Huskatt korthår                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 175,48 15 HCS d 22 NW Farbror Fritzz DSM LO1409 Hane (K) Maiywor Bengtsdotter-Wiltén SYDK msk150906 35,14 nerk150606 35,1 östk150221 35,08 dk150419 35,08 nerk150607 35,08 vk150920 35,08 dk150418 35,06 väk150627 35,06 spin150524 35,05 väk150628 35,05 äk151205 35,03 äk151206 35,02 elk150830 25 elk150829 20 vk150919 20                                                                        
2 175,23 19 HCS n 09 23 Dancer LO1591 Hona (K) Eva Hellkvist BIK östk150222 35,06 vk150919 35,06 sc150801 35,04 elk150829 35,04 elk150830 35,03 birka151122 35,03 dk150418 25 väk150627 25 väk150628 25 msk150906 25 birka151121 25 nerk150208 20 dk150419 20 nerk150606 20 skkk150816 20 vk150920 20 östk150221 15 nerk150607 15 skkk150815 15                                                                
3 175,14 9 HCS f 09 Mixi LO990 Hona (K) Kerstin Norlin & Eva Norlin BIRKA uk151010 35,06 gek150516 35,03 jkk150822 35,02 alfa151101 35,02 sk150307 35,01 nerk150207 20 vrk150502 20 birka151121 20 msk150906 15                                                                                    
Huskatt långhår                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 175,32 7 HCL f 02 SW SW'09 SW'07 Feztiz DSM LO649 Hona (K) Madeleine Rugner NERK nerk150607 35,09 nerk150208 35,08 väk150627 35,06 msk150906 35,05 väk150628 35,04 äk151205 35,01 äk151206 35,01                                                                                        
2 175,22 17 HCL f 09 22 Elaine DSM LO1403 Hona Eva Hellkvist BIK nerk150606 35,07 dk150418 35,05 birka151121 35,04 östk150222 35,03 spin150524 35,03 birka151122 35,03 spin150523 35,02 skkk150816 25 elk150829 25 nerk150207 20 nerk150208 20 dk150419 20 nerk150607 20 väk150627 20 väk150628 20 östk150221 15 skkk150815 15                                                                    
3 175,18 22 HCL d 09 22 Porshe LO1615 Hane Eva Hellkvist BIK dk150419 35,06 vk150919 35,04 sc150801 35,03 elk150830 35,03 skkk150816 35,02 vk150920 35,01 östk150221 25 östk150222 25 spin150523 25 spin150524 25 nerk150607 25 skkk150815 25 elk150829 25 birka151122 25 nerk150207 20 dk150418 20 nerk150606 20 väk150627 20 väk150628 20 msk150906 20 birka151121 20 nerk150208 15                                                          
Huskatt senior                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 150,14 18 HCS n 22 Pipen LO931 Hane (K) Eva Hellkvist BIK dk150419 30,03 spin150523 30,03 msk150906 30,03 vk150919 30,03 nerk150606 30,02 dk150418 30,01 spin150524 30,01 nerk150607 30,01 väk150627 30,01 väk150628 30,01 sc150801 30,01 elk150829 30,01 elk150830 30,01 birka151121 30,01 birka151122 30,01 vk150920 25 nerk150208 20 skkk150816 20                                                                  
2 130,07 6 HCL n 09 22 Fräs LO1524 Hane Ulla-Maj Voxter CK nerk150208 30,04 min150308 30,02 min150307 30,01 ck150627 20 ck150628 20 nerk150207 15                                                                                          
3 125,00 5 HCL n 23 Årissa DSM LO908 Hona (K) Marie Nilsson SYDK min150308 25 dk150419 25 ck150627 25 ck150628 25 skkk150815 25                                                                                            
Huskatt veteran                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 150,12 6 HCL f 02 SW SW'09 SW'07 Feztiz DSM LO649 Hona (K) Madeleine Rugner NERK nerk150607 30,03 msk150906 30,03 äk151205 30,03 äk151206 30,02 väk150627 30,01 väk150628 30,01                                                                                          
2 150,07 8 HCS f 09 NW Signe Ledström LO1473 Hona Ann-Sofie Leveau CK dk150418 30,03 ck150627 30,01 ck150628 30,01 skkk150815 30,01 skkk150816 30,01 östk150222 25 vrk150503 20 msk150906 15                                                                                      
3 150,06 6 HCS n 09 24 Missan DSM LO1385 Hona (K) Linda Bergkvist NERK vrk150503 30,02 nerk150207 30,01 nerk150208 30,01 vrk150502 30,01 nerk150606 30,01 nerk150607 20