Solkatten 1 HP EXO d 1 Hane SC S*Arzish Ritchie Valens LO279660 Backhurst, Margaretha SC
171111 2 CAP EXO f 10 Hona (K) S*Stenhumlan's Chocolat Crunch LO256942 Granath, Linn VRK
3 CACIB, NOM EXO n 22 7 Hona CH DK*Pigalop's Bamseline LO313525 Björkman, Pauliina PK
samtliga uppgifter är hämtade från klubbens katalog / inrapporterade resultatlista - (K) identifierar kastrerade katter 4 EX1 EXO a 22 12 Hane SE*Yffranes Lavender Hill LO343264 Sigfridsson, Marina MSK
eventuella siffror inom parantes för kategori 2,3 och 4 är antalet katter tillhörande preliminärt godkända raser 5 EX1 EXO ns 22 62 12 Hona S*China Doll's Silver Haze LO343141 Öster, Yvonne ÖSTK
kategori 1 84 kategori 2 130 kategori 3 0 kategori 4 0 huskatt korthår 0 huskatt långhår 0 6 EX1 EXO f 21 33 12 Hona S*Zsa Zsa's Magic CooKie LO342805 Welander, Gunilla JKK
senior 7 senior 5 senior 0 senior 0 huskatt senior 0 7 CAGCIB PER w 62 5 Hona IC S*Scarlet's Sweetheart LO317496 Strandberg, Karin PK
veteran 3 veteran 3 veteran 0 veteran 0 huskatt veteran 0 8 EX1, NOM, BIS PER n 12 Hane S*Athelstones Rock Punch LO341546 Jacobsson, Siv KKOJ
fertil hane 13 fertil hane 25 fertil hane 0 fertil hane 0 9 CAGCIB, NOM PER a 5 Hane IC S*Scarlet's Big Heart LO317497 Hofmeijer, Emelie PK
fertil hona 17 fertil hona 43 fertil hona 0 fertil hona 0 10 CAC, NOM PER d 9 Hane S*Kaw-Liga's Milian LO334764 Abrahamsson, Annevi MSK
kastrat hane 12 kastrat hane 13 kastrat hane 0 kastrat hane 0 12 CAP, NOM PER e 10 Hona (K) CH S*Waxholms Katten Marilyn Monroe LO297362 Backhurst, Margaretha SC
kastrat hona 14 kastrat hona 11 kastrat hona 0 kastrat hona 0 13 ABS PER n 22 2 Hona (K) SP S*IxiDixi's Little Lady DSM LO263126 Björklund, Karin MSK
junior hane 2 junior hane 13 junior hane 0 junior hane 0 14 HP, NOM PER a 22 2 Hane (K) GIP CH SE*Yffranes Someone Special JW LO309498 Sigfridsson, Marina MSK
junior hona 5 junior hona 8 junior hona 0 junior hona 0 15 EX1 PER a 22 12 Hane S*Lily chic Airborne magic LO343216 Allmyr, Linda PK
ungdjur hane 10 ungdjur hane 11 ungdjur hane 0 ungdjur hane 0 16 CAP PER d 22 10 Hane (K) S*Zsa Zsa's Love Fool LO317020 Welander, Gunilla JKK
ungdjur hona 11 ungdjur hona 6 ungdjur hona 0 ungdjur hona 0 17 ABS PER g 24 12 Hona S*Lily Chic Cardenza LO343219 Allmyr, Linda PK
18 ABS PER n 01 62 12 Hane S*Snopy's Fiat 500 III LO342853 Nordberg Bengtsson, Marie KKOJ
KATEGORI 1 19 CAP PER n 02 62 10 Hane (K) San-Grail's Chuckie LO310479 Berg, Anna-Lena PK
Bästa vuxen hane: 20 CAGCIB, NOM PER n 03 5 Hona IC S*Shahi's Nina Ricci LO310873 Höök Johansson, Kajsa PK
S*Tallkottens Jalapeno by Cayenne, Hane, RAG n 03 21 21 CAPS, NOM, BIS PER a 01 62 4 Hane (K) GIP GIC S*Meibel's Silver Spoon JW DSM LO290916 Blomqvist, Ingegerd VRK
Äg: Fridh, Brittmarie, ÖSTK 22 HP PER a 02 62 2 Hona (K) SW SP SC S*Meibel's High Heel JW DSM LO252976 Nyman, Susanne GRK
Bästa vuxen hona: 23 EX1, NOM PER e 02 62 12 Hona S*Meibel's Mary Kay LO340527 Nyman, Susanne GRK
SC S*Livanda's Unforgettable JW, Hona, PER n 02 21 62 24 ABS PER g 02 62 12 Hona Planet Love Snopy's Melody LO343540 Nordberg Bengtsson, Marie KKOJ
Äg: Wallinder, Susanne, GRK 25 HP, NOM, BIS PER n 02 21 62 1 Hona SC S*Livanda's Unforgettable JW LO313743 Wallinder, Susanne GRK
Bästa junior: 26 ABS PER a 01 21 62 12 Hane San-Grail's Victor LO341177 Berg, Anna-Lena PK
S*Bibendums Goodride Spider Girl VII, Hona, SBI f 27 EX1, NOM PER a 03 22 12 Hane San-Grail's Gatsby LO341176 Berg, Anna-Lena PK
Äg: Freudenthal, Ditte, ALFA 28 EX1 PER f 03 22 12 Hona S*Livanda's Electra LO342445 Wallinder, Susanne GRK
Bästa ungdjur: 29 CAGPIB PER f 33 6 Hona (K) IP SC S*Zsa Zsa's Molly-Jo Zap LO222886 Welander, Gunilla JKK
S*Athelstones Rock Punch, Hane, PER n 30 CAGCIB PER b 21 33 5 Hane IC S*Persnose Plopp LO317830 Zengin, Kristina PK
Äg: Jacobsson, Siv, KKOJ 31 Premier RAG n 10 Hane (K) S*Tallkottens Caramell Isac LO318832 Langen Åkerlund, Linda SK
Bästa kastrat hane: 32 Premier RAG n 10 Hona (K) SC S*Hjälmvid's Beatiful Girl LO261860 Eklund, Karin BIRKA
GIP GIC S*Meibel's Silver Spoon JW DSM, Hane (K), PER a 01 62 33 EX2 RAG n 12 Hona SE*Seven friends Åhh LO341785 Eriksson, Jenny SK
Äg: Blomqvist, Ingegerd, VRK 34 EX1 RAG n 12 Hona SE*Eltials Azra LO342621 Källström, Ellinor CK
Bästa kastrat hona: 35 Internationell Premier RAG e 8 Hane (K) SC S*ElHeMa's Royal Zoegas Zupreme LO271360 Wiksten von Friesendorff, Anna SK
SP SC S*Super Classic's Madame Maxime DSM DVM, Hona (K), SBI c 21 36 Supreme Premier RAG g 4 Hona (K) IP S*Raggadish's Qvittra LO323394 Wiksten von Friesendorff, Anna SK
Äg: Ekholm, Anita, SK 37 CAP RAG n 21 10 Hona (K) CH S*Tallkottens Lova of Lilac LO264205 Hernberg, Maria SK
Bästa senior: 38 Champion, NOM RAG a 21 9 Hona S*Hjälmvid's Thea Tummelisa LO330646 Eklund, Karin BIRKA
SW SP SC S*Meibel's High Heel JW DSM, Hona (K), PER a 02 62 39 CACIB (7), NOM RAG n 03 7 Hane S*Sun Hill Doll's Billy Bob LO328194 Wranå, Agneta BIRKA
Äg: Nyman, Susanne, GRK 40 EX3 RAG n 03 9 Hona SE*Porslinsdockans Tummelisa LO309981 Wallin, Lena BIRKA
Bästa veteran: 41 ABS RAG n 03 9 Hona RU*Eria Pro Alice LO322890 Levenkova, Regina TCC
EP S*Centauri's Maulkin DSM DVM, Hane (K), SBI a 42 Champion, BIV, NOM RAG n 03 9 Hona S*Krickelins Sassi LO332704 Källström, Ellinor CK
Äg: Edling, Birgitta, UK 43 EX2 RAG n 03 9 Hona SE*Bello Doll's Nea Heart Of 6ty's 2EC RX335105 Karlsson, Berit BIRKA
44 EX1 RAG n 03 11 Hane SE*Mångudinnan Vikings Ragnar LO336678 Wigell, Kerstin BIRKA
KATEGORI 2 45 EX1, BIV, NOM RAG n 03 12 Hane S*Hallongläntans Cunningham LO339741 Donoso Ahlström, Noelia JKK
Bästa vuxen hane: 46 EX2 RAG n 03 12 Hane SE*Seven friends Älskad LO341788 Eriksson, Jenny SK
GIC S*Lofvens Hero Hope's Rebellion, Hane, NFO n 22 47 CAP, NOM RAG a 03 10 Hane (K) SE*Dexterous's Saffran LO336356 Näsman Melander, Emelie ÖKN
Äg: Selander, Christina, SK 48 ABS RAG a 03 7 Hona S*Tigerstjärnans Katla LO329218 Persson, Kristina DÄK
Bästa vuxen hona: 49 CACIB RAG a 03 7 Hona Starring Lovely Lily LO337027 Edqvist, Annelie JKK
SE*KobbaCat's DramaQueen, Hona, MCO d 03 22 50 EX1, NOM RAG a 03 12 Hona S*Sun Hill Doll's Eleganta Elsie LO339967 Wranå, Agneta BIRKA
Äg: Snällström, Thomas, SK 51 HP RAG h 03 2 Hona (K) PR SE*Maggiedoll's Cherry Blossom LO311049 Wiksten von Friesendorff, Anna SK
Bästa junior: 52 CAC, NOM, BIS RAG n 03 21 9 Hane S*Tallkottens Jalapeno by Cayenne LO328906 Fridh, Brittmarie ÖSTK
S*Pax Romas Vega, Hona, NFO d 09 24 53 EX1, NOM RAG a 03 21 11 Hona SE*Fabolousdolls All My Heart LO339049 Eriksson, Jenny SK
Äg: Holminger, Carina, BIRKA 54 EX2 RAG a 03 21 11 Hona SE*Seven friends Zingoalla LO338539 Lingman, Beata BIRKA
Bästa ungdjur: 55 CAPIB, NOM RAG n 04 8 Hane (K) PR S*Hallongläntans Hero LO313050 Broberg, Emma SK
SE*Änglabygdens My Elif af Raguel, Hona, SIB n 09 24 56 CACS, BIV, NOM RAG n 04 3 Hane IC S*Pussels A Piece of My Heart LO319384 Hellenberg, Eva JKK
Äg: Ncomo Sjöström, Linda, UK 58 EX1 RAG n 04 12 Hane Etienne Dama w Masce*PL LO344308 Karlsson, Berit BIRKA
Bästa kastrat hane: 59 EX1, NOM RAG n 04 12 Hona SE*Bello Doll's 8ernity Golden Penny RX341085 Karlsson, Berit BIRKA
SP SC (N)Sjakkmatt's Bowser DVM, Hane (K), SIB n 09 24 60 CAC RAG a 04 9 Hona SE*Dexterous's Kokos LO336354 Melander, Barbro ÖKN
Äg: Houdi, Jeanette, UK 61 CAP, NOM RAG n 04 21 10 Hane (K) S*Tallkottens Uno LO335762 Hernberg, Maria SK
Bästa kastrat hona: 62 CAGCIB, BIV, NOM SBI n 5 Hane CH S*Varicella's Golden Zika LO329412 Silén, Maria TCC
GIP S*Glömstaskogens Yppiga Yvette, Hona (K), NFO fs 01 21 64 63 CAGCIB SBI n 5 Hona IC Skogshöjdens Una Perla Nera RX300213 Karlsson, Marie DÄK
Äg: Lindmark, Angelike, JKK 64 CAC SBI n 9 Hona IDP*Glitter's Elizza LO338339 Adelskogh, Annica SK
Bästa senior: 65 EX1, NOM SBI n 11 Hona S*Ida's Rosanna LO339606 Mandre, Liselotte SK
GIP S*Glömstaskogens Yppiga Yvette, Hona (K), NFO fs 01 21 64 66 HP SBI a 2 Hane (K) EP S*Centauri's Maulkin DSM DVM LO195568 Edling, Birgitta UK
Äg: Lindmark, Angelike, JKK 67 CAGPIB SBI a 6 Hona (K) IP IC Skogshöjdens Una Perla Blu RX300214 Zimmerman, Kerstin VRK
Bästa veteran: 68 CAGCIB, BIV SBI a 5 Hona IC S*Chimär's Xenia RX280477 Liljebrand, Annika VRK
GIP EC S*Just Catnap's Wiktor DVM, Hane (K), NFO n 09 69 CAC SBI a 9 Hane SE*Borgvikens Elvis in the Ghetto LO324954 Borg, Cia SK
Äg: Wihlborg, Bert-Åke, BIRKA 70 EX1 SBI a 12 Hane SE*Sagotrollas Lille Skutt LO341094 Bertilsson, Eivor UK
Bästa avelshane: 71 HP SBI b 2 Hona (K) GIP IC S*Everglow's Naomi LO255319 Silén, Maria TCC
GIC S*Lofvens Hero Hope's Rebellion, NFO n 22 : 30 p 72 CAC SBI b 9 Hona SE*Altona Kitten's Jasmine LO336902 Adelskogh, Annica SK
Äg: Selander, Christina, SK 73 HP SBI c 2 Hane (K) SP GIC S*Fairlight's Aberfeldy LO247822 Ekholm, Anita SK
IC (N)Einhaugens Sølve Napoleonsen, SIB ns 09 11 : 30 p 74 EX1 SBI d 11 Hane S*Bibendums General Spider Boy VII LO338302 Eriksson, Maria ALFA
Äg: Åsberg, Jimmy, SUK 75 EX2 SBI f 3 Hona GIC S*Bibendums Spring Edition III LO296119 Freudenthal, Ditte ALFA
Bästa avelshona: 76 CACS SBI f 3 Hona GIC Dunibella LO310826 Öhrström, Susanne VÄK
IC SE*Zatash Perfect Lady, SIB f 02 21 64 : 30 p 77 EX1, BIV, NOM, BIS SBI f 11 Hona S*Bibendums Goodride Spider Girl VII LO338304 Freudenthal, Ditte ALFA
Äg: Åsberg, Jimmy, SUK 78 HP, NOM SBI n 21 2 Hona (K) SP GIC S*Meinking's Merci DSM DVM LO213729 Ekholm, Anita SK
Bästa uppfödning: 79 CACS, NOM SBI n 21 3 Hona GIC S*Nebulosan's Trolska Trolla LO297567 Bertilsson, Eivor UK
S*Maollich's,  : 36 p 80 CAC SBI n 21 9 Hane S*Soldyrkarnas Rimfrost LO334866 Blom, Susanne SK
Äg: Björk, Marie, UK 81 EX1, BIV SBI n 21 12 Hane S*Läckerbiten's Macgregorii LO340435 Jakobsson, Mattias JKK
82 CACS SBI a 21 3 Hane GIC SE*Borgvikens Beylo Bon Ami LO305808 Borg, Cia SK
KATEGORI 3 83 EX1 SBI a 21 12 Hona SE*Sagotrollas Lovis LO341098 Bertilsson, Eivor UK
84 CAPIB SBI b 21 8 Hona (K) PR S*SagaStar's Rosetta RX302655 Angarth, Marielle SK
KATEGORI 4 85 CAP SBI b 21 10 Hona (K) Zassi LO334869 Karlsson, Alexander SK
86 HP, NOM, BIS SBI c 21 2 Hona (K) SP SC S*Super Classic's Madame Maxime DSM DVM LO251512 Ekholm, Anita SK
HUSKATT 87 CAGPIB SBI c 21 6 Hane (K) IP SE*Stellani's Bugatti LO313260 Fors, Suzanne TCC
88 CAGCIB SBI d 21 5 Hane IC IDP*Backkara's Dorian LO333719 Reinhardt, Ulla-Britt CK
89 EX1 SBI d 21 12 Hona S*SagaStar's Ballerina RX342241 Angarth, Marielle SK
90 EX1 SBI e 21 12 Hane S*Reinhardt's Nitro LO341896 Reinhardt, Ulla-Britt CK
91 Supreme Champion TUV a 62 3 Hane GIC S*Rytorps Fade to Black LO309112 Karlsson, Lovisa BIRKA
92 EX1, NOM TUV d 21 62 11 Hona (N)Sirena's Vantastic Astrid RX339039 Karlsson, Lovisa BIRKA
93 EX1 TUV d 62 12 Hona SE*Midflos Pussy Galore LO341037 Midflo, Christina VK
94 EX2 MCO a 09 6 Hane (K) SE*WildTail's Jameson Of Thunder LO324696 Wasmuth, Carin SK
95 CAGPIB MCO n 03 6 Hane (K) IP S*Dunderklumpen's Nassau LO330277 Karlsson, Ramona SC
96 CAGCIB, BIV, NOM MCO n 22 5 Hane CH DK*Red Line's Mungo Jerry LO328964 Keskinen, Mariana TCC
97 CAGCIB MCO n 22 5 Hona FI*Chamberlain Forever Diamond LO1614705 Palomäki, Mari   
98 CAC MCO n 22 9 Hona SE*Rubycat's Kalina LO334875 Hellström, Birgitta UK
99 EX1 MCO n 24 12 Hane S*East Aurora's Denver LO340937 Berge, Ulrika FRÄS
100 HP, NOM MCO n 09 22 1 Hane SP FI*Chamberlain Yes I'm Ready DVM LO1406338 Sillanpää, Saijamari PI
101 EX1 MCO n 09 22 11 Hane S*East Aurora's Kentucky LO340044 Berge, Ulrika FRÄS
102 Internationell Premier MCO d 22 8 Hane (K) Fullmoons Knock on wood RX1510453 Palomäki, Mari URK
103 CAGCIB, BIV MCO e 22 5 Hane IC FI*Mostleycats Mr Milky Way RX1611920 Kristola, Kirsi o Ari SU
104 EX1, ej cert MCO d 22 7 Hona CH S*Ulltrollet's Twixi LO306433 Angarth, Marielle SK
105 CAC MCO f 22 9 Hona Luna Koci Zaulek*PL LO338956 Lidén, Sandra GEK
106 HP, NOM MCO f 03 2 Hona (K) BW SW SP SE*KobbaCat's Beauty LO314452 Snällström, Thomas SK
107 CAPS, NOM MCO d 09 22 4 Hane (K) IP S*Stortassen's Ingemar LO315391 Germundsjö, Emilia JKK
108 CAPIB MCO g 03 22 8 Hona (K) FI*Chamberlain Vanilla Sky LO1403219 Palmén, Maarit PI
109 CAGCIB MCO e 03 22 5 Hane IC Chamberlaine Bright Charm LO1510686 Palmén, Maarit PI
110 EX2 MCO d 02 21 62 5 Hane CH SE*KobbaCat's Cayenne JW LO326846 Mattsson, Michaela FRÄS
111 Grand Internationell Champion MCO f 09 22 5 Hona IC S*East Aurora's My Oh My LO273441 Berge, Ulrika FRÄS
112 CAC, BIV, NOM, BIS MCO d 03 22 9 Hona SE*KobbaCat's DramaQueen LO334998 Snällström, Thomas SK
113 ABS MCO g 09 9 Hona SE*Rubycat's Lovis LO336563 Hellström, Birgitta UK
114 EX1 MCO f 09 22 11 Hona S*East Aurora's Houston LO340048 Berge, Ulrika FRÄS
115 CACS MCO ds 22 3 Hane Fi*Mostlycats You Are My Life RX1509977 Pirilä, Maija-Liisa SU
116 ABS MCO ds 22 9 Hane Pillowtalk's Jaafar LO336923 Keskinen, Mariana TCC
117 CAP MCO as 09 22 10 Hane (K) S*Topzy Tail's Kaztor LO334605 Pettersson, Caroline TCC
118 CACS, BIV MCO ds 09 22 3 Hane GIC SE*KobbaCat's Baloo LO314447 Mattsson, Michaela FRÄS
119 CAGCIB MCO as 09 22 5 Hane IC FI*Chamberlaine Empire of Moon LO1611861 Sillanpää, Saijamari PI
120 EX2 MCO ns 09 24 12 Hane S*Dunderklumpen's Kamino of KobbaCats LO342017 Snällström, Thomas SK
121 EX1 MCO ns 03 22 12 Hane Kiyaras Krypton u reg Palmén, Maarit PI
122 CAC NEM e 21 9 Hane SE*Saltsjö-Boos Bernie LO336442 Hyvönen, Katja SK
123 EX2 NEM a 9 Hane George Bush LucianAurora RX339040 Berg, Susanne NERK
124 CAC NEM n 03 9 Hona S*Solsibs Delicia Viktorova LO322048 Qianyu Mao, Clarissa MSK
125 EX1, BIV NEM n 09 21 12 Hane S*Robotorpets Sir'N LO340760 Hedenström, Reneé MSK
126 EX2 NEM n 09 12 Hane S*Robotorpets The Joker LO341107 Hedenström, Reneé MSK
127 CAGCIB, NOM NFO a 5 Hane IC S*Kattilaforsens Mohandas LO330320 Ekengren, Kristina (Kicki) SÖK
128 CAC NFO n 9 Hona S*Sweet Scarlet's Eevee LO336413 Rimmerfeldt, Maria UK
129 NOM NFO n 09 8 Hane (K) SC S*Eärfalas Dogge JW DVM LO263966 Persson, Susanne JKK
130 CAP, NOM NFO n 22 10 Hane (K) SC S*Sunnygirl's Enzo LO238051 Sandberg, Britt BIRKA
131 CACS, BIV, NOM, BIS NFO n 22 3 Hane GIC S*Lofvens Hero Hope's Rebellion LO323562 Selander, Christina SK
132 EX2 NFO a 22 11 Hane SE*Mästerbos de Havilland Tiger Moth LO336372 Olsson Ström, Christina ALFA
133 EX1, NOM NFO n 24 11 Hane S*Milda ma Tildes Alvar Al LO338381 Norberg, Ulrika UK
134 EX1 NFO n 22 11 Hona S*Räserråttan's Rita LO336966 Berntsson, Carina DÄK
135 EX1, NOM NFO n 22 12 Hona S*Capsicum's Holley LO342451 Setterwall, Eva JKK
136 CAPS, NOM NFO n 03 22 4 Hane (K) PR CH S*NC's Waterloo Sunset LO293903 Wihlborg, Bert-Åke BIRKA
137 ABS NFO n 09 23 8 Hane (K) IC SE*Gryttjens Zorro LO293460 Svensk, Britt JKK
138 CAPIB, NOM NFO n 09 24 8 Hona (K) PR SC S*Medaljens Vivienne Westwood LO277373 Roshage, Ann JKK
139 CACS NFO n 09 24 3 Hane GIC (N)Tingoskattens Villemann LO320035 Ackelid, Tina UK
140 EX2 NFO n 09 24 3 Hona GIC S*Miss Mikkus' Fröken Fräken LO260424 Svensk, Stefan JKK
141 Supreme Champion NFO a 03 23 3 Hona GIC S*Aborgatos Belizza LO267387 Karlsson, Inger JKK
142 CAGCIB NFO n 09 22 5 Hane IC SE*Björksund's Adrian LO305205 Jonsson, Göran BIRKA
143 EX2 NFO n 09 23 5 Hane S*Räserråttan's Noppe LO329167 Lind, Denise GEK
144 CAC, BIV, NOM NFO n 02 21 62 9 Hane FI*Carwalions Buffalo Bill LO338201 Johansson, Susanne JKK
145 Champion, NOM NFO n 03 23 9 Hona SE*Quite UniQ Dancing On My Own LO332854 Andersson, Malin ÖSTK
146 EX2 NFO n 03 24 9 Hona S*Mustela's Belmarie LO336014 Ridderstolpe, Anna SK
147 EX1, NOM NFO n 03 23 11 Hane SE*Gryttjens Dakotah LO339385 Viinikka, Berit JKK
148 EX1, NOM NFO n 09 23 12 Hane S*Viento's Snorlax LO340338 Reise, Theresa BIRKA
149 CAGPIB, NOM NFO f 22 6 Hona (K) PR CH S*Golden Oracle's Sweet Child O´Mine LO272972 Reise, Theresa BIRKA
150 ABS NFO f 24 8 Hona (K) PR SC S*Miss Mikkus' Diva Dior DM DVM LO241753 Åkesson, Lilly JKK
151 ABS NFO f 24 3 Hona GIC S*Sweet Scarlet's Artic Queen LO266781 Nilsson, Jeanette NERK
152 CAC, NOM NFO f 22 9 Hona S*Eärfalas Greta LO329770 Persson, Susanne JKK
153 CACIB NFO f 7 Hona SE*Pawsome Milonia Caesonia LO330113 Forsell, Annika JKK
154 ABS NFO f 23 11 Hona S*Räserråttan's Raya LO336962 Berntsson, Carina DÄK
155 CAP, NOM NFO f 03 10 Hona (K) CH S*Capsicum's Triss Merigold LO323773 Setterwall, Sara JKK
156 CAGCIB NFO f 09 22 5 Hona IC SE*RazerCat'z Brumme-Lisa LO315757 Strahl, Katarina JKK
157 EX2 NFO f 01 21 62 5 Hona IC Figueira Jakobusland*ES LO333298 Lindmark, Angelike JKK
158 CAC NFO es 09 9 Hane S*Segersjös Tyke Mörbult LO335095 Blom, Ann SK
159 EX2 NFO f 09 23 9 Hona SE*Mästerbos Ingrid Alexandra LO312347 Olsson Ström, Christina ALFA
160 CAC, BIV, NOM NFO d 03 24 9 Hona S*Hemligheten's Bellona LO326575 Gotthardsson, Sofia BIRKA
161 EX4 NFO f 03 22 9 Hona FI*Carwalions Adeliza Lunkentuzz LO330150 Persson, Susanne JKK
162 EX3 NFO f 09 22 9 Hona SE*Pawsome Valeria Maximilla LO330110 Forsell, Annika JKK
163 EX1 NFO d 09 22 11 Hane SE*Gryttjens Geronimo LO339386 Eriksson, Tina BIRKA
164 EX2 NFO d 03 22 11 Hane SE*Gryttjens Cherokee LO339383 Viinikka, Berit JKK
165 EX2 NFO f 02 21 62 11 Hona S*Poo Nai's AnnaBelle LO339609 Utterström, Ingela JKK
166 EX1, BIV, NOM, BIS NFO d 09 24 11 Hona S*Pax Romas Vega LO339736 Holminger, Carina BIRKA
167 HP NFO ns 23 1 Hane SC S*Kronängens Triton LO298254 Appelsved, Lena BIRKA
168 CAGCIB NFO ns 22 5 Hona IC S*Kinah's Queen Omega LO302830 Rydelius, Jennie UK
169 CAC NFO gs 22 9 Hona S*Uncut Diamond Izabella Scorupco LO333353 Reise, Theresa BIRKA
170 EX2 NFO ns 23 9 Hona S*Marmor's Delcatty LO334303 Appelsved, Lena BIRKA
171 EX3 NFO as 24 9 Hona S*Segersjös Skilla LO334266 Lundholm, Malin BIRKA
172 EX1, BIV, NOM NFO as 24 12 Hane SE*Backstugans Ragnar LO342327 Öhman, Ina FRÄS
173 EX1, BIV, NOM NFO fs 09 12 Hona S*Utblicken's Mango LO340615 Vilén, Monia VRK
174 CAPS, NOM, BIS NFO fs 01 21 64 4 Hona (K) GIP S*Glömstaskogens Yppiga Yvette LO266125 Lindmark, Angelike JKK
175 ABS NFO as 09 22 6 Hane (K) IP SC SE*Gryttjens Indigo LO293461 Svensk, Britt JKK
176 ABS NFO ds 09 22 10 Hane (K) S*Drakborgens Gorm Gyllenstorm LO331539 Eriksson, Ian JKK
177 HP NFO ds 09 23 1 Hane GIC Cloud Strife Laguna Loire*GB LO313821 Karlsson, Inger JKK
178 HP, BIV, NOM NFO as 09 24 1 Hona GIC S*Segersjös Qickan LO317257 Selander, Christina SK
179 CAGCIB NFO fs 09 24 5 Hona IC S*Drakborgens Godiva Snödriva LO331536 Strahl, Katarina JKK
180 EX2 NFO ns 09 24 9 Hane S*Silent Hill's Quentin Tarantino LO334373 Gotthardsson, Sofia BIRKA
181 CAC NFO fs 09 24 9 Hona S*Miss Mikkus' N'Ice LO325150 Åkesson, Lilly JKK
182 EX1, NOM NFO ns 09 22 11 Hane SE*Gryttjens Zacapa LO339382 Svensk, Britt JKK
183 EX2 NFO fs 09 22 12 Hona S*Isalov's Ellen LO341640 Ridderstolpe, Anna SK
184 CACIB NFO w 62 7 Hona CH SE*Lells Nordic princess LO330173 Öhman, Ina FRÄS
185 EX1 SIB n 11 Hane S*Kitezj-Grad Tryffel af Dimitrij RX338786 Löfstrand, Yngve SK
186 CACS SIB n 03 3 Hona IC S*Xiwaq Saturna Batgirl RX319531 Åsberg, Jimmy SUK
187 HP SIB n 24 2 Hona (K) SP SC S*Klintgården's Sasha DSM DVM RX241055 Ågren, Annika GEK
188 CAPS SIB ny 24 4 Hona (K) GIP SE*Midstorm Atomic Akacia LO299154 Theorin, Pia UK
189 CAP SIB n 24 10 Hane (K) SE*Silver Screens Loke LO329113 Wendling, Marjolijn UK
190 Internationell Champion SIB n 24 7 Hona S*Spinnsibbs Ottilija Timf LO331931 Blomquist, Annette GEK
191 CAC SIB n 22 9 Hona SE*Lurvtrollets Alina LO336309 Ågren, Annika GEK
192 EX2 SIB ny 24 11 Hona SE*Edalunds God save the Queen LO337395 Olsson, Madelene UK
193 EX1, BIV, NOM SIB ny 24 11 Hona S*Milashka's Uslada Goldy LO338252 Hedrén, Marie UK
194 HP, NOM, BIS SIB n 09 24 2 Hane (K) SP SC (N)Sjakkmatt's Bowser DVM LO280746 Houdi, Jeanette UK
195 CAPS SIB n 09 22 4 Hane (K) PR SC S*Klintgården's Pjotr Timf DVM LO301894 Blomquist, Annette GEK
196 CAGPIB, BIV, NOM SIB n 09 24 6 Hona (K) PR CH SE*Edalunds Elsie LO315157 Blomquist, Annette GEK
197 CAPIB SIB n 09 22 8 Hona (K) PR SE*Lurvtrollets Darya LO321649 Hagelin, Lisa JKK
198 Premier SIB n 09 24 10 Hane (K) SC S*Maollich's X-treme All over LO302382 Åström, Nina UK
199 CAGCIB, BIV, NOM SIB ny 09 22 5 Hona IC S*Maollich's Faboluos Frezija LO316866 Larsson, Heidi UK
200 CACIB, NOM SIB n 09 24 7 Hane CH SE*Änglabygdens Chantall LO330550 Ncomo Sjöström, Linda UK
201 ABS SIB n 09 24 7 Hona CH SE*Änglabygdens Chia LO330546 Forsman, Madeleine UK
202 CACIB SIB n 09 24 7 Hona SE*Sibir Koshki Gioia Mia af Gizmie RX333901 Diepholtz, Susanne UK
203 CAC SIB n 09 23 9 Hona S*Milashka's Rimma LO322961 Lundmark, Minna UK
204 EX1 SIB a 09 22 11 Hane S*Sibelinaz Charming Chap son of Z LO339114 Elmdahl, Anna SK
205 EX1, NOM SIB n 09 22 11 Hona SE*Zatash Perfect Beauty LO337057 Åsberg, Jimmy SUK
206 EX1 SIB n 09 22 12 Hane S*Maollich's Ozzy Osbourne LO342380 Björk, Marie UK
207 ABS SIB n 03 22 12 Hona SE*Lunamés Anastasia LO340013 Lundmark, Minna UK
208 EX1, BIV, NOM, BIS SIB n 09 24 12 Hona SE*Änglabygdens My Elif af Raguel LO341547 Ncomo Sjöström, Linda UK
209 ABS SIB e 23 10 Hane (K) SC S*Knjaze Zlatan DVM LO278864 Elmdahl, Anna SK
210 HP, BIV SIB f 24 1 Hona SC S*Maollich's Nadija Ivanova DVM RX271488 Björk, Marie UK
211 CACIB SIB d 22 7 Hane SE*Aanainas Prince of Casper LO329723 Nilsson, Erik SK
212 EX2 SIB g 24 9 Hona S*Robotorpets Ofelia LO322563 Hedenström, Reneé MSK
213 CAC SIB f 9 Hona S*Summer Flame's AC/DC LO335865 Houdi, Jeanette UK
214 CAP, NOM SIB e 09 23 10 Hona (K) SE*Sealioness M/V Forbina LO328212 Hagelin, Lisa JKK
215 CAGCIB, NOM SIB d 09 22 5 Hane CH S*Summer Flame's Bagheera LO327693 Olsson, Madelene UK
216 Grand Internationell Champion SIB f 02 21 64 5 Hona IC SE*Zatash Perfect Lady LO292472 Åsberg, Jimmy SUK
217 CACIB, BIV, NOM SIB f 09 24 7 Hona SE*Lurvtrollets Lucy In The Sky LO332594 Landin, Christina MSK
218 CAC SIB f 09 22 9 Hona S*Sibelinaz Buffy LO330151 Thorvaldsson Åhman, Eva UK
219 EX1 SIB d 03 24 11 Hane SE*Zatash Perfect Firefox LO337053 Åsberg, Jimmy SUK
220 EX2 SIB d 09 24 11 Hane Danny Siberian Lights,CZ LO342934 Hedrén, Amanda UK
221 EX1, BIV, NOM SIB f 09 24 11 Hona S*Sibelinaz Caressed Crush of Z LO339115 Landin, Christina MSK
222 EX1, NOM SIB d 03 22 12 Hane SE*Nicellas Yang Dufourin LO343547 Thörnlund, Linda JKK
223 EX1 SIB f 09 24 12 Hona SE*Tokkattens Mantzie Gudfrid LO340329 Qianyu Mao, Clarissa MSK
224 EX2 SIB ds 24 7 Hona S*Maollich's Hey Hunky Dory LO325380 Björk, Marie UK
225 CACIB SIB ns 22 7 Hona S*Maollich's Lucky Love LO330552 Åström, Nina UK
226 CAC, BIV SIB ns 11 9 Hane S*AceroRamos Hastings RX336453 Larsson, Heidi UK
227 EX1 SIB ns 22 12 Hona SE*Nicellas Yin Dufourina LO343546 Thörnlund, Linda JKK
228 CAPIB SIB ns 02 21 64 8 Hane (K) SE*Viksjötassen's Theodore LO334422 Svärd, Karl-Erik JKK
229 HP SIB ns 09 11 1 Hane IC (N)Einhaugens Sølve Napoleonsen LO309899 Åsberg, Jimmy SUK
230 ABS SIB ns 09 23 9 Hane Barry Sibimira*BG RX333716 Hedrén, Marie UK
231 CAC SIB ns 09 23 9 Hona SE*Viksjötassen's Rapunzel LO336181 Olsson, Anette JKK
232 EX1 SIB ds 09 24 11 Hane SE*Zatash Loke LO337392 Åsberg, Jimmy SUK
233 EX2 SIB ds 03 24 11 Hane SE*Zatash Perfect Silverfox LO337054 Gustafsson Fagerlind, Elin SK
234 ABS SIB ns 09 12 Hane SE*Lunamés Alfa LO340015 Wahlberg, Jennie UK
235 EX1, BIV SIB ns 09 24 12 Hane S*Maollich's N.N Notetur Nomen LO342379 Björk, Marie UK
236 EX1 TUA w 62 12 Hane S*Tufvans Gustav LO342039 Persson, Ann-Heléne BIRKA
A1 30p, BIS NFO n 22 16 Hane GIC S*Lofvens Hero Hope's Rebellion LO323562 Selander, Christina SK
A2 30p, BIS SIB ns 09 11 16 Hane IC (N)Einhaugens Sølve Napoleonsen LO309899 Åsberg, Jimmy SUK
A3 30p, BIS SIB f 02 21 64 16 Hona IC SE*Zatash Perfect Lady LO292472 Åsberg, Jimmy SUK
S1 6 EXO f 15a Hona (K) S*Stenhumlan's Chocolat Crunch LO256942 Granath, Linn VRK
S3 ABS PER n 22 15a Hona (K) SP S*IxiDixi's Little Lady DSM LO263126 Björklund, Karin MSK
S4 1, NOM, BIS PER a 02 62 15a Hona (K) SW SP SC S*Meibel's High Heel JW DSM LO252976 Nyman, Susanne GRK
S5 3 RAG n 15a Hona (K) SC S*Hjälmvid's Beatiful Girl LO261860 Eklund, Karin BIRKA
S6 4 RAG n 21 15a Hona (K) CH S*Tallkottens Lova of Lilac LO264205 Hernberg, Maria SK
S7 1 SBI c 15a Hane (K) SP GIC S*Fairlight's Aberfeldy LO247822 Ekholm, Anita SK
S8 5 SBI b 15a Hona (K) GIP IC S*Everglow's Naomi LO255319 Silén, Maria TCC
S9 2 SBI c 21 15a Hona (K) SP SC S*Super Classic's Madame Maxime DSM DVM LO251512 Ekholm, Anita SK
S10 1 MCO as 03 23 15a Hane (K) SP SC FIN*Chamberlain Blazing Arrow LO257164 Johansson, Eva SUK
S11 2 NFO n 09 24 15a Hona GIC S*Miss Mikkus' Fröken Fräken LO260424 Svensk, Stefan JKK
S12 3 NFO a 03 23 15a Hona GIC S*Aborgatos Belizza LO267387 Karlsson, Inger JKK
S13 ABS NFO f 24 15a Hona (K) PR SC S*Miss Mikkus' Diva Dior DM DVM LO241753 Åkesson, Lilly JKK
S14 1, BIS NFO fs 01 21 64 15a Hona (K) GIP S*Glömstaskogens Yppiga Yvette LO266125 Lindmark, Angelike JKK
S15 4 SIB f 24 15a Hona SC S*Maollich's Nadija Ivanova DVM RX271488 Björk, Marie UK
U1 UTGÅR 17   SE*Gryttjens u reg Svensk, Britt JKK
U2 36p, BIS 17   S*Maollich's u reg Björk, Marie UK
U3 26p 17   SE*Zatash u reg Åsberg, Jimmy SUK
V1 2 PER f 33 15b Hona (K) IP SC S*Zsa Zsa's Molly-Jo Zap LO222886 Welander, Gunilla JKK
V2 1, BIS SBI a 15b Hane (K) EP S*Centauri's Maulkin DSM DVM LO195568 Edling, Birgitta UK
V3 1 SBI n 21 15b Hona (K) SP GIC S*Meinking's Merci DSM DVM LO213729 Ekholm, Anita SK
V4 1, BIS NFO n 09 15b Hane (K) GIP EC S*Just Catnap's Wiktor DVM LO204115 Wihlborg, Bert-Åke BIRKA
V5 2 NFO n 22 15b Hane (K) SC S*Sunnygirl's Enzo LO238051 Sandberg, Britt BIRKA
V6 1 SIB g 22 15b Hona (K) PR SC S*Maollich's Elza Privetova LO229075 Björk, Marie UK