Elfsborgskatten 750 EX1, ej cert BEN ns 24 33 9 Hane SE*RainbowParadise Bolt RX337846 Benali, Ali JKK
171112 751 EX1 BEN ns 24 33 12 Hona BorntobeKind Hollywood RX344020 Björksten, Katrin BIRKA
752 CAP BEN n 22 10 Hane (K) S*KungsgardenCats Wilmer RX337608 Schütt, Susanne SK
samtliga uppgifter är hämtade från klubbens katalog / inrapporterade resultatlista - (K) identifierar kastrerade katter 753 CAPS, BIV, NOM, BIS BEN n 24 4 Hane (K) GIP SC S*KungsgardenCats Sun Dog DSM DVM RX296417 Förhammar, Hillevi SK
eventuella siffror inom parantes för kategori 2,3 och 4 är antalet katter tillhörande preliminärt godkända raser 754 CAPS, NOM BEN n 24 4 Hona (K) GIP SC S*Hot Stuff Zulu RX268706 Grünwedl, Gisela BIRKA
kategori 1 0 kategori 2 0 kategori 3 73 kategori 4 87 huskatt korthår 4 huskatt långhår 1 755 Premier BEN n 24 10 Hane (K) S*Nordic Glow Love Foolosophy RX333886 Söderbäck, Catarina SK
senior 0 senior 0 senior 2 senior 2 huskatt senior 1 756 HP BEN n 24 1 Hane GIC Fairy Queen's Quick Runner LO299798 Garpehäll, Madeleine BIRKA
veteran 0 veteran 0 veteran 1 veteran 0 huskatt veteran 1 757 HP BEN n 24 1 Hane SC S*SoFo Cat's Franz Jäger DVM RX305194 Ek, Roger JKK
fertil hane 0 fertil hane 0 fertil hane 15 fertil hane 22 758 CAGCIB, BIV, NOM, BIS BEN n 24 5 Hane S*KungsgardenCats UnderDog JW RX335793 Lindblom Granlid, Ulrica SYDK
fertil hona 0 fertil hona 0 fertil hona 12 fertil hona 26 759 CACIB BEN n 24 7 Hona CH S*Retriver Duchess LO306459 Lagergren, Lilian BIRKA
kastrat hane 0 kastrat hane 0 kastrat hane 11 kastrat hane 14 760 CAC BEN n 24 9 Hane Bengamigo Simba LO340479 Grünwedl, Gisela BIRKA
kastrat hona 0 kastrat hona 0 kastrat hona 6 kastrat hona 5 761 ABS BEN n 24 9 Hona S*Retriver Lady Sunshine LO328172 Grünwedl, Gisela BIRKA
junior hane 0 junior hane 0 junior hane 5 junior hane 1 762 EX1, BIV, NOM BEN n 24 11 Hane S*KungsgardenCats Bronze Ozelot RX340878 Lindblom Granlid, Ulrica SYDK
junior hona 0 junior hona 0 junior hona 6 junior hona 8 763 EX1 BEN n 24 11 Hona S*Leopardettes Nonstop RX339948 Röding, Caroline SUK
ungdjur hane 0 ungdjur hane 0 ungdjur hane 8 ungdjur hane 2 764 EX2 BEN n 24 11 Hona SE*Lowesluna A Lot like love LO339764 Svalin, Sofia LK
ungdjur hona 0 ungdjur hona 0 ungdjur hona 10(1) ungdjur hona 9 765 EX1, BIV, NOM BEN n 24 12 Hane S*KungsgardenCats Blue Fin RX341581 Berg, Pia NERK
766 EX3 BEN n 24 12 Hona SE*Leonordic Selene of Happy Hooligans RX341708 Björksten, Katrin BIRKA
KATEGORI 1 767 EX1 BEN n 24 12 Hona Fairy Queen's Princess Ruto LO341861 Grünwedl, Gisela BIRKA
768 EX2 BEN n 24 12 Hona S*Nordic Glow Kassiopeia LO341214 Lundbeck, Mira SK
KATEGORI 2 769 EX1, NOM BEN n 22 32 12 Hona S*Retriver 's Miracle Snowflake RX341537 Lagergren, Lilian BIRKA
770 EX1 BEN n 22 33 12 Hane SE*Out n About Gizmo LO340027 Carlsson, Anneli JKK
KATEGORI 3 771 HP, BIV, NOM BEN n 24 32 1 Hona SC Ingale Sahibia RX292902 Bärgård, Päivi VRK
Bästa vuxen hane: 772 EX1 BEN n 24 32 12 Hane S*Retriver 's Miracle Snowstar RX341538 Garpehäll, Madeleine BIRKA
S*KungsgardenCats UnderDog JW, Hane, BEN n 24 773 EX1 BEN n 24 32 12 Hona S*KungsgardenCats Delphine RX341584 Lindblom Granlid, Ulrica SYDK
Äg: Lindblom Granlid, Ulrica, SYDK 774 CACIB BEN n 24 33 7 Hane SE*Happy Hooligans King of My Heart RX332467 Björksten, Katrin BIRKA
Bästa vuxen hona: 775 EX1, NOM BLH f 24 12 Hona S*Trollvippan's Indra of Islay RX342684 Davidsson, Caroline SK
IC Subaru of Juras Perle, Hona, SRL a 03 22 776 CAC, BIV BML ns 11 31 9 Hane Salana's Star Lucky Jasper LO333033 Falk, IngaLill VRK
Äg: Edling, Birgitta, UK 777 EX1 BML ns 11 31 12 Hane SE*Tevala's Tiwaz LO341161 Jones, Therese VRK
Bästa junior: 778 EX1 BML ns 12 31 12 Hona Baheras Snövit LO343096 Jones, Therese VRK
Suncat's Blue Zone, Hane, BSH a 779 CAGCIB BSH n 5 Hane CH Björnligans Busige XKalibur LO329556 Hillgren, Stefan BIRKA
Äg: Stefansson, Ulrika, VRK 780 HP, NOM BSH a 1 Hane SC Zoro Bonibrit*LT LO312976 Lindgren, Jens MSK
Bästa ungdjur: 781 EX1, NOM, BIS BSH a 11 Hane Suncat's Blue Zone LO338758 Stefansson, Ulrika VRK
SE*Alsmarks Expecto Patronum, Hane, OCI b 24 782 CAC BSH c 9 Hona S*Fluvius Lightning LO309879 Bane, Gunilla BIRKA
Äg: Alsmark, Cecilia, FRÄS 783 CAPS, NOM BSH e 4 Hane (K) GIP GIC S*Javeliner's Sgeir Braigh Mor LO306663 Gäfvert, Christina FRÄS
Bästa kastrat hane: 784 EX1 BSH e 12 Hane S*Applecat Wombat of Söderhagen LO340894 Gäfvert, Christina FRÄS
GIP SC S*KungsgardenCats Sun Dog DSM DVM, Hane (K), BEN n 24 785 CACS, NOM BSH f 3 Hona GIC IDP*Smuggler Wilda LO310420 Karlsson, Anna-Lena SK
Äg: Förhammar, Hillevi, SK 786 ABS BSH f 12 Hona Suncat's Girl On Fire LO342404 Hjelm, Kerstin MSK
Bästa kastrat hona: 787 HP BSH ns 11 2 Hona (K) SW SP SC S*Pymans Maj-Britt DSM DVM LO211387 Nilsson, Anne-Maj TCC
GIP CH S*ulzix Principessa Gavia, Hona (K), BUR f 788 CAPS, NOM BSH ns 11 4 Hane (K) GIP SE*Tylökatten Alexej Vronskij LO319967 Arklund, Ingrid SKKK
Äg: Hellman, Mary, NERK 789 ABS BSH ns 11 7 Hona CH SE*Tylökatten Ashley LO326001 Arklund, Ingrid SKKK
Bästa senior: 790 EX1, NOM BSH as 11 12 Hane SE*Tylökatten Billy Blue RX341862 Arklund, Ingrid SKKK
CH S*Leopardettes Doreen Defender JW, Hona, BEN n 22 791 ABS BSH n 23 5 Hane IC S*Applecat Kickapoo LO313309 Raab Alvarson, Elisabeth JKK
Äg: Röding, Caroline, SUK 792 HP BSH n 24 2 Hane (K) SP IC S*Applecat Roland DSM LO258253 Gäfvert, Christina FRÄS
Bästa veteran: 793 CAPS, NOM BSH n 24 4 Hane (K) GIP SC S*Applecat Orlando JW DVM LO251776 Raab Alvarson, Elisabeth JKK
SW SP SC S*Pymans Maj-Britt DSM DVM, Hona (K), BSH ns 11 794 CACS, NOM BSH n 24 3 Hane GIC S*Millington's Delicious DelicaTess LO317192 Gäfvert, Christina FRÄS
Äg: Nilsson, Anne-Maj, TCC 795 CAC, NOM BSH n 25 9 Hane S*Papadino's Atlas LO334219 Karlsson, Anna-Lena SK
Bästa uppfödning: 796 CAGCIB, NOM BSH a 24 5 Hona IC S*Copper Owl Jewely Rose LO313516 Wiberg, Eva UK
S*KungsgardenCats,  : 56 p 797 CAC BSH a 24 9 Hona SE*Meduseld's Yen LO337594 Carlsson, Anna UK
Äg: Lindblom Granlid, Ulrica, SYDK 798 CAGCIB BSH b 22 5 Hona IC S*Lisuanto's Daphne by Palace&Main's LO315442 Rudén, Ingrid JKK
799 EX1 BSH b 22 12 Hona S*Alway's Gaby LO340036 Ek, Anna FRÄS
KATEGORI 4 800 Champion BSH b 24 9 Hane IDP*Tigerligan's Frodo LO340558 Aalto Påhlsson, Maria BIRKA
Bästa vuxen hane: 801 CAPS BSH d 24 4 Hane (K) GIP Björnligans Rock Tin-Tin LO308625 Sundberg, Jennie BIRKA
S*Aucuparia's Mimar Sinan, Hane, ABY n 802 CAPS, NOM BSH f 24 4 Hona (K) GIP Björnligans Rock Tina LO308626 Sundberg, Jennie BIRKA
Äg: Sjögren, Jan, FRÄS 803 EX1 BSH f 24 11 Hona S*Kärran's Port Ellen RX340005 Norlin, Kerstin BIRKA
Bästa vuxen hona: 804 CACIB BSH g 24 7 Hona IDP*LizPaws Irina Rodnina RX333907 Gylesjö, Amanda SK
SE*Witty Funny's Miss Angry, Hona, SIA f 805 EX1, NOM BSH ns 22 64 11 Hona SE*Lindhouse Moaning Myrtle LO338169 Lindgren, Jens MSK
Äg: Lindkvist, Cathrin, NERK 806 EX1 BSH as 24 64 12 Hona SE*Lindhouse Roots and Wings Blueberry LO340751 Lindgren, Jens MSK
Bästa junior: 807 EX1, NOM BSH a 03 11 Hane Quebec van Black Lake RX342084 Lindgren, Jens MSK
Eastern Family's Ultra, Hona, OSH n 24 808 EX1 BSH b 03 11 Hane SE*Vikingalundens Hispano Suiza LO338222 Åkerfelt, Veronica SK
Äg: Eek Magnusson, Iréne, FRÄS 809 CACS BSH c 02 62 3 Hane CH S*Alway's Barnaby LO319475 Eriksson, Ann-Britt FRÄS
Bästa ungdjur: 810 ABS BSH d 02 62 5 Hona CH Suncat's Bonfire Heart LO304940 Stefansson, Ulrika VRK
De La Corlanine Nishi, Hona, SOM n 811 Grand Internationell Premier BSH d 03 6 Hane (K) PR SC Suncat's Mr Tambourine Man LO258064 Östman, Margareta VRK
Äg: Zidar, Josefina, ASK 812 CAGPIB, NOM BSH e 03 6 Hona (K) IP Suncat's Sunrise LO304941 Wallin, Kerstin VRK
Bästa kastrat hane: 813 EX1 BSH e 03 11 Hane SE*Vikingalundens Darracq LO338221 Åkerfelt, Veronica SK
SW IP SC (N)Tweeget Prince O' Miracle DSM DVM, Hane (K), CRX n 814 CAGPIB, NOM BUR a 6 Hane (K) LV*Forsland Sunny Aimeri LO344393 Sjöberg, Therese ÖSTK
Äg: Halén, Anne-Marie, SK 815 ABS BUR d 9 Hona Dicentra LO184939 Hellman, Mary NERK
Bästa kastrat hona: 816 CAPS, NOM, BIS BUR f 4 Hona (K) GIP CH S*ulzix Principessa Gavia LO238593 Hellman, Mary NERK
SP S*Fairycoons Miss April fool DSM, Hona (K), DRX f 817 HP BUR h 2 Hona (K) SP S*Mad About Amazing Creamy Cupcake LO298990 Öberg, Grethel JKK
Äg: Järlefalk, Cathrine, JKK 818 EX1 CYM n 09 52 11 Hona FI*Pikkeen Mignon RX342459 Zander, Anna JKK
Bästa senior: 819 ABS KOR 1 Hona NW SC S*Mästertassen Nadee DSM DVM LO292232 Dessne, Karin FRÄS
SP GIC Benhana Natsumi DSM, Hona (K), JBT f 02 63 820 CAPS MAN a 09 52 4 Hane (K) FI*Meamoons MX A Be Yourself RX1405747 Sianoja, Orvokki TU
Äg: Söderberg, Inger, UK 821 HP, BIV, NOM OCI n 24 1 Hona GIC SE*Alsmarks Imryldeen RX316704 Alsmark, Cecilia FRÄS
822 Champion, NOM OCI n 24 9 Hane SE*Alsmarks Ascalon RX335839 Alsmark, Cecilia FRÄS
HUSKATT 823 CAC OCI n 24 9 Hona SE*Alsmarks Diessa RX335842 Alsmark, Cecilia FRÄS
Bästa korthår: 824 EX1 OCI n 24 12 Hane SE*Alsmarks Flareon LO342992 Alsmark, Cecilia FRÄS
Mixi, Hona (K), HCS f 09 825 Champion OCI a 24 9 Hona SE*Alsmarks Elona RX335843 Thorén, Maria FRÄS
Äg: Norlin, Kerstin, BIRKA 826 EX1, NOM, BIS OCI b 24 12 Hane SE*Alsmarks Expecto Patronum LO341633 Alsmark, Cecilia FRÄS
Bästa långhår: 827 EX1, NOM OCI o 24 11 Hona FI*Moosegrove Mercy LO339936 Jiglund, Benjamin FRÄS
Mezzi, Hane (K), HCL es 22 828 CAC SRL c 9 Hane DK*SelrexWin Brandon RX336282 Broxvall, Tiina NERK
Äg: Fritiof, Sissi, BIRKA 829 CAGCIB, NOM, BIS SRL a 03 22 5 Hona IC Subaru of Juras Perle RX333057 Edling, Birgitta UK
Bästa senior: 830 CACS ABY n 3 Hona IC S*Cat Claw's Kiss-Proof Katie LO330049 Wallebo, Susanna FRÄS
Sören Fernström DSM, Hane (K), HCS n 09 831 CACIB ABY n 7 Hane S*Primuz-Zezam Hanz LO333072 Sjögren, Torbjörn FRÄS
Äg: Leveau, Ann-Sofie, CK 832 CACIB ABY n 7 Hona S*Blytens Flor Lunita LO335471 Zetterqvist, Anne-Marie ASK
Bästa veteran: 833 CAC, BIV, NOM, BIS ABY n 9 Hane S*Aucuparia's Mimar Sinan LO334579 Sjögren, Jan FRÄS
Mixi, Hona (K), HCS f 09 834 Champion ABY n 9 Hona S*Cat Claw's Kind-Hearted Kora LO330047 Mattsson, Helén FRÄS
Äg: Norlin, Kerstin, BIRKA 835 EX2 ABY n 9 Hona S*All Inclusive Leia LO336597 Pålsson, Katinka ASK
836 CACS ABY a 3 Hona GIC S*Primuz-Zezam Kajza LO316627 Wålinder, Eva FRÄS
837 CACIB ABY a 7 Hona CH S*Primuz-Zezam Calypzoo LO314337 Sjögren, Torbjörn FRÄS
838 CAC, BIV ABY a 9 Hona S*Backilandets Alwa von Ekorntorp LO337382 Wålinder, Eva FRÄS
839 CAPS, NOM ABY o 4 Hona (K) PR IC S*Aucuparia's Khoisan LO293623 Ericsson, Åsa FRÄS
840 CAC ABY o 9 Hona SE*Sockerkringlans Hermione LO328401 Lagberg, Gunhild FRÄS
841 EX2 ABY o 9 Hona SE*Sockerkringlans Esmeralda LO335284 Lagberg, Gunhild FRÄS
842 EX1, BIV ABY o 11 Hona S*Primuz-Zezam Iza LO340282 Sjögren, Torbjörn FRÄS
843 ABS ABY p 9 Hona S*Primuz-Zezam Sazha LO334532 Sjögren, Torbjörn FRÄS
844 CAPS, BIV, NOM, BIS CRX n 4 Hane (K) SW IP SC (N)Tweeget Prince O' Miracle DSM DVM LO301095 Halén, Anne-Marie SK
845 CAGPIB CRX n 6 Hane (K) SE*PrimaRex Zinger LO319926 Bergström, Torun VK
846 Internationell Premier CRX a 8 Hane (K) S*Chagris Blue Velvet LO332621 Bergström, Torun VK
847 CAGCIB CRX b 5 Hane SE*Rex Perspective Nintendo 64 LO333394 Gustafsson, Carina VRK
848 EX1 CRX n 12 Hona Framillan Lady Rebel LO1716970 Kudjoi, Tarja ER
849 CAP, NOM CRX n 03 10 Hane (K) FI*Sweetpurr's Zero to Hero LO339496 Åkerqvist, Åsa JKK
850 CACS CRX n 03 3 Hane GIC Laser A Deo Rex Cutie Coil*BY LO320786 Dreifaldt, Christina BIRKA
851 CAGCIB, NOM CRX n 03 5 Hane CH SE*Skillywidden's Taraxacum Licentii LO330386 Alftin, Ronja HÄK
852 CAGCIB, BIV CRX n 03 5 Hona CH FI*Sweetpurr's Dirty Laundry JW LO332811 Eriksson, Åsa HÄK
853 CACIB CRX n 01 62 7 Hane Shironeko Vasabi RX1614637 Kudjoi, Tarja ER
854 ABS CRX n 03 5 Hona FI*Sweetpurr's Illegal Fun LO334249 Thorzén, Carina NERK
855 CAC CRX n 03 9 Hona Venetsia CorBri LO326425 Ericsson, Anne NERK
856 EX1, NOM CRX f 12 Hona FI*Sweetpurr's Eternity Summer RX343491 Thorzén, Carina NERK
857 CAPS CRX d 03 4 Hane (K) IP S*My Twigg's Ruby Rain LO323251 Forsström, Lillemor SL
858 CAGCIB CRX f 02 64 5 Hona IC S*Rexture Graceful Ambrosia LO310055 Alftin, Ronja HÄK
859 CACIB, BIV CRX d 03 7 Hane SE*Xiu's Eternal Kiss of Love LO332748 Gäfvert, Jessica GEK
860 EX2 CRX f 01 64 5 Hona FI*Alchemist Bollinger LO1614786 Jokipelto, Eeva TU
861 CAC, NOM CRX f 03 9 Hona S*Vrethagens Holly LO334926 Åkerqvist, Åsa JKK
862 EX2 CRX g 03 24 9 Hona S*Weminas Chantal Mouffe LO336224 Wetterborg, Eva-Maria BIRKA
863 CAGCIB CRX n 02 21 62 5 Hona IC S*Avec's Heather LO301126 Ericsson, Anne NERK
864 CACS, NOM CRX n 02 21 62 3 Hane CH FI*Sweetpurr's Shades of Grey LO333717 Pedersen, Berit BIRKA
865 EX1 CRX n 21 32 11 Hane S*Catgold's Smooth Messi LO338872 Tjernström, Cicilia SK
866 EX2 CRX n 09 33 5 Hane IC Fi*Gaala Star Ivory LO16611124 Valonen, Anna-Maija PI
867 CACS CRX n 03 33 3 Hane IC Alchemist Abracadabra LO1611081 Jokipelto, Eeva TU
868 CAGCIB CRX n 09 21 33 5 Hane CH Fi*Framillan Touch of Moon RX1508504 Peräsalo, Rosa IS
869 CAC, BIV CRX d 02 33 9 Hane S*Pontemonte's Froste LO336833 Broberg, Wiveka TCC
870 EX1 CRX f 03 33 12 Hona S*Avec's Old Speckled Hen RX342252 Ericsson, Anne NERK
871 EX1, NOM DRX n 03 11 Hona SE*Recce Pod Kalini LO338625 Lassarp, Liv Vanessa DK
872 HP, NOM, BIS DRX f 2 Hona (K) SP S*Fairycoons Miss April fool DSM RX286215 Järlefalk, Cathrine JKK
873 HP, NOM DRX f 03 24 1 Hona WW'16 NW SC Ulica Happymiau*PL LO320039 Lassarp, Liv Vanessa DK
874 EX1, NOM DRX n 09 24 11 Hona SE*Tinica's Indra of Ice RX337141 Nilsson, Christina JKK
875 EX2 DRX a 09 24 11 Hona SE*Recce Pod Aleja LO338624 Lassarp, Liv Vanessa DK
876 CACS DRX n 09 32 3 Hane GIC SE*Lucifers dream Misterys Phantom LO303674 Kantberg, Jane UK
877 HP JBT f 02 63 2 Hona (K) SP GIC Benhana Natsumi DSM RX269559 Söderberg, Inger UK
878 CAPS JBT n 01 61 4 Hane (K) GIP Benhana Fuyuki RX317432 Söderberg, Inger UK
879 CAGCIB, NOM JBT f 02 63 5 Hona CH Benhana Masako RX333908 Söderberg, Inger UK
880 HP OSH n 2 Hona (K) GIP S*Qrowntwig Jemma to Häveröortens LO277941 Wicksell, Elin SC
881 EX1, NOM OSH n 12 Hona Tilda Eldoren*RU LO343542 Eek Magnusson, Iréne FRÄS
882 ABS OSH n 12 Hona SE*Topparrot's Queen of Night LO341853 Nilsson, Jeanette NERK
883 CAP OSH b 10 Hane (K) IC Ivanthes Iii-Wotan LO298600 Hällgren, Linda SL
884 HP, BIV OSH b 1 Hane SC S*Jean Dark Abra Kadrabra JW LO314840 Eklund, Jessica NERK
885 CACIB OSH b 7 Hona S*Siaön's Rockande Rakel RX333640 Nurminen, Mervi TCC
886 EX1 OSH b 11 Hona LV*La Lune d'Or Qualsy LO340020 Lindkvist, Cathrin NERK
887 CAC OSH d 9 Hane SE*Topparrot's Toronto LO337285 Stenström, Agneta NERK
888 EX1 OSH b 12 Hona SE*Topparrot's Queen of Marvel LO341852 Stenström, Agneta NERK
889 HP OSH n 24 1 Hona SC S*Häveröortens* Tyra Trollpacka JW LO316739 Wicksell, Elin SC
890 EX1, NOM, BIS OSH n 24 11 Hona Eastern Family's Ultra RX339490 Eek Magnusson, Iréne FRÄS
891 ABS OSH a 25 3 Hane GIC Edgar Sia Alicia,CZ JW LO324987 Christiansen, Marika VK
892 CACS OSH d 25 3 Hane IC Joysa Cats Spartacus JW LO335588 Eek Magnusson, Iréne FRÄS
893 ABS OSH e 24 6 Hane (K) IP S*Häveröortens* Balthazar Blake LO316737 Stenberg, Diana SC
894 HP, NOM OSH n 03 1 Hane GIC La Bell Zting Ray JW LO323182 Back, Jill SK
895 HP, NOM OSH f 03 2 Hona (K) GIP IC FI*Mummeli Dinazinha Silvia LO295020 Fjellander, Ann SC
896 CAGPIB RUS 6 Hane (K) IP IC S*Sirius Watch That Man LO264839 Grundin, Peter SK
897 CAPIB RUS 8 Hane (K) S*Silverklon's Rupert LO312063 Eklöv, Jenny RYSS
898 CAP, BIV, NOM RUS 10 Hane (K) FI*Zarin Howard LO325182 Skytt, Bernice RYSS
899 EX2 RUS 10 Hane (K) IC S*Mudhoneys Frazier von Bärentritt LO323890 Hjertstrand, Martin BIRKA
900 CAGCIB, BIV RUS 5 Hona CH Samovar Payola Spara LO330469 Wildtberg, Ywonne SPIN
901 CAC RUS 9 Hane NO*John d'Angelo Blue Baloo Bobrov LO340650 Wildtberg, Ywonne SPIN
902 ABS RUS 9 Hona BluEudemonia's Bubble Bobble LO335589 Skytt, Bernice RYSS
903 EX2 RUS 12 Hona DK*Malevitch Funny Face Mizz Hepburn LO343545 Sahlén, Tobias FRÄS
904 EX1 RUS 12 Hona S*Ärke Ängelns Zoe LO340091 Skytt, Bernice RYSS
905 CAC SIA w 67 9 Hona SE*Truffles Blushing Bianca RX336673 Landell, Anna VRK
906 CAC SIA a 9 Hona SE*Truffles Busy Bee Beatrice RX336671 Adamsson, Erika VRK
907 CAPIB SIA b 8 Hane (K) SE*Topparrot's First Class LO334025 Pettersson, Alexsandra NERK
908 EX1 SIA b 12 Hane S*Nova Star Karhu LO342369 Saukkila, Timo SC
909 CACIB, NOM, BIS SIA f 7 Hona SE*Witty Funny's Miss Angry LO334036 Lindkvist, Cathrin NERK
910 CAC SIA c 21 9 Hane S*Jean Dark Eeyore LO337938 Back, Jill SK
911 CAGCIB SIA d 21 5 Hane IC S*Yzing's Opz LO324350 Norrman, Mia SL
912 CACIB SIA f 03 7 Hona SE*Witty Funny's Miss Happy LO334037 Pettersson, Alexsandra NERK
913 CAP SOM n 10 Hane (K) (N)Arclight's Avalanche LO325850 Ringholm, Pia ASK
914 CAGCIB SOM n 5 Hane CH (N)Kiachero Mohatu LO328157 Zidar, Josefina ASK
915 EX1, NOM SOM n 11 Hona SE*Vesselkattens Skrållan LO337197 Grundin, Lisa SK
916 EX2 SOM n 11 Hona Vidama's Shakyra LO343608 Carnestedt, Inger SK
917 EX1, NOM ABY n 12 Hona Villkattens Yinglebell LO345150 Carnestedt, Inger SK
918 EX1, BIV, NOM, BIS SOM n 12 Hona De La Corlanine Nishi LO345000 Zidar, Josefina ASK
919 CAC SOM o 9 Hona Gloria von Müllers Mühle LO337988 Ringholm, Pia ASK
920 EX1 SOM p 12 Hane S*Catnip's Zealous Zebastian LO342803 Norell, Madeleine ASK
921 CAC SOM ns 9 Hane NO*Triforce Shy Guy LO334541 Moderato, Ann-Marie SK
922 HP, NOM SPH n 2 Hane (K) SP SE*Fabulous Stars Hercules LO301598 Parisi, Yasmine SUK
923 1, NOM, BIS HCL es 22 14 Hane (K) Mezzi LO1697 Fritiof, Sissi BIRKA
924 2 HCS n 14 Hane (K) Plus LO1804 Andersson, Emma SK
925 1, NOM HCS n 09 14 Hane (K) Sören Fernström DSM LO1299 Leveau, Ann-Sofie CK
926 ABS HCS n 09 14 Hane Bamse LO1761 Johansson, Madelene NERK
927 ABS HCS f 03 14 Hona Snuffan LO1601 Johansson, Madelene NERK
928 1, NOM, BIS HCS f 09 14 Hona (K) Mixi LO990 Norlin, Kerstin BIRKA
929 2 HCS ns 09 14 Hona (K) Snäckan LO1780 Lyckholm, Linda DÄK
S750 1, NOM, BIS BEN n 22 15a Hona CH S*Leopardettes Doreen Defender JW RX262281 Röding, Caroline SUK
S751 1 BSH n 24 15a Hane (K) SP IC S*Applecat Roland DSM LO258253 Gäfvert, Christina FRÄS
S752 1, BIS JBT f 02 63 15a Hona (K) SP GIC Benhana Natsumi DSM RX269559 Söderberg, Inger UK
S753 DRAGEN RUS 15a Hane (K) IP IC S*Sirius Watch That Man LO264839 Grundin, Peter SK
S754 1, BIS HCS n 09 15a Hane (K) Sören Fernström DSM LO1299 Leveau, Ann-Sofie CK
U750 46p 17   SE*Alsmarks u reg Alsmark, Cecilia FRÄS
U751 56p, BIS 17   S*KungsgardenCats u reg Lindblom Granlid, Ulrica SYDK
U752 UTGÅR 17   Suncat's u reg Stefansson, Ulrika VRK
U753 UTGÅR 17   S*Primuz-Zezam u reg Sjögren, Torbjörn FRÄS
V750 1, BIS BSH ns 11 15b Hona (K) SW SP SC S*Pymans Maj-Britt DSM DVM LO211387 Nilsson, Anne-Maj TCC
V751 1, BIS HCS f 09 15b Hona (K) Mixi LO990 Norlin, Kerstin BIRKA