Huskatt korthår                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 175,50 21 HCS n 09 24 Prinsen LO1770 Hane (K) Eva Hellkvist BIK min170225 35,11 vk170917 35,11 min170226 35,1 ck170702 35,1 dk170618 35,08 skkk170813 35,08 vk170916 35,08 äk-vk170326 35,07 spin170520 35,05 bik171022 35,05 nerk170122 25 spin170521 25 nerk170604 25 dk170617 25 ck170701 25 skkk170812 25 elk171111 25 nerk170121 20 bik171021 20 elk171112 20 äk-vk170325 15                                                            
2 175,36 21 HCS n 09 23 NW Dancer DSM LO1591 Hona (K) Eva Hellkvist BIK äk-vk170325 35,08 ck170701 35,08 dk170617 35,07 elk171111 35,07 bik171021 35,06 spin170521 35,04 nerk170121 25 min170226 25 dk170618 25 ck170702 25 skkk170812 25 skkk170813 25 bik171022 25 elk171112 25 min170225 20 äk-vk170326 20 spin170520 20 nerk170603 20 nerk170604 20 nerk170122 15 vk170916 15                                                            
3 175,14 9 HCS f 09 Mixi LO990 Hona (K) Kerstin Norlin & Eva Norlin BIRKA birka(2)171112 35,04 fräs170107 35,03 sc170729 35,03 birka(1)171112 35,03 uk170617 35,01 östk170325 25 jkk170812 25 msk170903 25 gek170513 20                                                                                    
4 165,30 8 HCS ns 09 Snäckan LO1780 Hona (K) Linda, Lyckholm DÄK nerk170603 35,12 nerk170122 35,08 gek170513 35,06 väk170701 35,04 äk171209 25 vrk170422 20 birka(1)171112 20 birka(2)171112 20                                                                                      
5 160,14 9 HCS n 09 Wilma LO993 Hona (K) Caroline Råberg NERK nerk170604 35,06 däk171001 35,05 uk170618 35,02 östk170326 35,01 väk170702 20 östk171008 20 elk171112 20 vrk170422 15 msk170903 15                                                                                    
6 155,20 9 HCS n 22 Gandhi LO1778 Hane (K) Björn Borgiel NERK nerk170121 35,14 östk170325 35,04 jkk170812 35,02 vrk170422 25 östk171008 25 nerk170603 20 väk170702 20 östk171007 20 msk170903 15                                                                                    
7 155,07 13 HCS n 09 Sören Fernström DSM LO1299 Hane (K) Ann-Sofie Leveau CK sviss170514 35,04 häk171015 35,02 häk171014 35,01 bik171021 25 birka(1)171112 25 birka(2)171112 25 vrk170422 20 bik171022 20 sydk170409 15 sviss170513 15 dk170617 15 dk170618 15 skkk170812 15                                                                            
8 145,13 18 HCS ns Goliat DSM LO1202 Hane (K) Matilda Ewerlöf ELK sviss170513 35,07 äk171209 35,06 väk170701 25 väk170702 25 skkk170812 25 min170225 20 äk-vk170325 20 sydk170408 20 sydk170409 20 spin170520 20 spin170521 20 skkk170813 20 vk170916 20 sviss170514 15 bik171021 15 bik171022 15 elk171111 15 äk171210 15                                                                  
9 145,10 7 HCS f 23 Sky LO1718 Hona (K) Maria Westling ASK sol171105 35,07 gek170514 35,03 bjk170422 25 bjk170423 25 nos170916 25 nos170917 25 gek170513 15                                                                                        
10 135,06 15 HCS d 09 23 Lussie LO1608 Hona (K) Ann-Marie Lindahl CK östk171008 35,06 min170225 25 äk-vk170326 25 sviss170513 25 sviss170514 25 dk170617 20 ck170701 20 ck170702 20 vk170916 20 östk171007 20 bik171022 20 min170226 15 äk-vk170325 15 dk170618 15 bik171021 15                                                                        
11 135,02 7 HCS ns 24 Oskar LO1672 Hane (K) Therese Jones VRK sk170312 35,02 fräs170107 25 fräs170108 25 gek170513 25 gek170514 25 sc170729 25 sc170730 15                                                                                        
12 125,11 6 HCS a 09 Tamook LO1751 Hane (K) Terese Strömberg NOS nos170916 35,08 bjk170422 35,03 bjk170423 20 sol171105 20 nos170917 15 sol171104 15                                                                                          
13 120,12 5 HCS n 09 24 Nubia LO1528 Hona (K) Erina Flinkman MSK däk170930 35,06 östk171007 35,06 msk170903 20 nerk170603 15 nerk170604 15                                                                                            
14 115,09 5 HCS n 03 Pelle LO1827 Hane (K) Jessica Sjöberg NERK elk171112 35,09 östk171007 25 elk171111 20 äk171209 20 östk171008 15                                                                                            
15 110,00 8 HCS g 09 Blue Magic LO925 Hona (K) Jannica Aringskog VK skkk170812 25 vk170916 25 äk-vk170325 20 dk170618 20 skkk170813 20 äk-vk170326 15 dk170617 15 vk170917 15                                                                                      
16 100,00 11 HCS n 09 Paul LO1787 Hane (K) Eva Hellkvist BIK äk-vk170326 20 nerk170604 20 dk170617 20 dk170618 20 ck170701 20 ck170702 20 skkk170812 20 skkk170813 15 vk170916 15 vk170917 15 elk171112 15                                                                                
17 90,00 4 HCS w 63 Ådd LO1815 Hane (K) Öberg, Emma NOS nos170917 25 sol171105 25 nos170916 20 sol171104 20                                                                                              
18 85,11 4 HCS n 09 Bamse LO1761 Hane Madelene Johansson NERK msk170903 35,11 östk170325 20 nerk170121 15 nerk170603 15                                                                                              
19 85,06 4 HCS f 09 22 Elvira LO1756 Hona Madeleine Rugner NERK vrk170422 35,06 nerk170122 20 nerk170121 15 väk170701 15                                                                                              
20 85,00 4 HCS f 09 Merry LO1797 Hona (K) Sofia Lindh ELK spin170520 25 spin170521 20 vk170917 20 elk171111 20                                                                                              
21 70,00 3 HCS n 33 Safir LO1789 Hane (K) Rydén, Jenny MSK nerk170603 25 däk170930 25 sc170730 20                                                                                                
22 60,00 3 HCS f 03 Snuffan LO1601 Hona Madelene Johansson NERK nerk170121 20 östk170325 20 bik171021 20                                                                                                
22 60,00 3 HCS n 24 Turbo LO1156 Hane (K) Birgitta Picone-Björkman MEK gek170513 20 gek170514 20 häk171015 20                                                                                                
24 55,07 2 HCS ns 09 24 Majlis LO1828 Hona (K) Eriksson, Stina NOS sol171104 35,07 sol171105 20                                                                                                  
25 55,05 2 HCS n 09 23 Panter LO1800 Hona (K) Lindberg, Chatrine VÄK väk170702 35,05 väk170701 20                                                                                                  
26 55,03 2 HCS w 63 Steffo LO1692 Hane Emma Öberg NOS bjk170423 35,03 bjk170422 20                                                                                                  
26 55,03 2 HCS n Plus LO1804 Hane (K) Emma Andersson SK sc170730 35,03 birka(2)171112 20                                                                                                  
28 55,02 2 HCS n 25 Leja LO1616 Hona (K) Gunhild Lagberg FRÄS fräs170108 35,02 fräs170107 20                                                                                                  
29 55,00 3 HCS d 02 21 Phoenix LO1706 Hona (K) Malin Olofzon CK äk171210 25 ck170701 15 ck170702 15                                                                                                
29 55,00 3 HCS d 09 22 Cesar DSM LO1137 Hane (K) Veronica Gustafsson MSK msk170903 20 östk171008 20 östk171007 15                                                                                                
31 50,05 2 HCS n 22 Raffe LO1834 Hane (K) Louise Stenborg ÄK äk171210 35,05 äk171209 15                                                                                                  
32 45,00 2 HCS a 09 Royal LO1369 Hane (K) Miriam Ståhlfors SPIN äk-vk170325 25 vk170917 20                                                                                                  
32 45,00 2 HCS n 09 Spinny LO1795 Hona (K) Ann-Charlotte Johnsson SYDK sydk170409 25 sviss170513 20                                                                                                  
32 45,00 2 HCS d 09 23 Pluto LO1821 Hane (K) Linda Lyckholm DÄK däk171001 25 däk170930 20                                                                                                  
35 40,00 2 HCS f Savannah LO1739 Hona (K) Cecilia Nygren VRK uk170618 20 sc170729 20                                                                                                  
35 40,00 2 HCS ns 09 Snusan LO1823 Hona (K) Linda Lyckholm DÄK däk170930 20 däk171001 20                                                                                                  
35 40,00 2 HCS n 24 Ramses LO1832 Hane (K) Lundgren, Engla-Mari NOS sol171104 25 sol171105 15                                                                                                  
38 35,04 1 HCS n 09 Winston LO1791 Hane (K) Brange, Elias SYDK sydk170408 35,04                                                                                                    
39 35,00 2 HCS d 22 NW Farbror Fritzz DSM LO1409 Hane (K) Maiywor Bengtsdotter-Wiltén SYDK min170226 20 min170225 15                                                                                                  
39 35,00 2 HCS n 23 Spencer LO1630 Hane (K) Nina Åkesson MIN sviss170513 20 min170226 15                                                                                                  
39 35,00 2 HCS n 22 Knut LO1769 Hane (K) Sandra Björk MIN äk171210 20 äk-vk170326 15                                                                                                  
39 35,00 2 HCS ns 23 Musse LO1820 Hane (K) Linda Lyckholm DÄK däk171001 20 däk170930 15                                                                                                  
43 25,00 1 HCS n 09 22 Celine LO1745 Hona (K) Elina Lagebäck UK sk170312 25                                                                                                    
43 25,00 1 HCS n 23 Fröken Jasmine LO1394 Hona (K) Miriam Ståhlfors SPIN vk170917 25                                                                                                    
45 20,00 1 HCS a 22 Alfons LO1720 Hane (K) Jessika Rior SK nerk170122 20                                                                                                    
45 20,00 1 HCS fs 03 53 Stella LO1677 Hona (K) Nina Åkesson MIN min170226 20                                                                                                    
45 20,00 1 HCS n 09 24 Molle LO1623 Hane (K) Towe Sjödell MIN sviss170514 20                                                                                                    
45 20,00 1 HCS e 09 Samkaviar LO1753 Hane (K) Granelund, Agnes SYDK skkk170812 20                                                                                                    
45 20,00 1 HCS f Doris LO1758 Hona (K) Britt-Inger Öhgren NOS nos170916 20                                                                                                    
45 20,00 1 HCS n 09 Kaoru LO1819 Hane (K) Lundgren, Mari NOS nos170917 20                                                                                                    
45 20,00 1 HCS f 09 Finastina LO1829 Hona (K) Wedin, Kerstin BJK sol171104 20                                                                                                    
52 15,00 1 HCS n 09 Elinore LO1729 Hona (K) Lena Gustafsson VK sviss170513 15                                                                                                    
52 15,00 1 HCS n 24 Wilma LO1801 Hona (K) Olofsson, Anna-Karin VK spin170520 15                                                                                                    
52 15,00 1 HCS n 22 Fille LO1741 Hane (K) Margareta Fransson CK ck170701 15                                                                                                    
52 15,00 1 HCS d 23 Findus LO1790 Hane (K) Åkesson, Frida MIN ck170702 15                                                                                                    
52 15,00 1 HCS d 01 21 62 Ludde LO1772 Hane (K) Håman, Ellen VÄK väk170702 15                                                                                                    
52 15,00 1 HCS n Sotis LO1132 Hane (K) Susanne Hjert SK nos170916 15                                                                                                    
52 15,00 1 HCS n 03 Hugo LO1822 Hane (K) Linda Lyckholm DÄK däk171001 15                                                                                                    
52 15,00 1 HCS n Slash LO1838 Hona Celine Christenssen ELK elk171112 15                                                                                                    
Huskatt långhår                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 175,25 15 HCL f 09 22 Izza LO1699 Hona (K) Eva Hellkvist BIK nerk170122 35,06 min170225 35,06 min170226 35,05 dk170617 35,04 vk170916 35,04 spin170520 35,02 äk-vk170325 25 spin170521 25 dk170618 25 skkk170812 25 vk170917 25 nerk170121 20 äk-vk170326 20 nerk170603 20 nerk170604 20                                                                        
2 175,19 20 HCL n 09 Max LO1767 Hane (K) Eva Hellkvist BIK elk171112 35,07 ck170701 35,04 spin170521 35,03 ck170702 35,03 bik171022 35,02 min170226 25 äk-vk170326 25 spin170520 25 dk170617 25 skkk170812 25 vk170916 25 bik171021 25 elk171111 25 nerk170121 20 nerk170122 20 min170225 20 äk-vk170325 20 nerk170603 20 dk170618 20 vk170917 15                                                              
3 165,15 10 HCL n 23 WW'15 Ove LO1683 Hane (K) Sandra Björk FMK dk170618 35,05 vk170917 35,05 sydk170409 35,04 äk171210 35,01 äk171209 25 sviss170513 20 spin170521 20 elk171112 20 min170225 15 äk-vk170326 15                                                                                  
4 165,11 7 HCL n 03 24 Nowa DSM LO1541 Hona (K) Maud Strid NERK nerk170603 35,05 vrk170422 35,03 östk170326 35,02 fräs170107 35,01 nerk170121 25 nerk170604 25 nerk170122 15                                                                                        
5 150,11 9 HCL a 09 23 Sigge LO1766 Hane (K) Maud Strid NERK nerk170121 35,06 däk171001 35,03 sc170730 35,02 östk171008 25 nerk170604 20 väk170702 20 nerk170122 15 nerk170603 15 msk170903 15                                                                                    
6 135,02 12 HCL ns Denver LO1670 Hane (K) Elin Strid NERK väk170702 35,02 nerk170122 25 östk170326 25 vrk170422 25 nerk170603 25 sc170730 20 msk170903 20 däk171001 20 östk171008 20 nerk170121 15 nerk170604 15 elk171112 15                                                                              
7 130,04 5 HCL d 09 22 Emil LO1742 Hane (K) Jennifer Almgren VK äk-vk170325 35,03 gek170514 35,01 äk-vk170326 20 vk170916 20 vk170917 20                                                                                            
8 125,05 5 HCL n 02 Merlin LO1329 Hane (K) Jorunn Hellman SYDK sviss170513 35,05 min170225 25 sydk170408 25 skkk170812 20 äk171209 20                                                                                            
9 125,03 5 HCL n 23 Årissa DSM LO908 Hona (K) Marie Nilsson SYDK sydk170408 35,03 sydk170409 25 skkk170813 25 min170225 20 sviss170514 20                                                                                            
10 115,04 5 HCL ns 24 Bianca DSM LO1167 Hona (K) Jessica Sjöberg NERK elk171111 35,04 elk171112 25 nerk170122 20 äk171209 20 nerk170121 15                                                                                            
11 110,04 4 HCL f 09 22 pi LO1831 Hona (K) Eris Palokangas ELK östk171008 35,03 östk171007 35,01 elk171111 20 elk171112 20                                                                                              
12 100,00 12 HCL f 02 Tummelisa LO1763 Hona (K) Lars Leveau CK vrk170422 20 sviss170513 20 dk170617 20 dk170618 20 ck170702 20 skkk170813 20 min170225 15 min170226 15 sydk170409 15 sviss170514 15 ck170701 15 skkk170812 15                                                                              
13 90,04 3 HCL as 23 Lysa LO1688 Hona (K) Joanna Sandell DK jkk170812 35,02 jkk170813 35,02 bik171021 20                                                                                                
14 90,03 4 HCL f 09 22 Elaine DSM LO1403 Hona (K) Eva Hellkvist BIK bik171021 35,03 bik171022 25 elk171111 15 elk171112 15                                                                                              
15 70,08 2 HCL w 62 Samantha LO1594 Hona (K) Linn Lindberg Rosell BJK bjk170422 35,04 bjk170423 35,04                                                                                                  
16 70,04 2 HCL g 03 Freja LO1750 Hona (K) Liza Nilsson Huhta NOS sol171104 35,02 sol171105 35,02                                                                                                  
17 70,03 2 HCL n 24 Sixten LO1469 Hane (K) Linda Hellgren UK uk170618 35,02 uk170617 35,01                                                                                                  
17 70,03 2 HCL a Simon LO1817 Hane (K) Pia Källman SUK häk171015 35,02 suk170819 35,01                                                                                                  
19 70,00 3 HCL n 01 64 Freja LO1654 Hona (K) Elisabeth Löfgren SUK sök170603 25 sök170604 25 bjk170423 20                                                                                                
20 60,03 2 HCL f 09 24 Wilma LO1792 Hona (K) Ingela Olsson SVISS sviss170514 35,03 ck170701 25                                                                                                  
21 60,01 2 HCL f 09 Tilia LO1760 Hona (K) Emelie Ingels DÄK däk170930 35,01 däk171001 25                                                                                                  
22 60,00 3 HCL f 09 Katitzi LO1714 Hona Kerstin Wedin BJK sydk170408 20 sydk170409 20 bjk170422 20                                                                                                
23 55,04 2 HCL ns Plexi LO1749 Hona (K) Sara Persson SYDK äk171209 35,04 skkk170812 20                                                                                                  
24 50,00 2 HCL a 09 33 Bazinga LO1811 Hane (K) Joanna Sandell DK jkk170812 25 jkk170813 25                                                                                                  
24 50,00 2 HCL a 09 Gizmo LO1579 Hane (K) Annica Buhr SOL sol171104 25 sol171105 25                                                                                                  
26 45,00 2 HCL a 09 23 Mascara LO1764 Hona (K) Martinsson, Anna MIN sviss170513 25 min170226 20                                                                                                  
26 45,00 2 HCL fs 09 24 Mizzi LO1808 Hona (K) Zeilon, Gill CK ck170702 25 ck170701 20                                                                                                  
28 35,06 1 HCL n 09 22 Sunday LO1793 Hane (K) Ann-Sofie Hasselblad VÄK nerk170604 35,06                                                                                                    
29 35,05 1 HCL f 01 Zilla LO1713 Hona (K) Maria Terdin VK äk-vk170326 35,05                                                                                                    
30 35,03 1 HCL a 09 23 Alwin LO1812 Hane (K) Ann-Sofie Hasselblad VÄK msk170903 35,03                                                                                                    
31 35,01 1 HCL es 22 Mezzi LO1697 Hane (K) Sissi Fritiof BIRKA birka(2)171112 35,01                                                                                                    
32 25,00 1 HCL n 09 Stina LO1802 Hona (K) Klaar, Angelica UK uk170618 25                                                                                                    
33 20,00 1 HCL ns 09 23 Tusse LO1496 Hane Inga-Lill Eriksson DK dk170617 20                                                                                                    
34 15,00 1 HCL n 09 Elsa LO1785 Hona (K) Björk, Linnea BJK bjk170422 15                                                                                                    
34 15,00 1 HCL f 09 Disa LO1426 Hona Kerstin Wedin BJK bjk170423 15                                                                                                    
34 15,00 1 HCL n 03 Åke LO1810 Hane (K) Andersson, Johanna VK dk170618 15                                                                                                    
Huskatt senior                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 150,14 18 HCS n 09 Sören Fernström DSM LO1299 Hane (K) Ann-Sofie Leveau CK ck170702 30,04 sviss170513 30,03 häk171015 30,03 dk170617 30,02 häk171014 30,02 vrk170422 30,01 dk170618 30,01 msk170903 30,01 östk171007 30,01 östk171008 30,01 bik171021 30,01 bik171022 30,01 birka(1)171112 30,01 birka(2)171112 30,01 sviss170514 20 ck170701 20 skkk170813 20 skkk170812 15                                                                  
2 150,11 13 HCS n 22 Pipen LO931 Hane (K) Eva Hellkvist BIK ck170701 30,03 skkk170812 30,03 skkk170813 30,03 spin170520 30,01 spin170521 30,01 nerk170603 30,01 nerk170604 30,01 äk-vk170326 25 dk170617 20 min170225 15 min170226 15 äk-vk170325 15 ck170702 15                                                                            
3 150,08 5 HCL ns 24 Bianca DSM LO1167 Hona (K) Jessica Sjöberg NERK nerk170121 30,02 nerk170122 30,02 äk171209 30,02 elk171111 30,01 elk171112 30,01                                                                                            
4 135,06 8 HCS ns Goliat DSM LO1202 Hane (K) Matilda Ewerlöf ELK min170226 30,03 sviss170514 30,03 min170225 25 äk-vk170325 25 sydk170409 25 äk-vk170326 20 sydk170408 20 sviss170513 20                                                                                      
5 130,06 5 HCL n 23 Årissa DSM LO908 Hona (K) Marie Nilsson SYDK min170225 30,04 sydk170409 30,02 sydk170408 25 sviss170514 25 skkk170813 20                                                                                            
6 125,01 5 HCS n 24 Turbo LO1156 Hane (K) Birgitta Picone-Björkman MEK gek170514 30,01 nerk170121 25 nerk170122 25 gek170513 25 häk171015 20                                                                                            
7 110,03 5 HCL n 02 Merlin LO1329 Hane (K) Jorunn Hellman SYDK sydk170408 30,03 äk171209 25 min170225 20 skkk170812 20 sviss170513 15                                                                                            
8 60,07 2 HCS g 09 Blue Magic LO925 Hona (K) Jannica Aringskog VK äk-vk170325 30,04 äk-vk170326 30,03                                                                                                  
9 50,00 2 HCL fs 09 24 Mizzi LO1808 Hona (K) Zeilon, Gill CK ck170701 25 ck170702 25                                                                                                  
10 40,00 2 HCS d 23 Findus LO1790 Hane (K) Åkesson, Frida MIN min170226 20 ck170702 20                                                                                                  
11 30,02 1 HCS a 09 Royal LO1369 Hane (K) Miriam Ståhlfors SPIN vk170917 30,02                                                                                                    
12 30,01 1 HCS n Sotis LO1132 Hane (K) Susanne Hjert SK nos170916 30,01                                                                                                    
13 25,00 1 HCS n 23 Fröken Jasmine LO1394 Hona (K) Miriam Ståhlfors SPIN vk170917 25                                                                                                    
14 20,00 1 HCS a 09 Royal 2003-1369 Hane (K) Ståhlfors, Miriam VK äk-vk170325 20                                                                                                    
Huskatt veteran                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 150,10 14 HCS ns Goliat DSM LO1202 Hane (K) Matilda Ewerlöf ELK skkk170812 30,02 skkk170813 30,02 vk170916 30,02 vk170917 30,02 elk171112 30,02 spin170520 30,01 spin170521 30,01 väk170701 30,01 bik171021 30,01 bik171022 30,01 äk171209 30,01 äk171210 30,01 väk170702 25 elk171111 25                                                                          
2 150,08 12 HCS f 09 Mixi LO990 Hona (K) Kerstin Norlin & Eva Norlin BIRKA msk170903 30,03 nerk170603 30,02 fräs170107 30,01 sk170311 30,01 östk170325 30,01 uk170617 30,01 sc170729 30,01 jkk170812 30,01 birka(1)171112 30,01 birka(2)171112 30,01 gek170513 25 nerk170121 20                                                                              
3 150,07 12 HCS n 09 Wilma LO993 Hona (K) Caroline Råberg NERK nerk170121 30,02 väk170702 30,02 nerk170122 30,01 östk170326 30,01 vrk170422 30,01 nerk170604 30,01 uk170618 30,01 däk171001 30,01 östk171008 25 elk171112 25 nerk170603 20 msk170903 20                                                                              
4 135,02 6 HCS g 09 Blue Magic LO925 Hona (K) Jannica Aringskog VK dk170617 30,01 dk170618 30,01 skkk170812 25 skkk170813 25 vk170916 25 vk170917 25                                                                                          
5 85,03 3 HCS d 09 22 Cesar DSM LO1137 Hane (K) Veronica Gustafsson MSK östk171008 30,02 östk171007 30,01 msk170903 25                                                                                                
6 60,02 2 HCS n 09 Tingeling LO529 Hona (K) Olofzon, Charlotte CK ck170701 30,01 ck170702 30,01