utställning kat # resultat ems klass kön namn reg # ägare
fräs150103 8 HP, NOM PER d 2 Hane (K) SW SP S*Athelstones Sheer Heart Attack LO288786 Jacobsson, Siw
fräs150103 21 CACS, NOM PER d 02 62 3 Hane GIC S*Snopy's Diablo III LO296957 Nordberg Bengtsson, Marie
fräs150104 319 HP PER d 2 Hane (K) SW SP S*Athelstones Sheer Heart Attack LO288786 Jacobsson, Siw
fräs150104 329 CACS PER d 02 62 3 Hane GIC S*Snopy's Diablo III LO296957 Nordberg Bengtsson, Marie
nerk150207 20 HP, NOM PER d 2 Hane (K) SW SP S*Athelstones Sheer Heart Attack LO288786 Jacobsson, Siw
nerk150207 39 Supreme Champion PER d 02 62 3 Hane GIC S*Snopy's Diablo III LO296957 Nordberg Bengtsson, Marie
nerk150208 615 HP, NOM, BIS PER d 2 Hane (K) SW SP S*Athelstones Sheer Heart Attack LO288786 Jacobsson, Siw
nerk150208 636 HP PER d 02 62 1 Hane GIC S*Snopy's Diablo III LO296957 Nordberg Bengtsson, Marie
östk150221 21 HP, NOM, BIS PER d 2 Hane (K) SW GIP S*Athelstones Sheer Heart Attack LO288786 Jacobsson, Siw
östk150221 26 CAC PER f 9 Hona S*Athelstones C, the chosen one JW LO307086 Johansson Borg, Annelie
östk150221 43 HP PER d 02 62 1 Hane SC S*Snopy's Diablo III LO296957 Nordberg Bengtsson, Marie
östk150222 415 HP, NOM, BIS PER d 2 Hane (K) SW GIP S*Athelstones Sheer Heart Attack LO288786 Jacobsson, Siw
östk150222 419 ABS PER f 9 Hona S*Athelstones C, the chosen one JW LO307086 Johansson Borg, Annelie
östk150222 436 HP PER d 02 62 1 Hane SC S*Snopy's Diablo III LO296957 Nordberg Bengtsson, Marie
sk150307 16 HP, NOM PER d 2 Hane (K) SW SP S*Athelstones Sheer Heart Attack LO288786 Jacobsson, Siw
sk150307 21 CAC, NOM PER a 22 9 Hane S*Trubbnosen's Sixten LO306918 Isaksson, Mona
sk150308 467 HP, NOM PER d 2 Hane (K) SW SP S*Athelstones Sheer Heart Attack LO288786 Jacobsson, Siw
sk150308 470 CAC, NOM PER a 22 9 Hane S*Trubbnosen's Sixten LO306918 Isaksson, Mona
vrk150502 5 EX1, NOM EXO d 12 Hane S*Athelstones Tangerine Dream LO313914 Johansson Borg, Annelie
vrk150502 9 CAGCIB PER n 5 Hona CH S*Athelstones Once Bitten LO295334 Nordberg Bengtsson, Marie
vrk150502 12 HP, NOM, BIS PER d 2 Hane (K) SW SP S*Athelstones Sheer Heart Attack JW LO288786 Jacobsson, Siw
vrk150502 15 CAC, NOM PER f 9 Hona S*Athelstones C, the chosen one JW LO307086 Johansson Borg, Annelie
vrk150502 23 CAC PER e 02 62 9 Hane S*Livanda's Vanilla Dreams LO306030 Nordberg Bengtsson, Marie
vrk150502 F1 EXO d EXO d 13c Hane S*Athelstones Tangerine Dream LO313914 Johansson Borg, Annelie
vrk150503 327 EX1, NOM, BIS EXO d 12 Hane S*Athelstones Tangerine Dream LO313914 Johansson Borg, Annelie
vrk150503 332 CAGCIB PER n 5 Hona CH S*Athelstones Once Bitten LO295334 Nordberg Bengtsson, Marie
vrk150503 336 HP, NOM, BIS PER d 2 Hane (K) SW SP S*Athelstones Sheer Heart Attack JW LO288786 Jacobsson, Siw
vrk150503 339 Champion, NOM, BIS PER f 9 Hona S*Athelstones C, the chosen one JW LO307086 Johansson Borg, Annelie
vrk150503 343 ABS PER a 22 9 Hane S*Trubbnosen's Sixten LO306918 Isaksson, Mona
vrk150503 353 Champion PER e 02 62 9 Hane S*Livanda's Vanilla Dreams LO306030 Nordberg Bengtsson, Marie
gek150516 7 CAC PER n 9 Hona S*Athelstones Sinful LO288783 Nordberg Bengtsson, Marie
gek150516 16 HP PER d 02 62 1 Hane SC S*Snopy's Diablo III LO296957 Nordberg Bengtsson, Marie
gek150517 507 CAC, NOM PER n 9 Hona S*Athelstones Sinful LO288783 Nordberg Bengtsson, Marie
gek150517 516 ABS PER d 02 62 1 Hane SC S*Snopy's Diablo III LO296957 Nordberg Bengtsson, Marie
nerk150606 2 EX1, NOM EXO d 12 Hane S*Athelstones Tangerine Dream LO313914 Johansson Borg, Annelie
nerk150607 520 EX1, NOM, BIS EXO d 12 Hane S*Athelstones Tangerine Dream LO313914 Johansson Borg, Annelie
väk150627 1 EX1, NOM, BIS EXO d 11 Hane S*Athelstones Tangerine Dream LO313914 Johansson Borg, Annelie
väk150627 12 Champion, BIV PER n 9 Hona S*Athelstones Sinful LO288783 Nordberg Bengtsson, Marie
väk150627 16 HP, NOM, BIS PER d 2 Hane (K) SW SP S*Athelstones Sheer Heart Attack JW LO288786 Jacobsson, Siv
väk150627 27 HP PER d 02 62 1 Hane SC S*Snopy's Diablo III LO296957 Nordberg Bengtsson, Marie
väk150628 370 EX1, NOM, BIS EXO d 11 Hane S*Athelstones Tangerine Dream LO313914 Johansson Borg, Annelie
väk150628 382 CACIB, BIV PER n 7 Hona S*Athelstones Sinful LO288783 Nordberg Bengtsson, Marie
väk150628 385 HP, NOM, BIS PER d 2 Hane (K) SW SP S*Athelstones Sheer Heart Attack JW LO288786 Jacobsson, Siv
väk150628 394 HP PER d 02 62 1 Hane SC S*Snopy's Diablo III LO296957 Nordberg Bengtsson, Marie
sc150801 3 EX1 EXO d 11 Hane S*Athelstones Tangerine Dream LO313914 Johansson Borg, Annelie
sc150801 12 CACIB PER n 7 Hona S*Athelstones Sinful LO288783 Nordberg Bengtsson, Marie
sc150801 13 EX1 PER n 12 Hona S*Athelstones Ellie LO316935 Bengtsson, Stefan
sc150801 19 HP, NOM, BIS PER d 2 Hane (K) SW SP S*Athelstones Sheer Heart Attack JW LO288786 Jacobsson, Siv
sc150801 23 CACIB, NOM PER f 7 Hona CH S*Athelstones C, the chosen one JW LO307086 Johansson Borg, Annelie
sc150801 28 Champion PER a 22 9 Hane S*Trubbnosen's Sixten LO306918 Isaksson, Mona
sc150801 38 HP PER d 02 62 1 Hane SC S*Snopy's Diablo III LO296957 Nordberg Bengtsson, Marie
jkk150822 2 EX1 EXO d 11 Hane S*Athelstones Tangerine Dream LO313914 Johansson Borg, Annelie
jkk150822 4 EX1 PER n 12 Hona S*Athelstones Ellie LO316935 Bengtsson, Stefan
jkk150822 7 HP, NOM, BIS PER d 2 Hane (K) SW SP S*Athelstones Sheer Heart Attack JW LO288786 Jacobsson, Siv
jkk150822 10 CACIB, NOM, BIS PER a 22 7 Hane S*Trubbnosen's Sixten LO306918 Isaksson, Mona
jkk150822 13 ABS PER e 02 62 7 Hane CH S*Livanda's Vanilla Dreams LO306030 Nordberg Bengtsson, Marie
jkk150823 327 EX1, NOM EXO d 11 Hane S*Athelstones Tangerine Dream LO313914 Johansson Borg, Annelie
jkk150823 330 EX1, BIV, NOM, BIS PER n 12 Hona S*Athelstones Ellie LO316935 Bengtsson, Stefan
jkk150823 333 HP, NOM, BIS PER d 2 Hane (K) SW SP S*Athelstones Sheer Heart Attack JW LO288786 Jacobsson, Siv
jkk150823 335 CACIB, NOM, BIS PER a 22 7 Hane S*Trubbnosen's Sixten LO306918 Isaksson, Mona
jkk150823 337 ABS PER e 02 62 7 Hane CH S*Livanda's Vanilla Dreams LO306030 Nordberg Bengtsson, Marie
elk150829 2 EX1, NOM EXO d 11 Hane S*Athelstones Tangerine Dream LO313914 Johansson Borg, Annelie
elk150830 400 EX1, NOM EXO d 11 Hane S*Athelstones Tangerine Dream LO313914 Johansson Borg, Annelie
msk150906 332 HP, NOM, BIS PER d 2 Hane (K) SW SP S*Athelstones Sheer Heart Attack JW LO288786 Jacobsson, Siv
däk150926 9 ABS PER n 5 Hona IC S*Athelstones Once Bitten LO295334 Nordberg Bengtsson, Marie
däk150926 11 EX1 PER n 12 Hona S*Athelstones Ellie LO316935 Bengtsson, Stefan
däk150926 13 HP, NOM PER d 2 Hane (K) SW SP S*Athelstones Sheer Heart Attack JW LO288786 Jacobsson, Siv
däk150926 23 HP, NOM, BIS PER d 02 62 1 Hane SC S*Snopy's Diablo III LO296957 Nordberg Bengtsson, Marie
däk150927 383 ABS PER n 5 Hona IC S*Athelstones Once Bitten LO295334 Nordberg Bengtsson, Marie
däk150927 386 EX1 PER n 12 Hona S*Athelstones Ellie LO316935 Bengtsson, Stefan
däk150927 388 HP PER d 2 Hane (K) SW SP S*Athelstones Sheer Heart Attack JW LO288786 Jacobsson, Siv
däk150927 400 HP PER d 02 62 1 Hane SC S*Snopy's Diablo III LO296957 Nordberg Bengtsson, Marie
uk151010 6 ABS PER n 12 Hona S*Athelstones Ellie LO316935 Bengtsson, Stefan
alfa151101 141 EX1, NOM, BIS PER n 11 Hona S*Athelstones Ellie LO316935 Bengtsson, Stefan
alfa151101 144 HP PER d 2 Hane (K) SW SP S*Athelstones Sheer Heart Attack JW LO288786 Jacobsson, Siv
alfa151101 146 ABS PER f 5 Hona CH S*Athelstones C, the chosen one JW LO307086 Johansson Borg, Annelie
alfa151101 151 ABS PER n 24 12 Hona S*Athelstones Sireli LO319576 Johansson Borg, Annelie
alfa151101 159 ABS PER d 02 62 1 Hane SC S*Snopy's Diablo III LO296957 Nordberg Bengtsson, Marie
häk151114 13 EX1, BIV, NOM, BIS PER n 11 Hona S*Athelstones Ellie LO316935 Bengtsson, Stefan
häk151114 16 ABS PER d 2 Hane (K) SW SP S*Athelstones Sheer Heart Attack JW LO288786 Jacobsson, Siv
häk151114 23 ABS PER d 02 62 1 Hane SC S*Snopy's Diablo III LO296957 Nordberg Bengtsson, Marie
häk151115 412 EX1, NOM PER n 11 Hona S*Athelstones Ellie LO316935 Bengtsson, Stefan
häk151115 415 ABS PER d 2 Hane (K) SW SP S*Athelstones Sheer Heart Attack JW LO288786 Jacobsson, Siv
häk151115 422 ABS PER d 02 62 1 Hane SC S*Snopy's Diablo III LO296957 Nordberg Bengtsson, Marie
birka151121 12 HP PER d 2 Hane (K) SW SP S*Athelstones Sheer Heart Attack JW LO288786 Jacobsson, Siv
birka151122 414 HP, NOM PER d 2 Hane (K) SW SP S*Athelstones Sheer Heart Attack JW LO288786 Jacobsson, Siv
äk151205 27 EX1, BIV, NOM PER n 11 Hona S*Athelstones Ellie LO316935 Bengtsson, Stefan
äk151206 623 EX1 PER n 11 Hona S*Athelstones Ellie LO316935 Bengtsson, Stefan