Vuxen hona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->                                                                      
1 277,08 14 MCO f SC S*PreciousBlue's Curly Sue DSM DVM LO296401 Hona Helena Löfgren UK bjk170422 55,45 gek170513 55,42 bjk170423 55,41 gek170514 55,4 däk170930 55,4 sök170603 55,39 uk170618 55,35 sök170604 55,33 däk171001 55,33 fräs170107 55,3 fräs170108 55,27 häk171014 55,27 häk171015 55,26 sk170312 40                                                                          
2 276,84 8 NFO f 09 24 NW SC S*Pysida's Ultra JW DSM DVM LO298682 Hona Ewa Jansson & Maria Maja Karlsson DÄK nerk170121 55,61 nerk170122 55,4 nerk170603 55,3 min170225 55,28 min170226 55,25 nerk170604 55,24 väk170701 45 väk170702 45                                                                                      
3 276,64 16 NFO as 09 24 SC S*Segersjös Qickan DVM LO317257 Hona Christina Selander SK vrk170423 55,51 birka(2)171111 55,38 jkk170812 55,28 östk170325 55,26 ck170701 55,21 sc170729 55,2 jkk170813 55,18 sc170730 55,17 östk170326 45 nerk170603 45 ck170702 45 msk170902 45 östk171007 45 östk171008 45 birka(1)171111 45 sk170311 40                                                                      
                                                                                                     
Vuxen hane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->                                                          
1 276,79 21 NFO n 01 21 62 SC S*Pax' Galileo JW LO321121 Hane Eleonor Nilsson ELK elk171111 55,45 nerk170604 55,35 vk170916 55,34 sydk170408 55,33 elk171112 55,32 sydk170409 55,31 vk170917 55,31 msk170902 55,29 väk170701 55,27 spin170521 55,24 spin170520 55,21 sc170729 55,18 dk170618 55,14 sc170730 55,14 dk170617 55,1 nerk170603 45 skkk170812 45 äk171209 45 äk171210 45 äk-vk170326 40 skkk170813 40                                                            
2 276,25 22 SIB n 09 24 SC S*Lubov Sibiri Petrov Nazarov DVM RX313889 Hane Kerstin Lönnqvist ÖSTK gek170513 55,27 sk170311 55,25 uk170617 55,25 gek170514 55,24 östk171008 55,24 äk171209 55,24 östk170325 55,23 östk170326 55,23 östk171007 55,23 sk170312 55,19 fräs170107 55,11 fräs170108 45 nerk170121 45 sydk170409 45 uk170618 45 vk170916 45 elk171111 45 elk171112 45 äk171210 45 nerk170603 40 nerk170604 40 jkk170812 40                                                          
3 276,00 12 NFO n 09 SC S*Milda ma Tildes Barba Blixt LO317654 Hane Birgitta Forsberg BJK suk170819 55,23 suk170820 55,21 uk170618 55,2 sök170603 55,19 sök170604 55,17 sol171104 55,17 bjk170423 55,16 häk171014 55,15 häk171015 55,15 bjk170422 55,14 sol171105 55,11 uk170617 45                                                                              
                                                                                                     
Kastrat hona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->                                                                    
1 275,79 16 SIB n 24 SP SC S*Klintgården's Sasha DSM DVM RX241055 Hona (K) Annika Ågren & Mikael Ågren GEK nos170916 55,18 nos170917 55,18 bjk170423 55,17 bjk170422 55,16 däk171001 55,1 uk170618 55,09 bik171021 55,09 gek170513 55,08 gek170514 55,07 uk170617 55,07 sk170312 45 sc170729 45 sc170730 45 suk170819 45 suk170820 45 birka(2)171111 45                                                                      
2 275,63 8 SIB f 23 SP CH S*Ulvstorps Gårds Mimosa LO270187 Hona (K) Annelie Eriksson DK sydk170408 55,18 sydk170409 55,15 sviss170513 55,12 sviss170514 55,1 dk170618 55,08 ck170701 55,06 vk170916 45 äk171210 45                                                                                      
3 275,58 14 MCO f 03 BW SW SP SE*KobbaCat's Beauty LO314452 Hona (K) Thomas Snällström & Maria Fellman SK väk170701 55,14 nerk170121 55,11 sk170311 55,11 nerk170603 55,11 väk170702 55,11 däk170930 55,11 nerk170122 55,1 nerk170604 55,09 birka(2)171111 55,08 sk170312 55,07 fräs170108 55,05 fräs170107 55,04 däk171001 45 birka(1)171111 45                                                                          
                                                                                                     
Kastrat hane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->                                                                                
1 275,73 8 NFO n 03 24 IP SC S*Pysida's Vasall DSM DVM LO299334 Hane (K) Ann-Charlott Lokasaari DÄK elk171111 55,17 suk170819 55,15 väk170702 55,14 äk171210 55,14 äk171209 55,13 suk170820 55,12 däk170930 55,1 väk170701 45                                                                                      
2 275,73 11 NFO n 03 GIP SC SE*Storytail's Berlioz DVM DSM LO298667 Hane (K) Karin Kronvall BIK skkk170813 55,17 dk170617 55,16 äk-vk170326 55,14 dk170618 55,14 äk-vk170325 55,12 vk170917 55,09 bik171021 55,09 vk170916 55,07 sviss170514 45 skkk170812 45 bik171022 45                                                                                
3 265,49 14 NFO n 03 22 SP S*Myselisia's Westwood DSM LO295340 Hane (K) Annie Gylling ELK skkk170812 55,16 elk171112 55,15 sk170312 55,11 spin170520 55,07 min170225 45 äk-vk170325 45 äk-vk170326 45 sydk170408 45 sydk170409 45 dk170617 45 skkk170813 45 vk170916 45 vk170917 45 min170226 40                                                                          
                                                                                                     
Ungdjur / Junior                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->                                                                          
1 276,42 14 NFO n 09 24 S*Myselisia's Tamlin LO339406 Hane Cecilia Gylling & Annie Gylling & Thomas Gylling ELK msk170902 55,41 elk171112 55,28 vk170916 55,26 elk171111 55,26 östk171008 55,21 äk171209 55,18 sc170729 55,09 sc170730 55,09 bik171021 55,08 bik171022 55,07 däk170930 45 däk171001 45 östk171007 45 äk171210 45                                                                          
2 276,26 14 NFO n 24 S*Dalkullans Halloween JW LO334232 Hona Inger Nilsson SK gek170513 55,28 gek170514 55,26 nerk170604 55,25 bjk170423 55,24 suk170819 55,23 sk170311 55,22 sk170312 55,22 bjk170422 55,21 östk170326 55,13 dk170617 55,12 östk170325 45 nerk170603 45 dk170618 45 suk170820 45                                                                          
3 276,25 10 NFO n 09 24 IC S*Dalkullans Hamlet JW LO334230 Hane Maria Madsen FRÄS spin170520 55,29 spin170521 55,29 väk170701 55,28 äk-vk170326 55,23 sydk170409 55,16 äk-vk170325 45 sydk170408 45 väk170702 45 sk170311 40 sk170312 40                                                                                  
4 275,90 7 NFO fs 03 22 S*Dalkullans Ini-Wini JW LO337010 Hona Ewa Jansson & Maja Karlsson DÄK väk170702 55,22 suk170820 55,22 msk170902 55,21 däk171001 55,14 däk170930 55,11 nerk170604 45 väk170701 40                                                                                        
5 275,69 8 MCO n 03 22 CH Miriada's Baltazar of Laguna Leo JW RX337650 Hane Eriksson, Lena BJK jkk170812 55,18 sök170603 55,14 sc170730 55,14 sök170604 55,12 sc170729 55,11 bjk170423 45 uk170617 45 uk170618 40                                                                                      
                                                                                                     
Senior                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->                                                                      
1 150,29 16 SIB n 24 SP SC S*Klintgården's Sasha DSM DVM RX241055 Hona (K) Annika Ågren & Mikael Ågren GEK gek170513 30,08 gek170514 30,06 suk170819 30,06 suk170820 30,05 sk170312 30,04 bjk170423 30,04 bik171022 30,04 nos170916 30,03 nos170917 30,03 däk171001 30,03 uk170618 30,02 sc170729 30,02 bik171021 30,02 uk170617 25 sc170730 25 bjk170422 20                                                                      
2 150,08 15 NFO f SP S*Poimandres Nakano Takeko LO255337 Hona (K) Monica Kiefer SVISS äk171210 30,03 vk170917 30,02 min170226 30,01 sydk170408 30,01 sydk170409 30,01 sviss170513 30,01 sviss170514 30,01 skkk170812 25 skkk170813 25 min170225 20 sydk170408 20 sydk170409 20 ck170701 20 vk170916 20 äk171209 20                                                                        
3 145,13 7 NFO f 23 SP SC S*Räserråttan's Dagny LO253762 Hona (K) Carina Berntsson DÄK nerk170122 30,05 fräs170107 30,03 vrk170423 30,03 fräs170108 30,02 nerk170121 25 gek170513 20 gek170514 15                                                                                        
                                                                                                     
Veteran                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->                                                                          
1 150,17 14 NFO fs 09 23 SP SC S*Musslan Blinka DVM LO232173 Hona (K) Charlotta Kindbom ELK dk170617 30,04 dk170618 30,04 väk170701 30,03 skkk170812 30,03 skkk170813 30,03 väk170702 30,02 bik171022 30,02 äk-vk170325 30,01 äk-vk170326 30,01 bik171021 25 spin170520 20 spin170521 20 vk170916 20 vk170917 20                                                                          
2 150,17 6 NFO n 09 SP EC S*Just Catnap's Wiktor DVM LO204115 Hane (K) Bert-Åke Wihlborg BIRKA sc170730 30,05 msk170902 30,04 birka(2)171111 30,04 birka(1)171111 30,03 nerk170603 30,01 nerk170604 30,01                                                                                          
3 150,15 10 NFO n 09 24 WW'16 WW'11 WW'10 WW'08 SW NW PR EC S*Just Catnap's Alma Snowflake DM DSM DVM LO221262 Hona (K) Susanne Zobell NERK östk171007 30,04 östk171008 30,04 elk171111 30,03 vk170916 30,02 vk170917 30,02 sol171104 30,02 elk171112 30,02 sol171105 30,01 äk171209 30,01 äk171210 30,01                                                                                  
                                                                                                     
Avelshona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->                                                                                          
1 67,80 6 NFO f 24 GIC S*Stortallens Ingrid Elvira DVM LO273650 Hona Birgitta Forsberg BJK sol171105 70 bjk170422 66,7 sol171104 66,7 bjk170423 63,3 sök170603 50 sök170604 50                                                                                          
2 44,47 4 MCO n IP S*Checkers Bayliss LO310043 Hona Lena Karlsson VÄK vrk170423 46,7 nerk170604 46,7 väk170701 40 väk170702 26,6                                                                                              
3 36,67 3 NFO ft 24 GIC S*Milda ma Tildes Rara Novara LO308321 Hona Birgitta Forsberg BJK uk170618 46,7 uk170617 33,3 sol171105 30                                                                                                
                                                                                                     
Avelshane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->                                                                                      
1 60,00 8 MCO d 03 SC SE*KobbaCat's Bam-Bam LO314454 Hane Thomas Snällström & Maria Fellman SC nerk170121 60 sk170311 60 nerk170604 60 sk170312 53,3 nerk170603 46,7 väk170701 26,6 väk170702 26,6 nerk170122 20                                                                                      
2 48,90 8 MCO n GIC Zeman Scameron*IT LO313303 Hane Nettis Andersen Hartman SYDK sydk170408 60 skkk170812 46,7 sviss170513 40 min170225 36,7 sydk170409 26,7 sviss170514 26,7 skkk170813 20 min170226 16,7                                                                                      
3 46,67 5 SIB n 09 24 SC S*Lubov Sibiri Petrov Nazarov DVM RX313889 Hane Kerstin Lönnqvist ÖSTK sk170312 60 sk170311 46,7 gek170513 33,3 gek170514 33,3 uk170618 13,3                                                                                            
                                                                                                     
Uppfödning                                                                                                      
plac. tot poäng antal namn uppfödare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->                                                                              
1 62,67 6 S*Dalkullans Ewa Jansson & Ann-Kristin Bäcklund & Maria Maja Karlsson DÄK väk170702 64 däk170930 62 däk171001 62 väk170701 58 nerk170604 54 nerk170603 42                                                                                          
2 56,67 6 SE*KobbaCat's Thomas Snällström & Maria Fellman SK sk170311 62 sk170312 54 nerk170603 54 nerk170604 54 väk170702 42 väk170701 38                                                                                          
3 55,33 12 S*Myselisia's Cecilia Gylling & Annie Gylling & Thomas Gylling ELK elk171112 64 elk171111 54 spin170520 48 dk170617 46 äk-vk170326 42 vk170916 42 sydk170408 40 spin170521 32 äk-vk170325 28 skkk170813 28 vk170917 28 dk170618 24