Vuxen hona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 276,19 10 RAG n 04 CHS*Pussels A Piece of Cake LO319383 Hona Eva Hellenberg & Evelina Hellenberg JKK nerk170121 55,42 sk170311 55,34 nerk170603 55,23 nerk170604 55,11 uk170618 55,09 uk170617 55,06 fräs170107 45 fräs170108 45 östk170325 45 östk170326 45                                                                                  
2 276,12 9 RAG n 03 GIC S*Pussels Tiffi JW DVM LO310798 Hona Eva Hellenberg & Evelina Hellenberg JKK nerk170122 55,38 sk170312 55,28 östk170325 55,18 östk170326 55,17 gek170513 55,11 gek170514 55,09 vrk170422 45 nerk170121 40 sk170311 40                                                                                    
3 275,84 15 RAG n IC PL*Ragissa Walia JW LO331605 Hona Lena Bråneke BIK min170225 55,22 väk170701 55,17 väk170702 55,16 äk-vk170325 55,15 äk-vk170326 55,14 bik171022 55,07 dk170617 55,06 min170226 45 nerk170603 45 vk170916 45 vk170917 45,00 bik171021 45 elkRAG171111 45 äk171210 45 äk171209 40                                                                        
4 275,77 8 RAG n 03 IC S*Cazmirau's Napa Smith LO335481 Hona Marcus Landén MSK msk170903 55,30 östk171008 55,19 elkRAG171111 55,11 suk170820 55,09 suk170819 55,08 äk171209 45,00 östk171007 40 elk171112 40                                                                                      
5 265,35 12 SBI a 21 SC S*Raus Höjden's Bella Luna DVM LO311559 Hona Anders Nilsson & Christina Nilsson SYDK vk170916 55,16 bik171021 55,08 skkk170813 55,06 spin170520 55,05 sydk170408 45 skkk170812 45,00 sydk170409 40 sviss170513 40 ck170701 40 ck170702 40 äk171209 40,00 äk171210 40                                                                              
6 255,50 7 SBI c GIC DK*Liljebacken Sweet Never Let You Go JW RX333107 Hona Gabriella Pirklbauer BIK östk171007 55,21 däk170930 55,16 däk171001 55,13 östk171008 45 elk171112 45 äk171209 45,00 äk171210 45                                                                                        
7 250,48 5 RAG a 03 IC S*Medina's Dolls Yoldia LO329032 Hona Eva Mourujärvi SYDK sydk170409 55,19 sviss170513 55,16 sviss170514 55,13 sydk170408 45 äk171210 40                                                                                            
8 245,31 6 PER n 02 21 62 SC S*Livanda's Unforgettable JW DSM LO313743 Hona Susanne Wallinder PK birka(1)171111 55,16 fräs170107 55,15 nerk170121 45 sk170311 45 vrk170422 45 birka(2)171111 45,00                                                                                          
9 245,18 12 PER f 22 SC SE*Hippolyte's Amber Amour LO300833 Hona Agneta Sellgren ÖKN häk171014 55,12 sök170603 55,06 östk170326 45 bjk170422 45 bjk170423 45 sök170604 45,00 ck170702 45 sc170730 45 jkk170813 45 däk171001 45 bik171021 45,00 sol171104 45                                                                              
10 235,09 9 SBI n 21 SC S*Moviken's Amarula DVM LO242654 Hona Anette Lundin SK jkk170812 55,09 nerk170604 45 sc170729 45 jkk170813 45 suk170820 45 msk170903 45,00 däk171001 45 däk170930 40 östk171008 40                                                                                    
11 220,96 4 PER w 62 SC S*Headturners SNÖ Of SWEDEN JW DSM DVM LO301166 Hona Joakim Ekström & Susanna Hermansson GRK äk171209 55,35 äk171210 55,31 elk171112 55,19 elk171111 55,11                                                                                              
12 215,00 6 PER w 62 IC S*Scarlet's Sweetheart LO317496 Hona Karin Strandberg PK nerk170121 45,00 sk170312 45 birka(2)171111 45 fräs170108 40 nerk170122 40 sk170311 40,00                                                                                          
13 180,00 4 RAG a 03 IC S*Gunbertus Happiness is Homemaid JW DVM LO317798 Hona Ulla Johansson CK östk171007 45,00 östk171008 45 elkRAG171111 45 elk171112 45                                                                                              
14 170,00 4 RAG n 04 IC S*Sun Hill Doll's Alltid Astrid LO325803 Hona Berit Andreasson SPIN min170225 45,00 min170226 45 äk-vk170325 40 äk-vk170326 40                                                                                              
14 170,00 4 SBI n IC S*Francesca's Bella Notte LO328438 Hona Anette Lundin SK gek170513 45,00 msk170903 45 nerk170603 40 däk170930 40                                                                                              
16 155,23 3 RAG a 03 Starring Lovely Lily LO337027 Hona Annelie Edqvist JKK birka(2)171111 55,15 jkk170813 55,08 jkk170812 45                                                                                                
17 145,08 3 PER f SC S*Abraxas Grace DSM DVM LO269460 Hona Susanne Östervall VK sc170730 55,08 väk170701 45 vk170916 45                                                                                                
18 145,05 3 EXO n 22 CH S*Hagabodas Like A Dream LO322687 Hona Isabelle Kinhult ÖSTK spin170521 55,05 äk-vk170326 45 spin170520 45                                                                                                
19 140,12 3 RAG a CH S*Jörgårdens DC Blue Fay LO334580 Hona Linn Lindberg Rosell BJK sol171105 55,12 nos170916 45 nos170917 40                                                                                                
20 135,00 3 PER f GIC S*Athelstones Vicky Oh LO329577 Hona Kristina Englund & Mats Nilsson SOL sök170603 45,00 sol171104 45 sol171105 45                                                                                                
20 135,00 3 SBI b 21 SC DK*Liljebacken Street Jazz RX309863 Hona Gabriella Pirklbauer BIK dk170617 45,00 väk170701 45 väk170702 45                                                                                                
20 135,00 3 PER n 03 IC S*Shahi's Nina Ricci LO310873 Hona Kajsa Höök Johansson PK östk171007 45,00 birka(1)171111 45 birka(2)171111 45                                                                                                
20 135,00 3 SBI n 21 GIG S*Nebulosan's Trolska Trolla LO297567 Hona Eivor Bertilsson UK häk171014 45,00 häk171015 45 birka(1)171111 45                                                                                                
24 130,00 3 SBI a SE*Mellanströms Liv LO333000 Hona Neykova, Anna NOS sol171104 45,00 sol171105 45 nos170917 40                                                                                                
25 125,00 3 SBI a CH SE*Norlids Storm LO326778 Hona Liz Verkénius SPIN nerk170122 45,00 nerk170121 40 äk171210 40                                                                                                
26 120,00 3 SBI n Tempelkattens Isalena Silketass LO326884 Hona Sylvia Karsch SVISS min170226 40,00 sydk170408 40 sviss170514 40                                                                                                
26 120,00 3 SBI n IC S*Fashioncat's Odd Molly LO329150 Hona Olsson, Helena SYDK sviss170513 40,00 vk170916 40 äk171209 40                                                                                                
28 110,24 2 RAG a 03 IC S*Eurovisions September Golden Rose LO327394 Hona Zvezdan Memedov GRK ck170701 55,13 ck170702 55,11                                                                                                  
29 100,21 2 SBI c GIC Brigitta McBridge Zaffiri Blu JW LO327846 Hona Annika Erkesjö SK min170226 55,21 nerk170122 45                                                                                                  
30 100,19 2 SBI c S*Easy Love's Barbie Girl RX315852 Hona Ann-Cathrine Sandgren BJK bjk170423 55,19 bjk170422 45                                                                                                  
31 100,09 2 EXO n 01 21 62 GIC S*Cotton's Tros-Ann LO305818 Hona Karin Södersten HÄK sök170604 55,09 suk170819 45                                                                                                  
32 90,00 2 PER n CH S*Kaw-Liga's Twyla JW LO310620 Hona Annevi Abrahamsson MSK sk170311 45,00 nerk170603 45                                                                                                  
32 90,00 2 SBI b NW SE*Amloves Only True Love JW LO329502 Hona Katarina Erman SPIN äk-vk170326 45,00 sydk170408 45                                                                                                  
32 90,00 2 PER w 62 CH S*Scarlet's Sheer Love LO328987 Hona Karin Strandberg PK gek170513 45,00 däk170930 45                                                                                                  
32 90,00 2 SBI h IC S*Skessans Amarula LO328577 Hona Annelie Mårtensson SYDK sviss170513 45,00 sviss170514 45                                                                                                  
32 90,00 2 PER f 02 62 FI*Elrikan Teona LO334538 Hona Johansson, Yvonne GRK dk170617 45,00 elk171111 45                                                                                                  
32 90,00 2 SBI f GIC S*Nebulosan's Sizzling Cisticola LO282392 Hona Gretener, Barbro FRÄS uk170618 45,00 jkk170812 45                                                                                                  
32 90,00 2 RAG a 04 21 SC S*Eurovisions Invincible LO304924 Hona Zvezdan Memedov GRK ck170701 45,00 ck170702 45                                                                                                  
32 90,00 2 PER f S*Balasore's Tosca LO325200 Hona Christina Stockhaus 6 Christer Stockhaus GRK suk170819 45,00 suk170820 45                                                                                                  
32 90,00 2 RAG a S*Mariamores LÎsle de rêves LO337859 Hona Maria Brandin VK äk171209 45,00 äk171210 45                                                                                                  
41 85,00 2 SBI n 21 IC S*Francesca's Belle Amie LO328439 Hona Anette Lundin SK sk170312 45,00 sk170311 40                                                                                                  
41 85,00 2 SBI n GIC Skogshöjdens Una Perla Nera RX300213 Hona Marie Karlsson DÄK gek170514 45,00 birka(2)171111 40                                                                                                  
41 85,00 2 SBI a 21 CH S*Saphire Extreme Christmas Miracle LO304610 Hona Anette Högman & Bjarne Högman JKK sc170729 45,00 jkk170813 40                                                                                                  
41 85,00 2 SBI a IC S*Chimär's Xenia RX280477 Hona Liljebrand, Annika VRK birka(2)171111 45,00 birka(1)171111 40                                                                                                  
45 80,00 2 SBI b 21 IC S*Yamsa's Mollys Miracle LO307524 Hona Marie Karlsson & Leif Karlsson DÄK nerk170121 40,00 nerk170122 40                                                                                                  
45 80,00 2 SBI a GIC S*Ma'ha Gita Frozen DVM LO307279 Hona Liselotte Fröström TCC sk170311 40,00 sk170312 40                                                                                                  
45 80,00 2 SBI n IC S*Meinking's No One Like You LO331489 Hona Pirkko Meinking CK dk170617 40,00 ck170702 40                                                                                                  
48 55,41 1 RAG a 03 SE*Astinis Soda Pop LO329599 Hona Rylander, Martina ÖSTK vrk170422 55,41                                                                                                    
49 55,18 1 PER g IC Shuturi's Peggy Sue LO307530 Hona Ulla Marklund NOS nos170917 55,18                                                                                                    
50 55,09 1 PER w 62 GIC S*Rönnbäret's Vilda Tilda LO276934 Hona Kicki Thenberg ELK skkk170812 55,09                                                                                                    
51 55,03 1 SBI b IC Ärtan's Litfagra Zalvadottir LO319122 Hona Gudrun Westman SKKK dk170618 55,03                                                                                                    
52 45,00 1 RAG a 03 CH S*Grand Chatez Gwen for Famana's LO317819 Hona Anna Mångs DÄK fräs170108 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 PER d IC S*Livanda's La Vida LO316547 Hona Agneta Sellgren ÖKN nerk170121 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 RAG a 04 S*Tillemora's Mayfair LO324427 Hona Kim Källström SUK nerk170121 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 RAG a 03 SC Ritzyrags Lola RX303983 Hona Lena Bråneke BIK nerk170122 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 SBI g 21 CH IDP*Backkara's Honey Pie LO319239 Hona Ulla-Britt Reinhardt & Tina Reinhardt CK nerk170122 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 SBI b 21 GIC S*Catitzie's Khensani LO296368 Hona Annelie Mårtensson SYDK min170225 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 RAG a 03 CH S*Vallhovstassens Fideli LO325931 Hona Veroniqa Löfgren DÄK sk170311 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 PER a IC S*Shahi's Brooklyn LO290872 Hona Kajsa Höök Johansson PK sk170312 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 PER a 01 21 62 S*China Doll's Cointreau LO328791 Hona Yvonne Öster & Roger Öster ÖSTK sk170312 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 PER n 33 S*Böörs Carrie Anne LO328146 Hona Böörs, Lena NERK äk-vk170325 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 RAG a 03 GIC S*Dream Dolls My Sweet Darling JW DVM LO271330 Hona Anna Wideström ÖSTK östk170325 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 PER f 02 21 62 CH S*Livanda's Eternity JW LO328718 Hona Susanne Wallinder PK vrk170422 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 SBI f 21 CH S*Bibendums Felisa Spring Girl VI LO326087 Hona Ditte Freudenthal ALFA vrk170422 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 PER n 33 CH Florindo's Blossom of Bongo LO315857 Hona Malin Hallgren ÖKN bjk170423 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 PER w 62 IC S*Scarlet's Legacy of an Angel LO299278 Hona Karin Strandberg PK gek170514 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 RAG n CH S*Mariamores Åsa Vallisdotter LO331862 Hona Marie Wallgren NERK spin170521 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 PER e IC FI*Precious Sunshine LO292658 Hona Anna-Karin Staflin ÖSTK nerk170603 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 PER a 03 22 S*Snörikets Lilla Tora LO328970 Hona Anna Ceder PK nerk170604 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 SBI n IC SE*Degermossens BamBina LO315193 Hona Lena Östlund VÄK nerk170604 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 EXO ns 03 IC S*Sweet Gangster's Goldberry LO307429 Hona Marie Ryding PK uk170617 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 EXO a 03 SE*Hypknox's Purple Shadows LO333067 Hona Berg, Anna-Lena PK uk170618 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 PER d 22 CH (N)Almodovar Miss Marple LO334305 Hona Monica Pryde GRK väk170701 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 SBI g CH SE*Wilhelmshage's Lady Rose LO329513 Hona Susanne Öhrström VÄK väk170702 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 SBI f GIC S*Bibendums Spring Edition III LO296119 Hona Ditte Freudenthal ALFA sc170730 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 SBI c S*Tinywinys Jamixa Jabadabado LO309043 Hona Eriksson, Viveca MIN skkk170813 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 PER e 02 62 GIC S*Meibel's Mary Poppin JW LO270589 Hona Waylett Jonsson ÖSTK msk170903 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 RAG a S*Drillos Dee Dee Warwick LO322912 Hona Lena Johansson NERK msk170903 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 PER f 33 CH Florindo's Barbie Doll of Walker LO325948 Hona Malin Hallgren ÖKN nos170917 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 PER g 33 CH S*Arzish Edith P. LO317522 Hona Halleby, Ing-Marie NERK däk170930 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 SBI n IC S*Rawalpindi's Stephanie LO293258 Hona Lise-Lotte Svensson CK östk171008 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 RAG g 03 CH S*Sheltieblue Ragga Le'Dancing Blue LO325164 Hona Christina Larsson BJK häk171015 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 RAG n 03 S*Asterion's Tamara LO332463 Hona Gerdin, Marie SYDK bik171021 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 RAG n 04 CH S*Chorotegas Frozen Margarita LO333714 Hona Ulla Ekdahl GRK bik171022 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 SBI c 21 CH SE*Lottabo Blondie LO326770 Hona Helena Magnusson SPIN bik171022 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 PER n 22 IC Shuturi's Pretty Belinda LO307529 Hona Katarina Henriksson MEK sol171104 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 EXO n 22 CH DK*Pigalop's Bamseline LO313525 Hona Pauliina Björkman VRK birka(1)171111 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 RAG a 21 CH S*Hjälmvid's Thea Tummelisa LO330646 Hona Karin Eklund BIRKA birka(1)171111 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 RAG n 03 S*Krickelins Sassi LO332704 Hona Källström, Ellinor CK birka(1)171111 45,00                                                                                                    
52 45,00 1 PER ny 12 GIC S*Ogopogo's Zavannah Sunrise LO282764 Hona Christina Wantling ÄK elk171111 45,00                                                                                                    
91 40,00 1 SBI n S*Liljebrand's Scilla LO316248 Hona Annika Liljebrand UK fräs170108 40,00                                                                                                    
91 40,00 1 SBI n 21 IC Trollehöjds Lou Naja LO267012 Hona Marita Ling BIK nerk170121 40,00                                                                                                    
91 40,00 1 RAG a 04 SE*Mångudinnan Freja LO317223 Hona Lena Johansson NERK nerk170122 40,00                                                                                                    
91 40,00 1 RAG a CH SE*Spinetts Sissel LO326940 Hona Annelie Sjölin BIRKA sk170311 40,00                                                                                                    
91 40,00 1 RAG f 03 S*Jörgårdens TO About Pandora LO322602 Hona Göransson, Susanne SYDK sydk170408 40,00                                                                                                    
91 40,00 1 RAG n 04 S*Jörgårdens MC Adamo Yolanda LO329921 Hona Göransson, Susanne SYDK sydk170408 40,00                                                                                                    
91 40,00 1 SBI n SE*Degermossens Bubbles LO315194 Hona Svensson, Lise-Lotte CK vrk170422 40,00                                                                                                    
91 40,00 1 SBI f SE*Wilhelmshage's Lady Patricia LO329514 Hona Eismann, Kristel VRK vrk170422 40,00                                                                                                    
91 40,00 1 SBI n IC S*Husse & Matte's Wilma LO287079 Hona Marianne Persson & Anders Håkansson CK ck170701 40,00                                                                                                    
91 40,00 1 RAG n 03 SE*Lil'Magics Miss Dee LO333520 Hona Thisell, Anna CK skkk170812 40,00                                                                                                    
91 40,00 1 SBI f SE*Värmekällan's Bella Donna LO334862 Hona Nordlund, Lisa SK östk171007 40,00                                                                                                    
Vuxen hane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 276,07 12 PER n 03 SW SC S*Headturners Nightshade JW DSM LO307151 Hane Joakim Ekström & Susanna Hermansson GRK nerk170121 55,24 nerk170122 55,24 sk170312 55,2 äk171209 55,2 sk170311 55,19 sydk170408 55,18 äk171210 55,17 sydk170409 55,13 min170225 55,08 min170226 55,04 äk-vk170325 45,00 elk171112 45                                                                              
2 275,57 10 RAG n 04 GIC S*Pussels A Piece of My Heart LO319384 Hane Eva Hellenberg & Evelina Hellenberg JKK msk170903 55,22 birka(2)171111 55,14 östk171007 55,09 gek170513 55,06 jkk170812 55,06 häk171014 55,02 häk171015 55,01 sk170312 45 jkk170813 45 birka(1)171111 45                                                                                  
3 275,56 9 SBI b WW'17 CH SE*Amloves Qing of Sweden JW LO329503 Hane Katarina Erman SPIN vk170917 55,17 vk170916 55,16 elk171112 55,11 däk170930 55,06 däk171001 55,06 elk171111 55,06 äk171209 45 äk171210 45 msk170903 40                                                                                    
4 275,52 13 EXO d SC S*Arzish Ritchie Valens LO279660 Hane Margaretha Backhurst VRK vrk170422 55,17 östk170326 55,1 östk170325 55,09 fräs170107 55,08 fräs170108 55,08 sc170729 55,08 nerk170121 45 nerk170603 45 nerk170604 45 sc170730 45 däk170930 45,00 däk171001 45 birka(2)171111 45                                                                            
5 275,41 12 PER n 02 62 SC S*Headturners Call Me Mr JW LO310119 Hane Eva Eliasson CK sviss170513 55,10 ck170702 55,09 östk171008 55,09 ck170701 55,08 sviss170514 55,05 dk170618 55,04 min170226 45 äk-vk170325 45 sydk170408 45 sydk170409 45 äk171209 45,00 äk171210 45                                                                              
6 265,29 5 PER n IC Blackfire Aventador JW LO336865 Hane Marina Sigfridsson MSK sol171104 55,09 sol171105 55,09 suk170820 55,06 suk170819 55,05 msk170903 45                                                                                            
7 250,23 6 SBI n 21 GIC S*Ma'ha Gita Humpty Dumpty LO311345 Hane Marie Karlsson DÄK nerk170603 55,08 nerk170604 55,08 gek170514 55,07 nerk170122 45 vrk170422 40 väk170702 40,00                                                                                          
8 245,30 6 RAG a 03 GIC S*Krickelins Rufus LO319571 Hane Isabelle Füreder NOS nos170917 55,16 nos170916 55,14 suk170819 45 suk170820 45 sol171104 45 sol171105 45,00                                                                                          
9 245,25 6 SBI n GIC S*Linéahuset's Quimba LO316459 Hane Eva Porat NERK äk-vk170325 55,14 äk-vk170326 55,11 nerk170121 45 nerk170122 45 sk170311 45 sk170312 45,00                                                                                          
10 235,07 6 RAG n 03 SC S*Cazmirau's Iraklis JW DVM LO271949 Hane Marcus Landén MSK sc170730 55,07 gek170513 45 gek170514 45 väk170701 45 väk170702 45 elkRAG171111 45,00                                                                                          
11 235,06 10 PER w 62 SC SE*Hippolyte's Boris Beau Walker LO306458 Hane Agneta Sellgren ÖKN jkk170813 55,06 fräs170107 45 bjk170422 45 sök170603 45 sc170729 45 sc170730 45,00 jkk170812 45 häk171014 45 bik171021 45 sol171104 45                                                                                  
12 190,07 4 EXO n CH (N)Almodovar Tiger Woods LO331381 Hane Marie Siöström GRK skkk170813 55,07 vk170916 45 elk171111 45 elk171112 45                                                                                              
13 180,00 4 PER a IC S*Scarlet's Big Heart LO317497 Hane Karin Strandberg PK fräs170108 45,00 nerk170122 45 birka(1)171111 45 birka(2)171111 45                                                                                              
13 180,00 4 RAG a 04 IC SE*Sightly Dolls Magnum Flirty kiss LO325827 Hane Isabelle Füreder NOS östk170325 45,00 bjk170422 45 bjk170423 45 nos170916 45                                                                                              
13 180,00 4 PER e 33 IC S*Böörs Charlie Parker LO328145 Hane Lena Böörs NERK äk-vk170326 45,00 vrk170422 45 nerk170603 45 nerk170604 45                                                                                              
13 180,00 4 PER d IC S*Vilda Western's Alerte Almer LO323404 Hane Kerstin Tjäderborn & Swen Tjäderborn BJK bjk170423 45,00 sök170603 45 sök170604 45 nos170917 45                                                                                              
17 155,10 3 RAG a 04 CH SE*CherryPop's Blue Mystic LO328833 Hane Sofia Lundberg JKK uk170617 55,05 uk170618 55,05 vrk170422 45                                                                                                
18 145,15 3 RAG n 03 SC S*RagGorgeous Berry n'Ice LO300330 Hane Maria Lindgren Tuoma SOL bjk170422 55,15 bjk170423 45 sök170604 45                                                                                                
19 145,10 3 SBI c GIC S*Noppeligan's Le'roy LO303505 Hane Agneta Ehrenholm NERK bik171022 55,10 msk170903 45 bik171021 45                                                                                                
20 145,06 3 SBI d 21 IC IDP*Backkara's Dorian LO333719 Hane Ulla-Britt Reinhardt & Pirkko Meinking CK dk170617 55,06 sviss170514 45 ck170702 45                                                                                                
21 135,00 3 RAG c 04 IC SE*Maggiedoll's Emperor Palpatine LO325979 Hane Frida Poulsen VÄK äk-vk170326 45,00 spin170521 45 väk170701 45                                                                                                
21 135,00 3 EXO d S*Flips Follow Your Wild Dreams LO332671 Hane Olofsson, Monica NOS nos170916 45,00 nos170917 45 sol171104 45                                                                                                
23 130,00 3 RAG a 04 CH S*Mabi'z Comte Toulouse LO331140 Hane Anne-Marie Pettersson LK nerk170604 45,00 väk170702 45 väk170701 40                                                                                                
23 130,00 3 SBI b CaTaLi's Ragnar LO335473 Hane Eva Johansson DK dk170617 45,00 dk170618 45 bik171022 40                                                                                                
23 130,00 3 RAG a 04 GIC S*Settebello's Han Solo LO322667 Hane Margareta Svennestam-Nanni & Marco Nanni ÄK elkRAG171111 45,00 äk171209 45 skkk170812 40                                                                                                
26 120,00 3 SBI n 21 GIC S*Skessans Sheridan LO311818 Hane Annelie Mårtensson SYDK min170225 40,00 min170226 40 sviss170513 40                                                                                                
27 100,16 2 PER n CH S*Ellebellebis Maxim LO329587 Hane Nadja Hägglund BJK bjk170423 55,16 bjk170422 45                                                                                                  
28 100,12 2 RAG n 03 21 CH S*Tallkottens Jalapeno by Cayenne LO328906 Hane Brittmarie Fridh ÖSTK birka(1)171111 55,12 birka(2)171111 45                                                                                                  
29 100,09 2 TUV e 63 GIC S*Tufvans Aeneas RX313674 Hane Anette Hansson & Leif Andersson SKKK skkk170812 55,09 min170225 45                                                                                                  
30 90,00 2 SBI a IC Skogshöjdens Yaguar C-Type RX325981 Hane Barbro Gretener FRÄS fräs170107 45,00 vrk170422 45                                                                                                  
30 90,00 2 SBI b 21 CaTaLi's I am Legend LO325332 Hane Anita Ekholm SK sk170311 45,00 sk170312 45                                                                                                  
30 90,00 2 PER es GIC Hassellidens Smoke Shalimar LO310129 Hane Ingrid Larsson SKKK sydk170408 45,00 sviss170513 45                                                                                                  
30 90,00 2 RAG n 03 IC S*Jörgårdens TR ASurprise Ompalompa LO322598 Hane Susanne Göransson SYDK sydk170408 45,00 sydk170409 45                                                                                                  
30 90,00 2 SBI n CH S*Husse & Matte's Dionysos LO329884 Hane Ida Olofsson MSK nerk170603 45,00 östk171008 45                                                                                                  
30 90,00 2 PER n 02 62 IC S*Stolen Heart's Baby Dopey LO301990 Hane Bäck, Monica PK uk170617 45,00 jkk170812 45                                                                                                  
30 90,00 2 PER a 03 Chrysiridia Wind of Change LO339592 Hane Ryding, Marie PK uk170618 45,00 sc170729 45                                                                                                  
30 90,00 2 RAG n 03 CH S*Sun Hill Doll's Billy Bob LO328194 Hane Agneta Wranå BIRKA jkk170813 45,00 birka(1)171111 45                                                                                                  
30 90,00 2 SBI n GIC FI*Ziazan Legolas LO332192 Hane Karin Montonen SPIN skkk170813 45,00 vk170917 45                                                                                                  
30 90,00 2 PER n 22 IC Boggie's Immanuel JW LO324185 Hane Isabelle Kinhult ÖSTK msk170903 45,00 östk171008 45                                                                                                  
30 90,00 2 EXO d 24 CH S*Pirayas I'm a Heartbreaker too LO329245 Hane Pia Augustsson BIRKA vk170916 45,00 vk170917 45                                                                                                  
30 90,00 2 RAG a 03 IC S*Gunbertus Texas JW LO334683 Hane Ulla Johansson CK östk171007 45,00 östk171008 45                                                                                                  
30 90,00 2 SBI a IC Kurt LO328672 Hane Eslund, Kerstin NOS sol171104 45,00 sol171105 45                                                                                                  
30 90,00 2 SBI n CH S*Varicella's Golden Zika LO329412 Hane Maria Silén TCC birka(1)171111 45,00 birka(2)171111 45                                                                                                  
44 85,00 2 RAG n CH S*Raggadish's Smokey LO329569 Hane Marie Tengroth BIRKA vrk170422 45,00 sk170312 40                                                                                                  
44 85,00 2 RAG n CH S*Wihlthos KatOmba LO329244 Hane Lena Johansson NERK östk170326 45,00 spin170521 40                                                                                                  
46 80,00 2 RAG a 04 GIC S*Jörgårdens LS Autumn Dumle LO311563 Hane Susanne Göransson SYDK sydk170408 40,00 sydk170409 40                                                                                                  
46 80,00 2 RAG a 03 CH S*Mariamores Xcellent NiXon LO318775 Hane Carin Forsgren BJK bjk170422 40,00 bjk170423 40                                                                                                  
46 80,00 2 SBI c CH S*Källtäppans Luvo Lupino RX327352 Hane Särkioja, Anita SOL nos170916 40,00 nos170917 40                                                                                                  
49 55,08 1 PER n 02 62 CH S*Yomano's Maserati LO328374 Hane Christel Christensen BIK bik171021 55,08                                                                                                    
49 55,08 1 RAG a 03 IC S*Dan Dara's Ossian LO304344 Hane Marie Bay SPIN elkRAG171111 55,08                                                                                                    
51 45,00 1 SBI b CH Maximus Dolce Cuore du Castel Walou LO332809 Hane Siri Lundström JKK nerk170121 45,00                                                                                                    
51 45,00 1 PER d 02 62 SC S*Snopy's Diablo III LO296957 Hane Marie Nordberg Bengtsson KKOJ sk170311 45,00                                                                                                    
51 45,00 1 EXO d 22 IC IDP*Wendelvos Berlin LO328039 Hane Patrik Clintesparr PK sk170312 45,00                                                                                                    
51 45,00 1 SBI b 21 IC SE*Amazing Chablis Af Angus LO313491 Hane Sara Århammar NERK östk170326 45,00                                                                                                    
51 45,00 1 RAG a 04 Starring Jum Jum LO334540 Hane AnnaKarin Holm DÄK gek170513 45,00                                                                                                    
51 45,00 1 SBI a PR SC SE*FireHeart's TsuTey LO306388 Hane Inga Britt Björling ALFA gek170514 45,00                                                                                                    
51 45,00 1 PER n 22 SW GIC S*Hagabodas From Above JW LO305670 Hane Isabelle Kinhult ÖSTK dk170617 45,00                                                                                                    
51 45,00 1 RAG e 03 SE*Krasus Riddare Hibiskus LO316692 Hane Olsson, Ulla UK uk170618 45,00                                                                                                    
51 45,00 1 PER d DK*DiKeRo's Legolas LO338348 Hane Henrik Söderlund ÖSTK ck170701 45,00                                                                                                    
51 45,00 1 RAG n 04 S*Funtastic Dolls Only 4 You Oneo LO320371 Hane Johansson Hamnede, Josefine CK ck170701 45,00                                                                                                    
51 45,00 1 TUV a 62 SC S*Rytorps Fade to Black LO309112 Hane Lovisa Karlsson BIRKA sc170730 45,00                                                                                                    
51 45,00 1 PER d 22 CH Hassellidens Tabby MacArthur LO290549 Hane Margaretha Flyckt SKKK skkk170812 45,00                                                                                                    
51 45,00 1 PER d 02 62 (N)Lord Bute's Super Trouper LO338005 Hane Monica Bäck PK msk170903 45,00                                                                                                    
51 45,00 1 PER ds 22 62 S*Flips Lovely Day LO332672 Hane Mayer, Anja NOS nos170916 45,00                                                                                                    
51 45,00 1 PER e 02 62 GIC S*Meibel's Hjärter Ess LO279693 Hane Waylett Jonsson ÖSTK östk171007 45,00                                                                                                    
51 45,00 1 SBI a 21 CH IDP*Holygateway's Bacardi LO330954 Hane Björklund, Krister SUK häk171014 45,00                                                                                                    
51 45,00 1 EXO as Åkersborgs HMAS Bathurst LO314296 Hane Lundkvist, Elin JKK bik171021 45,00                                                                                                    
51 45,00 1 PER d S*Kaw-Liga's Milian LO334764 Hane Abrahamsson, Annevi MSK birka(1)171111 45,00                                                                                                    
51 45,00 1 SBI n 21 S*Sun Mountain Captain America LO336889 Hane Nicolina Larsson ÄK elk171111 45,00                                                                                                    
70 40,00 1 RAG a 03 21 CH S*Gunbertus Amor LovesU LO323859 Hane Olszewska, Marzanna SPIN äk-vk170325 40,00                                                                                                    
70 40,00 1 TUV d 62 Harry Fenix Eye*PL LO332020 Hane Emma Berggren VK äk-vk170325 40,00                                                                                                    
70 40,00 1 RAG n 03 CH S*Santa Claw's Music Man LO268508 Hane Therése Bedmyr Karlsson SYDK sydk170409 40,00                                                                                                    
70 40,00 1 SBI b 21 CH S*Storeklev's Jameson LO320998 Hane Anne-Lie Norrmén SK vrk170422 40,00                                                                                                    
70 40,00 1 RAG a IC DK*AskVinds Alan-A-Dale LO324664 Hane Susanne Göransson SYDK sviss170513 40,00                                                                                                    
70 40,00 1 RAG n 04 (N)Wickmann's Odin LO337483 Hane My Hjelm GRK bik171022 40,00                                                                                                    
70 40,00 1 SBI n 21 S*Soldyrkarnas Rimfrost LO334866 Hane Susanne Blom SK birka(2)171111 40,00                                                                                                    
Kastrat hona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 275,54 22 SBI n 21 SW SP IC S*Moviken's Chiquitita DSM DVM RX279064 Hona (K) Marianne Hellström SK nerk170121 55,14 däk171001 55,12 jkk170813 55,1 sk170312 55,09 väk170701 55,09 väk170702 55,09 sc170730 55,09 sc170729 55,08 suk170819 55,08 suk170820 55,08 östk171008 55,07 gek170513 55,05 gek170514 55,05 nerk170603 55,05 uk170617 55,05 uk170618 55,05 elk171111 55,05 nerk170122 45 min170225 45 min170226 45 sk170311 45,00 elk171112 45                                                          
2 275,53 5 PER f PR GIC S*Abraxas Jamaica LO286039 Hona (K) Susanne Östervall VK msk170903 55,19 vk170916 55,11 vk170917 55,1 östk171007 55,07 elk171112 55,06                                                                                            
3 275,44 13 SBI n 21 SP GIC S*Meinking's Merci DSM DVM LO213729 Hona (K) Anita Ekholm SK vrk170422 55,14 äk171210 55,12 östk170326 55,08 östk170325 55,06 nerk170604 55,04 fräs170108 55,03 fräs170107 45 msk170903 45 bik171021 45 bik171022 45 birka(1)171111 45,00 birka(2)171111 45 äk171209 45                                                                            
4 275,41 14 SBI c 21 SP SC S*Super Classic's Madame Maxime DSM DVM LO251512 Hona (K) Anita Ekholm SK birka(1)171111 55,13 äk171209 55,1 häk171015 55,07 bik171022 55,06 häk171014 55,05 fräs170107 45,00 fräs170108 45 östk170326 45 gek170513 45 gek170514 45 sc170729 45,00 jkk170812 45 äk171210 45 msk170903 40                                                                          
5 275,35 7 PER w 63 SP S*Scarlet's Legacy of Love DSM LO299276 Hona (K) Camilla Davidsson Olsson VÄK nerk170122 55,13 sydk170408 55,07 sydk170409 55,07 äk-vk170326 55,06 min170225 55,02 min170226 55,02 äk-vk170325 45                                                                                        
6 275,19 7 EXO f 02 62 SP EC S*Yomano's Hot spicy copy DSM LO205672 Hona (K) Christel Christensen BIK skkk170813 55,06 dk170617 55,05 dk170618 55,05 sviss170513 55,02 sviss170514 55,01 väk170702 45,00 skkk170812 45                                                                                        
7 255,11 8 EXO fs SP GIC (N)Almodovar Fairytale LO279014 Hona (K) Marie Siöström GRK äk-vk170325 55,07 spin170520 55,02 spin170521 55,02 sydk170408 45 dk170618 45 väk170701 45,00 väk170702 45 äk171210 45                                                                                      
8 235,12 6 SBI n GIP SC S*Top Team Mercedes LO198993 Hona (K) Marianne Hellström SK sk170311 55,12 sk170312 45 jkk170813 45 däk170930 45 östk171008 45 elk171111 45,00                                                                                          
9 225,00 5 SBI g 21 GIP IC S*Qremellos Signe Tillisch B LO248736 Hona (K) Siw Nordlund ALFA sk170311 45,00 sk170312 45 östk170325 45 östk170326 45 vrk170422 45                                                                                            
9 225,00 5 RAG h 03 SP SE*Maggiedoll's Cherry Blossom LO311049 Hona (K) Anna von Friesendorff Wiksten SK sk170312 45,00 nerk170603 45 uk170618 45 sc170730 45 jkk170813 45                                                                                            
9 225,00 9 PER a 02 62 SW SP SC S*Meibel's High Heel JW DSM LO252976 Hona (K) Susanne Nyman & Christer Rosenqvist GRK suk170819 45,00 suk170820 45 msk170903 45 vk170916 45 vk170917 45 däk171001 45,00 östk171007 45 häk171014 45 häk171015 45                                                                                    
12 215,00 5 SBI a IP IC Skogshöjdens Una Perla Blu DVM RX300214 Hona (K) Kerstin Zimmerman VRK nerk170121 45,00 vrk170422 45 väk170702 45 nerk170122 40 däk170930 40                                                                                            
13 200,06 4 PER n SP S*Vilda Western's Cute Claire LO313256 Hona (K) Kristina Englund SOL sol171104 55,03 sol171105 55,03 sök170603 45 sök170604 45                                                                                              
14 180,00 4 SBI b GIP IC S*Everglow's Naomi LO255319 Hona (K) Maria Silén SK vrk170422 45,00 uk170617 45 väk170701 45 sc170730 45                                                                                              
14 180,00 4 SBI g SP SC S*Birmastans Barbamama LO235608 Hona (K) Maggan Norlander TCC gek170513 45,00 gek170514 45 sc170729 45 sc170730 45                                                                                              
16 155,11 3 PER e 03 IP S*Petrés La-di-da Leia LO310328 Hona (K) Eva Fridh MIN skkk170812 55,09 ck170701 55,02 äk171209 45                                                                                                
17 145,15 3 PER n PR SC S*Lily chic Holly Dolly DSM LO231912 Hona (K) Karin Strandberg PK däk170930 55,15 msk170903 45 däk171001 45                                                                                                
18 145,05 3 PER g 02 62 PR S*Meibel's Marmelade Spoon LO318620 Hona (K) Ingegerd Blomqvist VRK fräs170107 55,05 östk170325 45 däk170930 45                                                                                                
19 135,00 3 RAG g SP S*Raggadish's Qvittra LO323394 Hona (K) Anna von Friesendorff Wiksten SK fräs170108 45,00 östk171007 45 östk171008 45                                                                                                
19 135,00 3 SBI c 21 PR IC S*Wilda Gladans Ebba LO248386 Hona (K) Agneta Ehrenholm NERK nerk170121 45,00 nerk170603 45 nerk170604 45                                                                                                
19 135,00 3 PER g 02 62 GIP CH S*OhFour's Love Edition LO316549 Hona (K) Helene Ulveborg PK äk-vk170326 45,00 spin170520 45 jkk170812 45                                                                                                
22 110,08 2 SBI j IP CH S*Golden Beauty's Purrfect Polly LO287773 Hona (K) Marie Carlberg SUK sök170603 55,04 sök170604 55,04                                                                                                  
23 100,12 2 PER e CH S*Waxholms Katten Marilyn Monroe LO297362 Hona (K) Backhurst, Margaretha SC birka(2)171111 55,12 birka(1)171111 45                                                                                                  
24 100,06 2 SBI b 21 IP GIC S*MacAnnie's Tizzla LO297267 Hona (K) Ann Persson & Jan Persson SYDK bik171021 55,06 bik171022 45                                                                                                  
25 90,00 2 EXO n 21 33 PR CH S*Roscinas Happiness LO285183 Hona (K) Carina Rosberg PK vrk170422 45,00 uk170618 45                                                                                                  
25 90,00 2 RAG n 03 21 PR IC SE*Vitflingans Melissa LO295822 Hona (K) Lena Andréasson BIK spin170521 45,00 nerk170604 45                                                                                                  
25 90,00 2 SBI c GIC SE*Stellani's Agnes LO303282 Hona (K) Anitha Magnusson SUK sök170604 45,00 suk170819 45                                                                                                  
25 90,00 2 SBI a IC SE*Bergsliljans Bea LO272949 Hona (K) Evelyn Fridenmyr CK ck170701 45,00 ck170702 45                                                                                                  
25 90,00 2 PER f 22 PR GIC S*Hagabodas A Gift from Heaven JW LO279273 Hona (K) Isabelle Kinhult ÖSTK vk170916 45,00 vk170917 45                                                                                                  
25 90,00 2 PER g GIP IC S*Vilda Western's Diviga Diana LO303639 Hona (K) Katarina Henriksson & Angelica Henriksson MEK nos170917 45,00 häk171014 45                                                                                                  
25 90,00 2 SBI b SC S*Raus Höjden's Emmy Rose af Raus LO288991 Hona (K) Christina Nilsson & Anders Nilsson SYDK bik171021 45,00 elk171111 45                                                                                                  
25 90,00 2 PER g 03 SP IC IDP*Twintorps Non Stop LO262338 Hona (K) Kristina Englund SOL sol171104 45,00 sol171105 45                                                                                                  
33 80,00 2 RAG a PR SC S*Molinellas Samsara LO244700 Hona (K) Doris Bratthammar SPIN vk170916 40,00 vk170917 40                                                                                                  
34 55,12 1 SBI n 21 GIC S*Snurrpan's Lovisa LO242356 Hona (K) Anna Lundgren SK jkk170812 55,12                                                                                                    
35 55,02 1 RAG n 03 CH S*Eurovisions For Eternity LO323237 Hona (K) Zvezdan Memedov GRK elkRAG171111 55,02                                                                                                    
36 55,01 1 SBI a 21 IP CH S*Raus Höjden's Hope & Glory LO266002 Hona (K) Anette Jonsson CK ck170702 55,01                                                                                                    
37 45,00 1 SBI n PR CH S*Mandelstenens Iza LO284847 Hona (K) Kristina Norén NERK nerk170121 45,00                                                                                                    
37 45,00 1 RAG n 04 GIP CH S*Fagertassens Donna Karan LO297263 Hona (K) Marie Wallgren NERK nerk170122 45,00                                                                                                    
37 45,00 1 RAG n 21 PR SC S*Stjärndrömmens Tiger Lily LO210572 Hona (K) Marie Tengroth BIRKA sk170311 45,00                                                                                                    
37 45,00 1 SBI a PR SE*Altona Kitten's Diza Dior LO291329 Hona (K) Cia Borg SK sk170312 45,00                                                                                                    
37 45,00 1 SBI c 21 GIP CH S*Storeklev's In June LO292727 Hona (K) Lena Pettersson MSK äk-vk170326 45,00                                                                                                    
37 45,00 1 RAG n 03 SP SC S*Drillos Loretta Lynn LO233905 Hona (K) Doris Bratthammar SPIN sydk170408 45,00                                                                                                    
37 45,00 1 RAG b 04 21 Lagadoll's Lowa LO337478 Hona (K) Karlsson, Helen SÖK bjk170422 45,00                                                                                                    
37 45,00 1 RAG a 03 SP Kizzykat Martina LO280247 Hona (K) Lise Götz SYDK sviss170513 45,00                                                                                                    
37 45,00 1 RAG n 03 IP S*Litlamin's Belle LO296460 Hona (K) Staffansson, Susann DÄK nerk170603 45,00                                                                                                    
37 45,00 1 RAG f 03 21 SE*Alicendy's Kalaha LO326765 Hona (K) Berg, Rebecca DK dk170617 45,00                                                                                                    
37 45,00 1 PER fs SP CH Hassellidens Smoke Nobility LO245563 Hona (K) Gitt Gustavsson SYDK dk170618 45,00                                                                                                    
37 45,00 1 RAG n PR CH S*Hallongläntans Willemo Willamette LO288682 Hona (K) Lena Johansson NERK väk170701 45,00                                                                                                    
37 45,00 1 SBI f GIP IC Ärtan's Idun Zalvadottir LO283460 Hona (K) Gudrun Westman SKKK skkk170813 45,00                                                                                                    
37 45,00 1 SBI c PR S*Vinaminni's Emmy Emotional LO269805 Hona (K) Elin Hedström Thornell ej medlem suk170820 45,00                                                                                    <