Vuxen hona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 275,99 11 BUR n NW SC Stjärnviks Divine Embla JW DVM LO308503 Hona Sara Mitzeus MIN vk170916 55,26 vk170917 55,26 min170226 55,19 min170225 55,18 äk171209 55,1 elk171112 55,07 bik171021 55,04 bik171022 55,04 skkk170812 40 skkk170813 40 äk171210 40                                                                                
2 275,95 15 KOR  NW SC S*Mästertassen Nadee DVM DSM LO292232 Hona Karin Dessne FRÄS nerk170121 55,29 nerk170122 55,23 skkk170812 55,17 fräs170107 55,13 fräs170108 55,13 östk170325 55,12 sviss170514 55,11 uk170618 55,1 ck170701 55,09 sc170729 55,09 östk170326 55,08 sviss170513 55,07 ck170702 55,07 msk170903 45 min170225 40                                                                        
3 275,72 8 BSH ns 24 64 GIC SE*Forever Loved Silver Soli LO327227 Hona Jennie Härsjö Lundh ÄK sydk170408 55,22 sydk170409 55,2 äk-vk170325 55,16 äk-vk170326 55,12 spin170520 55,02 väk170701 45 väk170702 45 vk170917 45                                                                                      
4 265,42 8 BUR c GIC S*Piapizzi's Fee-Bee JW LO333307 Hona Åsa Widh & Anne Nordström SYDK väk170701 55,13 msk170903 55,13 äk171210 55,1 elk171111 55,06 sc170729 45 skkk170813 45 vk170916 45 vk170917 45                                                                                      
5 255,33 12 BUR c GIC S*Piapizzi's Pallas LO324718 Hona Anne Nordström & Sofie Abbereus & Johan Nordström FMK sk170311 55,14 dk170618 55,11 sk170312 55,08 min170225 45 min170226 45 äk-vk170325 45 äk-vk170326 45 sydk170409 45 nerk170604 45 dk170617 45 nerk170603 40 väk170702 40                                                                              
6 215,00 5 BEN n 22 CH S*Leopardettes Doreen Defender JW RX262281 Hona Caroline Jonsson SUK sc170730 45 jkk170812 45 östk171007 45 suk170819 40 suk170820 40                                                                                            
7 210,47 4 BSH d 02 62 CH Suncat's Bonfire Heart LO304940 Hona Ulrika Stefansson VRK vrk170423 55,22 nerk170604 55,16 sc170730 55,09 nerk170603 45                                                                                              
8 200,16 4 BUR c CH LV*Swamy Di'SunT Akria LO337881 Hona Kickie Holmgren JKK häk171014 55,1 häk171015 55,06 sol171104 45 sol171105 45                                                                                              
9 190,11 4 SRL a 03 22 CH Subaru of Juras Perle RX333057 Hona Birgitta Edling UK birka(2)171112 55,11 häk171014 45 häk171015 45 birka(1)171112 45                                                                                              
10 180,00 4 BML fs 11 GIC Baheras Wb Vera RX294037 Hona Anna-Karin Rahm HÄK fräs170108 45 sk170312 45 väk170702 45 äk171210 45                                                                                              
10 180,00 4 BSH a CH S*Applecat Rose of Söderhagen LO333528 Hona Ulrika Eriksson & Conny Jansson JKK jkk170812 45 jkk170813 45 däk170930 45 däk171001 45                                                                                              
12 170,00 4 BUR b SC S*Piapizzi's Olivia DVM LO301644 Hona Anne Nordström & Sofie Abbereus & Johan Nordström FMK sydk170408 45 sviss170513 45 äk-vk170325 40 vk170917 40                                                                                              
13 155,31 3 OCI n 24 GIC SE*Alsmarks Imryldeen RX316704 Hona Cecilia Alsmark & Björn Alsmark FRÄS nerk170603 55,2 birka(1)171112 55,11 birka(2)171112 45                                                                                                
14 140,09 3 BUR n CH S*Globetrotter's Queen Anne LO334896 Hona Eva Lundström BJK sol171105 55,09 nos170916 45 sol171104 40                                                                                                
15 140,08 3 BSH ns 22 64 IC Maggie Sirvall,CZ  RX325840 Hona Jens Lindgren & Darren Fieldhouse MSK däk170930 55,08 däk171001 45 vk170917 40                                                                                                
16 135,00 3 BSH f GIC IDP*Smuggler Wilda LO310420 Hona Anna-Lena Karlsson SK fräs170107 45 birka(1)171112 45 birka(2)171112 45                                                                                                
16 135,00 3 BSH f IC S*Javeliner's Islay mist LO327133 Hona Caroline Davidsson SK nerk170121 45 sk170311 45 sk170312 45                                                                                                
16 135,00 3 BML ns 11 GIC S*Kikirikis Malina Magdalena LO306561 Hona Monica Lindholm & Börje Lindholm MSK vrk170423 45 nerk170603 45 sc170729 45                                                                                                
16 135,00 3 BML ns 11 31 GIC Baheras Wb Aerna LO332224 Hona Barbro Helmer & Anna Helmer SKKK sviss170514 45 dk170617 45 bik171022 45                                                                                                
16 135,00 3 BEN n 24 CH S*Nordic Glow Eden LO332028 Hona Mira Lundbeck SK jkk170812 45 jkk170813 45 östk171007 45                                                                                                
21 130,00 3 OCI b 24 CH FI*Topspot Less Is More LO330015 Hona Lena Boskär-Lööf NERK nerk170603 45 nerk170604 45 nerk170122 40                                                                                                
21 130,00 3 BEN n 24 32 SC Ingale Sahibia RX292902 Hona Päivi Bärgård VRK msk170903 45 birka(2)171112 45 birka(1)171112 40                                                                                                
21 130,00 3 BEN n 24 IC S*KungsgardenCats Total Eclipse RX335786 Hona Ulrica Lindblom Granlid & Sofia Granlid SYDK vk170916 45 östk171008 45 vk170917 40                                                                                                
24 125,00 3 BSH n CH Loucy Lou von Xadon RX327979 Hona Anna Ek FRÄS fräs170108 45 fräs170107 40 nerk170121 40                                                                                                
24 125,00 3 BUR n CH Stjärnviks Lovely Lisa LO331268 Hona Mitzeus, Sara MIN dk170618 45 sviss170513 40 dk170617 40                                                                                                
26 110,24 2 BSH a IC IDP*Tazzamore's Athena LO323616 Hona Ann-Christine Burman BJK suk170819 55,13 suk170820 55,11                                                                                                  
26 110,24 2 OCI a 24 CH SE*Alsmarks Elona RX335843 Hona Maria Thorén FRÄS östk171007 55,16 östk171008 55,08                                                                                                  
28 110,22 2 BSH ns 22 64 CH SE*Lindhouse The Crown of Queen Mary LO323934 Hona Jens Lindgren & Darren Fieldhouse MSK jkk170813 55,12 jkk170812 55,1                                                                                                  
29 100,15 2 BSH ns 11 CH S*Catpearl's Goshenit, like a Diamond LO325482 Hona Gerd Andersson BJK bjk170422 55,15 bjk170423 45                                                                                                  
30 100,13 2 SIN CH S*Kustens Dronning Ingrid LO328366 Hona Tomas Forsberg ÖKN bjk170423 55,13 sök170603 45                                                                                                  
30 100,13 2 BSH n 24 IC S*Millington's Precious PetiTess LO317190 Hona Christina Gustavsson FRÄS gek170513 55,13 gek170514 45                                                                                                  
30 100,13 2 BSH g 03 GIC Smitten Kitten La Vie en Rose RX310987 Hona Jens Lindgren & Darren Fieldhouse MSK gek170514 55,13 uk170618 45                                                                                                  
33 90,00 2 BEN n 24 CH S*KungsgardenCats Dolores Haze RX322808 Hona Ulrica Lindblom Granlid & Sofia Granlid SYDK nerk170121 45 min170225 45                                                                                                  
33 90,00 2 BUR c GIC S*Lovestory's Warcraft Tyrande RX316729 Hona Mary Hellman NERK gek170513 45 uk170617 45                                                                                                  
33 90,00 2 BSH h GIC LT*Padauza Sabrina LO286622 Hona Erika Ivarsson MSK väk170702 45 suk170820 45                                                                                                  
33 90,00 2 BUR n CH Shai-San-War's Zoya LO333034 Hona Kickie Holmgren JKK sc170730 45 jkk170813 45                                                                                                  
33 90,00 2 BSH g IC S*Framells Janet Morrisson LO329430 Hona Sara Björk BJK suk170819 45 sol171104 45                                                                                                  
33 90,00 2 BSH ns 11 CH S*Litho's Shanti of Cindy RX312223 Hona Lilian Thonney SYDK suk170820 45 östk171008 45                                                                                                  
33 90,00 2 BSH a 24 IC S*Copper Owl Jewely Rose LO313516 Hona Eva Wiberg UK östk171007 45 birka(2)171112 45                                                                                                  
33 90,00 2 KBL n 22 CH SE*Hjällnäs Natasha RX335963 Hona Nina Åkesson CK elk171111 45 elk171112 45                                                                                                  
41 85,00 2 BEN n 24 CH S*KungsgardenCats Daisy Duke RX320884 Hona Mira Lundbeck SK sk170312 45 sk170311 40                                                                                                  
41 85,00 2 BEN n 24 CH Silverspirit's Tequila LO325256 Hona Åsa Burström BJK bjk170422 45 sol171104 40                                                                                                  
41 85,00 2 BEN n 24 CH SE*Clear Spots Lola LO332553 Hona Marie Bergman DÄK däk170930 45 nerk170603 40                                                                                                  
41 85,00 2 MAU ns 24 GIC NO*Gooseberry It's My Life LO333388 Hona Louise Stenborg ÄK elk171112 45 vk170916 40                                                                                                  
41 85,00 2 OCI n 24 CH SE*PartyCat's GoldenEye RX332632 Hona Cedergren, Ann VK äk171209 45 vk170916 40                                                                                                  
46 55,16 1 BML fs 11 IC Baheras Wb Vesna RX294036 Hona Barbro Helmer SKKK skkk170813 55,16                                                                                                    
47 55,15 1 BML ns 11 SC Baheras Wb Uma RX292591 Hona Barbro Helmer & Anna Helmer SKKK dk170617 55,15                                                                                                    
48 55,10 1 BEN n 24 SW SC S*KungsgardenCats Keep Lovin' Lo JW DSM DVM RX284107 Hona Ulrica Lindblom Granlid SYDK däk171001 55,1                                                                                                    
49 55,09 1 BLH a SE*Nínim's Kastra RX332685 Hona Strand, Reneé NOS sol171104 55,09                                                                                                    
50 45,00 1 BSH h Suncat's Can't Stop Loving You RX324371 Hona Inger Fransson JKK fräs170107 45                                                                                                    
50 45,00 1 BSH n 24 CH S*Palace&Main's Minerva for Qiqi LO296138 Hona Christina Gustavsson FRÄS fräs170108 45                                                                                                    
50 45,00 1 BSH n 24 IC SE*EmViPi Amanda Zahui LO323219 Hona Elisabeth Lindskog MSK nerk170122 45                                                                                                    
50 45,00 1 OCI n 24 IC SE*Hot Thundereans Willa JW RX310134 Hona Hans Boskär & Paulo Boskär NERK nerk170122 45                                                                                                    
50 45,00 1 BEN n 24 Quadzilla's Beatrice LO335615 Hona Rydenfors, Göran SYDK min170226 45                                                                                                    
50 45,00 1 BSH e S*Firecat's Harmony LO326076 Hona Eklund, Madeleine ÖSTK sk170311 45                                                                                                    
50 45,00 1 BEN n 24 CH (N)Bengaluna's My Ferrari of Clear Spots RX304631 Hona Marie Bergman DÄK östk170325 45                                                                                                    
50 45,00 1 BSH g 24 S*Profelis Piggelin LO328501 Hona Osanius, Jenny ÖSTK östk170325 45                                                                                                    
50 45,00 1 BEN n 24 CH S*KungsgardenCats Yellow River JW RX314761 Hona Ulrica Lindblom Granlid & Sofia Granlid SYDK östk170326 45                                                                                                    
50 45,00 1 BSH g CH S*Hennerdals Jiselle RX323143 Hona Denise Hennerdal & Edvard Hennerdal NERK östk170326 45                                                                                                    
50 45,00 1 KOR  SC Surnana of San-Chai LO273366 Hona Anne Frostander SYDK sydk170409 45                                                                                                    
50 45,00 1 BSH f IC IDP*Hallonsnårets Athena LO322552 Hona Nina Jönsson SÖK bjk170422 45                                                                                                    
50 45,00 1 BUR g S*Globetrotter's Philadelphia LO329277 Hona Eva Lundström BJK bjk170423 45                                                                                                    
50 45,00 1 BSH g 03 CH Suncat's Bohemian Rhapsody LO326502 Hona Jens Lindgren & Darren Fieldhouse MSK vrk170423 45                                                                                                    
50 45,00 1 BUR d CH S*Activity's Rebecca LO330040 Hona Thomas Andersson NERK gek170513 45                                                                                                    
50 45,00 1 BUR a S*Bonnea's Patzy LO281687 Hona Penell, Johanna UK gek170514 45                                                                                                    
50 45,00 1 OCI n 24 SE*Hot Thundereans Kudi JW RX332310 Hona Hans Boskär & Paulo Boskär NERK nerk170604 45                                                                                                    
50 45,00 1 BUR c GIC S*All Weather Downtown A Lady Cora LO303968 Hona Katarina Bergsten SOL sök170604 45                                                                                                    
50 45,00 1 BUR h CH Shai-San-War's Yolanda LO327691 Hona Monica Bokström SUK sök170604 45                                                                                                    
50 45,00 1 BSH b 03 S*Lintassen's Bibbi Bumbi LO330675 Hona Hagman, Terese CK ck170701 45                                                                                                    
50 45,00 1 BSH h 02 62 IC S*Clever Cat's Lykke Liten LO314687 Hona Lindström Karlsson, Inga-Lill CK ck170701 45                                                                                                    
50 45,00 1 BEN n 24 33 SC Artizto Catz Frozen Loch Ness RX324591 Hona Åsa Olovsson ÄK ck170702 45                                                                                                    
50 45,00 1 BUR j SC SE*Caruzellen's Aliza LO275756 Hona Susanne Bengtsson SVISS ck170702 45                                                                                                    
50 45,00 1 BSH g 24 IDP*LizPaws Irina Rodnina RX333907 Hona Gylesjö, Amanda SK sc170730 45                                                                                                    
50 45,00 1 BML ns 11 31 SC Kryddgårdens Ag Orthilia DVM LO293945 Hona Anne-Marie Törnström MIN skkk170812 45                                                                                                    
50 45,00 1 BSH b CH S*Azucar cat's Circle of Life LO295352 Hona Suzanne Hedelind VRK jkk170813 45                                                                                                    
50 45,00 1 BUR n S*Alcantes MM Princess Tindra LO334046 Hona Marie Lindén MSK östk171008 45                                                                                                    
50 45,00 1 BUR n CH Tintomara's Ådette LO307894 Hona Gertrud Selander HÄK häk171015 45                                                                                                    
50 45,00 1 KBL f 24 SE*Hjällnäs Nina RX335962 Hona Britt-Marie Sonesson & Kjell-Åke Jansson VK bik171021 45                                                                                                    
50 45,00 1 BSH b 21 33 IC S*BriSavanti's Tosia LO294863 Hona Marta Nyström NOS sol171105 45                                                                                                    
50 45,00 1 BSH ns 22 64 IC SE*Lindhouse Cookies n' Scream RX319965 Hona Jens Lindgren & Darren Fieldhouse MSK elk171111 45                                                                                                    
50 45,00 1 BSH c S*Fluvius Lightning LO309879 Hona Bane, Gunilla BIRKA birka(1)171112 45                                                                                                    
50 45,00 1 BSH g 03 S*Athcatlas Sigyn LO336406 Hona Lindberg, Eivor SPIN äk171209 45                                                                                                    
50 45,00 1 BSH h 03 CH S*Bokbackens Butterfly LO308455 Hona Kerstin Mattiasson VK äk171210 45                                                                                                    
84 40,00 1 BML ns 11 31 GIC SE*Miss World's Foutjika LO315736 Hona Therese Jones VRK fräs170108 40                                                                                                    
84 40,00 1 BML ns 12 IC Lumena Felis City*LT RX321625 Hona Sandra Magnusson SK min170226 40                                                                                                    
84 40,00 1 BEN n 24 Sunstorm Leia RX320952 Hona Petra Wihlén VK äk-vk170326 40                                                                                                    
84 40,00 1 SIN  GIC RO*Mireille Isabella's Islay RX314570 Hona Stellan Spetz ÄK äk-vk170326 40                                                                                                    
84 40,00 1 BSH c CH S*Mysebos Mizz Li RX325635 Hona Lisbeth Lovén SYDK sydk170409 40                                                                                                    
84 40,00 1 BUR b GIC S*PascuumSilva's Magus My Sonja LO320987 Hona Alf Hedlund & Yrsa Hedlund SVISS sviss170514 40                                                                                                    
84 40,00 1 BUR n CH Shai-San-War's Umbra LO322368 Hona Malin Helmker NERK msk170903 40                                                                                                    
Vuxen hane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 275,85 12 BEN n 24 32 SC S*KungsgardenCats Dolphin RX322810 Hane Ulrica Lindblom Granlid & Sofia Granlid SYDK sydk170408 55,2 sydk170409 55,2 äk171209 55,16 äk-vk170326 55,15 vk170916 55,14 sk170311 55,13 min170226 55,11 väk170701 55,09 väk170702 55,09 sk170312 45 äk-vk170325 45 vk170917 45                                                                              
2 275,61 13 BML ns 11 31 SC SE*Miss World's Edmonton DVM LO314719 Hane Pernilla Moberg CK nerk170603 55,16 äk171210 55,14 östk171007 55,13 östk170325 55,11 östk170326 55,07 nerk170121 45 nerk170122 45 ck170702 45 sc170729 45 sc170730 45 nerk170604 40 östk171008 40 äk171209 40                                                                            
3 275,58 12 BSH a SC Zoro Bonibrit*LT LO312976 Hane Jens Lindgren & Darren Fieldhouse MSK vrk170423 55,18 birka(1)171112 55,14 uk170618 55,1 gek170513 55,08 gek170514 55,08 sk170312 45 uk170617 45 jkk170812 45 jkk170813 45 vk170916 45 däk171001 45 birka(2)171112 45                                                                              
4 275,37 9 MAU ns 24 Emauge Forevermark of Etrn.spring LO340007 Hane Mia Asplund GRK jkk170813 55,11 elk171111 55,08 jkk170812 55,07 bik171021 55,07 bik171022 55,04 ck170701 55,03 ck170702 55,03 östk171007 45 elk171112 45                                                                                    
5 265,50 11 BUR c GIC S*Piapizzi's Ubuntu JW LO326065 Hane Sara Mitzeus MIN äk-vk170325 55,19 vk170917 55,15 min170225 55,12 skkk170813 55,04 min170226 45 sydk170408 45 skkk170812 45 bik171022 45 elk171112 45 äk171209 45 sviss170514 40                                                                                
6 255,29 7 BEN n 24 IC S*KungsgardenCats UnderDog JW RX335793 Hane Ulrica Lindblom Granlid SYDK birka(2)171112 55,14 däk171001 55,08 däk170930 55,07 östk171008 45 birka(1)171112 45 äk171209 45 äk171210 45                                                                                        
7 245,17 9 BEN n 24 SC S*SoFo Cat's Franz Jäger DVM RX305194 Hane Roger Ek JKK sk170312 55,11 uk170617 55,06 fräs170108 45 uk170618 45 sc170729 45 suk170820 45 östk171007 45 fräs170107 40 suk170819 40                                                                                    
8 245,12 5 OCI b 24 CH SE*Meavita's Crazy Gixxer LO325130 Hane Erika Blomqvist BJK bjk170422 55,08 sök170603 55,04 sk170311 45 suk170819 45 suk170820 45                                                                                            
9 235,03 8 BEN n 24 33 SC Artizto Catz Just Can't Get Enough RX324590 Hane Åsa Olovsson ÄK sök170604 55,03 sök170603 45 ck170701 45 msk170903 45 däk170930 45 däk171001 45 min170226 40 äk-vk170325 40                                                                                      
10 210,16 4 BUR c S*Piapizzi's Chaali LO331087 Hane Anne Nordström & Sofie Abbereus & Johan Nordström FMK sc170729 55,08 sc170730 55,06 spin170520 55,02 väk170702 45                                                                                              
11 155,29 3 BEN n 24 GIC S*KungsgardenCats Uzelot RX313407 Hane Ulrica Lindblom Granlid & Sofia Granlid SYDK nerk170121 55,15 nerk170122 55,14 min170225 45                                                                                                
12 135,00 3 BSH c 02 62 GIC S*Alway's Barnaby LO319475 Hane Ann-Britt Eriksson FRÄS fräs170107 45 jkk170812 45 suk170819 45                                                                                                
12 135,00 3 BSH ns 22 64 SC SE*Forever Loved Yello[w] RX316379 Hane Jennie Härsjö Lundh ÄK äk-vk170326 45 vrk170423 45 vk170917 45                                                                                                
12 135,00 3 BSH e CH S*Applecat Qarat of Sweden JW LO331178 Hane Christina Gäfvert FRÄS gek170513 45 gek170514 45 uk170618 45                                                                                                
12 135,00 3 BEN n 24 32 CH S*Dazlious Lillebror RX332882 Hane Camilla Rosenlund ÖSTK nerk170604 45 dk170617 45 östk171008 45                                                                                                
12 135,00 3 OCI n 24 CH SE*Alsmarks Ascalon RX335839 Hane Cecilia Alsmark & Björn Alsmark FRÄS östk171008 45 birka(1)171112 45 birka(2)171112 45                                                                                                
17 130,00 3 BUR n CH S*Bonnea's Qingis of Kattrox LO333428 Hane Johansson Hedman, Jeanette ÖKN sol171104 45 sol171105 45 nos170917 40                                                                                                
18 110,21 2 BSH n 24 SC S*Javeliner's Royal Lochnagar DVM LO298325 Hane Eta Kvarnbergs & Christina Gustavsson FRÄS DÄK fräs170107 55,11 fräs170108 55,1                                                                                                  
19 110,10 2 BSH n CH S*Javeliner's Laggan Mill LO331408 Hane Kerstin Axén FRÄS häk171014 55,06 häk171015 55,04                                                                                                  
20 110,08 2 BSH a CH S*Björktassen's H. "Zäta" Zetterberg LO325612 Hane Siv Ohlsson BJK suk170819 55,04 suk170820 55,04                                                                                                  
21 110,06 2 BSH n 24 FI*Rhinestone's Magnetic Eyes LO333293 Hane Ökvist, Anna-Lena NOS sol171104 55,03 sol171105 55,03                                                                                                  
22 100,11 2 BUR n GIC Shai-San-War's Veikko JW LO322753 Hane Marie Lindén NERK östk171008 55,11 sc170730 45                                                                                                  
22 100,11 2 BSH n CH Quicksilver Colourist LO272509 Hane Patricia Otterstrand ÖSTK msk170903 55,11 östk171007 45                                                                                                  
24 100,08 2 KBL n 03 22 SC SE*Kot-ā-Kuril Merci Beaucoup LO313184 Hane Lena Hjertkwist VK elk171112 55,08 skkk170813 45                                                                                                  
25 100,05 2 SIN  PR SC Katzalano Whiterock LO299738 Hane Stellan Spetz ÄK sviss170513 55,05 äk-vk170325 45                                                                                                  
26 95,07 2 BSH a SC S*Lord Signe's Sheldon Cooper DVM DSM LO297045 Hane Sara Björk BJK bjk170423 55,07 bjk170422 40                                                                                                  
27 90,00 2 BUR d IC S*PascuumSilva's Lego Jerry LO315434 Hane Alf Hedlund & Yrsa Hedlund CK min170225 45 sviss170514 45                                                                                                  
27 90,00 2 BEN n 24 PR CH S*KungsgardenCats Yagular Come True RX314769 Hane Ulrica Lindblom Granlid & Sofia Granlid SYDK min170226 45 sydk170409 45                                                                                                  
27 90,00 2 BSH d 22 IC S*Onsängens Cloth of Gold LO314316 Hane Eta Kvarnbergs DÄK östk170326 45 gek170513 45                                                                                                  
27 90,00 2 BSH n 23 IC S*Applecat Kickapoo LO313309 Hane Elisabeth Raab Alvarson JKK vrk170423 45 jkk170813 45                                                                                                  
27 90,00 2 BSH c SE*Cat King Cool's Zeus LO332137 Hane Kronborg, Margaretha BIK bik171021 45 elk171111 45                                                                                                  
27 90,00 2 BSH n 25 CH S*Papadino's Atlas LO334219 Hane Anna-Lena Karlsson SK birka(1)171112 45 birka(2)171112 45                                                                                                  
33 85,00 2 BSH e IC S*Applecat Prinz Poodle LO328999 Hane Christina Gäfvert FRÄS sk170311 45 östk170325 40                                                                                                  
33 85,00 2 BSH n 24 CH S*Javeliner's Invergordon LO327130 Hane Eta Kvarnbergs DÄK östk170325 45 sk170311 40                                                                                                  
35 80,00 2 OCI n 24 CH S*Skillingens Kuling LO324082 Hane Lena Nilsson ÄK äk-vk170325 40 äk-vk170326 40                                                                                                  
35 80,00 2 BML ns 11 31 Jewels Choice Silver Elton RX331344 Hane Groot, Danielle ÖSTK gek170513 40 gek170514 40                                                                                                  
37 45,00 1 BSH d 02 SC Lucky Duckling from Eli's Castle, CZ RX280909 Hane Ann-Britt Eriksson FRÄS fräs170107 45                                                                                                    
37 45,00 1 BSH n 03 24 GIC S*Applecat Applejack LO283003 Hane Berit Degerstrand JKK nerk170121 45                                                                                                    
37 45,00 1 BSH a 24 CH Björnligans Vimsige Vilmer LO329557 Hane Elisabeth Raab Alvarson JKK sk170311 45                                                                                                    
37 45,00 1 BSH n S*Profelis Panther LO328500 Hane Kritz Hedqvist, Annicka BIRKA östk170325 45                                                                                                    
37 45,00 1 BEN n 24 CH S*SoFo Cat's Guanabana Gringo RX327261 Hane Roger Ek JKK östk170326 45                                                                                                    
37 45,00 1 BEN n 24 DottyDakota Spirit RX337833 Hane Segerljung, Camilla & Burström, Åsa BJK bjk170422 45                                                                                                    
37 45,00 1 BSH n 22 IC S*Christelle's Findus LO323643 Hane Nina Jönsson SÖK bjk170423 45                                                                                                    
37 45,00 1 OCI bs 24 SE*OzzySpot's Bellini LO329337 Hane Almgren, Jennifer VK gek170514 45                                                                                                    
37 45,00 1 OCI o 24 S*Maghreb's Giuseppe RX326486 Hane Christiernin, Maria TCC nerk170603 45                                                                                                    
37 45,00 1 BEN n 22 SC S*Panorama's The Fairy RX234536 Hane Åsa Olovsson ÄK dk170617 45                                                                                                    
37 45,00 1 BSH a CH IDP*Misgrens Frosty RX329911 Hane Margaretha Kronborg BIK väk170701 45                                                                                                    
37 45,00 1 BSH a SE*Nínim's Perseus LO332686 Hane Anna Abrahamsson VRK sc170730 45                                                                                                    
37 45,00 1 BSH a 03 24 CH S*af Lokehus Adonis LO327470 Hane Berit Degerstrand JKK jkk170813 45                                                                                                    
37 45,00 1 BEN n 24 SC Fairy Queen's Quick Runner LO299798 Hane Madeleine Garpehäll BIRKA msk170903 45                                                                                                    
37 45,00 1 BEN n 24 33 SE*Happy Hooligans King of My Heart RX332467 Hane Björksten, Katrin BIRKA nos170916 45                                                                                                    
37 45,00 1 BSH o GIC Grand'OR from Arthur's Garden LO171903 Hane Westerheim, Sonja LK nos170917 45                                                                                                    
37 45,00 1 BSH a IC Autumn Blues Biscuit Cat RX326116 Hane Ulrika Eriksson & Conny Jansson JKK däk170930 45                                                                                                    
37 45,00 1 SRL e 03 S*AyuQadro's FlarEon RX333294 Hane Keidser, Elisabeth SUK häk171014 45                                                                                                    
37 45,00 1 BSH a 24 Suncat's Loverman LO334153 Hane Inga-Britt Norum & Ralf Norum SÖK häk171015 45                                                                                                    
37 45,00 1 MAU ns 24 FI*Walidah Bebiankh LO336254 Hane Simon Bergqvist SOL sol171105 45                                                                                                    
37 45,00 1 OCI n 24 GIC S*Wagga Wagga's T.N.T. LO265520 Hane Camilla Fant VK elk171111 45                                                                                                    
37 45,00 1 BSH n 24 GIC S*Millington's Delicious DelicaTess LO317192 Hane Christina Gäfvert FRÄS birka(2)171112 45                                                                                                    
59 40,00 1 BUR d SW SC FI*Seirene Scandal LO315003 Hane Mary Hellman NERK nerk170122 40                                                                                                    
59 40,00 1 BEN n 24 33 SE*Crinitus Caudis Blizzard LO323766 Hane Nyman, Ursula SYDK min170225 40                                                                                                    
59 40,00 1 BSH c GIC S*Hennerdals Helmer LO320381 Hane Susanne Barenius BIRKA sk170312 40                                                                                                    
59 40,00 1 BEN n 24 CH S*KungsgardenCats Polo Pony RX330916 Hane Ulrica Lindblom Granlid SYDK sydk170408 40                                                                                                    
59 40,00 1 BEN n 24 33 SC S*Astrums Jim LO298307 Hane Ann-Charlotte Standert CK sydk170408 40                                                                                                    
59 40,00 1 BSH c Mistique Marcipan Bugaboo,CZ LO321683 Hane Linnea Höglund VRK vrk170423 40                                                                                                    
59 40,00 1 BEN n 24 SC Guru Milan Romeo DSM DVM LO303344 Hane Sigbritt Andersson MIN dk170617 40                                                                                                    
59 40,00 1 SRL b 24 Noontide Prince Praline RX319136 Hane Keidser, Elisabeth SUK häk171014 40                                                                                                    
59 40,00 1 BML ns 11 31 Salana's Star Lucky Jasper LO333033 Hane IngaLill Falk VRK birka(2)171112 40                                                                                                    
Kastrat hona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 275,44 24 BSH ns 11 SW SP SC S*Pymans Maj-Britt DSM DVM LO211387 Hona (K) Anne-Maj Nilsson TCC vk170917 55,11 äk171209 55,09 vrk170423 55,08 nerk170603 55,08 vk170916 55,08 väk170702 55,06 väk170701 55,05 sc170730 55,05 östk171007 55,05 birka(1)171112 55,05 sc170729 55,04 jkk170813 55,04 sk170311 55,03 sk170312 55,03 jkk170812 55,03 östk170325 55,02 gek170513 55,02 gek170514 55,02 östk170326 55 östk171008 55 min170225 45 min170226 45 uk170618 45 äk171210 45                                                      
2 275,35 14 BUR a SW SP IC S*Piapizzi's Early Dawn DSM LO262217 Hona (K) Anneli Ferm VÄK nerk170122 55,11 nerk170604 55,07 elk171111 55,07 min170226 55,06 min170225 55,04 elk171112 55,04 äk-vk170325 45 äk-vk170326 45 nerk170603 45 sc170730 45 msk170903 45 vk170916 45 vk170917 45 äk171209 45                                                                          
3 275,28 11 BUR h SP S*Mad About Amazing Creamy Cupcake LO298990 Hona (K) Grethel Öberg JKK msk170903 55,13 fräs170107 55,05 äk171210 55,05 fräs170108 55,03 uk170617 55,02 uk170618 55,02 sc170729 45 sc170730 45 östk171007 45 birka(1)171112 45 äk171209 45                                                                                
4 255,28 6 BUR b SC S*Piapizzi's Janette LO297242 Hona (K) Anneli Ferm VÄK nerk170121 55,12 äk-vk170325 55,08 äk-vk170326 55,08 nerk170122 45 nerk170604 45 väk170701 45                                                                                          
5 255,04 8 BUR b GIP LV*Silky Majesty Zoe LO296088 Hona (K) Kicki Holmgren JKK suk170819 55,04 häk171014 55 häk171015 55 sk170311 45 sk170312 45 gek170513 45 jkk170813 45 suk170820 45                                                                                      
6 225,00 5 BEN n 24 GIP SC S*Hot Stuff Zulu RX268706 Hona (K) Gisela Grünwedl BIRKA fräs170108 45 sk170311 45 uk170618 45 birka(1)171112 45 birka(2)171112 45                                                                                            
6 225,00 5 BSH f 24 GIP Björnligans Rock Tina LO308626 Hona (K) Jennie Sundberg BIRKA gek170514 45 jkk170812 45 jkk170813 45 östk171007 45 birka(2)171112 45                                                                                            
8 210,22 4 BEN n 24 IP IC S*KungsgardenCats Katrina of Bingo RX307816 Hona (K) Lina Hansson SYDK sydk170409 55,08 sydk170408 55,07 skkk170813 55,07 nerk170604 45                                                                                              
9 200,02 4 BSH f GIP SC S*Björktassen's Tindra LO250639 Hona (K) Sara Björk BJK sök170603 55,01 sök170604 55,01 bjk170423 45 suk170819 45                                                                                              
10 190,03 4 BSH a IP SC S*Björktassen's Undine LO273942 Hona (K) Ann-Cristine Burman BJK suk170820 55,03 bjk170422 45 suk170819 45 sol171104 45                                                                                              
11 180,00 4 BSH e 03 IP Suncat's Sunrise LO304941 Hona (K) Kerstin Wallin VRK fräs170107 45 vrk170423 45 msk170903 45 birka(2)171112 45                                                                                              
12 155,05 3 BUR c IP S*Piapizzi's Amelina LO311588 Hona (K) Anne Nordström & Sofie Abbereus & Johan Nordström FMK sviss170513 55,04 sviss170514 55,01 dk170618 45                                                                                                
12 155,05 3 BUR h IP CH S*Mille Notti's Ravenna LO290174 Hona (K) Alf Hedlund SVISS dk170618 55,04 ck170702 55,01 ck170701 45                                                                                                
14 155,01 3 OCI c 24 PR SC S*Wagga Wagga's Whole Lotta Rosie LO265518 Hona (K) Anneli Tinnert & Mikael Tinnert ÄK spin170520 55,01 spin170521 55 äk171210 45                                                                                                
15 145,07 3 BSH n IP IC S*Björktassen's Vectra LO283502 Hona (K) Sara Björk BJK bjk170422 55,07 suk170820 45 sol171104 45                                                                                                
16 145,00 3 BUR j SP SC Hemp Ling LT Moderns Ix Chel LO219733 Hona (K) Maria Hempel BK däk170930 55 väk170702 45 elk171112 45                                                                                                
17 135,00 3 BML bs 11 31 GIP GIC S*Kikirikis Makena Mikica RX282646 Hona (K) Monica Lindholm & Börje Lindholm MSK sk170311 45 vrk170423 45 jkk170812 45                                                                                                
18 100,08 2 BSH n 24 PR S*Razzlecat's Lady Godiva LO334768 Hona (K) Carina Ask NOS sol171105 55,08 nos170916 45                                                                                                  
18 100,08 2 BUR n IP S*Bonnea's Roxie LO284043 Hona (K) Jeanette Johansson Hedman NOS sol171104 55,08 sol171105 45                                                                                                  
20 100,05 2 BUR f GIP CH S*ulzix Principessa Gavia LO238593 Hona (K) Mary Hellman NERK birka(2)171112 55,05 birka(1)171112 45                                                                                                  
21 100,02 2 KBL fs 09 24 SP SE*Kot-ā-Kuril Suecia LO285878 Hona (K) Maria Ström DK bik171021 55,02 sviss170513 45                                                                                                  
22 90,00 2 BSH h CH Suncat's Brown Eyed Girl LO304675 Hona (K) Inger Fransson JKK fräs170107 45 nerk170121 45                                                                                                  
22 90,00 2 KOR  SP SC Quartus Shantung Louwin DSM LO257519 Hona (K) Karin Dessne FRÄS fräs170107 45 nerk170122 45                                                                                                  
22 90,00 2 KOR  IC (N)Dala Speed Athelia Blue LO292402 Hona (K) Anne Frostander SYDK min170226 45 sydk170409 45                                                                                                  
22 90,00 2 EUR n 22 GIP IC S*Hafvets Qvarn Jakaranda LO253239 Hona (K) Aurora Wirefors JKK sk170312 45 jkk170812 45                                                                                                  
22 90,00 2 BUR d PR S*Alchymist's Viticella Little Nell LO323386 Hona (K) Lindley, Jenny ÖSTK östk170325 45 östk171007 45                                                                                                  
22 90,00 2 BML fs 12 31 SP CH S*Kustens SL Gloria Gaynor for A-K RX247665 Hona (K) Anna-Karin Rahm HÄK väk170701 45 väk170702 45                                                                                                  
22 90,00 2 BSH b 24 PR CH S*Razzlecat's Madonna LO305911 Hona (K) Sara Elvelin NOS nos170916 45 nos170917 45                                                                                                  
29 55,06 1 BML fs 12 31 WW'10 GIP SC Baheras Wb Nikita DSM DVM RX247603 Hona (K) Barbro Helmer & Anna Helmer SKKK skkk170812 55,06                                                                                                    
30 55,05 1 BUR c GIP SC S*All Weather Little Miss Sunshine LO260847 Hona (K) Katarina Bergsten SOL bjk170423 55,05                                                                                                    
31 55,02 1 BSH n S*Lord Signe's Amy Farrah Fowler LO297046 Hona (K) Forsberg, Malin CK ck170701 55,02                                                                                                    
32 55,01 1 BSH n 24 GIP S*Kentuckygårdens Corona Extra LO285284 Hona (K) Elisabeth Halleby Molin NERK däk171001 55,01                                                                                                    
33 45,00 1 BUR d PR S*Dacca's Kornett LO276962 Hona (K) Carin Mikkelä & Dan Mikkelä MIN min170225 45                                                                                                    
33 45,00 1 BSH a 03 S*HumlaDumlans Caol Ila Dream's LO318466 Hona (K) Flodin, Susanne MSK östk170325 45                                                                                                    
33 45,00 1 BSH ns 11 GIP SC SE*Tylökatten Sybil LO298893 Hona (K) Mia Asplund GRK sydk170408 45                                                                                                    
33 45,00 1 BUR d IP Bjelke's Betty Boop LO293491 Hona (K) Marianne Rauhut SKKK sydk170409 45                                                                                                    
33 45,00 1 BSH f S*Framells Jenny Brown LO329431 Hona (K) Nilsson, Mona ÖKN bjk170422 45                                                                                                    
33 45,00 1 BML fs 11 PR IC S*Curlicue's Zweet Zally for Kusten's RX226733 Hona (K) Stellan Spetz ÄK sviss170514 45                                                                                                    
33 45,00 1 BSH n 21 33 S*Superbus Come To My Party RX308641 Hona (K) Magdalena Danielsson DK dk170617 45                                                                                                    
33 45,00 1 BSH f SP SC S*Applecat Queenie LO255726 Hona (K) Elisabeth Lindskog MSK väk170702 45                                                                                                    
33 45,00 1 OCI n 24 S*Kattkompisarna Rose Of Sharon RX264228 Hona (K) Imkan, Ingrid FRÄS sc170729 45                                                                                                    
33 45,00 1 BML ns 11 31 IP CH Baheras Wb Inger LO209678 Hona (K) Anna Helmer & Lars Almén SKKK skkk170812 45                                                                                                    
33 45,00 1 BUR b SP S*Piapizzi's Sea Star LO262218 Hona (K) Wendy Mörk FMK skkk170813 45                                                                                                    
33 45,00 1 BEN n 24 PR Silverspirit's Fairline for Fun LO324080 Hona (K) Åsa Burström BJK nos170917 45                                                                                                    
33 45,00 1 KBL ns 23 GIP SE*Kot-ā-Kuril Coco Chanel LO295091 Hona (K) Maria Ström DK bik171021 45                                                                                                    
33 45,00 1 BSH b 21 33 GIP S*BriSavanti's Francesca RX304657 Hona (K) Karin Delerholt SOL sol171105 45                                                                                                    
33 45,00 1 BEN n 24 S*KungsgardenCats Qorint RX331360 Hona (K) Annika Dahlkvist ej medlem elk171111 45                                                                                                    
33 45,00 1 OCI a 24 PR S*Skillingens Calima LO324084 Hona (K) Nilsson, Lena ÄK elk171111 45                                                                                                    
33 45,00 1 BUR c GIP SC S*Piapizzi's Snickerdoodle LO271534 Hona (K) Anne Nordström & Sofie Abbereus & Johan Nordström FMK elk171112 45                                                                                                    
50 40,00 1 BEN n 24 SP S*SoFo Cat's Fiona RX305196 Hona (K) Anette Zachrisson ASK nerk170121 40                                                                                                    
50 40,00 1 BML ny 12 31 SC Baheras Wb Petronella RX263499 Hona (K) Barbro Helmer & Anna Helmer SKKK skkk170813 40                                                                                                    
Kastrat hane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 275,68 30 BUR n SW SP GIC S*Piapizzi's Klumsy Keddie DSM DVM LO297247 Hane (K) Åsa Widh & Anne Nordström SYDK min170225 55,16 sydk170408 55,14 min170226 55,13 sydk170409 55,13 nerk170121 55,12 dk170618 55,12 vk170916 55,11 nerk170122 55,1 sviss170513 55,1 msk170903 55,1 äk171210 55,1 väk170702 55,09 vk170917 55,09 äk-vk170325 55,08 äk-vk170326 55,08 sviss170514 55,08 nerk170603 55,08 sk170311 55,07 väk170701 55,07 elk171111 55,07 spin170520 55,06 sk170312 55,05 nerk170604 55,05 skkk170812 55,05 spin170521 55,03 elk171112 55,02 dk170617 45 sc170730 45 skkk170813 45 äk171209 45                                          
2 275,51 16 BEN n 24 SP SC S*KungsgardenCats Sun Dog DSM DVM RX296417 Hane (K) Hillevi Förhammar SK äk171209 55,11 sc170729 55,1 östk171007 55,1 birka(1)171112 55,1 birka(2)171112 55,1 jkk170813 55,07 östk170325 55,06 sc170730 55,06 däk170930 55,06 östk171008 55,06 jkk170812 55,05 däk171001 55,03 östk170326 55,02 sydk170409 45 väk170702 45 äk171210 40                                                                      
3 275,36 14 BSH n 24 SP SC S*Tassar & Svans Cosmos LO292365 Hane (K) Peter Hultenius JKK vrk170423 55,1 fräs170107 55,09 sök170603 55,07 sök170604 55,05 häk171014 55,05 häk171015 55,04 uk170618 55,03 uk170617 55,01 min170226 45 sc170729 45 sc170730 45 jkk170812 45 jkk170813 45 suk170819 45                                                                          
4 235,09 6 BEN n 22 SP SC Artizto Catz Edward A DSM DVM RX274565 Hane (K) Anette Lidenskog ÄK ck170702 55,09 äk-vk170326 45 spin170520 45 vk170917 45 däk170930 45 däk171001 45                                                                                          
5 235,03 5 BSH ns 11 GIP SE*Tylökatten Alexej Vronskij LO319967 Hane (K) Ingrid Arklund SKKK bik171022 55,03 sydk170409 45 ck170702 45 birka(1)171112 45 birka(2)171112 45                                                                                            
6 230,06 7 BEN n 24 BW SW SP S*KungsgardenCats Rhapsody In Groove DSM DVM RX289795 Hane (K) Hillevi Förhammar SK fräs170108 55,06 min170225 45 sk170311 45 sk170312 45 min170226 40 sydk170408 40 väk170701 40                                                                                        
7 225,00 8 BSH e GIP GIC S*Javeliner's Sgeir Braigh Mor LO306663 Hane (K) Christina Gäfvert FRÄS fräs170107 45 fräs170108 45 nerk170122 45 sk170311 45 östk170325 45 gek170513 45 gek170514 45 birka(2)171112 45                                                                                      
7 225,00 6 MAU ns 24 SP NO*Gooseberry Call My Agent LO322027 Hane (K) Therese Jones VRK fräs170107 45 fräs170108 45 nerk170121 45 sk170312 45 vrk170423 45 östk171007 45                                                                                          
9 180,00 4 BSH d 24 SP Björnligans Rock Tin-Tin LO308625 Hane (K) Jennie Sundberg BIRKA fräs170107 45 vrk170423 45 jkk170812 45 jkk170813 45                                                                                              
9 180,00 4 BUR b IP S*Zagamin Freque LO312732 Hane (K) Linda Johansson SUK sk170311 45 sök170604 45 suk170819 45 suk170820 45                                                                                              
11 155,16 3 BSH e IP S*Eel Frank's Colorado LO316150 Hane (K) Erika Ivarsson MSK suk170820 55,09 suk170819 55,07 sök170603 45                                                                                                
12 145,10 3 BEN n 22 GIP SC S*KungsgardenCats Key Lime Pie RX314767 Hane (K) Pia Carlsson SYDK ck170701 55,1 äk-vk170325 45 sydk170408 45                                                                                                
13 140,04 3 BSH n 24 SP IC S*Applecat Roland DSM LO258253 Hane (K) Christina Gäfvert FRÄS gek170514 55,04 däk171001 45 nerk170603 40                                                                                                
14 135,00 3 BSH n GIP S*Eel Frank's Chicago LO316149 Hane (K) Erika Ivarsson MSK sök170603 45 suk170820 45 däk170930 45                                                                                                
14 135,00 3 SIN  PR SC Katzalano Whiterock LO299738 Hane (K) Stellan Spetz ÄK dk170617 45 dk170618 45 äk171210 45                                                                                                
14 135,00 3 BUR a LV*Forsland Sunny Aimeri LO344393 Hane (K) Therese Sjöberg ÖSTK östk171008 45 birka(2)171112 45 äk171209 45                                                                                                
17 130,00 3 BSH n 24 IP S*Javeliner's Poit Dhubh LO267340 Hane (K) Lotta Järneström ÖSTK östk171007 45 östk171008 45 msk170903 40