Vuxen hona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 277,08 14 MCO f SC S*PreciousBlue's Curly Sue DSM DVM LO296401 Hona Helena Löfgren UK bjk170422 55,45 gek170513 55,42 bjk170423 55,41 gek170514 55,4 däk170930 55,4 sök170603 55,39 uk170618 55,35 sök170604 55,33 däk171001 55,33 fräs170107 55,3 fräs170108 55,27 häk171014 55,27 häk171015 55,26 sk170312 40                                                                          
2 276,84 8 NFO f 09 24 NW SC S*Pysida's Ultra JW DSM DVM LO298682 Hona Ewa Jansson & Maria Maja Karlsson DÄK nerk170121 55,61 nerk170122 55,4 nerk170603 55,3 min170225 55,28 min170226 55,25 nerk170604 55,24 väk170701 45 väk170702 45                                                                                      
3 276,64 16 NFO as 09 24 SC S*Segersjös Qickan DVM LO317257 Hona Christina Selander SK vrk170423 55,51 birka(2)171111 55,38 jkk170812 55,28 östk170325 55,26 ck170701 55,21 sc170729 55,2 jkk170813 55,18 sc170730 55,17 östk170326 45 nerk170603 45 ck170702 45 msk170902 45 östk171007 45 östk171008 45 birka(1)171111 45 sk170311 40                                                                      
4 276,43 9 NFO f 09 24 SC S*Pysida's Zim-Zalabim LO317743 Hona Annie Gylling ELK msk170902 55,4 elk171111 55,31 östk171007 55,26 elk171112 55,25 bik171022 55,21 bik171021 55,19 östk171008 55,15 äk171210 45 äk171209 40                                                                                    
5 276,08 10 SIB n 24 SC Idonie des Siberian'Pepite DVM LO300903 Hona Pernilla Larsson Jolheden DK sviss170514 55,24 äk171210 55,23 sviss170513 55,22 äk171209 55,22 ck170702 55,17 sydk170409 45 ck170701 45 vk170916 45 sydk170408 40 bik171022 40                                                                                  
6 256,23 9 SIB n 09 24 SC S*Solberga Zafirs Princessa DVM LO314663 Hona Helén Danielsson UK suk170820 55,43 suk170819 55,42 uk170617 55,38 sök170603 45 sök170604 45 uk170618 45 sc170730 45 msk170902 45 sc170729 40                                                                                    
7 256,10 6 NFO n 02 62 SC S*Sweet Scarlet's Prelude DVM LO274312 Hona Inger Nilsson SK sk170311 55,46 sk170312 55,39 östk170326 55,25 nerk170121 45 östk170325 45 bjk170423 45                                                                                          
8 235,18 12 MCO f 22 GIC SE*Sankt Halvard's Greta Garbo LO311900 Hona Charlotta Kindbom ELK dk170618 55,18 dk170617 45 väk170701 45 väk170702 45 vk170916 45 vk170917 45 bik171021 45 elk171111 45 elk171112 45 skkk170812 40 skkk170813 40 äk171209 40                                                                              
9 230,33 5 NFO fs 03 23 IC DK*Sakeena's Lotus Elite JW LO329643 Hona Cecilia Gylling & Thomas Gylling ELK sydk170408 55,33 min170225 45 sk170312 45 sydk170409 45 min170226 40                                                                                            
10 225,00 9 SIB fy 09 24 SW SC S*AmiliiSibiri's Valentina LO305031 Hona Susan Kedert GEK fräs170107 45 gek170514 45 sök170603 45 uk170617 45 uk170618 45 ck170701 45 msk170902 45 häk171014 45 häk171015 45                                                                                    
10 225,00 5 NFO n 03 23 GIC S*Tigerögas Upalite LO321005 Hona Johanna Grebner ALFA nerk170121 45 sk170311 45 sk170312 45 gek170513 45 gek170514 45                                                                                            
10 225,00 5 NFO n 22 GIC (N)Migoto's Diana LO317959 Hona Stefan Dahl MIN min170225 45 min170226 45 äk-vk170325 45 äk-vk170326 45 sydk170408 45                                                                                            
10 225,00 6 SIB n 09 24 CH S*AceroRamos Linn LO326863 Hona Kerstin Lönnqvist ÖSTK sk170311 45 östk170325 45 gek170513 45 gek170514 45 nerk170604 45 sydk170409 40                                                                                          
10 225,00 6 MCO w 63 GIC Ramone Baltoji Orchideja*LT RX314875 Hona Niklas Johansson CK sydk170408 45 dk170618 45 ck170702 45 skkk170812 45 elk171111 45 elk171112 45                                                                                          
15 215,00 6 SIB n 03 SC S*Xiwaq Saturna Batgirl RX319531 Hona Jimmy Åsberg SUK nos170916 45 nos170917 45 sol171104 45 sök170604 40 däk171001 40 häk171015 40                                                                                          
16 200,00 5 SIB ns 24 GIC S*Tricaliz Tintomara DVM LO288411 Hona Sukanya Smith UK fräs170107 40 fräs170108 40 nerk170121 40 östk170325 40 sök170603 40                                                                                            
17 180,00 4 SIB f 09 24 IC SE*Lurvtrollets Lucy In The Sky LO332594 Hona Christina Landin MSK östk171007 45 östk171008 45 birka(1)171111 45 birka(2)171111 45                                                                                              
17 180,00 4 NFO n 02 21 62 CH S*Myselisia's Roma LO336431 Hona Annika Skeppstedt ELK bik171021 45 bik171022 45 elk171111 45 elk171112 45                                                                                              
19 175,00 4 NFO n 09 IC S*Utblicken's Diva LO299886 Hona Ylva Ehrenbåge NERK fräs170107 45 fräs170108 45 nerk170122 45 vrk170423 40                                                                                              
19 175,00 4 SIB n 24 CH S*AceroRamos Amelia RX326989 Hona Kerstin Lönnqvist ÖSTK nerk170121 45 nerk170122 45 sk170312 45 östk170325 40                                                                                              
21 170,00 4 SIB n 09 24 GIC S*Lince's Sophia Loren LO324524 Hona Annika Kiel Olsson SUK nos170916 45 häk171015 45 nos170917 40 häk171014 40                                                                                              
22 135,00 3 NFO f 03 24 CH S*Cederskogens Unni Uran LO325435 Hona Kicki Johansson BIRKA fräs170107 45 sk170311 45 östk170325 45                                                                                                
22 135,00 3 MCO f IC SE*KobbaCat's Carolina Reaper LO326849 Hona Thomas Snällström SC sk170311 45 nerk170603 45 nerk170604 45                                                                                                
22 135,00 3 NFO f 09 22 SC Honey Lollipop de Sigriou DSM DVM LO290055 Hona Anna Franklin BJK bjk170423 45 suk170819 45 suk170820 45                                                                                                
22 135,00 3 NFO n 09 23 SC DK*ZACS Miss Moneypenny LO318802 Hona Camilla Olin SYDK sviss170513 45 ck170701 45 ck170702 45                                                                                                
22 135,00 3 NFO d 03 22 IC S*Säterjäntan's Jamaica LO317443 Hona Iréne Jönsson & Leif Jönsson SYDK sviss170513 45 sviss170514 45 skkk170812 45                                                                                                
22 135,00 3 NFO n 09 24 SC SE*For Keeps Pat Benatar DVM LO290709 Hona Ann Roshage JKK nerk170603 45 sc170729 45 jkk170812 45                                                                                                
22 135,00 3 MCO ns SC S*Dusty Coon's Fakira LO303402 Hona Karin Göransson & Jeanette Göransson SÖK sök170603 45 sök170604 45 uk170618 45                                                                                                
22 135,00 3 MCO d 02 21 62 CH SE*KobbaCat's Cristal LO326851 Hona Susann Väliste DÄK nerk170604 45 sc170729 45 sc170730 45                                                                                                
22 135,00 3 SIB n 09 24 IC SE*Bellinka's Alsace LO332342 Hona Pernilla Larsson Jolheden MIN ck170702 45 äk171209 45 äk171210 45                                                                                                
22 135,00 3 NFO n 03 22 IC SE*Miramac's Afrodite LO307362 Hona Maria (Mia) Jacobsson DÄK msk170902 45 däk170930 45 däk171001 45                                                                                                
32 130,00 3 MCO fs IC S*PreciousBlue's Silver Moon LO324448 Hona Helena Löfgren UK fräs170108 45 jkk170813 45 fräs170107 40                                                                                                
32 130,00 3 NFO f 01 21 62 IC Figueira Jakobusland *ES LO333298 Hona Angelike Lindmark JKK vrk170423 45 gek170514 45 sk170312 40                                                                                                
32 130,00 3 MCO f 09 22 GIC (N)Hunstadmoen's Leah LO318804 Hona Lena Malmstad NOS väk170702 45 nos170916 45 bjk170422 40                                                                                                
32 130,00 3 NFO n 03 CH S*Räserråttan's Olly LO330528 Hona Louise Nilsson DÄK gek170513 45 nerk170603 45 gek170514 40                                                                                                
32 130,00 3 MCO fs 09 22 GIC Janka of Asvan LO299131 Hona Lena Eriksson BJK sök170604 45 sol171105 45 sc170729 40                                                                                                
32 130,00 3 NFO f 09 22 IC SE*RazerCat'z Brumme-Lisa LO315757 Hona Strahl, Katarina JKK sc170730 45 birka(2)171111 45 uk170617 40                                                                                                
38 125,00 3 SIB ns 24 CH SE*Viksjötassen's Chanel LO328026 Hona Anette Olsson JKK uk170617 45 östk170326 40 jkk170812 40                                                                                                
39 110,54 2 NFO ft 24 GIC S*Milda ma Tildes Rara Novara LO308321 Hona Birgitta Forsberg BJK sol171104 55,3 sol171105 55,24                                                                                                  
40 100,42 2 MCO d 03 22 SE*KobbaCat's DramaQueen LO334998 Hona Thomas Snällström & Maria Fellman SK birka(1)171111 55,42 birka(2)171111 45                                                                                                  
41 90,00 2 SIB ny 09 22 IC S*Maollich's Faboluos Frezija LO316866 Hona Heidi Larsson UK fräs170107 45 birka(1)171111 45                                                                                                  
41 90,00 2 NFO f 24 GIC S*Sweet Scarlet's Artic Queen LO266781 Hona Jeanette Nilsson SK nerk170121 45 vrk170423 45                                                                                                  
41 90,00 2 SIB n 09 24 PR CH SE*Edalunds Elsie LO315157 Hona Annette Blomquist GEK nerk170121 45 sk170312 45                                                                                                  
41 90,00 2 SIB f 24 IC S*Ludvigs Jessi LO298986 Hona Christina Landin MSK nerk170121 45 nerk170122 45                                                                                                  
41 90,00 2 MCO n 09 IC S*Checkers Taniguchi LO327685 Hona Lena Karlsson VÄK min170226 45 vrk170423 45                                                                                                  
41 90,00 2 NFO fs 22 SC S*Säterjäntan's Izelle LO307443 Hona Jennie Blomgren SPIN sydk170408 45 elk171111 45                                                                                                  
41 90,00 2 NFO fs 24 CH SE*Holy Smoke's Crow Jane LO328814 Hona Anna-Karin Lenshof NOS bjk170422 45 bjk170423 45                                                                                                  
41 90,00 2 NFO fs 09 22 PR IC S*Silvertorpet's Supernova LO319024 Hona Weronica Bergqvist BJK bjk170422 45 bjk170423 45                                                                                                  
41 90,00 2 SIB n 03 24 SC S*QuarkenCat Freya LO279908 Hona Pia Kaartinen BJK bjk170422 45 bjk170423 45                                                                                                  
41 90,00 2 MCO fs 22 SC S*Dusty Coon's Daytona DVM DM LO262899 Hona Helena Löfgren UK gek170513 45 gek170514 45                                                                                                  
41 90,00 2 SIB ny 22 SE*Tsarhegens Afrodite LO320603 Hona Eva Elblaus UK gek170513 45 gek170514 45                                                                                                  
41 90,00 2 SIB fs GIC S*Rossib's Amarantine RX254448 Hona Marina Johansson CK sviss170514 45 nerk170604 45                                                                                                  
41 90,00 2 SIB fy 24 SC S*AmiliiSibiri's Tsarevna Gloria DVM LO278201 Hona Cassandra Ellénius SÖK uk170617 45 uk170618 45                                                                                                  
41 90,00 2 NFO n 24 IC S*Dalkullans Diva D LO311638 Hona Maria Maja Karlsson & Ann-Kristin Bäcklund DÄK väk170701 45 väk170702 45                                                                                                  
41 90,00 2 MCO f CH S*Dusty Coon's Hailey LO313727 Hona Karin Göransson & Jeanette Göransson SÖK suk170819 45 suk170820 45                                                                                                  
41 90,00 2 SIB fs 24 IC Goryana Verooka *BFC-BY RX294781 Hona Roseanne Forslund SUK suk170819 45 suk170820 45                                                                                                  
41 90,00 2 SIB ns 09 22 GIC S*Kazol's Fröken Jasmine LO269357 Hona Roseanne Forslund SUK suk170819 45 häk171014 45                                                                                                  
41 90,00 2 MCO n 03 CH (N)Hunstadmoen's Jenny LO176291 Hona Sivertsen, Linn-Mari LK nos170916 45 nos170917 45                                                                                                  
41 90,00 2 MCO n CH SE*Tippy Wee's Black Beauty LO326759 Hona Nettis Andersen Hartman SYDK vk170916 45 vk170917 45                                                                                                  
41 90,00 2 NFO n 24 S*Dalkullans Halloween JW LO334232 Hona Inger Nilsson SK däk170930 45 däk171001 45                                                                                                  
41 90,00 2 NFO n 09 22 S*Golden Oracle's Breeze LO333634 Hona Holmberg, Sandra BJK sol171104 45 sol171105 45                                                                                                  
41 90,00 2 NFO ns 09 CH S*Utblicken's Leona LO336778 Hona Sabina Karlsson ELK elk171112 45 äk171209 45                                                                                                  
63 85,00 2 SIB n 09 GIC S*Sibelinaz Miss Molly RX296064 Hona Christina Landin MSK nerk170122 45 nerk170121 40                                                                                                  
63 85,00 2 MCO n 22 CH HR*Ecliptic Antika RX328350 Hona Ringström, Carina CK min170226 45 gek170514 40                                                                                                  
63 85,00 2 SIB f 22 IC S*Summer Flame's Kattja LO298622 Hona Madelene Olsson UK östk170325 45 sk170312 40                                                                                                  
63 85,00 2 NFO f 24 GIC S*Stortallens Ingrid Elvira DVM LO273650 Hona Birgitta Forsberg BJK sök170604 45 sök170603 40                                                                                                  
63 85,00 2 SIB ns 03 22 GIC S*Lubov Sibiri Nastasia Tolstova RX303548 Hona Susanne Vikström BJK sol171105 45 sc170729 40                                                                                                  
63 85,00 2 SIB ns 22 IC S*Maollich's Lucky Love LO330552 Hona Nina Åström UK birka(2)171111 45 sc170730 40                                                                                                  
63 85,00 2 NFO n 24 CH S*Kattilaforsens Malala LO330319 Hona Beata Pontén JKK jkk170812 45 jkk170813 40                                                                                                  
63 85,00 2 SIB f 02 21 64 SC SE*Zatash Perfect Lady LO292472 Hona Jimmy Åsberg SUK nos170916 45 suk170820 40                                                                                                  
63 85,00 2 NFO fs 03 22 CH S*Lofvens Inez Isn't She Lovely LO323565 Hona Lisa Andreasson SPIN vk170917 45 vk170916 40                                                                                                  
63 85,00 2 SIB fy 24 IC S*AmiliiSibiri's Tsaritsa Tingeling LO322142 Hona Britt Ellénius & Cassandra Ellénius SÖK däk171001 45 däk170930 40                                                                                                  
63 85,00 2 NFO fs 03 22 IC S*Aborgatos Juni LO329790 Hona Stefan Svensk JKK sol171105 45 häk171015 40                                                                                                  
63 85,00 2 NEM n 21 SE*Triquetras Lexington LO335207 Hona Johansson, Therese NOS sol171104 45 sol171105 40                                                                                                  
63 85,00 2 MCO f 03 22 CH S*Topzy Tail's Foxy Lady LO322615 Hona Annelie Dahllöf ELK elk171111 45 elk171112 40                                                                                                  
76 80,00 2 NFO ns 24 CH SE*Dear Johns Miss Mistofeles LO326654 Hona Ina Öhman FRÄS nerk170121 40 sk170311 40                                                                                                  
76 80,00 2 SIB g 02 21 64 CH SE*Sealioness S/S BelleAmie LO328211 Hona Sanna Jerresand HÄK sk170311 40 bjk170422 40                                                                                                  
76 80,00 2 NFO f 24 SC S*Chop Suey's Pixie Pop DVM LO292557 Hona Hanna Bergström SYDK skkk170812 40 elk171112 40                                                                                                  
76 80,00 2 NFO ns 09 24 CH S*Silent Hill's Lady Ayamiss LO331800 Hona Camilla Johannesen SYDK skkk170812 40 skkk170813 40                                                                                                  
76 80,00 2 SIB f S*Summer Flame's AC/DC LO335865 Hona Houdi, Jeanette UK östk171007 40 birka(2)171111 40                                                                                                  
76 80,00 2 MCO f 03 22 SE*Sankt Halvard's Miss Marmalade LO336900 Hona Jeanette Olsson MIN äk171209 40 äk171210 40                                                                                                  
82 45,00 1 NFO n 09 24 GIC S*Miss Mikkus' Fröken Fräken LO260424 Hona Stefan Svensk JKK fräs170107 45                                                                                                    
82 45,00 1 SIB ny 24 CH SE*WinterPaw's Belle LO317550 Hona Thérèse Axelsson DÄK fräs170108 45                                                                                                    
82 45,00 1 NFO ns 22 GIC S*Winterland's Shirley Lee LO285788 Hona Rosie Mörrby BIRKA nerk170122 45                                                                                                    
82 45,00 1 NFO w 64 CH S*Just Catnap's Mirana LO325113 Hona Kerstin Kristiansson & Mia Leonie Kristiansson BJK nerk170122 45                                                                                                    
82 45,00 1 SIB f 09 23 SE*Ajca's Indryia LO326842 Hona Camilla Asper MIN min170225 45                                                                                                    
82 45,00 1 TUA w 62 IC S*Tufvans Coconut Crisp LO305903 Hona Hansson, Anette SKKK äk-vk170325 45                                                                                                    
82 45,00 1 NFO n 09 22 CH S*Myselisia's Kreta LO323861 Hona Annica Johansson ELK äk-vk170326 45                                                                                                    
82 45,00 1 NFO n 09 24 CH S*Aliosha's Jórunn Zakksdóttir LO316777 Hona Barbro Åberg NERK östk170326 45                                                                                                    
82 45,00 1 NFO f 09 22 SC S*Lagboda's Officer Tanya LO285912 Hona Mia Lundstedt JKK östk170326 45                                                                                                    
82 45,00 1 SIB f 24 Ayla Colour Foot*PL LO331712 Hona Katarina Eklöf HÄK östk170326 45                                                                                                    
82 45,00 1 MCO f SE*Tippy Wee's Fanzy LO329881 Hona Andersen Hartman, Nettis SYDK sydk170408 45                                                                                                    
82 45,00 1 MCO n SE*Tippy Wee's Yatzy LO331122 Hona Nettis Andersen Hartman SYDK sydk170409 45                                                                                                    
82 45,00 1 NEM n 21 CH Vanilla Sky Norpan RX313579 Hona Johanna Lahti SUK bjk170422 45                                                                                                    
82 45,00 1 NFO n 24 GIC S*Toemas Cissi LO289592 Hona Eva Ahlström & Mikael Ahlström DÄK bjk170422 45                                                                                                    
82 45,00 1 NFO f 09 24 SE*Holy Smoke's Lottie of Millhaven LO328815 Hona Maria Laestander BJK bjk170422 45                                                                                                    
82 45,00 1 NFO f 24 IC S*Milda ma Tildes Silje Skogsrå LO327456 Hona Jan-Ove Nilsson BJK bjk170423 45                                                                                                    
82 45,00 1 SIB n 09 23 CH S*Sibelinaz Perfect Peach LO321064 Hona Christina Landin MSK vrk170423 45                                                                                                    
82 45,00 1 SIB fs 11 SE*Simplicity Lynx Hedley LO321432 Hona Agneta Bergwall MSK vrk170423 45                                                                                                    
82 45,00 1 SIB g IC S*Klockarbackens Lynx LO315650 Hona Mikaela Johansson JKK gek170513 45                                                                                                    
82 45,00 1 SIB g 03 24 GIC S*Lingarö's Betty LO304492 Hona Kicki Wiksten HÄK gek170513 45                                                                                                    
82 45,00 1 NFO ns 09 24 S*Isgården's Kitty Katastrophe LO330630 Hona Tina Laine ALFA sviss170513 45                                                                                                    
82 45,00 1 SIB f 24 GIC S*Klockarbackens Freja LO308177 Hona Heidi Larsson UK gek170514 45                                                                                                    
82 45,00 1 NFO f IC S*Lofvens Edda Eternally Mine LO302774 Hona Christina Löfvén SVISS sviss170514 45                                                                                                    
82 45,00 1 NFO n 02 21 62 GIC S*Myselisia's Vienetta LO293251 Hona Cecilia Gylling & Thomas Gylling ELK spin170520 45                                                                                                    
82 45,00 1 NFO gs 24 CH S*Rockringen's Ooh La La LO304906 Hona Linda Karlsson NERK nerk170603 45                                                                                                    
82 45,00 1 SIB ny 22 SE*Edalunds Fairytale LO329926 Hona Sören Kedert & Susan Kedert GEK sök170603 45                                                                                                    
82 45,00 1 MCO n GIC S*Feral Coon's Evelynn the Widowmaker LO297842 Hona Laila Segerqvist NERK nerk170604 45                                                                                                    
82 45,00 1 MCO n CH S*East Aurora's Is This Love LO327157 Hona Ulrika Berge FRÄS uk170617 45                                                                                                    
82 45,00 1 MCO a 24 SE*Marsta Coon Vilda Valentina LO307068 Hona Rosbacke, Mona FRÄS uk170617 45                                                                                                    
82 45,00 1 NFO f GIC S*Safari Kittens Ilma Starke LO318447 Hona Anette Holländare ÄK dk170618 45                                                                                                    
82 45,00 1 SIB ns 09 22 IC S*Silkedals Enza LO328312 Hona Camilla Karlsson CK ck170701 45                                                                                                    
82 45,00 1 NFO n 03 23 NW SC S*NC's Cool Cat JW DSM DVM LO258402 Hona Jeanette Nilsson SK väk170701 45                                                                                                    
82 45,00 1 NFO gs 22 S*Uncut Diamond Izabella Scorupco LO333353 Hona Reise, Theresa BIRKA sc170729 45                                                                                                    
82 45,00 1 NFO a 09 22 CH SE*Björksund's Bizzarrini LO327871 Hona Rosie Mörrby BIRKA jkk170813 45                                                                                                    
82 45,00 1 MCO n Pennello Fedelia LO320787 Hona Andersen Hartman, Nettis SYDK skkk170813 45                                                                                                    
82 45,00 1 SIB n 24 S*Lince's Lucina LO331139 Hona Eriksson, Christina SUK suk170819 45                                                                                                    
82 45,00 1 SIB n 03 CH SE*Bekiles Asuna RX329810 Hona Erika Dahlberg SUK suk170820 45                                                                                                    
82 45,00 1 NEM f 09 21 SC Alhena Delle Paludi LO292364 Hona Helena Broman SOL nos170917 45                                                                                                    
82 45,00 1 SIB as 03 23 S*Mysmissens Ljuvliga Lugia LO333263 Hona Lindgren, Anna BIRKA nos170917 45                                                                                                    
82 45,00 1 NFO ns 09 23 S*Lothloriens Javanna LO333090 Hona Kjell, Ingela DÄK däk170930 45                                                                                                    
82 45,00 1 NEM ny 21 SE*Zannevs Kerztin LO333113 Hona Hedlund, Josefin ÖSTK östk171007 45                                                                                                    
82 45,00 1 NEM a 03 21 Afina LO334586 Hona Korneeva, Maria ÖSTK östk171007 45                                                                                                    
82 45,00 1 SIB n SE*Mad fairy's Doris LO334262 Hona Michelle Houdi UK östk171008 45                                                                                                    
82 45,00 1 SIB n 09 24 CH SE*Sibir Koshki Gioia Mia af Gizmie RX333901 Hona Susanne Diepholtz UK östk171008 45                                                                                                    
82 45,00 1 NFO ns 23 CH S*Lothloriens Thilie LO333093 Hona Ingela Kjell DÄK häk171014 45                                                                                                    
82 45,00 1 NFO a 03 23 SC S*Aborgatos Belizza LO267387 Hona Inger Karlsson JKK häk171015 45                                                                                                    
82 45,00 1 MCO w 62 CH S*Bisu's Mirzam LO334363 Hona Torgny Christiansson BIK bik171022 45                                                                                                    
82 45,00 1 NFO a 24 CH SE*Lisselbacks Beyoncé LO324239 Hona Lotta Ahlstrand BIK bik171022 45                                                                                                    
82 45,00 1 NFO g 09 24 GIC S*Just Catnap's Tamina LO307290 Hona Kerstin Kristiansson & Mia Leonie Kristiansson BJK sol171104 45                                                                                                    
82 45,00 1 SIB fs 09 23 CH S*Millifiore Tussilago LO322283 Hona Anna-Lena Andersson SOL sol171104 45                                                                                                    
82 45,00 1 NFO f 02 21 62 S*Hemligheten's Blaze LO326574 Hona Lindmark, Carina SOL sol171105 45                                                                                                    
82 45,00 1 NFO n 03 23 SE*Quite UniQ Dancing On My Own LO332854 Hona Andersson, Malin ÖSTK birka(1)171111 45                                                                                                    
82 45,00 1 NFO f 22 S*Eärfalas Greta LO329770 Hona Persson, Susanne JKK birka(1)171111 45                                                                                                    
82 45,00 1 NFO d 03 24 S*Hemligheten's Bellona LO326575 Hona Gotthardsson, Sofia BIRKA birka(1)171111 45                                                                                                    
82 45,00 1 NFO f SE*Pawsome Milonia Caesonia LO330113 Hona Forsell, Annika JKK birka(2)171111 45                                                                                                    
82 45,00 1 MCO a 03 22 CH S*Tartaruga's Icy Aletsch LO315962 Hona Henning Pedersen GRK elk171111 45                                                                                                    
82 45,00 1 NFO w 61 S*Little L's Jazinda LO337340 Hona Amanda Conrad CK äk171210 45                                                                                                    
139 40,00 1 NEM gs 09 21 GIC S*Älvnäs Queen Kiara LO261431 Hona Ulrika Johansson DÄK nerk170122 40                                                                                                    
139 40,00 1 NFO n 09 23 IC S*Viento's Minnetonka JW LO326528 Hona Cecilia Gylling ELK min170225 40                                                                                                    
139 40,00 1 NFO w 64 SE*Prana's 88:an LO327976 Hona Kvant, Melissa SVISS min170225 40                                                                                                    
139 40,00 1 LPL n 25 Solvinden Tina RX333459 Hona Ejemark, Anne-Li MIN min170226 40                                                                                                    
139 40,00 1 SIB ns 22 GIC S*Summer Flame's Lucia LO303472 Hona Heidi Larsson & Jeanette Houdi UK sk170311 40                                                                                                    
139 40,00 1 SIB fs 09 22 CH S*Spinnsibbs Nyanza LO322993 Hona Marie Björk UK sk170312 40                                                                                                    
139 40,00 1 SIB fs 22 SE*Wira's Prudence Bombastica LO319836 Hona Ulrika Ögren SYDK äk-vk170325 40                                                                                                    
139 40,00 1 MCO n 09 SE*Luddtassens Isa LO327855 Hona Gylling, Amanda NERK östk170325 40                                                                                                    
139 40,00 1 SIB ns 24 IC S*Anel's Kittens Donna LO329014 Hona Riita Kreivi DK äk-vk170326 40                                                                                                    
139 40,00 1 SIB ns 09 24 CH S*QuarkenCat Domino LO322202 Hona Pernilla Helmersson BJK bjk170422 40                                                                                                    
139 40,00 1 SIB ns 09 24 CH S*Solsibs Farisa Zazulova LO326249 Hona Sandra Fredriksson BJK bjk170423 40                                                                                                    
139 40,00 1 NEM a 03 21 CH SE*Cassy's Angels Amélie LO323437 Hona Melissa Farrokhi UK vrk170423 40                                                                                                    
139 40,00 1 SIB n 24 CH d'Artagne Thimotei LO331103 Hona Marika Lerin VÄK vrk170423 40                                                                                                    
139 40,00 1 SIB f 24 CH S*Luthagens Lightning LO297007 Hona Inger Galvér UK vrk170423 40                                                                                                    
139 40,00 1 NFO ns 09 24 CH S*Isgården's Pokey Dots LO330632 Hona Monia Vilén VRK gek170514 40                                                                                                    
139 40,00 1 NFO ns 09 24 S*Kronängens Kitty Pryde LO330798 Hona Löfstrand, Susanna SPIN dk170618 40                                                                                                    
139 40,00 1 MCO d 09 S*Stortassen's Johanna LO315398 Hona Sommerdahl, Liselott SK uk170618 40                                                                                                    
139 40,00 1 NFO fs 24 S*Mustela's Aletheia LO330596 Hona Wihlborg, Anna UK uk170618 40                                                                                                    
139 40,00 1 NFO ns 22 S*Lothloriens Thintin LO333094 Hona Birgitta Ramstedt DÄK jkk170813 40                                                                                                    
139 40,00 1 NEM fs 09 21 SE*Scuzzie's lights of love LO332475 Hona Lundmark, Minna UK msk170902 40                                                                                                    
139 40,00 1 SIB ny 22 IC S*Frostuddens Elsa LO313948 Hona Anna Thelin BIRKA nos170916 40                                                                                                    
139 40,00 1 MCO n CH SE*Tippy Wee's Memory LO331121 Hona Christina Gullstrand SYDK vk170916 40                                                                                                    
139 40,00 1 MCO a 09 CH Oria Ana Wallander*PL LO336264 Hona Lena Siversson VK vk170917 40                                                                                                    
139 40,00 1 NFO g 24 IC SE*Lisselbacks Britney LO324238 Hona Hermelin, Maximilian DÄK däk170930 40                                                                                                    
139 40,00 1 SIB g 09 24 FI*ArcticWilds Jirachi LO341076 Hona Carola Mård DÄK däk171001 40                                                                                                    
139 40,00 1 SIB as 09 24 SC S*Lince's Albea DVM LO299718 Hona Bernt Olsson SUK däk171001 40                                                                                                    
139 40,00 1 SIB g 24 S*Robotorpets Ofelia LO322563 Hona Malin Sjöberg SK östk171008 40                                                                                                    
139 40,00 1 NFO n 03 24 CH S*Wildwood's Kaffe LO332915 Hona Katarina Forsberg DÄK häk171014 40                                                                                                    
139 40,00 1 SIB a 01 64 S*Atoll's White Peony RX331203 Hona Kjellsson Åberg, Jennie SUK häk171014 40                                                                                                    
139 40,00 1 MCO n 09 22 SE*Sankt Halvard's Majken LO324976 Hona Dahllöf, Annelie ELK bik171021 40                                                                                                    
139 40,00 1 SIB ny 09 24 CH S*Gullåkras Livli LO333756 Hona Bäckdal, Ann SYDK bik171021 40                                                                                                    
139 40,00 1 MCO n 22 S*Optimus Heaven-sent LO336127 Hona Mari Johansson MIN bik171022 40                                                                                                    
139 40,00 1 MCO f 23 S*Absolut Coon's Queen Bee LO328363 Hona Bjuhr, Eva SOL sol171104 40                                                                                                    
139 40,00 1 SIB f 24 SC S*Maollich's Nadija Ivanova DVM RX271488 Hona Marie Björk UK birka(1)171111 40                                                                                                    
139 40,00 1 SIB n 24 IC S*Spinnsibbs Ottilija Timf LO331931 Hona Annette Blomquist GEK birka(2)171111 40                                                                                                    
139 40,00 1 SIB n 09 24 S*Mantas Manta LO309258 Hona Melander, Gudrun MSK birka(2)171111 40                                                                                                    
139 40,00 1 NEM n 21 SE*Aanainas Inessa Izi LO334494 Hona Fredriksson Sten, Gullvi VK elk171111 40                                                                                                    
139 40,00 1 NFO f 24 GIC S*Zimexis Neytiri of Pandora LO269663 Hona Helle Allard & Daniella Allard GRK elk171111 40                                                                                                    
139 40,00 1 MCO ns 22 CH SE*Whitewater's Kiss The Bride LO336149 Hona Sanna Enberg VÄK elk171112 40                                                                                                    
139 40,00 1 NEM a 21 S*Paviljongen's Ariel LO328690 Hona Malin Lennevi SPIN elk171112 40                                                                                                    
139 40,00 1 MCO fs 22 CH S*Tauron's D' Sheelahlee LO334779 Hona Finnilä, Maria VK äk171209 40                                                                                                    
Vuxen hane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 276,79 21 NFO n 01 21 62 SC S*Pax' Galileo JW LO321121 Hane Eleonor Nilsson ELK elk171111 55,45 nerk170604 55,35 vk170916 55,34 sydk170408 55,33 elk171112 55,32 sydk170409 55,31 vk170917 55,31 msk170902 55,29 väk170701 55,27 spin170521 55,24 spin170520 55,21 sc170729 55,18 dk170618 55,14 sc170730 55,14 dk170617 55,1 nerk170603 45 skkk170812 45 äk171209 45 äk171210 45 äk-vk170326 40 skkk170813 40                                                            
2 276,25 22 SIB n 09 24 SC S*Lubov Sibiri Petrov Nazarov DVM RX313889 Hane Kerstin Lönnqvist ÖSTK gek170513 55,27 sk170311 55,25 uk170617 55,25 gek170514 55,24 östk171008 55,24 äk171209 55,24 östk170325 55,23 östk170326 55,23 östk171007 55,23 sk170312 55,19 fräs170107 55,11 fräs170108 45 nerk170121 45 sydk170409 45 uk170618 45 vk170916 45 elk171111 45 elk171112 45 äk171210 45 nerk170603 40 nerk170604 40 jkk170812 40                                                          
3 276,00 12 NFO n 09 SC S*Milda ma Tildes Barba Blixt LO317654 Hane Birgitta Forsberg BJK suk170819 55,23 suk170820 55,21 uk170618 55,2 sök170603 55,19 sök170604 55,17 sol171104 55,17 bjk170423 55,16 häk171014 55,15 häk171015 55,15 bjk170422 55,14 sol171105 55,11 uk170617 45                                                                              
4 255,60 6 NFO d 03 22 GIC S*Fridalas Hektor LO317269 Hane Lill-Britt Henriksson SVISS sviss170514 55,26 ck170701 55,19 ck170702 55,15 sydk170408 45 sydk170409 45 sviss170513 45                                                                                          
5 245,56 8 SIB n 03 23 SC S*Sibbemaffians Zaitsev DVM LO300803 Hane Eva Johansson DK min170225 55,3 sviss170513 55,26 min170226 45 sydk170408 45 dk170617 45 sviss170514 40 dk170618 40 vk170917 40                                                                                      
6 245,45 8 NFO n 22 GIC S*Lofvens Hero Hope's Rebellion LO323562 Hane Christina Selander SK birka(1)171111 55,24 jkk170812 55,21 nerk170603 45 uk170617 45 sc170729 45 sc170730 45 msk170902 45 birka(2)171111 45                                                                                      
7 235,31 8 NFO d 22 GIC S*Just Catnap's Nicolas JW LO325111 Hane Kerstin Kristiansson & Mia Leonie Kristiansson BJK nos170916 55,31 bjk170422 45 bjk170423 45 gek170513 45 sol171104 45 sol171105 45 gek170514 40 nos170917 40                                                                                      
8 230,28 6 NEM n 21 SC SE*Ängsö Atlas DVM LO296240 Hane Elin Arnemyr Nyberg ÖSTK vrk170423 55,28 östk170326 45 östk171007 45 östk171008 45 nerk170603 40 nerk170604 40                                                                                          
9 225,35 5 MCO n GIC Zeman Scameron*IT LO313303 Hane Nettis Andersen Hartman SYDK min170226 55,35 sydk170408 45 sviss170513 45 sviss170514 40 skkk170812 40                                                                                            
10 225,20 5 NFO n 03 IC NO*Zera's Ezz LO335898 Hane Karin Kronvall ELK bik171021 55,2 msk170902 45 bik171022 45 vk170916 40 vk170917 40                                                                                            
11 225,00 10 NFO d 09 24 SC S*Dalkullans Billy Bisquit JW DSM DVM DM LO286009 Hane Inger Andersson VÄK nerk170121 45 min170225 45 min170226 45 nerk170604 45 väk170701 45 väk170702 45 msk170902 45 däk170930 45 däk171001 45 vrk170423 40                                                                                  
11 225,00 5 MCO n 23 SC S*Stortassen's Challe DVM LO301499 Hane Åsa Thelin DK min170225 45 min170226 45 spin170521 45 dk170618 45 ck170701 45                                                                                            
11 225,00 5 MCO d 23 GIC S*Island Coon's Interlaken LO312297 Hane Johan Asp & Maria Asp Magnusson VÄK äk-vk170325 45 äk-vk170326 45 vrk170423 45 nerk170603 45 nerk170604 45                                                                                            
11 225,00 10 NFO ds SC S*Uncut Diamond Öystein DVM LO316903 Hane Sylvia Dahlkvist SPIN spin170520 45 spin170521 45 ck170702 45 vk170917 45 bik171021 45 äk171209 45 äk171210 45 äk-vk170325 40 äk-vk170326 40 vk170916 40                                                                                  
11 225,00 12 SIB ns 09 11 SC (N)Einhaugens Sølve Napoleonsen DVM LO309899 Hane Jimmy Åsberg SUK gek170513 45 gek170514 45 sök170603 45 sök170604 45 suk170819 45 suk170820 45 nos170916 45 nos170917 45 däk170930 45 häk171014 45 sol171104 45 birka(2)171111 40                                                                              
16 215,00 6 MCO d 03 SC SE*KobbaCat's Bam-Bam LO314454 Hane Thomas Snällström & Maria Fellman SC nerk170122 45 nerk170603 45 väk170702 45 sk170311 40 sk170312 40 väk170701 40                                                                                          
16 215,00 6 SIB d 09 24 GIC SE*Gongroff's All You Need Is Love LO327056 Hane Petra Varga CK östk171007 45 bik171021 45 bik171022 45 sviss170514 40 vk170916 40 äk171209 40                                                                                          
16 215,00 6 NFO n 24 GIC S*Silent Hill's Illidan Stormrage LO331799 Hane Annette Hansson SYDK dk170617 45 ck170701 45 elk171111 45 ck170702 40 skkk170812 40 skkk170813 40                                                                                          
16 215,00 5 SIB ns 22 GIC S*Älvnäs Mussaya Myzack LO302877 Hane Camilla Karlsson CK ck170701 45 ck170702 45 östk171007 45 dk170617 40 dk170618 40                                                                                            
20 210,00 5 SIB ns 24 CH SE*Snow Buddies Danny Boy my Darling LO330353 Hane Carola Mård & Marina Mård DÄK vrk170423 45 gek170514 45 gek170513 40 nerk170603 40 nerk170604 40                                                                                            
21 205,00 5 MCO ns IC SE*Warner Lynx's Amphonyx Lucifer LO325976 Hane Linda Seijger SYDK ck170702 45 min170225 40 min170226 40 sydk170408 40 skkk170813 40                                                                                            
22 200,00 5 MCO a 09 IC SE*WildTail's Jefferson's Of Thunder LO324692 Hane Catarina Hammarstedt & Camilla Lingeby CK sydk170408 40 skkk170812 40 skkk170813 40 elk171111 40 elk171112 40                                                                                            
23 190,24 4 NFO a IC S*Kattilaforsens Mohandas LO330320 Hane Ekengren, Kristina (Kicki) SÖK birka(2)171111 55,24 gek170513 45 gek170514 45 birka(1)171111 45                                                                                              
24 185,09 4 MCO n 22 IC DK*Red Line's Mungo Jerry LO328964 Hane Mariana Keskinen ADC fräs170108 55,09 fräs170107 45 birka(1)171111 45 birka(2)171111 40                                                                                              
25 175,00 4 MCO ds 09 22 GIC SE*KobbaCat's Baloo LO314447 Hane Michaela Mattsson FRÄS nerk170122 45 sk170311 45 sk170312 45 birka(1)171111 40                                                                                              
25 175,00 4 MCO ds 09 22 GIC S*Topzy Tail's Zimba LO311890 Hane Gunilla Pettersson ÖSTK östk170325 45 nerk170603 45 östk171007 45 nerk170604 40                                                                                              
25 175,00 4 MCO w 62 IC SE*Lotshusens Superfly LO309341 Hane Linda Seijger SYDK skkk170812 45 skkk170813 45 elk171112 45 sydk170409 40                                                                                              
25 175,00 4 MCO n 03 GIC (N)Hunstadmoen's Jørgen LO314872 Hane Lena Malmstad NOS bjk170422 45 väk170701 45 nos170916 45 nos170917 40                                                                                              
25 175,00 4 NFO ds 22 GIC SE*Tough Luck's Be Cool LO317556 Hane Linda Karlsson NERK nerk170603 45 nerk170604 45 väk170702 45 gek170513 40                                                                                              
30 170,00 4 NFO w 63 SC S*Little L's Albedo LO310622 Hane Sylvia Dahlkvist & Denice Palm SPIN min170225 45 spin170520 45 min170226 40 sviss170514 40                                                                                              
30 170,00 4 NFO n 09 22 GIC (N)Fodnaheia's Keilir LO323615 Hane Petra Hallengren SVISS sviss170513 45 ck170701 45 min170226 40 sviss170514 40                                                                                              
30 170,00 4 MCO d 09 24 SE*Tippy Wee's Brandon RX329383 Hane Nettis Andersen Hartman SYDK sydk170408 45 skkk170812 45 sviss170513 40 sviss170514 40                                                                                              
30 170,00 4 MCO d 09 23 CH DK*Stoltze's Mustang Fighter LO333663 Hane Mona Alm Oxelgren SÖK gek170514 45 sök170604 45 gek170513 40 sök170603 40                                                                                              
30 170,00 4 NFO as 09 23 CH SE*Ängaby Ivalde LO331678 Hane Helena Widenby DÄK gek170514 45 sc170729 45 nerk170604 40 uk170618 40                                                                                              
35 166,08 3 NFO n 09 22 SC FI*FoxyPaw's Hoo-Daddy JW LO315445 Hane Camilla Wester & Lovisa Wester GRK nerk170121 55,43 nerk170122 55,35 äk-vk170325 55,3                                                                                                
36 165,00 4 SIB ns 09 24 SC SE*TwiCat's Mezzo LO320283 Hane Marina Johansson CK östk171008 45 vk170917 40 bik171021 40 elk171112 40                                                                                              
37 155,41 3 MCO ns 02 21 62 SC S*Island Coon's Esprit DSM DVM JW LO292641 Hane Maria Asp Magnusson & Johan Asp VÄK däk170930 55,24 däk171001 55,17 nerk170121 45                                                                                                
38 145,30 3 NFO n 09 22 CH S*Golden Oracle's Hurricane LO333636 Hane Carina Lindmark SOL nos170917 55,3 suk170819 45 sol171104 45                                                                                                
39 145,18 3 NFO n 03 24 GIC S*Dalkullans Da Vinci LO311639 Hane Cecilia Gylling & Thomas Gylling ELK bik171022 55,18 däk170930 45 däk171001 45                                                                                                
40 135,00 3 NFO n 09 24 GIC S*Utblicken's Tage LO271140 Hane Ylva Ehrenbåge NERK sk170312 45 östk170325 45 vrk170423 45                                                                                                
40 135,00 3 SIB a 24 SC S*Lince's Giganti LO316745 Hane Ewa Lahti BJK sök170603 45 uk170618 45 nos170916 45                                                                                                
42 130,00 3 SIB e 23 SC S*Knjaze Zlatan, DVM LO278864 Hane Anna Elmdahl SK fräs170107 45 nerk170122 45 fräs170108 40                                                                                                
42 130,00 3 SIB d 09 22 CH S*Summer Flame's Bagheera LO327693 Hane Madelene Olsson UK sk170312 45 birka(1)171111 45 östk170326 40                                                                                                
42 130,00 3 MCO a 09 IC S*Coonery de Vos Yama LO327375 Hane Karin Göransson & Jeannette Carlsson SÖK bjk170423 45 suk170819 45 sök170604 40                                                                                                
42 130,00 3 SIB n 22 GIC S*Klintgården's Kriukov LO314978 Hane Madelene Olsson & Jeanette Houdi UK gek170513 45 gek170514 45 jkk170812 40                                                                                                
42 130,00 3 SIB n 09 SC S*Laxforsens Jalapeno Junior af Chili LO312337 Hane Annika Kiel Olsson SUK sök170603 45 uk170618 45 suk170819 40                                                                                                
42 130,00 3 SIB ny 24 SC (N)Siberikos Nikita DVM LO300617 Hane Ann Bäckdal SYDK skkk170813 45 bik171021 45 vk170916 40                                                                                                
42 130,00 3 NFO ds 22 CH S*Dalkullans Gyllenhammar LO334227 Hane Inger Andersson VÄK däk170930 45 däk171001 45 msk170902 40                                                                                                
49 125,00 3 MCO n 03 22 GIC S*Island Coon's Head Light LO311950 Hane Linda Gudbrand SYDK sydk170408 45 min170226 40 sviss170513 40                                                                                                
49 125,00 3 NFO ns 09 22 SC S*Fridalas Atle LO307299 Hane Lena Österlind SVISS sviss170514 45 sviss170513 40 ck170701 40                                                                                                
49 125,00 3 NFO ns 09 23 GIC SE*Prana's Guraka LO313234 Hane Katri Halemark SPIN elk171111 45 bik171021 40 äk171210 40