Elfsborgskatten 250 EX1, ej cert BEN ns 24 33 9 Hane SE*RainbowParadise Bolt RX337846 Benali, Ali JKK
171112 251 EX1 BEN ns 24 33 12 Hona BorntobeKind Hollywood RX344020 Björksten, Katrin BIRKA
252 CAP BEN n 22 10 Hane (K) S*KungsgardenCats Wilmer RX337608 Schütt, Susanne SK
samtliga uppgifter är hämtade från klubbens katalog / inrapporterade resultatlista - (K) identifierar kastrerade katter 253 CAPS, BIV, NOM, BIS BEN n 24 4 Hane (K) GIP SC S*KungsgardenCats Sun Dog DSM DVM RX296417 Förhammar, Hillevi SK
eventuella siffror inom parantes för kategori 2,3 och 4 är antalet katter tillhörande preliminärt godkända raser 254 CAPS, NOM BEN n 24 4 Hona (K) GIP SC S*Hot Stuff Zulu RX268706 Grünwedl, Gisela BIRKA
kategori 1 0 kategori 2 0 kategori 3 73 kategori 4 92 huskatt korthår 3 huskatt långhår 1 255 CAP BEN n 24 10 Hane (K) S*Nordic Glow Love Foolosophy RX333886 Söderbäck, Catarina SK
senior 0 senior 0 senior 2 senior 2 huskatt senior 1 256 HP BEN n 24 1 Hane GIC Fairy Queen's Quick Runner LO299798 Garpehäll, Madeleine BIRKA
veteran 0 veteran 0 veteran 1 veteran 0 huskatt veteran 1 257 HP BEN n 24 1 Hane SC S*SoFo Cat's Franz Jäger DVM RX305194 Ek, Roger JKK
fertil hane 0 fertil hane 0 fertil hane 15 fertil hane 24 258 Internationell Champion, BIV, NOM BEN n 24 7 Hane S*KungsgardenCats UnderDog JW RX335793 Lindblom Granlid, Ulrica SYDK
fertil hona 0 fertil hona 0 fertil hona 12 fertil hona 25 259 CACIB BEN n 24 7 Hona CH S*Retriver Duchess LO306459 Lagergren, Lilian BIRKA
kastrat hane 0 kastrat hane 0 kastrat hane 11 kastrat hane 14 260 CAC BEN n 24 9 Hane Bengamigo Simba LO340479 Grünwedl, Gisela BIRKA
kastrat hona 0 kastrat hona 0 kastrat hona 6 kastrat hona 6 261 ABS BEN n 24 9 Hona S*Retriver Lady Sunshine LO328172 Grünwedl, Gisela BIRKA
junior hane 0 junior hane 0 junior hane 5 junior hane 1 262 EX1, BIV, NOM BEN n 24 11 Hane S*KungsgardenCats Bronze Ozelot RX340878 Lindblom Granlid, Ulrica SYDK
junior hona 0 junior hona 0 junior hona 6 junior hona 8 263 EX2 BEN n 24 11 Hona S*Leopardettes Nonstop RX339948 Röding, Caroline SUK
ungdjur hane 0 ungdjur hane 0 ungdjur hane 8 ungdjur hane 2 264 EX1 BEN n 24 11 Hona SE*Lowesluna A Lot like love LO339764 Svalin, Sofia LK
ungdjur hona 0 ungdjur hona 0 ungdjur hona 10(1) ungdjur hona 12 265 EX1, BIV, NOM, BIS BEN n 24 12 Hane S*KungsgardenCats Blue Fin RX341581 Berg, Pia NERK
266 EX3 BEN n 24 12 Hona SE*Leonordic Selene of Happy Hooligans RX341708 Björksten, Katrin BIRKA
KATEGORI 1 267 EX1 BEN n 24 12 Hona Fairy Queen's Princess Ruto LO341861 Grünwedl, Gisela BIRKA
268 EX2 BEN n 24 12 Hona S*Nordic Glow Kassiopeia LO341214 Lundbeck, Mira SK
KATEGORI 2 269 EX1 BEN n 22 32 12 Hona S*Retriver 's Miracle Snowflake RX341537 Lagergren, Lilian BIRKA
270 EX1 BEN n 22 33 12 Hane SE*Out n About Gizmo LO340027 Carlsson, Anneli JKK
KATEGORI 3 271 HP, BIV BEN n 24 32 1 Hona SC Ingale Sahibia RX292902 Bärgård, Päivi VRK
Bästa vuxen hane: 272 EX1 BEN n 24 32 12 Hane S*Retriver 's Miracle Snowstar RX341538 Garpehäll, Madeleine BIRKA
SC Zoro Bonibrit*LT, Hane, BSH a 273 EX1 BEN n 24 32 12 Hona S*KungsgardenCats Delphine RX341584 Lindblom Granlid, Ulrica SYDK
Äg: Lindgren, Jens, MSK 274 Internationell Champion BEN n 24 33 7 Hane SE*Happy Hooligans King of My Heart RX332467 Björksten, Katrin BIRKA
Bästa vuxen hona: 275 EX1, NOM BLH f 24 12 Hona S*Trollvippan's Indra of Islay RX342684 Davidsson, Caroline SK
GIC SE*Alsmarks Imryldeen, Hona, OCI n 24 276 CAC BML ns 11 31 9 Hane Salana's Star Lucky Jasper LO333033 Falk, IngaLill VRK
Äg: Alsmark, Cecilia, FRÄS 277 EX1 BML ns 11 31 12 Hane SE*Tevala's Tiwaz LO341161 Jones, Therese VRK
Bästa junior: 278 EX1, BIV, NOM BML ns 12 31 12 Hona Baheras Snövit LO343096 Jones, Therese VRK
Suncat's Blue Zone, Hane, BSH a 279 CAGCIB BSH n 5 Hane CH Björnligans Busige XKalibur LO329556 Hillgren, Stefan BIRKA
Äg: Stefansson, Ulrika, VRK 280 HP, NOM, BIS BSH a 1 Hane SC Zoro Bonibrit*LT LO312976 Lindgren, Jens MSK
Bästa ungdjur: 281 EX1, NOM, BIS BSH a 11 Hane Suncat's Blue Zone LO338758 Stefansson, Ulrika VRK
S*KungsgardenCats Blue Fin, Hane, BEN n 24 282 Champion, NOM BSH c 9 Hona S*Fluvius Lightning LO309879 Bane, Gunilla BIRKA
Äg: Berg, Pia, NERK 283 CAPS BSH e 4 Hane (K) GIP GIC S*Javeliner's Sgeir Braigh Mor LO306663 Gäfvert, Christina FRÄS
Bästa kastrat hane: 284 EX1 BSH e 12 Hane S*Applecat Wombat of Söderhagen LO340894 Gäfvert, Christina FRÄS
GIP SC S*KungsgardenCats Sun Dog DSM DVM, Hane (K), BEN n 24 285 CACS, NOM BSH f 3 Hona GIC IDP*Smuggler Wilda LO310420 Karlsson, Anna-Lena SK
Äg: Förhammar, Hillevi, SK 286 ABS BSH f 12 Hona Suncat's Girl On Fire LO342404 Hjelm, Kerstin MSK
Bästa kastrat hona: 287 HP, NOM, BIS BSH ns 11 2 Hona (K) SW SP SC S*Pymans Maj-Britt DSM DVM LO211387 Nilsson, Anne-Maj TCC
SW SP SC S*Pymans Maj-Britt DSM DVM, Hona (K), BSH ns 11 288 CAPS, NOM BSH ns 11 4 Hane (K) GIP SE*Tylökatten Alexej Vronskij LO319967 Arklund, Ingrid SKKK
Äg: Nilsson, Anne-Maj, TCC 289 ABS BSH ns 11 7 Hona CH SE*Tylökatten Ashley LO326001 Arklund, Ingrid SKKK
Bästa senior: 290 EX1 BSH as 11 12 Hane SE*Tylökatten Billy Blue RX341862 Arklund, Ingrid SKKK
SP IC S*Applecat Roland DSM, Hane (K), BSH n 24 291 ABS BSH n 23 5 Hane IC S*Applecat Kickapoo LO313309 Raab Alvarson, Elisabeth JKK
Äg: Gäfvert, Christina, FRÄS 292 HP BSH n 24 2 Hane (K) SP IC S*Applecat Roland DSM LO258253 Gäfvert, Christina FRÄS
Bästa veteran: 293 CAPS BSH n 24 4 Hane (K) GIP SC S*Applecat Orlando JW DVM LO251776 Raab Alvarson, Elisabeth JKK
SW SP SC S*Pymans Maj-Britt DSM DVM, Hona (K), BSH ns 11 294 CACS BSH n 24 3 Hane GIC S*Millington's Delicious DelicaTess LO317192 Gäfvert, Christina FRÄS
Äg: Nilsson, Anne-Maj, TCC 295 Champion, NOM BSH n 25 9 Hane S*Papadino's Atlas LO334219 Karlsson, Anna-Lena SK
Bästa uppfödning: 296 CAGCIB BSH a 24 5 Hona IC S*Copper Owl Jewely Rose LO313516 Wiberg, Eva UK
S*KungsgardenCats,  : 56 p 297 CAC BSH a 24 9 Hona SE*Meduseld's Yen LO337594 Carlsson, Anna UK
Äg: Lindblom Granlid, Ulrica, SYDK 298 CAGCIB BSH b 22 5 Hona IC S*Lisuanto's Daphne by Palace&Main's LO315442 Rudén, Ingrid JKK
299 EX1, NOM BSH b 22 12 Hona S*Alway's Gaby LO340036 Ek, Anna FRÄS
KATEGORI 4 300 CACIB BSH b 24 7 Hane IDP*Tigerligan's Frodo LO340558 Aalto Påhlsson, Maria BIRKA
Bästa vuxen hane: 301 Supreme Premier BSH d 24 4 Hane (K) GIP Björnligans Rock Tin-Tin LO308625 Sundberg, Jennie BIRKA
SC S*Jean Dark Abra Kadrabra JW, Hane, OSH b 302 CAPS BSH f 24 4 Hona (K) GIP Björnligans Rock Tina LO308626 Sundberg, Jennie BIRKA
Äg: Eklund, Jessica, NERK 303 EX1, NOM BSH f 24 11 Hona S*Kärran's Port Ellen RX340005 Norlin, Kerstin BIRKA
Bästa vuxen hona: 304 CACIB BSH g 24 7 Hona IDP*LizPaws Irina Rodnina RX333907 Gylesjö, Amanda SK
WW'16 NW SC Ulica Happymiau*PL, Hona, DRX f 03 24 305 EX1 BSH ns 22 64 11 Hona SE*Lindhouse Moaning Myrtle LO338169 Lindgren, Jens MSK
Äg: Lassarp, Liv Vanessa, DK 306 EX1 BSH as 24 64 12 Hona SE*Lindhouse Roots and Wings Blueberry LO340751 Lindgren, Jens MSK
Bästa junior: 307 EX1 BSH a 03 11 Hane Quebec van Black Lake RX342084 Lindgren, Jens MSK
Eastern Family's Ultra, Hona, OSH n 24 308 EX1 BSH b 03 11 Hane SE*Vikingalundens Hispano Suiza LO338222 Åkerfelt, Veronica SK
Äg: Eek Magnusson, Iréne, FRÄS 309 CACS BSH c 02 62 3 Hane CH S*Alway's Barnaby LO319475 Eriksson, Ann-Britt FRÄS
Bästa ungdjur: 310 ABS BSH d 02 62 5 Hona CH Suncat's Bonfire Heart LO304940 Stefansson, Ulrika VRK
DK*Malevitch Funny Face Mizz Hepburn, Hona, RUS 311 CAGCIB, NOM BSH d 03 4 Hane (K) PR SC Suncat's Mr Tambourine Man LO258064 Östman, Margareta VRK
Äg: Sahlén, Tobias, FRÄS 312 CAGPIB BSH e 03 6 Hona (K) IP Suncat's Sunrise LO304941 Wallin, Kerstin VRK
Bästa kastrat hane: 313 EX1 BSH e 03 11 Hane SE*Vikingalundens Darracq LO338221 Åkerfelt, Veronica SK
SW IP SC (N)Tweeget Prince O' Miracle DSM DVM, Hane (K), CRX n 314 CAGPIB BUR a 6 Hane (K) LV*Forsland Sunny Aimeri LO344393 Sjöberg, Therese ÖSTK
Äg: Halén, Anne-Marie, SK 315 ABS BUR d 9 Hona Dicentra LO184939 Hellman, Mary NERK
Bästa kastrat hona: 316 CAPS, NOM BUR f 4 Hona (K) GIP CH S*ulzix Principessa Gavia LO238593 Hellman, Mary NERK
GIP S*Qrowntwig Jemma to Häveröortens, Hona (K), OSH n 317 HP, NOM BUR h 2 Hona (K) SP S*Mad About Amazing Creamy Cupcake LO298990 Öberg, Grethel JKK
Äg: Wicksell, Elin, SC 318 EX1 CYM n 09 52 11 Hona FI*Pikkeen Mignon RX342459 Zander, Anna JKK
Bästa senior: 319 ABS KOR 1 Hona NW SC S*Mästertassen Nadee DSM DVM LO292232 Dessne, Karin FRÄS
SP GIC Benhana Natsumi DSM, Hona (K), JBT f 02 63 320 Grand Internationell Premier, NOM MAN a 09 52 6 Hane (K) FI*Meamoons MX A Be Yourself RX1405747 Sianoja, Orvokki Tu'
Äg: Söderberg, Inger, UK 321 HP, NOM, BIS OCI n 24 1 Hona GIC SE*Alsmarks Imryldeen RX316704 Alsmark, Cecilia FRÄS
Bästa uppfödning: 322 CACIB, NOM OCI n 24 7 Hane SE*Alsmarks Ascalon RX335839 Alsmark, Cecilia FRÄS
SE*Torparkattens,  : 28 p 323 CAC OCI n 24 9 Hona SE*Alsmarks Diessa RX335842 Alsmark, Cecilia FRÄS
Äg: Holmberg Örtengren, Anna-Lena, SL 324 EX1, BIV OCI n 24 12 Hane SE*Alsmarks Flareon LO342992 Alsmark, Cecilia FRÄS
325 CACIB OCI a 24 7 Hona SE*Alsmarks Elona RX335843 Thorén, Maria FRÄS
HUSKATT 326 EX1 OCI b 24 12 Hane SE*Alsmarks Expecto Patronum LO341633 Alsmark, Cecilia FRÄS
Bästa korthår: 327 EX1, NOM OCI o 24 11 Hona FI*Moosegrove Mercy LO339936 Jiglund, Benjamin FRÄS
Mixi, Hona (K), HCS f 09 328 CAC SOK 9 Hane SE*Mystic Angel Ndege Soror RX332019 Hagström, Nathalie SK
Äg: Norlin, Kerstin, BIRKA 329 CAGCIB, NOM SRL a 03 22 5 Hona IC Subaru of Juras Perle RX333057 Edling, Birgitta UK
Bästa senior: 330 CAPIB ABY n 8 Hane (K) PR S*Primuz-Zezam Luzifer LO314857 Sjögren, Torbjörn FRÄS
Sören Fernström DSM, Hane (K), HCS n 09 331 CACS ABY n 3 Hona IC S*Cat Claw's Kiss-Proof Katie LO330049 Wallebo, Susanna FRÄS
Äg: Leveau, Ann-Sofie, CK 332 CACIB, NOM ABY n 7 Hane S*Primuz-Zezam Hanz LO333072 Sjögren, Torbjörn FRÄS
Bästa veteran: 333 CACIB, BIV ABY n 7 Hona S*Blytens Flor Lunita LO335471 Zetterqvist, Anne-Marie ASK
Mixi, Hona (K), HCS f 09 334 CAC ABY n 9 Hane S*Aucuparia's Mimar Sinan LO334579 Sjögren, Jan FRÄS
Äg: Norlin, Kerstin, BIRKA 335 EX2 ABY n 9 Hona S*Cat Claw's Kind-Hearted Kora LO330047 Mattsson, Helén FRÄS
336 CAC ABY n 9 Hona S*All Inclusive Leia LO336597 Pålsson, Katinka ASK
337 Supreme Champion ABY a 3 Hona GIC S*Primuz-Zezam Kajza LO316627 Wålinder, Eva FRÄS
338 CAC, NOM ABY a 9 Hona S*Backilandets Alwa von Ekorntorp LO337382 Wålinder, Eva FRÄS
339 CAPS ABY o 4 Hona (K) PR IC S*Aucuparia's Khoisan LO293623 Ericsson, Åsa FRÄS
340 EX2 ABY o 9 Hona SE*Sockerkringlans Hermione LO328401 Lagberg, Gunhild FRÄS
341 CAC ABY o 9 Hona SE*Sockerkringlans Esmeralda LO335284 Lagberg, Gunhild FRÄS
342 EX1, BIV ABY o 11 Hona S*Primuz-Zezam Iza LO340282 Sjögren, Torbjörn FRÄS
343 ABS ABY p 9 Hona S*Primuz-Zezam Sazha LO334532 Sjögren, Torbjörn FRÄS
344 CAC BAL b 9 Hane SE*Torparkattens Aramis LO335397 Frisén, Emilie SL
345 EX1 BAL n 21 12 Hona SE*Torparkattens Mymlan LO342123 Holmberg Örtengren, Anna-Lena SL
346 CAGCIB BAL b 03 5 Hona IC SE*Torparkattens Mini Tulipa LO316430 Frisén, Yvonne SL
347 CAPS, BIV, NOM, BIS CRX n 4 Hane (K) SW IP SC (N)Tweeget Prince O' Miracle DSM DVM LO301095 Halén, Anne-Marie SK
348 CAGPIB CRX n 6 Hane (K) SE*PrimaRex Zinger LO319926 Bergström, Torun VK
349 CAPIB CRX a 8 Hane (K) S*Chagris Blue Velvet LO332621 Bergström, Torun VK
350 CAGCIB CRX b 5 Hane SE*Rex Perspective Nintendo 64 LO333394 Gustafsson, Carina VRK
351 CAC CRX n 9 Hane S*Weminas Rousseau LO336223 Berglund, Marianne BIRKA
352 EX1, BIV, NOM CRX n 12 Hona Framillan Lady Rebel LO1716970 Kudjoi, Tarja ERY
353 CAP, NOM CRX n 03 10 Hane (K) FI*Sweetpurr's Zero to Hero LO339496 Åkerqvist, Åsa JKK
354 CACS CRX n 03 3 Hane GIC Laser A Deo Rex Cutie Coil*BY LO320786 Dreifaldt, Christina BIRKA
355 CAGCIB CRX n 03 5 Hane CH SE*Skillywidden's Taraxacum Licentii LO330386 Alftin, Ronja HÄK
356 CAGCIB CRX n 03 5 Hona CH FI*Sweetpurr's Dirty Laundry JW LO332811 Eriksson, Åsa HÄK
357 CACIB, BIV CRX n 01 62 7 Hane Shironeko Vasabi RX1614637 Kudjoi, Tarja ERY
358 ABS CRX n 03 5 Hona FI*Sweetpurr's Illegal Fun LO334249 Thorzén, Carina NERK
359 CAC CRX n 03 9 Hona Venetsia CorBri LO326425 Ericsson, Anne NERK
360 EX1, NOM CRX f 12 Hona Fi*Sweetpurr's Eternity Summer RX343491 Thorzén, Carina NERK
361 CAPS CRX d 03 4 Hane (K) IP S*My Twigg's Ruby Rain LO323251 Forsström, Lillemor SL
362 CAGCIB CRX f 02 64 5 Hona IC S*Rexture Graceful Ambrosia LO310055 Alftin, Ronja HÄK
363 CACIB CRX d 03 7 Hane SE*Xiu's Eternal Kiss of Love LO332748 Gäfvert, Jessica GEK
364 Internationell Champion CRX f 01 64 7 Hona Fi*Alchemist Bollinger LO1614786 Jokipelto, Eeva Tu'
365 CAC, BIV, NOM CRX f 03 9 Hona S*Vrethagens Holly LO334926 Åkerqvist, Åsa JKK
366 CAGCIB CRX n 02 21 62 5 Hona IC S*Avec's Heather LO301126 Ericsson, Anne NERK
367 CACS, NOM CRX n 02 21 62 3 Hane CH FI*Sweetpurr's Shades of Grey LO333717 Pedersen, Berit BIRKA
368 EX2 CRX n 09 33 5 Hane IC FI*Gaala Star Ivory LO16611124 Valonen, Anna-Maija PI
369 Grand Internationell Champion CRX n 03 33 5 Hane IC Alchemist Abracadabra LO1611081 Jokipelto, Eeva Tu'
370 CACIB, BIV CRX n 09 21 33 7 Hane CH Fi*Framillan Touch of Moon RX1508504 Peräsalo, Rosa ISR
371 CAC CRX d 02 33 9 Hane S*Pontemonte's Froste LO336833 Broberg, Wiveka TCC
372 EX1, NOM CRX f 03 33 12 Hona S*Avec's Old Speckled Hen RX342252 Ericsson, Anne NERK
373 EX1 DRX n 03 11 Hona SE*Recce Pod Kalini LO338625 Lassarp, Liv Vanessa DK
374 HP, NOM DRX f 2 Hona (K) SP S*Fairycoons Miss April fool DSM RX286215 Järlefalk, Cathrine JKK
375 HP, NOM, BIS DRX f 03 24 1 Hona WW'16 NW SC Ulica Happymiau*PL LO320039 Lassarp, Liv Vanessa DK
376 EX1 DRX ds 03 11 Hane S*Fairycoons Lovely Leo LO339723 Kantberg, Jane UK
377 EX1, NOM DRX n 09 24 11 Hona SE*Tinica's Indra of Ice RX337141 Nilsson, Christina JKK
378 EX2 DRX a 09 24 11 Hona SE*Recce Pod Aleja LO338624 Lassarp, Liv Vanessa DK
379 Supreme Champion DRX n 09 32 3 Hane GIC SE*Lucifers dream Misterys Phantom LO303674 Kantberg, Jane UK
380 HP, NOM JBT f 02 63 2 Hona (K) SP GIC Benhana Natsumi DSM RX269559 Söderberg, Inger UK
381 CAPS, NOM JBT n 01 61 4 Hane (K) GIP Benhana Fuyuki RX317432 Söderberg, Inger UK
382 CAGCIB JBT f 02 63 5 Hona CH Benhana Masako RX333908 Söderberg, Inger UK
383 EX1 OLH a 12 Hona SE*Torparkattens Warrior af Rufu's RX342910 Holmberg Örtengren, Anna-Lena SL
384 HP, NOM, BIS OSH n 2 Hona (K) GIP S*Qrowntwig Jemma to Häveröortens LO277941 Wicksell, Elin SC
385 EX1 OSH n 12 Hona Tilda Eldoren*RU LO343542 Eek Magnusson, Iréne FRÄS
386 CAP OSH b 10 Hane (K) IC Ivanthes Iii-Wotan LO298600 Hällgren, Linda SL
387 HP, BIV, NOM, BIS OSH b 1 Hane SC S*Jean Dark Abra Kadrabra JW LO314840 Eklund, Jessica NERK
388 Champion OSH b 9 Hona S*Siaön's Rockande Rakel RX333640 Nurminen, Mervi TCC
389 EX1, NOM OSH b 11 Hona LV*La Lune d'Or Qualsy LO340020 Lindkvist, Cathrin NERK
390 CAC OSH d 9 Hane SE*Topparrot's Toronto LO337285 Stenström, Agneta NERK
391 CAPIB, NOM OSH j 8 Hona (K) PR SE*Torparkattens Galadriel LO325101 Frisén, Yvonne SL
392 HP, NOM OSH n 24 1 Hona SC S*Häveröortens* Tyra Trollpacka JW LO316739 Wicksell, Elin SC
393 EX1, NOM, BIS OSH n 24 11 Hona Eastern Family's Ultra RX339490 Eek Magnusson, Iréne FRÄS
394 ABS OSH a 25 3 Hane GIC Edgar Sia Alicia,CZ JW LO324987 Christiansen, Marika VK
395 CACS, NOM OSH d 25 3 Hane IC Joysa Cats Spartacus JW LO335588 Eek Magnusson, Iréne FRÄS
396 ABS OSH e 24 6 Hane (K) IP S*Häveröortens* Balthazar Blake LO316737 Stenberg, Diana SC
397 HP, NOM OSH n 03 1 Hane GIC La Bell Zting Ray JW LO323182 Back, Jill SK
398 HP OSH f 03 2 Hona (K) GIP IC FI*Mummeli Dinazinha Silvia LO295020 Fjellander, Ann SC
399 EX1 PEB n 21 33 12 Hona SE*Torparkattens Janis Joplin RX342269 Holmberg Örtengren, Anna-Lena SL
400 CAGPIB RUS 6 Hane (K) IP IC S*Sirius Watch That Man LO264839 Grundin, Peter SK
401 CAP, BIV, NOM RUS 10 Hane (K) FI*Zarin Howard LO325182 Skytt, Bernice RYSS
402 EX2 RUS 10 Hane (K) IC S*Mudhoneys Frazier von Bärentritt LO323890 Hjertstrand, Martin BIRKA
403 CAGCIB RUS 5 Hona CH Samovar Payola Spara LO330469 Wildtberg, Ywonne SPIN
404 Champion RUS 9 Hane NO*John d'Angelo Blue Baloo Bobrov LO340650 Wildtberg, Ywonne SPIN
405 ABS RUS 9 Hona BluEudemonia's Bubble Bobble LO335589 Skytt, Bernice RYSS
406 EX1, BIV, NOM, BIS RUS 12 Hona DK*Malevitch Funny Face Mizz Hepburn LO343545 Sahlén, Tobias FRÄS
407 EX2 RUS 12 Hona S*Ärke Ängelns Zoe LO340091 Skytt, Bernice RYSS
408 Champion SIA w 67 9 Hona SE*Truffles Blushing Bianca RX336673 Landell, Anna VRK
409 CAC SIA a 9 Hona SE*Truffles Busy Bee Beatrice RX336671 Adamsson, Erika VRK
410 CAPIB SIA b 8 Hane (K) SE*Topparrot's First Class LO334025 Pettersson, Alexsandra NERK
411 EX1 SIA b 12 Hane S*Nova Star Karhu LO342369 Saukkila, Timo SC
412 CACIB SIA f 7 Hona SE*Witty Funny's Miss Angry LO334036 Lindkvist, Cathrin NERK
413 CAC SIA c 21 9 Hane S*Jean Dark Eeyore LO337938 Back, Jill SK
414 CAGCIB SIA d 21 5 Hane IC S*Yzing's Opz LO324350 Norrman, Mia SL
415 ABS SIA e 21 12 Hane SE*Torparkattens Worf LO342125 Holmberg Örtengren, Anna-Lena SL
416 EX1 SIA g 21 12 Hona SE*Torparkattens Kira LO342126 Holmberg Örtengren, Anna-Lena SL
417 CACIB SIA f 03 7 Hona SE*Witty Funny's Miss Happy LO334037 Pettersson, Alexsandra NERK
418 CAP SOM n 10 Hane (K) (N)Arclight's Avalanche LO325850 Ringholm, Pia ASK
419 CAGCIB SOM n 5 Hane CH (N)Kiachero Mohatu LO328157 Zidar, Josefina ASK
420 EX2 SOM n 11 Hona SE*Vesselkattens Skrållan LO337197 Grundin, Lisa SK
421 EX1 SOM n 11 Hona Vidama's Shakyra LO343608 Carnestedt, Inger SK
422 EX1 ABY n 12 Hona Villkattens Yinglebell LO345150 Carnestedt, Inger SK
423 EX1, BIV SOM n 12 Hona De La Cornaline Nishi LO345000 Zidar, Josefina ASK
424 CAC, NOM SOM o 9 Hona Gloria von Müllers Mühle LO337988 Ringholm, Pia ASK
425 EX1 SOM p 12 Hane S*Catnip's Zealous Zebastian LO342803 Norell, Madeleine ASK
426 CAC SOM ns 9 Hane NO*Triforce Shy Guy LO334541 Moderato, Ann-Marie SK
427 HP, NOM SPH n 2 Hane (K) SP SE*Fabulous Stars Hercules LO301598 Parisi, Yasmine SUK
428 1, BIS HCL es 22 14 Hane (K) Mezzi LO1697 Fritiof, Sissi BIRKA
429 1, NOM HCS n 09 14 Hane (K) Sören Fernström DSM LO1299 Leveau, Ann-Sofie CK
430 1, NOM, BIS HCS f 09 14 Hona (K) Mixi LO990 Norlin, Kerstin BIRKA
431 2 HCS ns 09 14 Hona (K) Snäckan LO1780 Lyckholm, Linda DÄK
S250 1 BEN n 22 15a Hona CH S*Leopardettes Doreen Defender JW RX262281 Röding, Caroline SUK
S251 1, BIS BSH n 24 15a Hane (K) SP IC S*Applecat Roland DSM LO258253 Gäfvert, Christina FRÄS
S252 1, BIS JBT f 02 63 15a Hona (K) SP GIC Benhana Natsumi DSM RX269559 Söderberg, Inger UK
S253 1 RUS 15a Hane (K) IP IC S*Sirius Watch That Man LO264839 Grundin, Peter SK
S254 1, BIS HCS n 09 15a Hane (K) Sören Fernström DSM LO1299 Leveau, Ann-Sofie CK
U250 42p 17   SE*Alsmarks u reg Alsmark, Cecilia FRÄS
U251 56p, BIS 17   S*KungsgardenCats u reg Lindblom Granlid, Ulrica SYDK
U252 UTGÅR 17   Suncat's u reg Stefansson, Ulrika VRK
U253 UTGÅR 17   S*Primuz-Zezam u reg Sjögren, Torbjörn FRÄS
U254 28p, BIS 17   SE*Torparkattens u reg Holmberg Örtengren, Anna-Lena SL
V250 1, BIS BSH ns 11 15b Hona (K) SW SP SC S*Pymans Maj-Britt DSM DVM LO211387 Nilsson, Anne-Maj TCC
V251 1, BIS HCS f 09 15b Hona (K) Mixi LO990 Norlin, Kerstin BIRKA