170226 55,19 min170225 55,18 äk171209 55,1 elk171112 55,07 bik171021 55,04 bik171022 55,04 skkk170812 40 skkk170813 40 äk171210 40                                                                                
2 275,95 15 KOR  NW SC S*Mästertassen Nadee DVM DSM LO292232 Hona Karin Dessne FRÄS nerk170121 55,29 nerk170122 55,23 skkk170812 55,17 fräs170107 55,13 fräs170108 55,13 östk170325 55,12 sviss170514 55,11 uk170618 55,1 ck170701 55,09 sc170729 55,09 östk170326 55,08 sviss170513 55,07 ck170702 55,07 msk170903 45 min170225 40                                                                        
3 275,72 8 BSH ns 24 64 GIC SE*Forever Loved Silver Soli LO327227 Hona Jennie Härsjö Lundh ÄK sydk170408 55,22 sydk170409 55,2 äk-vk170325 55,16 äk-vk170326 55,12 spin170520 55,02 väk170701 45 väk170702 45 vk170917 45                                                                                      
                                                                                                     
Vuxen hane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->                                                                            
1 275,85 12 BEN n 24 32 SC S*KungsgardenCats Dolphin RX322810 Hane Ulrica Lindblom Granlid SYDK sydk170408 55,2 sydk170409 55,2 äk171209 55,16 äk-vk170326 55,15 vk170916 55,14 sk170311 55,13 min170226 55,11 väk170701 55,09 väk170702 55,09 sk170312 45 äk-vk170325 45 vk170917 45                                                                              
2 275,61 13 BML ns 11 31 SC SE*Miss World's Edmonton DVM LO314719 Hane Pernilla Moberg CK nerk170603 55,16 äk171210 55,14 östk171007 55,13 östk170325 55,11 östk170326 55,07 nerk170121 45 nerk170122 45 ck170702 45 sc170729 45 sc170730 45 nerk170604 40 östk171008 40 äk171209 40                                                                            
3 275,58 12 BSH a SC Zoro Bonibrit*LT LO312976 Hane Jens Lindgren & Darren Fieldhouse MSK vrk170423 55,18 birka(1)171112 55,14 uk170618 55,1 gek170513 55,08 gek170514 55,08 sk170312 45 uk170617 45 jkk170812 45 jkk170813 45 vk170916 45 däk171001 45 birka(2)171112 45                                                                              
                                                                                                     
Kastrat hona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->                                                      
1 275,44 24 BSH ns 11 SW SP SC S*Pymans Maj-Britt DSM DVM LO211387 Hona (K) Anne-Maj Nilsson TCC vk170917 55,11 äk171209 55,09 vrk170423 55,08 nerk170603 55,08 vk170916 55,08 väk170702 55,06 väk170701 55,05 sc170730 55,05 östk171007 55,05 birka(1)171112 55,05 sc170729 55,04 jkk170813 55,04 sk170311 55,03 sk170312 55,03 jkk170812 55,03 östk170325 55,02 gek170513 55,02 gek170514 55,02 östk170326 55 östk171008 55 min170225 45 min170226 45 uk170618 45 äk171210 45                                                      
2 275,35 14 BUR a SW SP IC S*Piapizzi's Early Dawn DSM LO262217 Hona (K) Anneli Ferm VÄK nerk170122 55,11 nerk170604 55,07 elk171111 55,07 min170226 55,06 min170225 55,04 elk171112 55,04 äk-vk170325 45 äk-vk170326 45 nerk170603 45 sc170730 45 msk170903 45 vk170916 45 vk170917 45 äk171209 45                                                                          
3 275,28 11 BUR h SP S*Mad About Amazing Creamy Cupcake LO298990 Hona (K) Grethel Öberg JKK msk170903 55,13 fräs170107 55,05 äk171210 55,05 fräs170108 55,03 uk170617 55,02 uk170618 55,02 sc170729 45 sc170730 45 östk171007 45 birka(1)171112 45 äk171209 45                                                                                
                                                                                                     
Kastrat hane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->                                          
1 275,68 30 BUR n SW SP GIC S*Piapizzi's Klumsy Keddie DSM DVM LO297247 Hane (K) Åsa Widh & Anne Nordström SYDK min170225 55,16 sydk170408 55,14 min170226 55,13 sydk170409 55,13 nerk170121 55,12 dk170618 55,12 vk170916 55,11 nerk170122 55,1 sviss170513 55,1 msk170903 55,1 äk171210 55,1 väk170702 55,09 vk170917 55,09 äk-vk170325 55,08 äk-vk170326 55,08 sviss170514 55,08 nerk170603 55,08 sk170311 55,07 väk170701 55,07 elk171111 55,07 spin170520 55,06 sk170312 55,05 nerk170604 55,05 skkk170812 55,05 spin170521 55,03 elk171112 55,02 dk170617 45 sc170730 45 skkk170813 45 äk171209 45                                          
2 275,51 16 BEN n 24 SP SC S*KungsgardenCats Sun Dog DSM DVM RX296417 Hane (K) Hillevi Förhammar SK äk171209 55,11 sc170729 55,1 östk171007 55,1 birka(1)171112 55,1 birka(2)171112 55,1 jkk170813 55,07 östk170325 55,06 sc170730 55,06 däk170930 55,06 östk171008 55,06 jkk170812 55,05 däk171001 55,03 östk170326 55,02 sydk170409 45 väk170702 45 äk171210 40                                                                      
3 275,36 14 BSH n 24 SP SC S*Tassar & Svans Cosmos LO292365 Hane (K) Peter Hultenius JKK vrk170423 55,1 fräs170107 55,09 sök170603 55,07 sök170604 55,05 häk171014 55,05 häk171015 55,04 uk170618 55,03 uk170617 55,01 min170226 45 sc170729 45 sc170730 45 jkk170812 45 jkk170813 45 suk170819 45                                                                          
                                                                                                     
Ungdjur / Junior                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->                                                                      
1 275,57 16 BEN n 24 IC S*KungsgardenCats UnderDog JW RX335793 Hane Ulrica Lindblom Granlid & Sofia Granlid SYDK sk170311 55,15 jkk170812 55,12 gek170514 55,11 suk170820 55,1 sydk170409 55,09 sc170729 55,09 sc170730 55,09 jkk170813 55,09 msk170903 55,09 väk170702 55,04 väk170701 55,03 sk170312 45 östk170326 45 gek170513 45 uk170617 45 uk170618 45                                                                      
2 275,48 14 BUR c GIC S*Piapizzi's Fee-Bee JW LO333307 Hona Åsa Widh & Anne Nordström SYDK nerk170603 55,13 äk-vk170325 55,1 sydk170408 55,09 min170226 55,08 äk-vk170326 55,08 sydk170409 55,06 dk170618 55,05 sviss170514 55,04 sviss170513 55,03 spin170520 55,01 spin170521 55,01 min170225 45 sk170311 45 dk170617 45                                                                          
3 275,34 8 BUR n SE*Caruzellen's Jack Sparrow JW LO336710 Hane Susanne Bengtsson MIN dk170618 55,09 sviss170513 55,08 sviss170514 55,06 ck170702 55,06 ck170701 55,05 spin170520 45 dk170617 45 vk170916 45                                                                                      
4 265,38 6 OCI n 24 SE*Hot Thundereans Kudi JW RX332310 Hona Hans Boskär & Paulo Boskär NERK vrk170423 55,17 nerk170122 55,14 östk170326 55,04 östk170325 55,03 nerk170121 45 sydk170408 45                                                                                          
5 265,32 5 OCI b 24 FI*Riddle The Riddler JW LO340842 Hane Hans Boskär & Paulo Boskär & Lena Boskär Lööf NERK msk170903 55,16 däk170930 55,06 däk171001 55,06 bik171021 55,04 bik171022 45                                                                                            
                                                                                                     
Senior                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->                                                              
1 150,25 18 BUR a SW SP IC S*Piapizzi's Early Dawn DSM LO262217 Hona (K) Anneli Ferm VÄK elk171111 30,07 nerk170122 30,06 väk170701 30,04 väk170702 30,04 äk171209 30,04 äk171210 30,04 min170226 30,03 msk170903 30,03 vk170916 30,03 elk171112 30,03 min170225 30,02 äk-vk170326 30,01 nerk170604 30,01 äk-vk170325 25 vk170917 25 nerk170603 20 sc170730 20 nerk170121 15                                                                  
2 150,19 20 BSH n 24 SP IC S*Applecat Roland DSM LO258253 Hane (K) Christina Gäfvert FRÄS vrk170423 30,05 fräs170107 30,04 östk171007 30,04 fräs170108 30,03 sc170729 30,03 birka(1)171112 30,02 östk170325 30,01 gek170514 30,01 uk170618 30,01 nerk170121 25 nerk170122 25 sk170311 25 sk170312 25 jkk170812 25 jkk170813 25 msk170903 25 däk171001 25 birka(2)171112 25 gek170513 20 nerk170603 20                                                              
3 150,13 11 BEN n 22 CH S*Leopardettes Doreen Defender JW RX262281 Hona Caroline Jonsson SUK jkk170812 30,04 sc170730 30,03 jkk170813 30,02 suk170820 30,02 östk171008 30,02 birka(2)171112 30,02 sc170729 25 birka(1)171112 25 suk170819 20 östk171007 20 nerk170603 15                                                                                
                                                                                                     
Veteran                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->                                                
1 150,14 27 BSH ns 11 SW SP SC S*Pymans Maj-Britt DSM DVM LO211387 Hona (K) Anne-Maj Nilsson TCC vrk170423 30,03 jkk170812 30,03 jkk170813 30,03 vk170917 30,03 min170225 30,02 min170226 30,02 väk170701 30,02 väk170702 30,02 vk170916 30,02 äk171210 30,02 sk170311 30,01 sk170312 30,01 östk170325 30,01 östk170326 30,01 gek170513 30,01 gek170514 30,01 nerk170603 30,01 nerk170604 30,01 uk170617 30,01 uk170618 30,01 sc170729 30,01 sc170730 30,01 östk171007 30,01 birka(1)171112 30,01 birka(2)171112 30,01 äk171209 30,01 östk171008 25                                                
2 150,06 13 BSH d 24 SP EC S*Sagorikets Jum-Jum LO207504 Hane (K) Peter Hultenius JKK sviss170513 30,02 sök170603 30,01 sök170604 30,01 suk170819 30,01 suk170820 30,01 häk171014 30,01 häk171015 30,01 min170225 25 min170226 25 vrk170423 25 sviss170514 25 jkk170812 25 jkk170813 25                                                                            
3 150,06 9 BUR j SP SC Hemp Ling LT Moderns Ix Chel LO219733 Hona (K) Maria Hempel BK msk170903 30,02 nerk170121 30,01 nerk170122 30,01 däk170930 30,01 däk171001 30,01 väk170701 20 väk170702 20 elk171111 20 elk171112 20                                                                                    
                                                                                                     
Avelshona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->                                                                                              
1 44,47 4 OCI n 24 SC SE*Alsmarks Imryldeen RX316704 Hona Cecilia Alsmark & Björn Alsmark FRÄS gek170513 50 gek170514 46,7 uk170617 36,7 nerk170603 13,3                                                                                              
2 42,23 4 BSH h GIC LT*Padauza Sabrina LO286622 Hona Erika Ivarsson MSK sök170603 46,7 suk170820 46,7 suk170819 33,3 väk170702 20                                                                                              
3 25,53 3 BEN n 22 32 IC SE*OneWorld Cinders of the Clouds LO322807 Hona Kevin Prah & Miia Gråsten & Jennie Johansson SYDK skkk170813 30 vk170916 23,3 vk170917 23,3                                                                                                
                                                                                                     
Avelshane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->                                                                                              
1 60,00 4 BSH a IC Autumn Blues Biscuit Cat RX326116 Hane Ulrika Eriksson & Conny Jansson JKK jkk170812 63,3 jkk170813 60 däk170930 56,7 däk171001 53,3                                                                                              
2 54,43 4 BUR c CH Whisper vom Silvan LO284920 Hane Anne Nordström & Sofie Abbereus & Johan Nordström FMK sydk170408 63,3 sydk170409 50 väk170702 50 väk170701 36,6                                                                                              
3 51,10 4 BUR c SC S*Piapizzi's Jo-Jo JW LO314682 Hane Wendy Mörk FMK äk-vk170325 63,3 min170225 46,7 min170226 43,3 äk-vk170326 33,3                                                                                              
                                                                                                     
Uppfödning                                                                                                      
plac. tot poäng antal namn uppfödare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->                                                
1 67,33 27 S*Piapizzi's Anne Nordström & Sofie Abbereus & Johan Nordström FMK äk-vk170325 68 elk171111 68 min170225 66 min170226 66 äk-vk170326 66 dk170618 66 skkk170813 66 elk171112 66 sydk170408 64 sydk170409 64 nerk170603 64 nerk170604 64 vk170917 64 sviss170514 62 sviss170513 58 sk170311 56 sk170312 56 väk170701 56 sc170730 54 vk170916 54 nerk170122 52 dk170617 52 väk170702 52 msk170903 52 nerk170121 48 sc170729 46 skkk170812 46                                                
2 64,00 20 S*KungsgardenCats Ulrica Lindblom Granlid & Sofia Granlid SYDK sydk170408 66 sydk170409 66 sk170311 60 sk170312 56 birka(1)171112 56 birka(2)171112 56 äk171209 52 äk-vk170325 50 vk170917 50 östk171008 50 väk170702 48 östk170326 46 vk170916 46 östk171007 46 äk171210 46 väk170701 44 nerk170121 40 äk-vk170326 40 nerk170122 38 östk170325 30                                                              
3 56,67 7 S*Applecat Ulrika Eriksson & Conny Jansson JKK jkk170812 62 jkk170813 60 däk171001 48 uk170618 44 däk170930 42 sc170730 36 sc170729 28