utställning kat # resultat ems klass kön namn reg # ägare
fräs150103 48 EX1, NOM NFO n 12 Hane S*Ayamara's Monark LO310891 Stenborg, Ramona
fräs150103 52 HP, BIV NFO n 24 1 Hona SC S*Räserråttan's Gulli DVM LO271752 Stenborg, Ramona
fräs150103 85 EX1 NFO ns 22 12 Hona S*Ayamara's Mixi LO310892 Stenborg, Ramona
fräs150103 86 EX2 NFO ns 22 12 Hona S*Ayamara's Milla LO310888 Stenborg, Ramona
fräs150103 92 CAPIB, NOM NFO ns 03 24 8 Hane (K) S*Skogsälvans Moonlight Serenade LO296103 Wimark, Solveig
fräs150103 95 EX1, NOM NFO ns 09 24 12 Hane S*Ayamara's Magnum LO310889 Stenborg, Ramona
fräs150103 116 CAC, BIV, NOM SBI a 9 Hona S*SinhTsunkitthas Real Dream LO305066 Hammarberg, Marina
fräs150103 132 CAPIB, NOM SIB n 8 Hona (K) IC S*Marinette's Kerstin LO289497 Blomquist, Annette
fräs150103 136 CAPS, NOM SIB n 24 4 Hona (K) GIP SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 Ågren, Annika
fräs150103 141 EX2 SIB n 24 9 Hona S*Klintgården's Rosa Shanina LO304646 Ågren, Annika
fräs150103 149 CAGCIB, BIV SIB n 09 22 5 Hane IC S*Klintgården's Pjotr Timf LO301894 Blomquist, Annette
fräs150103 151 ABS SIB n 09 24 9 Hona S*QuarkenCat Medez LO305227 Eklöf, Katarina
fräs150103 153 ABS SIB n 09 24 12 Hona SE*Gongroff's Lovely Bentley LO308555 Eklöf, Katarina
fräs150103 160 EX2 SIB f 09 9 Hona S*Marinette's Leela LO302444 Alm, Ingegerd
fräs150103 161 CAC, BIV SIB fy 09 24 9 Hona SW S*AmiliiSibiri's Valentina LO305031 Kedert, Susan
fräs150103 A5 46,7p, BIS NFO n 24 16 Hona SC S*Räserråttan's Gulli DVM LO271752 Stenborg, Ramona
fräs150103 U3 UTGÅR 17   S*Ayamara's u reg Stenborg, Ramona
fräs150104 355 HP NFO n 24 1 Hona SC S*Räserråttan's Gulli DVM LO271752 Stenborg, Ramona
fräs150104 359 CACIB NFO n 22 7 Hane (N)Skaujenta's Hauk LO299910 Norberg, Ulrika
fräs150104 420 HP, BIV SBI a 2 Hane (K) EP S*Centauri's Maulkin DSM DVM LO195568 Edling, Birgitta
fräs150104 446 CAPS, NOM SIB n 24 4 Hona (K) GIP SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 Ågren, Annika
fräs150104 450 CAC, BIV SIB n 24 9 Hona S*Klintgården's Rosa Shanina LO304646 Ågren, Annika
fräs150104 456 CAGCIB SIB n 09 22 5 Hane IC S*Klintgården's Pjotr Timf LO301894 Blomquist, Annette
fräs150104 457 ABS SIB n 09 24 9 Hona S*QuarkenCat Medez LO305227 Eklöf, Katarina
fräs150104 459 ABS SIB n 09 24 12 Hona SE*Gongroff's Lovely Bentley LO308555 Eklöf, Katarina
fräs150104 466 CAC SIB fy 09 24 9 Hona SW S*AmiliiSibiri's Valentina LO305031 Kedert, Susan
fräs150104 A9 UTGÅR NFO n 24 16 Hona SC S*Räserråttan's Gulli DVM LO271752 Stenborg, Ramona
fräs150104 V3 1, BIS SBI a 15b Hane (K) EP S*Centauri's Maulkin DSM DVM LO195568 Edling, Birgitta
nerk150207 62 MB1 MCO n 09 24 10 Hane (K) S*Exalicja's Santana LO307363 Lindgren, Ulrika
nerk150207 172 CAGPIB, NOM NFO d 03 6 Hane (K) IP GIC S*Tassajara's Topvar DVM LO272780 Sundin, Ayreen
nerk150207 325 CAPS SIB n 24 4 Hona (K) GIP SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 gren, Annika
nerk150207 332 EX2 SIB ny 24 9 Hona S*Klintgården's Rosa Shanina LO304646 gren, Annika
nerk150207 535 CAC SPH d 32 9 Hane NO*Farm Perira Burgundi Balantin LO311543 Johansson, Linda
nerk150207 536 HP, NOM BAL a 21 2 Hona (K) SP IC S*Tjejringens Medora RX258625 Walström, Marina
nerk150207 F1 MCO n 09 24 MCO n 09 24 13c Hane (K) S*Exalicja's Santana LO307363 Lindgren, Ulrika
nerk150207 S8 2 SIB n 24 15a Hona (K) GIP SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 ŏgren, Annika
nerk150208 742 CAGPIB, NOM NFO d 03 6 Hane (K) IP GIC S*Tassajara's Topvar DVM LO272780 Sundin, Ayreen
nerk150208 1060 OMREG (Från SPH d  32  till SPH d) SPH d 32 9 Hane NO*Farm Perira Burgundi Balantin LO311543 Johansson, Linda
nerk150208 1061 HP, NOM BAL a 21 2 Hona (K) SP IC S*Tjejringens Medora RX258625 Walström, Marina
östk150221 213 HP SBI a 2 Hane (K) EP S*Centauri's Maulkin DSM DVM LO195568 Edling, Birgitta
östk150221 234 CAPS, BIV, NOM, BIS SIB n 24 4 Hona (K) GIP SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 Ågren, Annika
östk150221 237 CAC SIB ny 24 9 Hona S*Klintgården's Rosa Shanina LO304646 Ågren, Annika
östk150221 240 CAGCIB (BIV-T), BIV, NOM SIB n 09 22 5 Hane IC S*Klintgården's Pjotr Timf LO301894 Blomquist, Annette
östk150221 245 HP SIB f 09 1 Hona SC S*Klintgården's Anne Bonny RX258022 Blomquist, Annette
östk150221 356 HP BAL a 21 2 Hona (K) SP IC S*Tjejringens Medora RX258625 Walström, Marina
östk150221 S5 4 SIB n 24 15a Hona (K) GIP SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 Ågren, Annika
östk150221 V4 1 SBI a 15b Hane (K) EP S*Centauri's Maulkin DSM DVM LO195568 Edling, Birgitta
östk150222 574 HP, NOM SBI a 2 Hane (K) EP S*Centauri's Maulkin DSM DVM LO195568 Edling, Birgitta
östk150222 705 HP BAL a 21 2 Hona (K) SP IC S*Tjejringens Medora RX258625 Walström, Marina
östk150222 V14 1 SBI a 15b Hane (K) EP S*Centauri's Maulkin DSM DVM LO195568 Edling, Birgitta
sk150307 87 HP, BIV, NOM NFO n 24 1 Hona SC S*Räserråttan's Gulli DVM LO271752 Stenborg, Ramona
sk150307 125 CAGCIB, BIV NFO es 23 5 Hane IC S*Kattilaforsens Pelle Plutt LO290597 Norberg, Ulrika
sk150307 133 EX2 NFO ns 22 12 Hona S*Ayamara's Milla LO310888 Löfström, Jeanette
sk150307 145 EX3 NFO ns 09 24 12 Hane S*Ayamara's Magnum LO310889 Ehlin, Catharina
sk150307 176 EX1, NOM SBI n 12 Hane S*Moses' Marlon LO311486 Hammarberg, Marina
sk150307 185 CAC SBI a 9 Hona S*SinhTsunkitthas Real Dream LO305066 Hammarberg, Marina
sk150307 223 CAPIB, NOM SIB n 8 Hona (K) PR IC S*Marinette's Kerstin LO289497 Blomquist, Annette
sk150307 227 CAPS SIB n 24 4 Hona (K) GIP SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 Ågren, Annika
sk150307 237 EX2 SIB ny 24 9 Hona S*Klintgården's Rosa Shanina LO304646 Ågren, Annika
sk150307 261 ABS SIB f 09 1 Hona SC S*Klintgården's Anne Bonny RX258022 Blomquist, Annette
sk150307 395 ABS SPH g 9 Hona SE*Wrinkled naked Demon RX296523 Johansson, Linda
sk150307 396 ABS SPH d 32 9 Hane NO*Farm Perira Burgundi Balantin LO311543 Johansson, Linda
sk150307 A2 UTGÅR SIB f 09 16 Hona SC S*Klintgården's Anne Bonny RX258022 Blomquist, Annette
sk150307 A3 UTGÅR NFO n 24 16 Hona SC S*Räserråttan's Gulli DVM LO271752 Stenborg, Ramona
sk150307 S3 1, BIS SIB n 24 15a Hona (K) GIP SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 Ågren, Annika
sk150307 U2 UTGÅR     S*Ayamara's u reg Stenborg, Ramona
sk150308 529 HP, NOM NFO n 24 1 Hona SC S*Räserråttan's Gulli DVM LO271752 Stenborg, Ramona
sk150308 565 EX2 NFO ns 22 12 Hona S*Ayamara's Mixi LO310892 Löfström, Jeanette
sk150308 648 CAPS SIB n 24 4 Hona (K) GIP SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 Ågren, Annika
sk150308 654 EX2 SIB ny 24 9 Hona S*Klintgården's Rosa Shanina LO304646 Ågren, Annika
sk150308 S458 2 SIB n 24 15a Hona (K) GIP SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 Ågren, Annika
bjk150418 168 CAGCIB SIB ds 11 5 Hona IC S*Tunsji's Lilith LO278149 Karlsson, Susanne
bjk150418 209 CAC, BIV BRI n 9 Hona S*Hennerdals Beata LO289712 Brundin, Christelle
bjk150418 233 EX1, NOM BRI b 22 11 Hane S*Pearlymoon's Chocolat Ganach LO309706 Brundin, Christelle
bjk150419 566 CAGCIB SIB ds 11 5 Hona IC S*Tunsji's Lilith LO278149 Karlsson, Susanne
sök150425 120 CACIB SIB fy 09 24 7 Hona SW CH S*AmiliiSibiri's Valentina LO305031 Kedert, Susan
sök150426 322 CACIB, BIV, NOM SIB fy 09 24 7 Hona SW CH S*AmiliiSibiri's Valentina LO305031 Kedert, Susan
vrk150502 127 EX1 SBI a 12 Hona S*Liljebrand's Juliette LO313705 Alm, Ingegerd
vrk150502 138 CAGPIB SIB n 6 Hona (K) IP IC S*Marinette's Kerstin LO289497 Blomquist, Annette
vrk150502 145 CAGCIB, BIV, NOM SIB n 09 22 5 Hane IC S*Klintgården's Pjotr Timf LO301894 Blomquist, Annette
vrk150503 440 EX1 NFO ns 24 12 Hona S*Tante Bluhme's Flisa Hedenhös LO313159 Ackelid, Tina
vrk150503 448 EX1, BIV, NOM NFO ds 09 24 12 Hane S*Tante Bluhme's Gusten Grodslukare LO313161 Norberg, Ulrika
gek150516 18 HP, NOM PER e 01 62 2 Hane (K) SP S*Meibel's Smiley JW LO290912 Hallberg, Britt-Inger
gek150516 47 EX2 MCO ds 09 12 Hane S*Guldklimpen's Lord Xiting Surprise LO314520 Karlsson, Lotta
gek150516 59 HP, BIV, NOM NFO n 24 1 Hona SC S*Räserråttan's Gulli DVM LO271752 Stenborg, Ramona
gek150516 96 EX1 NFO ns 24 12 Hona S*Tante Bluhme's Flisa Hedenhös LO313159 Ackelid, Tina
gek150516 97 CAGPIB, NOM NFO ns 03 24 6 Hane (K) IP S*Skogsälvans Moonlight Serenade LO296103 Wimark, Solveig
gek150516 106 EX1 NFO ds 09 24 12 Hane S*Tante Bluhme's Gusten Grodslukare LO313161 Norberg, Ulrika
gek150516 133 CAP RAG a 04 10 Hona (K) S*Vallhovstassens Madonna LO302616 Åslund, Susanne
gek150516 136 ABS RAG b 04 11 Hane SE*Neverfurget Brownie LO311726 Björk, Maria
gek150516 141 CACIB, BIV SBI n 7 Hona CH (N)Hotpoint's Pearl LO268361 Hammarberg, Marina
gek150516 143 EX1 SBI n 11 Hane S*Moses' Marlon LO311486 Hammarberg, Marina
gek150516 148 CAGCIB SBI a 5 Hona IC SE*Kattens Solhems Elly LO267364 Lidén, Sandra
gek150516 154 EX1 SBI a 12 Hona S*Liljebrand's Juliette LO313705 Alm, Ingegerd
gek150516 168 CAGPIB, NOM SIB n 6 Hona (K) IP IC S*Marinette's Kerstin LO289497 Blomquist, Annette
gek150516 169 CAPIB SIB n 03 8 Hane (K) PR CH SE*Tsarhegens Kajam LO288856 Widing, Alexander
gek150516 172 HP, BIV, NOM, BIS SIB n 24 2 Hona (K) SP SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 Ågren, Annika
gek150516 174 HP, BIV, NOM SIB ny 24 1 Hona SC S*AmiliiSibiri's Prinzessin Glorina LO290059 Kedert, Sören
gek150516 188 Grand Internationell Champion, BIV SIB n 09 22 5 Hane IC S*Klintgården's Pjotr Timf LO301894 Blomquist, Annette
gek150516 190 ABS SIB n 09 24 9 Hona S*QuarkenCat Medez LO305227 Eklöf, Katarina
gek150516 193 ABS SIB n 09 24 9 Hona SE*Gongroff's Lovely Bentley LO308555 Eklöf, Katarina
gek150516 200 MB1 SIB d 9 Hane S*Marinette's Lukyan LO302443 Widing, Alexander
gek150516 204 CAGCIB, NOM SIB fy 09 24 5 Hona SW IC S*AmiliiSibiri's Valentina LO305031 Kedert, Susan
gek150516 216 CAC SIB fs 02 62 9 Hona SE*Zatash Daizy RX301871 Åström, Lena
gek150516 240 EX3 BEN n 24 12 Hane S*Leopartners Lexington LO314504 Winoy, Sara
gek150516 243 EX3 BEN n 24 12 Hona S*Leopartners Marimekko LO314505 Hårshagen, Diana
gek150516 246 ABS BEN n 22 33 9 Hane S*Selmas Lunar LO300611 Hårshagen, Diana
gek150516 248 EX1 BEN n 24 33 12 Hane S*Leopartners Bigfoot RX313660 Winoy, Sara
gek150516 250 EX2 BEN n 24 33 12 Hona S*Leopartners Jeanne d'Arc Living LO314506 Hårshagen, Diana
gek150516 268 EX2 BRI ns 22 64 12 Hona SE*Kungsbäcks Silver Agata LO313690 Broström, Ingela
gek150516 269 EX1 BRI ns 22 64 12 Hona SE*Kungsbäcks Silver Agnes LO313689 Broström, Ingela
gek150516 291 EX2 CRX w 62 11 Hona S*We Waves Bellatrix LO312473 Nyman, Marie-Louise
gek150516 293 CAC DRX n 9 Hona S*Kronan's Ebba Ebonit LO294821 Kjellberg, Desirée
gek150516 302 ABS DRX a 09 33 9 Hona S*Lockhart's Polaris of Victory LO295400 Lagerberg, Maria
gek150516 311 ABS SPH n 02 62 12 Hane S*We Waves Sirius LO313852 Nyman, Marie-Louise
gek150516 312 EX1 SPH g 32 12 Hona SE*Crinkly & Wild's Mew RX313531 Johansson, Linda
gek150516 313 CAC SPH d 21 31 9 Hane NO*Farm Perira Burgundi Balantin LO311543 Johansson, Linda
gek150516 F5 färgändring till SPH g 32 SPH g 32 13c Hona SE*Crinkly & Wild's Mew RX313531 Johansson, Linda
gek150516 F6 färgändring till SPH d 21 31 SPH d 21 31 13c Hane NO*Farm Perira Burgundi Balantin LO311543 Johansson, Linda
gek150516 S7 1, BIS SIB n 24 15a Hona (K) SP SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 Ågren, Annika
gek150517 518 HP, NOM PER e 01 62 2 Hane (K) SP S*Meibel's Smiley JW LO290912 Hallberg, Britt-Inger
gek150517 588 EX1 NFO ns 24 12 Hona S*Tante Bluhme's Flisa Hedenhös LO313159 Ackelid, Tina
gek150517 589 CAGPIB, BIV NFO ns 03 24 6 Hane (K) IP S*Skogsälvans Moonlight Serenade LO296103 Wimark, Solveig
gek150517 620 CAP RAG a 04 10 Hona (K) S*Vallhovstassens Madonna LO302616 Åslund, Susanne
gek150517 623 ABS RAG b 04 11 Hane SE*Neverfurget Brownie LO311726 Björk, Maria
gek150517 632 EX2 SBI n 11 Hane S*Moses' Marlon LO311486 Hammarberg, Marina
gek150517 638 CAGCIB SBI a 5 Hona IC SE*Kattens Solhems Elly LO267364 Lidén, Sandra
gek150517 644 EX1 SBI a 12 Hona S*Liljebrand's Juliette LO313705 Alm, Ingegerd
gek150517 662 CAGPIB SIB n 6 Hona (K) IP IC S*Marinette's Kerstin LO289497 Blomquist, Annette
gek150517 663 CAPIB SIB n 03 8 Hane (K) PR CH SE*Tsarhegens Kajam LO288856 Widing, Alexander
gek150517 666 HP, BIV, NOM SIB n 24 2 Hona (K) SP SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 Ågren, Annika
gek150517 668 HP, BIV, NOM SIB ny 24 1 Hona SC S*AmiliiSibiri's Prinzessin Glorina LO290059 Kedert, Sören
gek150517 675 Premier SIB n 09 23 10 Hona (K) CH S*Marinette's Danica Elara LO261550 Höglund, Ulla
gek150517 678 CACS, NOM SIB n 09 22 3 Hane IC S*Klintgården's Pjotr Timf LO301894 Blomquist, Annette
gek150517 679 ABS SIB n 09 24 9 Hona SE*Midstorm Violent Volta LO294921 Höglund, Ulla
gek150517 688 ABS SIB d 9 Hane S*Marinette's Lukyan LO302443 Widing, Alexander
gek150517 692 CAGCIB, NOM SIB fy 09 24 5 Hona SW IC S*AmiliiSibiri's Valentina LO305031 Kedert, Susan
gek150517 723 ABS BEN n 24 9 Hane Bengalias Lucky Luke LO305507 Hårshagen, Diana
gek150517 727 EX3 BEN n 24 12 Hane S*Leopartners Lexington LO314504 Winoy, Sara
gek150517 729 EX3 BEN n 24 12 Hona S*Bengal Klockans Cool Cat LO312895 Hårshagen, Diana
gek150517 734 EX1 BEN n 24 33 12 Hane S*Leopartners Bigfoot RX313660 Winoy, Sara
gek150517 736 EX2 BEN n 24 33 12 Hona S*Leopartners Jeanne d'Arc Living LO314506 Hårshagen, Diana
gek150517 780 ABS DRX a 09 33 9 Hona S*Lockhart's Polaris of Victory LO295400 Lagerberg, Maria
gek150517 787 EX1 SPH g 32 12 Hona SE*Crinkly & Wild's Mew RX313531 Johansson, Linda
gek150517 788 CAC SPH d 21 31 9 Hane NO*Farm Perira Burgundi Balantin LO311543 Johansson, Linda
gek150517 S17 3 SIB n 24 15a Hona (K) SP SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 Ågren, Annika
sol150523 152 EX2 SIB ay 24 9 Hane SE*Mikasti Aleksey Sibirskiy LO307587 Karlsson, Susanne
sol150523 169 CAGCIB, BIV SIB ds 11 5 Hona IC S*Tunsji's Lilith LO278149 Karlsson, Susanne
sol150523 175 CAC SIB fs 03 24 9 Hona S*Busungarnas Läkerol LO305578 Karlsson, Susanne
sol150523 177 EX1, NOM SIB ns 09 22 12 Hona S*Frostuddens Ottilia LO313949 Larsson, Rickard
sol150523 K1 3 SIB 18   CH (N)Nordskjæret's Grace Lukinovna (2014-12-08) Frostuddens Ganström Niemi, Karin
sol150524 521 EX2 SIB ay 24 9 Hane SE*Mikasti Aleksey Sibirskiy LO307587 Karlsson, Susanne
sol150524 532 CAGCIB SIB ds 11 5 Hona IC S*Tunsji's Lilith LO278149 Karlsson, Susanne
sol150524 537 CAC SIB fs 03 24 9 Hona S*Busungarnas Läkerol LO305578 Karlsson, Susanne
sol150524 538 EX1, NOM SIB ns 09 22 12 Hona S*Frostuddens Ottilia LO313949 Larsson, Rickard
sol150524 K400 2 SIB 18   CH (N)Nordskjæret's Grace Lukinovna (2014-12-08) Frostuddens Ganström Niemi, Karin
nerk150606 258 CAGPIB, NOM SIB n 6 Hona (K) IP IC S*Marinette's Kerstin LO289497 Blomquist, Annette
nerk150606 272 CACS, BIV SIB n 09 22 3 Hane GIC S*Klintgården's Pjotr Timf LO301894 Blomquist, Annette
nerk150607 786 EX3 SIB n 09 22 12 Hona SE*Crazy Tails Clever Cookie LO315581 Höglund, Ulla
ck150627 135 HP, NOM SIB n 24 2 Hona (K) SP SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 Ågren, Annika
ck150627 141 EX1 SIB n 22 12 Hona S*Klintgården's Zhukova LO314976 Ågren, Annika
ck150627 S4 2 SIB n 24 15a Hona (K) SP SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 Ågren, Annika
väk150627 199 CAGPIB, NOM SIB n 6 Hona (K) IP IC S*Marinette's Kerstin LO289497 Blomquist, Annette
väk150627 201 HP, BIV, NOM SIB ny 24 1 Hona SC S*AmiliiSibiri's Prinzessin Glorina LO290059 Kedert, Sören
väk150627 206 CACS SIB n 09 22 3 Hane GIC S*Klintgården's Pjotr Timf LO301894 Blomquist, Annette
väk150627 209 EX1 SIB n 24 12 Hona SE*Edalunds Elsie LO315157 Blomquist, Annette
ck150628 427 HP, NOM SIB n 24 2 Hona (K) SP SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 Ågren, Annika
ck150628 431 EX1, BIV SIB n 22 12 Hona S*Klintgården's Zhukova LO314976 Ågren, Annika
ck150628 S12 1, BIS SIB n 24 15a Hona (K) SP SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 Ågren, Annika
väk150628 547 Grand Internationell Premier, NOM SIB n 6 Hona (K) IP IC S*Marinette's Kerstin LO289497 Blomquist, Annette
väk150628 551 CACS SIB n 09 22 3 Hane GIC S*Klintgården's Pjotr Timf LO301894 Blomquist, Annette
väk150628 554 EX2 SIB n 09 22 12 Hona SE*Crazy Tails Clever Cookie LO315581 Höglund, Ulla
väk150628 555 EX1 SIB n 24 12 Hona SE*Edalunds Elsie LO315157 Blomquist, Annette
sc150801 293 CACIB MCO f 22 7 Hona CH SE*Sankt Halvard's Dream Shiela LO302572 Hammarberg, Marina
sc150801 298 EX2 MCO f 22 12 Hona S*SinhTsunkitthas Angelina LO315045 Hammarberg, Marina
sc150801 401 EX1, BIV NFO ns 24 11 Hona S*Tante Bluhme's Flisa Hedenhös LO313159 Ackelid, Tina
sc150801 457 ABS SBI a 11 Hona S*Liljebrand's Juliette LO313705 Alm, Ingegerd
sc150801 486 ABS SIB n 5 Hona IC S*Klintgården's Ninette LO285209 Eklöf, Katarina
sc150801 487 EX1 SIB n 12 Hane SE*Lurvtrollets Gusto Bumbi LO316388 Eklöf, Katarina
sc150801 488 EX1 SIB n 09 12 Hona SE*Lurvtrollets Nanna Bumbi LO316389 Eklöf, Katarina
sc150801 489 ABS SIB ny 24 1 Hona SC S*AmiliiSibiri's Prinzessin Glorina LO290059 Kedert, Sören
sc150801 492 HP, BIV, NOM, BIS SIB n 24 2 Hona (K) SP SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 Ågren, Annika
sc150801 498 EX2 SIB ny 22 12 Hane (N)Nordskjæret's Quatro Sivert LO317696 Kedert, Sören
sc150801 499 EX2 SIB n 22 12 Hona S*Klintgården's Zhukova LO314976 Ågren, Annika
sc150801 511 EX3 SIB n 09 22 12 Hona SE*Crazy Tails Clever Cookie LO315581 Höglund, Ulla
sc150801 512 EX1, BIV, NOM SIB n 02 21 64 12 Hona SE*Lurvtrollets Bombo Bumbi LO316390 Eklöf, Katarina
sc150801 521 CAGCIB, BIV, NOM SIB fy 09 24 5 Hona SW CH S*AmiliiSibiri's Valentina LO305031 Kedert, Susan
sc150801 524 EX1 SIB e 09 23 12 Hane SE*Lurvtrollets Vanilla Sky LO316391 Eklöf, Katarina
sc150801 K6 2 SIB 18   IC S*Klintgården's Ninette (2015-03-24) Lurvtrollets Eklöf, Katarina
sc150801 S20 2 SIB n 24 15a Hona (K) SP SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 Ågren, Annika
jkk150822 109 CAC SBI n 9 Hona S*SinhTsunkitthas Samantha LO307124 Engström, Linnéa
jkk150822 134 CAPS SIB n 4 Hona (K) GIP IC S*Marinette's Kerstin LO289497 Blomquist, Annette
jkk150822 136 HP, BIV, NOM SIB ny 24 1 Hona SC S*AmiliiSibiri's Prinzessin Glorina LO290059 Kedert, Sören
jkk150822 139 HP SIB n 24 2 Hona (K) SP SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 Ågren, Annika
jkk150822 143 EX1 SIB ny 22 12 Hane (N) Nordskjæret's Quatro Sivert LO317696 Kedert, Sören
jkk150822 146 EX3 SIB n 22 12 Hona S*Klintgården's Zhukova LO314976 Ågren, Annika
jkk150822 147 EX1, BIV, NOM SIB n 24 12 Hona SE*Edalunds Elsie LO315157 Blomquist, Annette
jkk150822 151 CACS, NOM SIB n 09 22 3 Hane GIC S*Klintgården's Pjotr Timf LO301894 Blomquist, Annette
jkk150822 166 CAGCIB, NOM SIB fy 09 24 5 Hona SW CH S*AmiliiSibiri's Valentina LO305031 Kedert, Susan
jkk150822 S9 1 SIB n 24 15a Hona (K) SP SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 Ågren, Annika
jkk150823 409 CAGPIB, BIV NFO ns 03 24 6 Hane (K) PR S*Skogsälvans Moonlight Serenade LO296103 Wimark, Solveig
jkk150823 419 CAC SBI n 9 Hona S*SinhTsunkitthas Samantha LO307124 Engström, Linnéa
jkk150823 437 CAPS SIB n 4 Hona (K) GIP IC S*Marinette's Kerstin LO289497 Blomquist, Annette
jkk150823 439 HP, BIV SIB ny 24 1 Hona SC S*AmiliiSibiri's Prinzessin Glorina LO290059 Kedert, Sören
jkk150823 442 HP, BIV SIB n 24 2 Hona (K) SP SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 Ågren, Annika
jkk150823 448 EX2 SIB ny 22 12 Hane (N) Nordskjæret's Quatro Sivert LO317696 Kedert, Sören
jkk150823 451 EX3 SIB n 22 12 Hona S*Klintgården's Zhukova LO314976 Ågren, Annika
jkk150823 452 EX2 SIB n 24 12 Hona SE*Edalunds Elsie LO315157 Blomquist, Annette
jkk150823 456 ABS SIB n 09 22 3 Hane GIC S*Klintgården's Pjotr Timf LO301894 Blomquist, Annette
jkk150823 469 CAGCIB, NOM SIB fy 09 24 5 Hona SW CH S*AmiliiSibiri's Valentina LO305031 Kedert, Susan
jkk150823 S24 2 SIB n 24 15a Hona (K) SP SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 Ågren, Annika
nos150829 246 CACS SIB ds 11 3 Hona IC S*Tunsji's Lilith LO278149 Karlsson, Susanne
nos150829 258 EX2 SIB fs 03 24 7 Hona S*Busungarnas Läkerol LO305578 Karlsson, Susanne
nos150829 259 CAC SIB ns 01 21 64 9 Hane SE*Reiman's Silver Spike LO308288 Ganström Niemi, Karin
nos150829 261 EX2 SIB ns 09 22 11 Hona S*Frostuddens Ottilia LO313949 Larsson, Rickard
nos150830 647 EX2 SIB ds 11 3 Hona IC S*Tunsji's Lilith LO278149 Karlsson, Susanne
nos150830 658 CACIB SIB fs 03 24 7 Hona S*Busungarnas Läkerol LO305578 Karlsson, Susanne
nos150830 659 CAC SIB ns 01 21 64 9 Hane SE*Reiman's Silver Spike LO308288 Ganström Niemi, Karin
msk150905 132 CACS NFO es 23 3 Hane GIC S*Kattilaforsens Pelle Plutt LO290597 Norberg, Ulrika
msk150905 138 CAC, BIV, NOM NFO ns 24 9 Hona S*Tante Bluhme's Flisa Hedenhös LO313159 Ackelid, Tina
msk150905 150 CAC NFO ds 09 24 9 Hane S*Tante Bluhme's Gusten Grodslukare LO313161 Norberg, Ulrika
msk150905 202 EX2 SBI n 9 Hona S*SinhTsunkitthas Samantha LO307124 Engström, Linnéa
msk150905 243 CAPS, NOM SIB n 4 Hona (K) IP IC S*Marinette's Kerstin LO289497 Blomquist, Annette
msk150905 250 HP, BIV SIB n 24 2 Hona (K) SP SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 Ågren, Annika
msk150905 253 ABS SIB ny 24 1 Hona SC S*AmiliiSibiri's Prinzessin Glorina LO290059 Kedert, Sören
msk150905 256 ABS SIB ny 22 12 Hane (N)Nordskjæret's Quatro Sivert LO317696 Kedert, Sören
msk150905 260 EX3 SIB n 22 12 Hona S*Klintgården's Zhukova LO314976 Ågren, Annika
msk150905 261 EX1 SIB n 24 12 Hona SE*Edalunds Elsie LO315157 Blomquist, Annette
msk150905 265 ABS SIB n 09 22 3 Hane GIC S*Klintgården's Pjotr Timf LO301894 Blomquist, Annette
msk150905 286 EX1 SIB f 12 Hona Wild Taiga*CZ Unke LO319625 Jerresand, Sanna
msk150905 289 ABS SIB fy 09 24 5 Hona SW IC S*AmiliiSibiri's Valentina LO305031 Kedert, Susan
msk150905 293 EX1 SIB e 09 23 12 Hane SE*Lurvtrollets Vanilla Sky LO316391 Eklöf, Katarina
msk150905 S7 2 SIB n 24 15a Hona (K) SP SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 Ågren, Annika
msk150906 514 CAC SPH g 9 Hona Mew RX313531 Johansson, Linda
msk150906 516 ABS SPH d 32 9 Hane NO*Farm Perira Burgundi Balantin LO311543 Johansson, Linda
däk150926 43 EX2 MCO f 22 11 Hona S*SinhTsunkitthas Angelina LO315045 Hammarberg, Marina
däk150926 91 EX1 NFO n 09 22 12 Hane SE*AlPeJe's Aventino LO317688 Mårtensson, Helena
däk150926 123 CAGPIB, BIV NFO ns 03 24 6 Hane (K) IP S*Skogsälvans Moonlight Serenade LO296103 Wimark, Solveig
däk150926 193 CAPS, NOM SIB n 4 Hona (K) GIP IC S*Marinette's Kerstin LO289497 Blomquist, Annette
däk150926 197 HP, BIV, NOM, BIS SIB n 24 2 Hona (K) SP SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 Ågren, Annika
däk150926 200 HP, BIV, NOM SIB ny 24 1 Hona SC S*AmiliiSibiri's Prinzessin Glorina LO290059 Kedert, Sören
däk150926 206 ABS SIB ny 24 7 Hona CH S*Klintgården's Rosa Shanina LO304646 Ågren, Annika
däk150926 212 EX3 SIB n 22 11 Hona S*Klintgården's Zhukova LO314976 Ågren, Annika
däk150926 213 EX2 SIB n 24 11 Hona SE*Edalunds Elsie LO315157 Blomquist, Annette
däk150926 215 EX1 SIB ny 22 12 Hane (N)Nordskjæret's Quatro Sivert LO317696 Kedert, Sören
däk150926 224 CACS, BIV SIB n 09 22 3 Hane GIC S*Klintgården's Pjotr Timf LO301894 Blomquist, Annette
däk150926 231 EX3 SIB n 09 22 11 Hona SE*Crazy Tails Clever Cookie LO315581 Höglund, Ulla
däk150926 233 EX1, BIV SIB n 02 21 64 12 Hona Bombo Bumbi LO316390 Eklöf, Sofia
däk150926 239 EX1 SIB f 12 Hona Unke Wild Taiga u reg Jerresand, Sanna
däk150926 241 CAP, NOM SIB f 09 10 Hona (K) SC S*Klintgården's Anne Bonny RX258022 Blomquist, Annette
däk150926 243 CAGCIB, NOM SIB fy 09 24 5 Hona SW IC S*AmiliiSibiri's Valentina LO305031 Kedert, Susan
däk150926 246 EX1 SIB e 09 23 12 Hane Vanilla Sky LO316391 Eklöf, Katarina
däk150926 337 CAC SPH g 9 Hona SE*Crinkly & Wild's Mew RX313531 Johansson, Linda
däk150926 S5 1, BIS SIB n 24 15a Hona (K) SP SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 Ågren, Annika
däk150926 U5 2:a 40 p 17   S*Klintgården's u reg Ågren, Annika
däk150927 487 CAGPIB NFO ns 03 24 6 Hane (K) IP S*Skogsälvans Moonlight Serenade LO296103 Wimark, Solveig
däk150927 540 CAPS, NOM SIB n 4 Hona (K) GIP IC S*Marinette's Kerstin LO289497 Blomquist, Annette
däk150927 544 HP, BIV, NOM SIB n 24 2 Hona (K) SP SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 Ågren, Annika
däk150927 546 HP, NOM SIB ny 24 1 Hona SC S*AmiliiSibiri's Prinzessin Glorina LO290059 Kedert, Sören
däk150927 552 ABS SIB ny 24 7 Hona CH S*Klintgården's Rosa Shanina LO304646 Ågren, Annika
däk150927 557 EX2 SIB n 22 11 Hona S*Klintgården's Zhukova LO314976 Ågren, Annika
däk150927 558 omreg gr 4 SIB n 24 11 Hona SE*Edalunds Elsie LO315157 Blomquist, Annette
däk150927 560 EX1 SIB ny 22 12 Hane (N)Nordskjæret's Quatro Sivert LO317696 Kedert, Sören
däk150927 569 CACS, BIV SIB n 09 22 3 Hane GIC S*Klintgården's Pjotr Timf LO301894 Blomquist, Annette
däk150927 572 EX1 SIB n 09 22 11 Hane SE*Crazy Tails Chunky Monkey LO315583 Andersson, Maria
däk150927 575 EX2 SIB n 09 22 11 Hona SE*Crazy Tails Clever Cookie LO315581 Höglund, Ulla
däk150927 583 EX1 SIB f 12 Hona Unke Wild Taiga u reg Jerresand, Sanna
däk150927 584 CAP SIB f 09 10 Hona (K) SC S*Klintgården's Anne Bonny RX258022 Blomquist, Annette
däk150927 586 Grand Internationell Champion, BIV SIB fy 09 24 5 Hona SW IC S*AmiliiSibiri's Valentina LO305031 Kedert, Susan
däk150927 589 EX1, BIV SIB e 09 23 12 Hane Vanilla Sky LO316391 Eklöf, Katarina
däk150927 682 Champion SPH g 9 Hona SE*Crinkly & Wild's Mew RX313531 Johansson, Linda
däk150927 S15 1, BIS SIB n 24 15a Hona (K) SP SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 Ågren, Annika
däk150927 U17 3:a 30 p 17   S*Klintgården's u reg Ågren, Annika
uk151011 217 ABS SIB e 09 23 12 Hane SE*Lurvtrollets Vanilla Sky LO316391 Eklöf, Katarina
alfa151031 106 CAPS, NOM SIB n 4 Hona (K) GIP IC S*Marinette's Kerstin LO289497 Blomquist, Annette
alfa151031 109 HP SIB n 24 2 Hona (K) SP SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 Ågren, Annika
alfa151031 113 EX2 SIB n 22 11 Hona S*Klintgården's Zhukova LO314976 Ågren, Annika
alfa151031 116 CACS, BIV, NOM, BIS SIB n 09 22 3 Hane GIC S*Klintgården's Pjotr Timf LO301894 Blomquist, Annette
alfa151031 123 EX1, BIV, NOM SIB n 09 24 11 Hona SE*Edalunds Elsie LO315157 Blomquist, Annette
alfa151031 S9 3 SIB n 24 15a Hona (K) SP SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 Ågren, Annika
häk151114 53 CAC MCO ds 09 9 Hane S*Guldklimpen's Lord Xiting Surprise LO314520 Karlsson, Ann-Charlotte (Lotta)
häk151114 65 CAP NFO n 03 24 10 Hane (K) SC S*Skogsälvans Falcon Crest LO247229 Rinderud, Siv
häk151114 73 EX1, NOM NFO n 09 22 11 Hane SE*AlPeJe's Aventino LO317688 Mårtensson, Helena
häk151114 92 CAGPIB NFO ns 03 24 6 Hane (K) IP S*Skogsälvans Moonlight Serenade LO296103 Wimark, Solveig
häk151114 154 CAPS SIB n 4 Hona (K) GIP IC S*Marinette's Kerstin LO289497 Blomquist, Annette
häk151114 158 HP, BIV, NOM SIB n 24 2 Hona (K) SP SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 Ågren, Annika
häk151114 161 HP, BIV SIB ny 24 1 Hona WW'15 SC S*AmiliiSibiri's Prinzessin Glorina LO290059 Kedert, Sören
häk151114 163 EX1, BIV, NOM SIB ny 22 11 Hane (N)Nordskjæret's Quatro Sivert LO317696 Kedert, Sören
häk151114 166 EX1 SIB n 22 11 Hona S*Klintgården's Zhukova LO314976 Ågren, Annika
häk151114 171 HP SIB n 09 24 1 Hona SC S*Klintgården's Sharapova DVM LO269599 Jerresand, Sanna
häk151114 172 Supreme Champion SIB n 09 22 3 Hane GIC S*Klintgården's Pjotr Timf LO301894 Blomquist, Annette
häk151114 176 EX1, BIV, NOM SIB n 09 24 11 Hona SE*Edalunds Elsie LO315157 Blomquist, Annette
häk151114 180 EX1, BIV SIB f 12 Hona Unke Wild Taiga,CZ LO319625 Jerresand, Sanna
häk151114 184 ABS SIB fy 09 24 3 Hona SW GIC S*AmiliiSibiri's Valentina LO305031 Kedert, Susan
häk151114 186 EX1 SIB e 09 23 11 Hane SE*Lurvtrollets Vanilla Sky LO316391 Eklöf, Katarina
häk151114 224 CAP, NOM BRI a 24 10 Hane (K) S*Profelis Lillefot LO283095 Brundin, Christelle
häk151114 225 CAC BRI b 22 9 Hane S*Pearlymoon's Chocolat Ganach LO309706 Brundin, Christelle
häk151114 F1 MCO ds 09 MCO ds 09 13c Hane S*Guldklimpen's Lord Xiting Surprise LO314520 Karlsson, Ann-Charlotte (Lotta)
häk151114 S8 1 SIB n 24 15a Hona (K) SP SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 Ågren, Annika
häk151115 417 CAPS, NOM PER ns 11 4 Hona (K) GIP S*Abo Volo's Laura Leyshon LO202323 Granhammar, Stina
häk151115 418 ABS PER ns 11 9 Hane IDP*New Dawn's Cool Water LO241388 Granhammar, Stina
häk151115 419 CAGCIB PER ny 11 5 Hona IC S*Abo Volo's Zarah Dawn Finer LO262437 Granhammar, Stina
häk151115 452 CAC MCO ds 09 9 Hane S*Guldklimpen's Lord Xiting Surprise LO314520 Karlsson, Ann-Charlotte (Lotta)
häk151115 474 Grand Internationell Premier NFO ns 03 24 6 Hane (K) IP S*Skogsälvans Moonlight Serenade LO296103 Wimark, Solveig
häk151115 542 HP, BIV, NOM SIB n 24 2 Hona (K) SP SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 Ågren, Annika
häk151115 546 HP, BIV, NOM SIB ny 24 1 Hona WW'15 SC S*AmiliiSibiri's Prinzessin Glorina LO290059 Kedert, Sören
häk151115 548 EX1, NOM SIB ny 22 11 Hane (N)Nordskjæret's Quatro Sivert LO317696 Kedert, Sören
häk151115 549 EX1 SIB n 22 11 Hona S*Klintgården's Zhukova LO314976 Ågren, Annika
häk151115 554 HP, BIV, NOM SIB n 09 24 1 Hona SC S*Klintgården's Sharapova DVM LO269599 Jerresand, Sanna
häk151115 555 ABS SIB n 09 22 1 Hane GIC S*Klintgården's Pjotr Timf LO301894 Blomquist, Annette
häk151115 558 EX1 SIB n 09 24 11 Hona SE*Edalunds Elsie LO315157 Blomquist, Annette
häk151115 562 EX1 SIB f 12 Hona Unke Wild Taiga,CZ LO319625 Jerresand, Sanna
häk151115 566 ABS SIB fy 09 24 3 Hona SW GIC S*AmiliiSibiri's Valentina LO305031 Kedert, Susan
häk151115 568 ABS SIB e 09 23 11 Hane SE*Lurvtrollets Vanilla Sky LO316391 Eklöf, Katarina
häk151115 608 CAP BRI a 24 10 Hane (K) S*Profelis Lillefot LO283095 Brundin, Christelle
häk151115 609 CAC BRI b 22 9 Hane S*Pearlymoon's Chocolat Ganach LO309706 Brundin, Christelle
häk151115 S20 1 SIB n 24 15a Hona (K) SP SC S*Klintgården's Sasha DVM RX241055 Ågren, Annika
häk151115 V10 ABS PER ns 11 15b Hane IDP*New Dawn's Cool Water LO241388 Granhammar, Stina
häk151115 V11 1 PER ns 11 15b Hona (K) GIP S*Abo Volo's Laura Leyshon LO202323 Granhammar, Stina
birka151121 45 EX1 MCO f 22 11 Hona S*SinhTsunkitthas Angelina LO315045 Hammarberg, Marina
birka151121 79 EX1, BIV, NOM NFO n 09 24 12 Hane (N)Tingoskattens Villemann LO320035 Ackelid, Tina
birka151121 110 Champion NFO ns 24 9 Hona S*Tante Bluhme's Flisa Hedenhös LO313159 Ackelid, Tina
birka151121 148 EX2 SBI n 9 Hane S*Moses' Marlon LO311486 Hammarberg, Marina
birka151121 192 EX1 SIB f 12 Hona CZ Unke Wild Taiga u reg Jerresand, Sanna
birka151121 195 ABS SIB e 09 23 11 Hane Vanilla Sky LO316391 Eklöf, Katarina
birka151122 482 EX1, BIV, NOM NFO n 09 24 12 Hane (N)Tingoskattens Villemann LO320035 Ackelid, Tina
birka151122 502 EX2 NFO es 23 3 Hane IC S*Kattilaforsens Pelle Plutt LO290597 Norberg, Ulrika
birka151122 508 CACIB NFO ns 24 7 Hona S*Tante Bluhme's Flisa Hedenhös LO313159 Ackelid, Tina
birka151122 520 CAC NFO ds 09 24 9 Hane S*Tante Bluhme's Gusten Grodslukare LO313161 Norberg, Ulrika
birka151122 596 Supreme Premier, NOM SIB n 4 Hona (K) GIP IC S*Marinette's Kerstin LO289497 Blomquist, Annette
birka151122 604 ABS SIB n 09 22 3 Hane GIC S*Klintgården's Pjotr Timf LO301894 Blomquist, Annette
birka151122 609 EX1, BIV SIB n 09 24 11 Hona SE*Edalunds Elsie LO315157 Blomquist, Annette
birka151122 615 ABS SIB f 11 Hona CZ Unke Wild Taiga u reg Jerresand, Sanna
birka151122 620 ABS SIB e 09 23 11 Hane Vanilla Sky LO316391 Eklöf, Katarina
äk151205 277 HP, BIV, NOM SIB ny 24 1 Hona WW'15 SC S*AmiliiSibiri's Prinzessin Glorina LO290059 Kedert, Sören
äk151205 279 HP, NOM SIB n 24 2 Hona (K) SP SC S*Klintgården's Sasha DSM DVM RX241055 Ågren, Annika
äk151205 S7 2 SIB n 24 15a Hona (K) SP SC S*Klintgården's Sasha DSM DVM RX241055 Ågren, Annika
äk151206 875 HP, BIV, NOM SIB ny 24 1 Hona WW'15 SC S*AmiliiSibiri's Prinzessin Glorina LO290059 Kedert, Sören
äk151206 877 HP, NOM SIB n 24 2 Hona (K) SP SC S*Klintgården's Sasha DSM DVM RX241055 Ågren, Annika
äk151206 S606 2 SIB n 24 15a Hona (K) SP SC S*Klintgården's Sasha DSM DVM RX241055 Ågren, Annika