Norrskenskatten 345 CAGCIB PER f 5 Hona CH S*Athelstones Vicky Oh LO329577 Englund, Kristina SOL
170917 346 ABS PER f 9 Hona S*Vilda Western's Aktiva Adela LO323405 Tjäderborn, Kerstin BJK
347 CAPS, NOM PER g 4 Hona (K) GIP IC S*Vilda Western's Diviga Diana LO303639 Henriksson, Katarina MEK
samtliga uppgifter är hämtade från klubbens katalog / inrapporterade resultatlista - (K) identifierar kastrerade katter 348 CAGCIB, NOM, BIS PER g 5 Hona IC Shuturi's Peggy Sue LO307530 Marklund, Ulla NOS
eventuella siffror inom parantes för kategori 2,3 och 4 är antalet katter tillhörande preliminärt godkända raser 349 EX1, NOM PER g 12 Hona SE*Virrivinda's Sweet Josephine LO340816 Öhman, Linda NOS
kategori 1 59 kategori 2 158 kategori 3 42 kategori 4 53 huskatt korthår 5 huskatt långhår 0 350 CAC PER ds 22 62 9 Hane S*Flips Lovely Day LO332672 Mayer, Anja NOS
senior 2 senior 3 senior 2 senior 1 huskatt senior 0 351 CACS PER ns 11 3 Hona IC SE*Silver Tajrish Zahara LO283657 Grankvist, Elisabeth NOS
veteran 1 veteran 3 veteran 1 veteran 0 huskatt veteran 0 352 ABS PER ns 11 10 Hane (K) SE*Silver Tajrish Simba LO330382 Grankvist, Elisabeth NOS
fertil hane 17 fertil hane 31 fertil hane 10 fertil hane 10 353 CAP PER ns 12 10 Hona (K) GIC S*Cherry Heart Dolly Parton LO251558 Grankvist, Elisabeth NOS
fertil hona 19 fertil hona 50 fertil hona 9(1) fertil hona 12 354 EX2 PER ns 12 10 Hona (K) IC SE*KlaraJohannas Juni LO313833 Nybom, Birgitta NOS
kastrat hane 5 kastrat hane 17 kastrat hane 7 kastrat hane 9 355 HP PER n 22 1 Hane EC S*Divornas Macho Aboo Action DSM LO189583 Fahlgren, Heléne SOL
kastrat hona 6 kastrat hona 19 kastrat hona 8 kastrat hona 7 356 EX1, NOM, BIS PER n 22 12 Hona SE*Virrivinda's Koh-i-Noor LO340818 Öhman, Linda NOS
junior hane 2 junior hane 7 junior hane 1 junior hane 4 357 CAGCIB PER n 24 5 Hona IC Shuturi's Muffins LO294951 Fahlgren, Heléne SOL
junior hona 2 junior hona 12 junior hona 1 junior hona 6 358 Champion PER f 03 9 Hona (N) T.J's A Gentle Touch And a First Kiss LO182660 Martinsen, Trude Jansdatter ISHAV
ungdjur hane 2 ungdjur hane 6 ungdjur hane 2 ungdjur hane 3 359 CACIB PER g 02 62 7 Hona (N) Bombalurina's Thelma LO176866 Martinsen, Trude Jansdatter ISHAV
ungdjur hona 6 ungdjur hona 16 ungdjur hona 4 ungdjur hona 2 360 CACIB PER n 33 7 Hona Florindo's  Blossom of Bongo LO315857 Hallgren, Malin ÖKN
361 Internationell Premier PER n 33 8 Hane (K) PR (N) Supergranny Vivaldi LO178479 Isaksen, Margit ISHAV
KATEGORI 1 362 CACIB, NOM PER f 33 7 Hona Florindo's  Barbie Doll of Walker LO325948 Hallgren, Malin ÖKN
Bästa vuxen hane: 363 CACIB, NOM PER g 21 33 7 Hona Florindo's  Barbara of Walker LO181091 Isaksen, Margit ISHAV
IC S*Krickelins Rufus, Hane, RAG a 03 364 EX1 RAG n 11 Hane Maximus LO334846 Lindberg Rosell, Linn BJK
Äg: Füreder, Isabelle, NOS 365 EX2 RAG a 9 Hona FI*Helmikeijun Pink Panther Pearl LO1613077 Kurttila, Mia POROK
Bästa vuxen hona: 366 CAC, BIV RAG a 9 Hona S*Jörgårdens DC Blue Fay LO334580 Lindberg Rosell, Linn BJK
IC Shuturi's Peggy Sue, Hona, PER g 367 EX1, NOM RAG a 11 Hane S*Red Creek's Alvin LO335942 Nedlund, Anneli NOS
Äg: Marklund, Ulla, NOS 368 CAPS, NOM RAG c 4 Hane (K) GIP SC FI*Celestial's King of Finland LO85196 Sandberg, Miia POHKIS
Bästa junior: 369 EX1, ej cert RAG f 21 5 Hona IC FI*Helmikeijun Aloya Peare LO1404775 Kurttila, Mia POROK
SE*Pinkalicious Mandarin, Hona, SBI a 370 CAC RAG n 03 9 Hona SE*Kurjokattens Fresca LO333594 Lindgren Tuoma, Maria SOL
Äg: Eslund, Kerstin, NOS 371 EX1 RAG n 03 12 Hona SE*Sightly Dolls VR make Kisses 4u LO338177 Füreder, Isabelle NOS
Bästa ungdjur: 372 ABS RAG n 03 12 Hona UA*Science Fiction C-sharp LO1717077 Anina, Iryna POROK
SE*Virrivinda's Koh-i-Noor, Hona, PER n 22 373 CAPS, NOM, BIS RAG a 03 4 Hane (K) GIP FI*Celestial's Hot Shot LO1301557 Heino, Tuija POHKIS
Äg: Öhman, Linda, NOS 374 Grand Internationell Champion, NOM, BIS RAG a 03 5 Hane IC S*Krickelins Rufus LO319571 Füreder, Isabelle NOS
Bästa kastrat hane: 375 CAPS, NOM, BIS RAG a 03 4 Hona (K) IP CH La Belleza Ragdolls Topaz LO90974 Heino, Tuija POHKIS
GIP FI*Celestial's Hot Shot, Hane (K), RAG a 03 376 CAC RAG a 03 9 Hona S*Sheltieblue Ragga BB's Donnatella LO332839 Palmblad, Jeanette BJK
Äg: Heino, Tuija, POHKIS 377 EX1 RAG a 03 21 12 Hona FI*BlackRain's Impossible To Resist LO1716340 Änäkkälä, Saana POHKIS
Bästa kastrat hona: 378 CAGPIB, NOM RAG n 04 6 Hane (K) IP IC FI*Celestial's Eternal Flame LO1301406 Sandberg, Miia POHKIS
IP CH La Belleza Ragdolls Topaz, Hona (K), RAG a 03 379 CAGCIB, BIV RAG a 04 5 Hane IC FI*Celestial's Born 2 Break Your Heart LO1613259 Rintakumpu, Annukka POHKIS
Äg: Heino, Tuija, POHKIS 380 EX2 RAG a 04 5 Hane CH SE*Sightly Dolls Magnum Flirty kiss LO325827 Füreder, Isabelle NOS
Bästa senior: 381 EX1, NOM RAG a 04 12 Hona SE*Sightly Dolls MR Golden Delicious LO339247 Füreder, Isabelle NOS
GIC S*Cherry Heart Dolly Parton, Hona (K), PER ns 12 382 CAGPIB, NOM RAG f 04 6 Hona (K) IP IC FI*Celestial's Heaven on Earth JW LO1301491 Rintakumpu, Annukka POHKIS
Äg: Grankvist, Elisabeth, NOS 383 CACS SBI n 3 Hane FI*Felinessi Boris LO1402632 Helin, Suvi POROK
Bästa veteran: 384 CACS, BIV SBI n 3 Hona IC FI*Helin's Anastasia Alma LO1508028 Helin, Suvi POROK
EC S*Divornas Macho Aboo Action DSM, Hane, PER n 22 385 CAC SBI n 9 Hona (N) Arclight's Louisianna Girl LO183408 Larsen, Oddgeir TERAK
Äg: Fahlgren, Heléne, SOL 386 CAGCIB SBI a 5 Hane IC Kurt LO328672 Eslund, Kerstin NOS
387 CAC, BIV SBI a 9 Hona SE*Mellanströms Liv LO333000 Neykova, Anna NOS
KATEGORI 2 388 CAP SBI a 10 Hona (K) CH S*Chimär's Arctic Queen RX295329 Pääkkö, Anneli SK
Bästa vuxen hane: 389 EX1, NOM, BIS SBI a 11 Hona SE*Pinkalicious Mandarin LO337932 Eslund, Kerstin NOS
S*Golden Oracle's Hurricane, Hane, NFO n 09 22 390 HP SBI b 1 Hane SC IDP*Backkara's Azzaro LO259694 Särkioja, Anita SOL
Äg: Lindmark, Carina, SOL 391 Internationell Champion, BIV SBI c 7 Hane CH S*Källtäppans Luvo Lupino RX327352 Särkioja, Anita SOL
Bästa vuxen hona: 392 CAC SBI c 9 Hane SE*Mellanströms Vitus LO332998 Andersson, Malin NOS
CH FI*WitSarin Miranda, Hona, NFO n 09 22 393 EX1, NOM SBI c 12 Hane S*Nashville's Doug Seegers RX339343 Magnusson Soini, Birgitta SK
Äg: Witick, Sari, POROK 394 CAC, NOM SBI n 21 9 Hona Dreamheart Mirabell av Ontario LO183066 Edvardsen, Marianne POLAR
Bästa junior: 395 EX1 SBI n 21 12 Hane S*Liljebrand's Tor LO339552 Liljebrand, Annika VRK
FI*Tähtitassun Aleksanteri, Hane, NFO e 09 22 396 CACIB SBI b 21 7 Hane S*Kenaz Bengt out of Sarek LO152597 Edvardsen, Marianne POLAR
Äg: Pulkkinen, Carita, POROK 397 CAGCIB ACL h 5 Hona IC FIN*Siriuksen Kiwicurl RX174617 Kristiansen, Gerd LK
Bästa ungdjur: 398 CAGPIB ACL fs 24 6 Hona (K) PR FI*Operadoll's Melisande Mimi LO89751 Lipponen, Päivi POROK
FI*WitSarin Keijo, Hane, NFO n 09 22 399 CAP LPL f 09 10 Hona (K) S*Ägirs Hus BC Anita RX330072 Lundmark, Anna NOS
Äg: Ryrkönen, Minna, POROK 400 CAGCIB MCO n 5 Hane IC FI*ZiBaZoon Maximus LO1611538 Sorsa, Marita POROK
Bästa kastrat hane: 401 Internationell Champion MCO n 7 Hona CH NO*Majestic Keliva's Madame Luna LO182736 Mikkelsen, Jeanett ISHAV
FI*FoxyPaw's Super Fluke, Hane (K), NFO n 09 402 CAGPIB, NOM MCO n 6 Hane (K) FI*Hiesun Black Sabbath LO1509287 Petäjistö-Siipola, Irja POROK
Äg: Kaan, Anne, POROK 403 CACS, BIV MCO n 03 3 Hane GIC (N)Hunstadmoen's Jørgen LO314872 Malmstad, Lena SÖK
Bästa kastrat hona: 404 Internationell Champion, NOM MCO n 03 7 Hona CH (N)Hunstadmoen's Jenny LO176291 Sivertsen, Linn-Mari LK
SP SC S*Klintgården's Sasha DSM DVM, Hona (K), SIB n 24 405 CAPIB MCO n 03 8 Hona (K) NO*Majestic Keliva Marie LO182737 Sivertsen, Linn-Mari LK
Äg: Ågren, Annika, GEK 406 CAC MCO n 03 9 Hane (N)Hunstadmoen's Marvin Malmstad LO334023 Malmstad, Lena SÖK
Bästa senior: 407 CAC MCO ns 09 9 Hona SE*Pelumi's Storm LO335400 Nilsson, Louise NOS
SP SC S*Klintgården's Sasha DSM DVM, Hona (K), SIB n 24 408 EX1 MCO a 09 12 Hona S*Acoonitum's Lee-Loo LO340351 Malmstad, Lena SÖK
Äg: Ågren, Annika, GEK 409 CAGCIB MCO n 22 5 Hona CH (N) Nordic Lynx's Romantina LO177905 Mikkelsen, Jeanett ISHAV
Bästa veteran: 410 EX1, BIV, NOM MCO n 22 11 Hane FI*KingLeo's Here's to Freedom LO1715270 Korhonen, Anna POROK
GIP S*Just Catnap's Xigge, Hane (K), NFO d 09 22 411 EX2 MCO n 22 11 Hane DK*Coogan's Joker LO340264 Malmstad, Lena SÖK
Äg: Kejonen Nordell, Josefine, NOS 412 EX1 MCO n 22 11 Hona S*Acoonitum's Disa LO335338 Malmstad, Lena SÖK
Bästa avelshane: 413 ABS MCO a 22 11 Hona FI*KingLeo's Heaven Can Wait LO1715267 Puistola, Ulla POROK
Squall Leonhart Laguna Loire*GB, NFO d 09 23 : 13,3 p 414 CACS MCO n 03 24 3 Hona GIC FI*Moggi Carpe Dajm LO1402557 Sorsa, Marita POROK
Äg: Åström, Charlotta, NOS 415 CAGCIB, BIV MCO n 09 22 5 Hane CH FI*KingLeo´s Echo of Lemmy Kilmister LO1611143 Turpeinen, Riikka POROK
Bästa uppfödning: 416 Internationell Champion MCO n 09 24 7 Hane CH FI*Moggi Elvis Persilja LO1612318 Simonen, Leena POHKIS
 ,  : 62 p 417 CAGPIB, NOM MCO n 09 22 6 Hona (K) PR FI*KingLeo's Encore Amy Jade LO1611144 Koivunen, Sanna POROK
Äg: Moraru-Puranen, Tatyana, POROK 418 EX1 MCO n 09 22 12 Hona S*Acoonitum's Lion Heart LO340357 Myllykaugas, Nina SÖK
 ,  : 52 p 419 HP MCO e 1 Hane GIC (N) Nordic Lynx's Orignial Man LO176224 Jarling, Britt LK
Äg: Turpeinen, Riikka, POROK 420 CACS, BIV, NOM MCO d 3 Hane IC (N)Hunstadmoen's Gaute LO173570 Sivertsen, Linn-Mari LK
421 CAGCIB MCO e 22 5 Hona CH FI*HeavyMeows Betty Boop LO1510862 Perälä, Sanna POROK
KATEGORI 3 422 CAGPIB MCO g 22 6 Hona (K) PR FI*Ninetales Kiss Can Change Everything LO1611566 Huuki, Amanda POROK
Bästa vuxen hane: 423 CAC MCO f 23 9 Hona S*Absolut Coon's Queen Bee LO328363 Bjuhr, Eva SOL
S*Leopardettes Leonardo, Hane, BEN n 24 424 ABS MCO f 22 9 Hona SE*Tofsvipan's Bella LO333693 Bonnedahl, Maria BJK
Äg: Jäntti, Seija, ISROK 425 ABS MCO d 11 Hane FI*KingLeo's Gaute Gautesen LO1615000 Raami, Anne POROK
Bästa vuxen hona: 426 EX1, NOM MCO d 22 11 Hane S*Absolut Coon's Rasmus Råkurr LO337066 Nybom, Birgitta NOS
GIC Fl.Jigglypuff's Tia Dalma, Hona, BUR j 427 EX1 MCO f 22 11 Hona S*Absolut Coon's Ronja Rebell LO337062 Holmqvist, Britt-Louise SOL
Äg: Hirvonen, Eija, ISROK 428 CACS MCO f 09 22 3 Hona GIC (N)Hunstadmoen's Leah LO318804 Malmstad, Lena SÖK
Bästa junior: 429 CAGCIB, NOM MCO d 09 22 5 Hane IC RU*Unicum Lucifer LO1715161 Sorsa, Marita POROK
Rossikhan Heimdall, Hane, BUR c 430 ABS MCO d 09 25 9 Hane Pillowtalk's Sheego LO183996 Jarling, Britt LK
Äg: Landsaas, Cathrine, NOS 431 HP MCO ds 22 1 Hane SC Alwaro Gladiator LO90777 Lievonen, Jaana POROK
Bästa ungdjur: 432 HP, BIV MCO ns 1 Hona GIC FI*Escape s Yankee Rose LO41588 Perälä, Sanna POROK
S*Bonnea's Shira, Hona, BUR n 433 CAGCIB MCO fs 22 5 Hona CH FI*HeavyMeows From the Heaven of my Heart LO1510536 Perälä, Sanna POROK
Äg: Arnström, Eva, ÖKN 434 CACIB MCO ns 22 7 Hona CH (N) Nordic Lynx's Xoxn Mi Amore LO182687 Jarling, Britt LK
Bästa kastrat hane: 435 Champion MCO fs 22 9 Hona S*Sevgilims Exotic Boarding LO314436 Bjuhr, Eva SOL
GIP FI*SilverToe's Niw Thea Takla, Hane (K), KOR 436 CAPIB MCO ns 8 Hane (K) (N) Nordic Lynx's Yes Rocher LO182782 Westerheim, Sonja LK
Äg: Klemola, Liisa, ISROK 437 Internationell Premier, NOM MCO fs 8 Hona (K) FI*KingLeo´s Black Hole Sun LO1403412 Saari, Elina POROK
Bästa kastrat hona: 438 EX1, BIV MCO ns 11 Hane FI*KingLeo's Geir-Arne LO1615001 Saari, Elina POROK
GIP FI*Silvertip  Jiisip tanwaakom, Hona (K), KOR 439 EX2 MCO ns 11 Hona S*Absolut Coon's Regina Retsticka LO337060 Holmqvist, Britt-Louise SOL
Äg: Klemola, Liisa, ISROK 440 EX1 MCO as 11 Hona (N) Nordic Lynx's Baby Blue LO184425 Jarling, Britt LK
Bästa senior: 441 EX1 MCO gs 22 12 Hona NO*Frostheim's Arya LO184622 Mikkelsen, Jeanett ISHAV
GIP EC S*Leopardettes Daimler Design, Hane (K), BEN n 22 442 CACS MCO ns 09 22 3 Hane GIC Magic Lake Vargtass LO283654 Bjuhr, Eva SOL
Äg: Jäntti, Seija, ISROK 443 HP, BIV MCO ns 09 22 1 Hane SC FI*KingLeo's AMOK DVM LO1403054 Okuloff, Outi POROK
Bästa veteran: 444 EX2 MCO ns 09 23 3 Hane IC NineTales Incredible Hulk LO1405386 Määttä, Ann-Marie & Saku ISROK
SP GIC Paavo, Hane (K), EUR w 62 445 ABS MCO ns 09 24 5 Hona IC FI*Moggi Dry Martiini LO1508110 Väisänen, Sirkka POROK
Äg: Lievonen, Jaana, POROK 446 CAGCIB MCO ns 09 23 5 Hona CH FI*Moggi Essi Kabanossi LO1672319 Väisänen, Sirkka POROK
447 EX1, NOM MCO ns 09 22 11 Hona S*Absolut Coon's Rissla Rubin LO337063 Bäckqvist, Sofia SOL
KATEGORI 4 448 CAC MCO w 62 9 Hona SE*Pelumi's Snow White LO324168 Nilsson, Louise NOS
Bästa vuxen hane: 449 CAGCIB NEM a 21 5 Hona IC Elisha Sariola LO1300714 Korkiasaari, Mervi POROK
IC FI*Sweetpurr's Salmiak, Hane, CRX n 450 Internationell Champion, BIV NEM a 21 7 Hona CH FI*Mickasen Caramel LO1507513 Korkiasaari, Mervi POROK
Äg: Olofsson, Jonna, NOS 451 EX2 NEM a 21 7 Hona CH SiniTaigan Aglaya LO1614053 Skarp, Anne-Maria POROK
Bästa vuxen hona: 452 ABS NEM n 9 Hona SE*Triquetras Charmed Prue LO295429 Pantzare, Carola NOS
SE*DarkTown's Diamond Dust, Hona, CRX n 09 453 EX2 NEM n 21 9 Hona SE*Mikasti Biancavilla LO328407 Kerstis, Stina NOS
Äg: Olofsson, Jonna, NOS 454 CAC NEM n 21 9 Hona Sibcoon's Nightwish Nanny LO333968 Niemi, Johanna ÖKN
Bästa junior: 455 EX1, BIV, NOM NEM n 21 11 Hona SE*Triquetras Lexington LO335207 Johansson, Therese NOS
FI*Lovedevotion Jackson, Hane, ABY n 456 ABS NEM n 21 12 Hane SE*Björnmyrans Harry Potter LO338441 Nyström, Victoria NOS
Äg: Tuovinen, Markus, POROK 457 EX4 NEM f 21 12 Hona SE*Björnmyrans Ginny Weasley LO338437 Öström, Christina NOS
Bästa ungdjur: 458 EX1, NOM NEM a 21 12 Hona Sibcoon's Oops I Did It Again LO341528 Niemi, Johanna ÖKN
FIN*Telltail's Freestyler, Hane, CRX d 03 33 459 EX2 NEM n 21 12 Hona S*Siberietass Honey Honey LO339030 Broman, Helena SOL
Äg: Korva, Jaana, POROK 460 EX3 NEM n 21 12 Hona Usha Tomanica, CZ LO342809 Lindgren, Anna BIRKA
Bästa kastrat hane: 461 HP, NOM NEM f 09 21 1 Hona SC Alhena Delle Paludi LO292364 Broman, Helena SOL
IP S*Moramyran's Callenger, Hane (K), OSH n 462 CAGCIB NEM n 09 5 Hane IC Nelson Snow Magic RX1508182 Korkiasaari, Mervi POROK
Äg: Öhlin, Maria, DÄK 463 CAC, BIV NEM n 09 21 9 Hane (D) Nevalions Guess LO335901 Kerstis, Stina NOS
Bästa kastrat hona: 464 CAC NEM g 09 9 Hona SE*Carpanz Bonnie LO333179 Pantzare, Carola NOS
CH FI*Framillan Sweet Blackcurrant Cobbler, Hona (K), CRX a 03 465 ABS NEM ns 09 21 11 Hona SE*Bellalice Madicken LO336861 Broman, Helena SOL
Äg: Olofsson, Jonna, NOS 466 EX1 NEM n 09 21 12 Hane SE*Carmina Amoris Eros LO339570 Vallon, Linda NOS
Bästa senior: 467 EX1, NOM NEM n 09 21 12 Hona Tereza Tomanica, CZ LO342812 Lahti, Jenny DÄK
GIP SE*La Voix Albert, Hane (K), SIA w 67 468 HP NFO n 2 Hane (K) SP (N) Stallo's Cedrick LO170645 Abelsen, Kersti SALTE
Äg: Vencl Ohlrogge, Jelena, SL 469 Supreme Champion NFO n 09 3 Hane GIC S*Milda ma Tildes Barba Blixt LO317654 Forsberg, Birgitta BJK
470 EX2 NFO n 09 3 Hane IC FI*WitSarin Kyösti LO1611092 Pulkkinen, Petteri POROK
HUSKATT 471 CAPS, BIV, NOM, BIS NFO n 09 4 Hane (K) FI*FoxyPaw's Super Fluke LO1507085 Kaan, Anne POROK
472 EX2 NFO n 03 10 Hane (K) CH S*Just Catnap's Marco Polo LO316033 Kejonen Nordell, Josefine NOS
473 CAP NFO n 09 10 Hane (K) FI*WitSarin Feija LO7611095 Manninen, Kirsi POROK
474 CAGPIB, NOM NFO n 24 6 Hane (K) PR FI*FoxyPaw's Mannish Boy 1510778 Kaan, Anne POROK
475 CAPIB NFO n 22 8 Hane (K) (N)Påveskardet's Neon Knight LO180278 Fresvik, Lill SALTE
476 CACS NFO n 03 24 3 Hane GIC (N)Fodnaheia s Aruba LO179033 Oldervik, Oddrun VESTK
477 CACS NFO n 03 22 3 Hona GIC (N) Nordlibakkens Iris LO165240 Ellefsrud, Dag TRÖND
478 EX2 NFO n 09 24 3 Hona GIC SE*For Keeps We Belong DVM LO1405184 Herranen, Jarno POROK
479 CAPS NFO n 09 23 4 Hona (K) GIP GIC S*Black Islands Isalei LO199436 Hedström, Lage NOS
480 EX2 NFO n 09 22 3 Hane IC FI*WitSarin Mertsi LO16111093 Pulkkinen, Carita POROK
481 CAC NFO n 09 22 9 Hane S*Green Hill's Lovely Ferdinand LO336480 Westbom, Marianne NOS
482 CAGCIB, NOM, BIS NFO n 09 22 5 Hona CH FI*WitSarin Miranda LO1611094 Witick, Sari POROK
483 CACIB, BIV, NOM, BIS NFO n 09 22 7 Hane S*Golden Oracle's Hurricane LO333636 Lindmark, Carina SOL
484 EX2 NFO n 09 22 9 Hona (N)Påveskardet's Ozone Baby LO180279 Walör, Mai-Britt & Inge POLAR
485 EX3 NFO a 09 22 9 Hona SE*Björnönstasseri Fuji LO332433 Nordlund, Johanna BJK
486 Champion NFO n 09 22 9 Hona S*Golden Oracle's Breeze LO333634 Holmberg, Sandra BJK
487 Premier, NOM NFO n 09 22 10 Hane (K) SE*Björnönstasseri Pentax LO332436 Nordlund, Johanna BJK
488 EX1 NFO a 09 22 11 Hona SE*AlPeJe's Esther LO336188 Mukkavaara, Yvonne NOS
489 EX1, BIV, NOM, BIS NFO n 09 22 12 Hane FI*WitSarin Keijo LO1716103 Ryrkönen, Minna POROK
490 EX2 NFO n 09 24 12 Hane FI*Marjametsän Routasydän LO1716734 Herranen, Jarno POROK
491 CACS NFO ft 24 3 Hona GIC S*Milda ma Tildes Rara Novara LO308321 Forsberg, Birgitta BJK
492 CAGCIB, BIV NFO d 22 5 Hane IC S*Just Catnap's Nicolas JW LO325111 Kristiansson, Kerstin BJK
493 CACIB NFO f 22 7 Hona SE*Björnönstasseri Eowal LO330115 Forsgren, Gunilla BJK
494 EX2 NFO f 24 10 Hona (K) IC S*Just Catnap's Simone LO294168 Kristiansson, Kerstin BJK
495 EX3 NFO g 22 10 Hona (K) SE*Björnönstasseri Elverion LO330119 Bergman, Sofia NOS
496 CAP, BIV, NOM NFO f 22 10 Hona (K) SE*Björnönstasseri Elumir LO330118 Bergman, Siw NOS
497 EX2 NFO d 09 22 4 Hane (K) GIP S*Just Catnap's Xigge LO206237 Kejonen Nordell, Josefine NOS
498 CAPS, BIV, NOM NFO d 03 22 4 Hane (K) PR SE*Josephines Fina Bore LO282327 Karlsson, Margareta NOS
499 EX2 NFO g 09 24 5 Hona IC S*Just Catnap's Tamina LO307290 Kristiansson, Kerstin BJK
500 CAGCIB, BIV, NOM NFO f 09 24 5 Hona CH FI*Marjametsän Aura LO1613381 Herranen, Jarno POROK
501 CAC, NOM NFO d 09 23 9 Hane Squall Leonhart Laguna Loire*GB LO328734 Åström, Charlotta NOS
502 Champion NFO f 02 21 62 9 Hona S*Hemligheten's Blaze LO326574 Lindmark, Carina SOL
503 EX2 NFO f 03 22 9 Hona S*Hagtorn's Fender LO326452 Gustafsson, Anna SOL
504 CAP NFO d 09 22 10 Hona (K) S*Pax Romas Bonnie LO325563 Harju, Linda NOS
505 EX1, BIV, NOM, BIS NFO e 09 22 11 Hane FI*Tähtitassun Aleksanteri LO1715860 Pulkkinen, Carita POROK
506 EX1 NFO g 09 11 Hona S*Milda ma Tildes Viola Gråsten LO338382 Forsberg, Birgitta BJK
507 EX2 NFO f 09 11 Hona FI*WitSarin Elite LO1716107 Herranen, Jarno POROK
508 EX3 NFO d 09 22 11 Hona FI*WitSarin Trabant LO1716113 Manninen, Kirsi POROK
509 EX1 NFO d 09 12 Hane S*Pax Romas Castor LO339734 Åström, Charlotta NOS
510 EX NFO d 09 22 12 Hona S*Pax Romas Capella LO339733 Åström, Charlotta NOS
511 EX4 NFO f 03 23 12 Hona S*Pax Romas Zelda LO339737 Åström, Charlotta NOS
512 EX1, BIV, NOM NFO d 09 22 12 Hona S*Just Catnap's Demelza LO340569 Kristiansson, Kerstin BJK
513 EX3 NFO f 09 22 12 Hona (N)Påveskardet's Tindra u reg Walör, Mai-Britt & Inge POLAR
514 CAPS, NOM NFO ns 22 4 Hona (K) GIP S*Cederskogens Mira Magnet LO293307 Forsgren, Gunilla BJK
515 CACIB NFO fs 24 7 Hona SE*Holy Smoke's Crow Jane LO328814 Lenshof, Anna-Karin NOS
516 EX1, NOM NFO a 23 12 Hona (N)Påveskardet's Queen Blue Bell u reg Fresvik, Lill SALTE
517 HP, BIV, NOM NFO ns 09 23 2 Hane (K) SP NO*Haapet's Ivar LO169028 Abelsen, Kersti SALTE
518 HP NFO fs 09 22 2 Hona (K) GIP EC S*Black Islands Gisela LO188644 Hedström, Lage NOS
519 CAPS NFO ns 03 24 4 Hane (K) IP FI*FoxyPaw ´s Rollin´Stone LO1510780 Nykänen, Helena POROK
520 Internationell Premier NFO ns 03 22 8 Hane (K) PR CH Kronos-Enrique van Siriusland*NL LO272716 Gustafsson, Anna SOL
521 EX1, NOM NFO ns 09 22 12 Hane Muffin's George Town LO342811 Kristiansson, Kerstin BJK
522 EX2 NFO f 09 22 12 Hona (N)Påveskardet's Unique Rose u reg Fresvik, Lill SALTE
523 EX1 NFO ns 09 22 12 Hona (N)Påveskardet's Ragna Rockers u reg Walör, Mai-Britt & Inge POLAR
524 CACIB SIB n 7 Hane SE*Arwati's King LO333339 Nordin, Kristina BJK
525 EX2 SIB n 09 3 Hane GIC S*Laxforsens Jalapeno Junior af Chili LO312337 Kiel Olsson, Annika SUK
526 EX2 SIB n 01 64 3 Hona GIC S*Söderbykattens Katzy Kay LO275327 Broman, Helena SOL
527 CACS SIB a 09 3 Hane IC Riverwind Caleb Jamesovic LO1403154 Tuovinen, Markus POROK
528 CACS, BIV, NOM SIB n 03 3 Hona GIC S*Xiwaq Saturna Batgirl RX319531 Åsberg, Jimmy SUK
529 CAGCIB SIB a 09 5 Hane CH FI*TaigaMaan Cissos SeOnSeweri 1612592 Saari, Heli POHKIS
530 EX1 SIB a 09 12 Hane SE*Bekiles Tyrion af Junior LO339518 Olsson, Bernt SUK
531 HP, NOM, BIS SIB n 24 2 Hona (K) SP SC S*Klintgården's Sasha DSM DVM RX241055 Ågren, Annika GEK
532 CACS SIB a 24 3 Hane GIC S*Lince's Giganti LO316745 Lahti, Ewa BJK
533 CAPS, BIV SIB n 24 4 Hane (K) IP SC Juliy Manchzhury DVM RX292042 Eriksson, Christina SUK
534 EX2 SIB n 22 7 Hona CH av reinebringen Anna LO174525 Kristiansen, Gerd LK
535 CAGCIB SIB ny 22 5 Hona CH S*Frostuddens Elsa LO313948 Lindgren, Anna BIRKA
536 CACIB SIB n 24 7 Hona S*Lince's Livia LO331138 Eriksson, Christina SUK
537 CAC, BIV SIB n 24 9 Hane S*Mysmissens Fräsige Ferrari LO333266 Lundgren, Gudrun NOS
538 Premier SIB n 24 10 Hane (K) SE*Bekiles Toulouse RX328510 Bohman, Liza SUK
539 CAGCIB, BIV SIB n 09 24 5 Hona IC S*Lince's Sophia Loren LO324524 Kiel Olsson, Annika SUK
540 CAGPIB, NOM SIB a 03 24 6 Hona (K) IP CH FI*Kesälän Helmi Orvokki LO89471 Ahola, Rauni POROK
541 CAP SIB n 03 24 10 Hona (K) S*Starsky's Electra LO327823 Gramadies, Jonathan NOS
542 EX1 SIB n 03 24 11 Hane (K) SE*Arwati's Nimas af Poppo LO337498 Nordin, Kristina BJK
543 EX1, NOM SIB n 03 24 12 Hona NO*Kongskogens In Mun Dieada LO184322 Wiik, Anita Yvonne ISHAV
544 CAGCIB, NOM SIB f 24 5 Hona CH FI*Cherrytail's WonderGirl LO1508507 Saari, Piritta POHKIS
545 Champion, NOM SIB d 22 9 Hane (N)Solstorms King of Hearts LO182714 Doh, Sissel LK
546 CAP SIB d 24 10 Hane (K) S*Fairlines Kansas of Fairdelt LO335015 Nordin, Kristina BJK
547 CAGCIB SIB f 02 21 64 5 Hona IC SE*Zatash Perfect Lady LO292472 Åsberg, Jimmy SUK
548 CAC SIB g 09 9 Hona SE*Snow Buddies Glaceon LO334185 Ganström Niemi, Karin GEK
549 CACIB, BIV, NOM SIB ns 11 7 Hane NO*Senjaperlen Morningstar My Lo Pearl LO183327 Wiik, Anita Yvonne ISHAV
550 CAP SIB fs 10 Hona (K) CH S*Millifiore Chunii af lux LO251539 Andersson, Anna-Lena SOL
551 CAPIB, NOM SIB ns 22 8 Hona (K) GIC SE*Sibirica's Lyra LO286027 Sjöstedt, Camilla SOL
552 EX1, NOM SIB ns 24 11 Hane SE*Snow Buddies Budapest cake RX335772 Troberg, Pia BJK
553 EX1 SIB ds 24 11 Hona SE*Zatash Sigyn LO337393 Åsberg, Jimmy SUK
554 CACS, BIV, NOM SIB ns 09 11 3 Hane IC (N) Einhaugens Sølve Napoleonsen LO309899 Åsberg, Jimmy SUK
555 Supreme Champion SIB as 09 24 3 Hona GIC S*Lince's Albea DVM LO299718 Olsson, Bernt SUK
556 EX2 SIB ns 03 22 3 Hona IC S*Lubov Sibiri Nastasia Tolstova RX303548 Vikström, Susanne BJK
557 CAGCIB SIB ns 09 22 5 Hona CH S*QuarkenCat Domino LO322202 Helmersson, Pernilla BJK
558 EX3 SIB ns 09 23 9 Hona av reinebringen Roxy the tiger LO182252 Kristiansen, Gerd LK
559 CAC, NOM SIB as 03 23 9 Hona S*Mysmissens Ljuvliga Lugia LO333263 Lindgren, Anna BIRKA
560 EX2 SIB ns 09 23 9 Hona SE*Sibirica's Daisy Boo LO334747 Sjöstedt, Camilla SOL
561 CAP SIB ns 09 24 10 Hona (K) S*Frostuddens Medulla LO334801 Hortlund, Sanna BJK
562 EX1 SIB ds 09 24 11 Hane SE*Zatash Loke LO337392 Åsberg, Jimmy SUK
563 CAPS BEN n 22 4 Hane (K) GIP EC S*Leopardettes Daimler Design LO36113 Jäntti, Seija ISROK
564 CACS, BIV, NOM, BIS BEN n 24 3 Hane S*Leopardettes Leonardo LO1612962 Jäntti, Seija ISROK
565 CACIB BEN n 24 7 Hane MajesticPride Wild in Monaco LO184757 Hoff Hagen, Marita NORAK
566 CACIB BEN n 24 7 Hona Mainstreet Golden California LO184618 Hoff Hagen, Marita NORAK
567 Premier BEN n 24 10 Hane (K) CattiCartano Summer Magic LO1614029 Siltaoja, Jari POROK
568 CAPIB, NOM BEN n 24 8 Hona (K) Silverspirit's Fairline for Fun LO324080 Burström, Åsa BJK
569 EX1 BEN n 24 12 Hane NO*Northernskyline Anfield LO184673 Hoff Hagen, Marita NORAK
570 EX1, BIV, NOM BEN n 24 12 Hona S*Leopardettes Neverstop RX339947 Röding, Caroline SUK
571 EX2 BEN n 24 12 Hona S*Leopardettes Zelda LO339953 Röding, Caroline SUK
572 CAGCIB BEN n 22 31 5 Hane CH FI*Hiesun Elrond of Rivendell RX1510583 Pitkänen, Maarit POROK
573 CAP BEN n 24 32 10 Hane (K) S*Dazlious Galdhøpiggen RX323841 Röding, Caroline SUK
574 Champion BEN n 24 33 9 Hane SE*Happy Hooligans King of My Heart RX332467 Björksten, Katrin BIRKA
575 CAC BLH a 9 Hona SE*Nínim's Kastra RX332685 Strand, Reneé NOS
576 CACS BSH a 3 Hane FI*Aurantia's Magnetic Eyes LO43548 Nyman, Heidi POROK
577 CAGPIB BSH a 6 Hane (K) PR FI*Aurantia's Protector LO1611387 Kukkonen, Tanja POROK
578 CAGPIB BSH f 6 Hona (K) IP FI*Duketin Gabrielle LO39726 Niemelä, Ulla-Kaisa POROK
579 CAGPIB BSH g 6 Hona (K) FI*Aurantia's Polaris LO1611385 Mikkonen, Anu POROK
580 CACS, NOM BSH o 3 Hane GIC Grand'OR from Arthur's Garden LO171903 Westerheim, Sonja LK
581 ABS BSH n 24 7 Hane FI*Rhinestone's Magnetic Eyes LO333293 Ökvist, Anna-Lena NOS
582 CAP BSH n 24 10 Hona (K) S*Razzlecat's Lady Godiva LO334768 Ask, Carina NOS
583 CAGPIB, NOM BSH b 24 6 Hona (K) PR CH S*Razzlecat's Madonna LO305911 Elvelin, Sara NOS
584 CAGCIB BSH c 24 5 Hane CH FI*Ullukan Pyrypoika 1611251 Tuovinen, Saara POROK
585 CACIB BSH h 22 7 Hona CH FI*Ullukan Lumituuli LO1611252 Niemelä, Ulla-Kaisa POROK
586 ABS BSH ns 22 64 6 Hane (K) IP S*Snöpärlan's Blizzard LO304870 Ask, Carina NOS
587 CAGPIB, NOM BUR n 6 Hane (K) IP Shai-San-War's Viggo LO322752 Forsberg Lind, Monika BJK
588 Internationell Champion, BIV BUR n 7 Hane S*Bonnea's Qingis of Kattrox LO333428 Johansson Hedman, Jeanette ÖKN
589 Internationell Premier BUR n 8 Hona (K) PR IC S*Bonnea's Roxie LO284043 Johansson Hedman, Jeanette ÖKN
590 CAC BUR n 9 Hane Shai-San-War's Zeb LO333035 Arnström, Eva ÖKN
591 CAC BUR n 9 Hona S*Globetrotter's Queen Anne LO334896 Lundström, Eva BJK
592 EX1 BUR n 12 Hane S*Bonnea's Sacco LO338330 Johansson Hedman, Jeanette ÖKN
593 EX1, BIV, NOM, BIS BUR n 12 Hona S*Bonnea's Shira LO338331 Arnström, Eva ÖKN
594 EX2 BUR n 12 Hona FI*Seirene Copacabana LO1716260 Rintakumpu, Annukka POHKIS
595 CAPS BUR c 4 Hona (K) GIP SC S*All Weather Little Miss Sunshine LO260847 Bergsten, Katarina SOL
596 EX2 BUR c 5 Hona IC FI*Elwood's  Petunia LO1510786 Ovaska, Lotta POROK
597 CACIB BUR c 7 Hona CH SE*Kattrox Dream of Mine LO324287 Johansson Hedman, Jeanette ÖKN
598 CAGCIB, BIV, NOM BUR c 5 Hona CH Fl*Ninelli's Öörliböörd LO1611522 Hirvonen, Eija ISROK
599 EX1, NOM, BIS BUR c 11 Hane Rossikhan Heimdall RX340022 Landsaas, Cathrine NOS
600 EX1, NOM BUR f 11 Hona S*Ancestors Apollona Meviva LO336113 Landsaas, Cathrine NOS
601 CACS, NOM, BIS BUR j 3 Hona GIC Fl.Jigglypuff's Tia Dalma LO1404431 Hirvonen, Eija ISROK
602 HP, NOM EUR w 62 2 Hane (K) SP GIC Paavo RX33706 Lievonen, Jaana POROK
603 CAPS, NOM, BIS KOR 4 Hane (K) GIP FI*SilverToe's Niw Thea Takla LO1508031 Klemola, Liisa ISROK
604 CAPS, NOM, BIS KOR 4 Hona (K) GIP FI*Silvertip  Jiisip tanwaakom LO1402878 Klemola, Liisa ISROK
605 CAGCIB, NOM OCI bs 24 5 Hane FI*Northalla Fizzing LO1612656 Vormisto, Marjo SUROK
606 CACS OCI os 24 3 Hona IC FI*Northalla Moonlight LO1406299 Haapanen, Ulla SUROK
607 HP, BIV, NOM ABY n 1 Hane SC FI*Lovedevotion Berlioz DVM LO42991 Viitanen, Sirkka POROK
608 HP, NOM ABY n 1 Hona SC FI*Lovedevotion Elisabeth DVM LO1507959 Moraru-Puranen, Tatyana POROK
609 CAGPIB ABY n 6 Hane (K) PR S*Skimmerdal's Elton LO315087 Westling, Maria BJK
610 CAC ABY n 9 Hona SE*S By Curly Q Xena LO326818 Klasson, Marie NOS
611 EX1, NOM, BIS ABY n 11 Hane FI*Lovedevotion Jackson LO1715658 Tuovinen, Markus POROK
612 CAGCIB, NOM ABY a 5 Hona DK*Saltvig's Oona LO332227 Blomgren, Gunny BJK
613 CAGPIB, NOM ABY a 6 Hona (K) SC Lovedevotion Daphne LO1405197 Moraru-Puranen, Tatyana POROK
614 CAGPIB, NOM ABY o 6 Hane (K) PR S*GoodNews Orlando LO330391 Blomgren, Gunny BJK
615 CAGCIB ABY o 5 Hona CH S*GoodNews Ofelia LO330390 Olsson, Agnetha NOS
616 ABS ABY o 10 Hona (K) GIC DK*Wimmerhales Princess Leia LO266887 Olsson, Agnetha NOS
617 EX1, NOM ABY o 11 Hona FI*Lovedevotion Juliet LO1715667 Jokikokko, Anni POROK
618 CAGCIB, NOM, BIS CRX n 5 Hane IC FI*Sweetpurr's Salmiak LO326576 Olofsson, Jonna NOS
619 CAGPIB CRX n 03 6 Hane (K) IP GIC FIN*Telltail's Joyride LO1405758 Korva, Jaana POROK
620 CAC, NOM, BIS CRX n 09 9 Hona SE*DarkTown's Diamond Dust LO331227 Olofsson, Jonna NOS
621 CAP, NOM, BIS CRX a 03 10 Hona (K) CH FI*Framillan Sweet Blackcurrant Cobbler LO316030 Olofsson, Jonna NOS
622 EX1, NOM CRX n 01 64 12 Hane SE*DarkTown's Fearless LO339575 Olofsson, Jonna NOS
623 CAGCIB CRX f 5 Hona IC S*Dollemina's Katt Inca LO318810 Jonsson, Margareta MEK
624 CACIB CRX d 02 21 62 7 Hane SE*Gentlemen's Bujumbura LO330603 Andersson, Angela JKK
625 EX1, NOM CRX d 09 12 Hane S*Dollemina's Maverick LO339268 Jonsson, Margareta MEK
626 CAP, NOM CRX a 24 10 Hona (K) GIC S*Dollemina's Jacobea LO310394 Jonsson, Margareta MEK
627 EX1 CRX n 33 12 Hona FIN*Telltail's Foxy Lady LO1716880 Korva, Jaana POROK
628 EX1, NOM, BIS CRX d 03 33 12 Hane FIN*Telltail's Freestyler LO1716881 Korva, Jaana POROK
629 CAPIB, NOM DRX n 8 Hona (K) GIC S*Exaduz Helvetica LO274436 Björklund, Inger NOS
630 CAC DRX n 02 62 9 Hona S*Bonnea's Vizzla LO330932 Arnström, Eva ÖKN
631 Premier DRX fs 10 Hona (K) SE*Poetique's Eatbugs LO307043 Hann, Emilia NOS
632 EX3 DRX f 11 Hona S*Bonnea's Yster LO338324 Arnström, Eva ÖKN
633 EX1, BIV, NOM DRX f 11 Hona S*Bonnea's Yndis LO338325 Arnström, Eva ÖKN
634 EX2 DRX e 24 11 Hona SE*LovelyPaw's Fina LO337191 Björklund, Inger NOS
635 EX1 DRX f 22 12 Hona SE*Jocose Taskuvaras LO340263 Suomi, Susanne NOS
636 CAPS DRX f 09 4 Hona (K) GIP S*Oblivion's Fantastic Fiona LO293736 Bergvall, Therese SOL
637 DRAGEN DRX n 24 8 Hona (K) S*Peking Cat Njord LO323069 Löfling, Katja BJK
638 ABS DRX d 21 32 9 Hona Tiffany of Applause LO305665 Björklund, Inger NOS
639 CAP, NOM DRX n 32 10 Hane (K) SE*WigozAna's Albin Stardust LO332485 Larsson, Emma NOS
640 EX1 DRX d 21 31 11 Hane SE*LovelyPaw's Fagin LO337192 Vatcher, Jessica NOS
641 EX1 DRX f 21 32 11 Hona S*Peking Cat Kraka LO336488 Löfling, Katja BJK
642 ABS DRX e 03 33 9 Hane S*Amelon's Hart LO322828 Nilsson, Louise NOS
643 HP, NOM, BIS OSH n 2 Hane (K) IP S*Moramyran's Callenger RX295991 Öhlin, Maria DÄK
644 CAC OSH ns 9 Hane Ullis Souvenir Landori RX338200 Öhlin, Maria DÄK
645 HP, NOM OSH n 24 1 Hane GIC S*Limericks Wizard JW LO317587 Öhlin, Maria DÄK
646 EX1, NOM OSH b 24 11 Hane FI*WildHawk's Donehogawa LO1715730 Vanhanen, Kirsi ISROK
647 CAGCIB, NOM OSH c 24 5 Hona CH FIN*Sultsinan Kizimkazi JW LO1611533 Pulkkinen, Mirja ISROK
648 CACS, NOM OSH n 03 3 Hane GIC La Bell Zting Ray JW LO323182 Back, Jill SK
649 CAGCIB, BIV OSH b 02 21 5 Hane IC FI*Sultsinan Makundunchi RX1611535 Vanhanen, Kirsi ISROK
650 EX1 OSH b 02 21 11 Hane FI*WildHawk's Dakota LO1715729 Kivilahti, Mirka ISROK
651 EX1 OSH b 02 21 11 Hona FI*WildHawk's Dowanhowee LO1715731 Vanhanen, Kirsi ISROK
652 Internationell Champion OSH ns 03 24 7 Hane CH FI*WildHawk's Cheek Cha'tima LO1508936 Vanhanen, Kirsi ISROK
653 ABS RUS 3 Hona GIC (N)Little Merlin's Amanda LO163880 Kjetsaa, Margit NORAK
654 EX2 RUS 9 Hona Ronja RX328483 Salmijärvi, Lucia NOS
655 CAC RUS 9 Hona CH FI*BlueLair s Inanna LO1614363 Oja, Päivi POROK
656 CAPS SIA w 67 4 Hane (K) GIP SE*La Voix Albert LO267871 Vencl Ohlrogge, Jelena SL
657 CAGCIB SIA a 21 5 Hona CH S*Moramyran's Vinges Cornelia LO322263 Berg, Nina NOS
658 CAGPIB SIA n 01 6 Hane (K) PR SC FIN*Sultsinan Itätuuli DSM RX37185 Pulkkinen, Mirja ISROK
659 HP SIA n 03 1 Hane GIC Apocalyptica Calypso LO1405806 Pulkkinen, Mirja ISROK
660 Internationell Champion SOM n 7 Hona CH Foxgarden's Carribbean Pearl LO181739 Orseth, Erling ISHAV
661 Internationell Premier, NOM SOM n 8 Hane (K) PR (N) Arclight's Ahiiga LO180401 Larsen, Oddgeir TERAK
662 CAC SOM a 9 Hane Timofey Incendie Etoile RX334016 Sharifi, Helena SOL
663 CAP SPH w 64 10 Hane (K) S*Kattmillas Tequila LO335712 Jonsson, Jeanette MEK
664 3 HCS a 09 14 Hane (K) Tamook LO1751 Strömberg, Terese NOS
665 4 HCS d 24 14 Hane (K) Ragnar LO1814 Öberg, Emma NOS
666 2 HCS n 09 14 Hane (K) Kaoru LO1819 Lundgren, Mari NOS
667 1, NOM HCS w 63 14 Hane (K) Ådd LO1815 Öberg, Emma NOS
668 1, NOM HCS f 09 24 14 Hona (K) Sky LO1718 Westling, Maria BJK
335 CAGPIB, NOM EXO w 62 6 Hane (K) IP S*Älvrosens Callizto LO315061 Henriksson, Katarina MEK
336 CACIB EXO a 7 Hane SE*Grinchen's Lorax LO323511 Sundqvist, Lena SOL
337 CAC, NOM EXO d 9 Hane S*Flips Follow Your Wild Dreams LO332671 Olofsson, Monica NOS
338 CACIB EXO n 24 7 Hane CH FI*Aamukasteen Gizmo LO298464 Stockhaus, Christina GRK
339 EX1 EXO a 22 12 Hona SE*Virrivinda's Cora Sun-Drop LO340815 Öhman, Linda NOS
340 Internationell Champion, NOM EXO d 22 7 Hane CH Victim of Life av Isomar(N) LO177876 Svendsås, Eli Antonie Haug  ISHAV
341 EX1 EXO fs 22 62 11 Hona SE*Grinchen's Minerva Mcgonagall LO337508 Johansson, Elin BIRKA
342 CACS EXO n 01 21 62 3 Hona GIC S*Cotton's Tros-Ann LO305818 Södersten, Karin HÄK
343 CACIB PER n 7 Hane FI*Mimosan Ronaldo LO182649 Lind, Anne Line ISHAV
344 CAGCIB, NOM PER d 5 Hane CH S*Vilda Western's Alerte Almer LO323404 Tjäderborn, Kerstin BJK
A3 UTGÅR MCO d 16 Hane IC (N)Hunstadmoen's Gaute LO173570 Sivertsen, Linn-Mari LK
A4 13,3p, BIS NFO d 09 23 16 Hane Squall Leonhart Laguna Loire*GB LO328734 Åström, Charlotta NOS
K1001 DRAGEN NFO 18   GIC NO* Fru Pedersens Edvarda Petrea (2017-04-26) (N)Påveskardet's Walör, Mai-Britt & Inge POLAR
S1001 1, BIS PER ns 12 15a Hona (K) GIC S*Cherry Heart Dolly Parton LO251558 Grankvist, Elisabeth NOS
S1005 1, BIS BEN n 22 15a Hane (K) GIP EC S*Leopardettes Daimler Design LO36113 Jäntti, Seija ISROK
S10 1 SBI b 15a Hane SC IDP*Backkara's Azzaro LO259694 Särkioja, Anita SOL
S11 1 MCO ds 22 15a Hane SC Alwaro Gladiator LO90777 Lievonen, Jaana POROK
S12 1, BIS SIB n 24 15a Hona (K) SP SC S*Klintgården's Sasha DSM DVM RX241055 Ågren, Annika GEK
S13 2 SIB fs 15a Hona (K) CH S*Millifiore Chunii af lux LO251539 Andersson, Anna-Lena SOL
S14 1 BUR c 15a Hona (K) GIP SC S*All Weather Little Miss Sunshine LO260847 Bergsten, Katarina SOL
S15 ABS ABY o 15a Hona (K) GIC DK*Wimmerhales Princess Leia LO266887 Olsson, Agnetha NOS
S16 1, NOM, BIS SIA w 67 15a Hane (K) GIP SE*La Voix Albert LO267871 Vencl Ohlrogge, Jelena SL
U7 34p 17   S*Absolut Coon's u reg Bjuhr, Eva SOL
U8 26p 17   S*Just Catnap's u reg Kristiansson, Kerstin BJK
U1009 62p, BIS 17     u reg Moraru-Puranen, Tatyana POROK
U9 UTGÅR 17   S*Milda ma Tildes u reg Forsberg, Birgitta BJK
U10 20p 17   (N)Nordic Lynx's u reg Jarling, Britt LK
U11 24p 17     u reg Walör, Mai-Britt & Inge POLAR
U12 52p, BIS 17     u reg Turpeinen, Riikka POROK
U13 36p 17     u reg Witick, Sari POROK
U14 UTGÅR 17   S*Bonnea's u reg Arnström, Eva ÖKN
V2003 1 NFO fs 09 22 15b Hona (K) GIP EC S*Black Islands Gisela LO188644 Hedström, Lage NOS
V1003 2 NFO n 09 23 15b Hona (K) GIP GIC S*Black Islands Isalei LO199436 Hedström, Lage NOS
V3 1, BIS PER n 22 15b Hane EC S*Divornas Macho Aboo Action DSM LO189583 Fahlgren, Heléne SOL
V4 1, NOM, BIS NFO d 09 22 15b Hane (K) GIP S*Just Catnap's Xigge LO206237 Kejonen Nordell, Josefine NOS
V5 1, BIS EUR w 62 15b Hane (K) SP GIC Paavo RX33706 Lievonen, Jaana POROK