utställning kat # resultat ems klass kön namn reg # ägare
nerk150207 448 HP BUR b 2 Hona (K) SP EC S*salunds Idun LO199465 Hempel, Maria
nerk150207 545 HP OSH ns 2 Hona (K) SP SC S*Tammee's Zuper Zeta DSM LO224669 Hempel, Maria
nerk150207 S14 1, BIS OSH ns 15a Hona (K) SP SC S*Tammee's Zuper Zeta DSM LO224669 Hempel, Maria
nerk150207 V8 2 BUR b 15b Hona (K) SP EC S*salunds Idun LO199465 Hempel, Maria
nerk150208 968 HP BUR b 2 Hona (K) SP EC S*salunds Idun LO199465 Hempel, Maria
nerk150208 1070 HP, NOM OSH ns 2 Hona (K) SP SC S*Tammee's Zuper Zeta DSM LO224669 Hempel, Maria
nerk150208 S612 1, BIS OSH ns 15a Hona (K) SP SC S*Tammee's Zuper Zeta DSM LO224669 Hempel, Maria
nerk150208 V606 2 BUR b 15b Hona (K) SP EC S*salunds Idun LO199465 Hempel, Maria
östk150221 301 HP BUR b 2 Hona (K) SP EC S*Åsalunds Idun LO199465 Hempel, Maria
östk150221 361 HP OSH ns 2 Hona (K) SP SC S*Tammee's Zuper Zeta DSM LO224669 Hempel, Maria
östk150221 383 ABS SIA a 21 3 Hane IC Sweet Cats XTC LO288777 Johansson, Inga-Lill
östk150221 S9 1 OSH ns 15a Hona (K) SP SC S*Tammee's Zuper Zeta DSM LO224669 Hempel, Maria
östk150221 V7 2 BUR b 15b Hona (K) SP EC S*Åsalunds Idun LO199465 Hempel, Maria
östk150222 651 HP BUR b 2 Hona (K) SP EC S*Åsalunds Idun LO199465 Hempel, Maria
östk150222 707 HP OSH ns 2 Hona (K) SP SC S*Tammee's Zuper Zeta DSM LO224669 Hempel, Maria
östk150222 725 ABS SIA a 21 3 Hane IC Sweet Cats XTC LO288777 Johansson, Inga-Lill
östk150222 S16 1, BIS OSH ns 15a Hona (K) SP SC S*Tammee's Zuper Zeta DSM LO224669 Hempel, Maria
östk150222 V17 2 BUR b 15b Hona (K) SP EC S*Åsalunds Idun LO199465 Hempel, Maria
dk150418 88 ABS MCO es 09 9 Hane The Dorsai Sand Dragon LO306574 Svensson, Anna
dk150418 168 EX1 RAG a 11 Hona S*Carmado's Sessan LO310900 Johansson, Gun
dk150418 179 EX1 RAG g 03 11 Hona S*Carmado's Estola LO310901 Johansson, Gun
dk150418 253 EX1 BLH non b 24 12 Hona IDP*Tazzatorpets Diana RX314037 Johansson, Gun
dk150418 288 HP, NOM BUR b 2 Hona (K) SP EC S*Åsalunds Idun LO199465 Hempel, Maria
dk150418 362 HP OSH ns 2 Hona (K) SP SC S*Tammee's Zuper Zeta DSM LO224669 Hempel, Maria
dk150418 S9 1, NOM, BIS OSH ns 15a Hona (K) SP SC S*Tammee's Zuper Zeta DSM LO224669 Hempel, Maria
dk150418 V5 2 BUR b 15b Hona (K) SP EC S*Åsalunds Idun LO199465 Hempel, Maria
dk150418 V7 1 HCS d 23 15b Hane (K) Djabo LO365 Hempel, Maria
dk150419 571 EX3 SIB n 24 9 Hona S*Mickeltass Pim-Pim LO280106 Johansson, Pauline
dk150419 577 EX1 SIB n 09 23 11 Hane S*Masjka's Bilbo MiLoff's RX309796 Johansson, Pauline
dk150419 614 HP BUR b 2 Hona (K) SP EC S*Åsalunds Idun LO199465 Hempel, Maria
dk150419 669 HP OSH ns 2 Hona (K) SP SC S*Tammee's Zuper Zeta DSM LO224669 Hempel, Maria
dk150419 S407 1, NOM, BIS OSH ns 15a Hona (K) SP SC S*Tammee's Zuper Zeta DSM LO224669 Hempel, Maria
dk150419 V406 2 BUR b 15b Hona (K) SP EC S*Åsalunds Idun LO199465 Hempel, Maria
dk150419 V408 1, BIS HCS d 23 15b Hane (K) Djabo LO365 Hempel, Maria
spin150523 46 EX1 MCO f 09 22 12 Hona Manitou´s Andromeda LO315494 Svensson, Anna
spin150523 48 EX1 MCO ns 24 12 Hane S*Sevgilims Echo Tripping LO314430 Svensson, Anna
spin150523 110 CAP, NOM RAG a 10 Hona (K) SE*Nen Isis Duchess LO297431 Burman, Petra
spin150523 196 HP BUR b 2 Hona (K) SP EC S*Åsalunds Idun LO199465 Hempel, Maria
spin150523 245 HP OSH ns 2 Hona (K) SP SC S*Tammee's Zuper Zeta DSM LO224669 Hempel, Maria
spin150523 263 1, NOM, BIS HCS d 09 24 14 Hane (K) Ozzie Napoleon Stjärnöga DSM LO935 Eriksson, Anna
spin150523 F1 MCO ns 24 MCO ns 24 13c Hane S*Sevgilims Echo Tripping LO314430 Svensson, Anna
spin150523 S6 1, BIS OSH ns 15a Hona (K) SP SC S*Tammee's Zuper Zeta DSM LO224669 Hempel, Maria
spin150523 S8 2 HCS d 09 24 15a Hane (K) Ozzie Napoleon Stjärnöga DSM LO935 Eriksson, Anna
spin150523 V5 1, BIS BUR b 15b Hona (K) SP EC S*Åsalunds Idun LO199465 Hempel, Maria
spin150523 V6 1, BIS HCS d 23 15b Hane (K) Djabo LO365 Hempel, Maria
spin150524 487 HP BUR b 2 Hona (K) SP EC S*Åsalunds Idun LO199465 Hempel, Maria
spin150524 540 HP OSH ns 2 Hona (K) SP SC S*Tammee's Zuper Zeta DSM LO224669 Hempel, Maria
spin150524 S308 1, BIS OSH ns 15a Hona (K) SP SC S*Tammee's Zuper Zeta DSM LO224669 Hempel, Maria
spin150524 V305 2 BUR b 15b Hona (K) SP EC S*Åsalunds Idun LO199465 Hempel, Maria
spin150524 V308 1, BIS HCS d 23 15b Hane (K) Djabo LO365 Hempel, Maria
nerk150606 191 CAC RAG a 9 Hona S*Carmado's Sessan LO310900 Johansson, Gun
nerk150606 205 EX1, ej cert RAG g 03 9 Hona S*Carmado's Estola LO310901 Johansson, Gun
nerk150606 378 HP BUR b 2 Hona (K) SP EC S*Åsalunds Idun LO199465 Hempel, Maria
nerk150606 470 HP OSH ns 2 Hona (K) SP SC S*Tammee's Zuper Zeta DSM LO224669 Hempel, Maria
nerk150606 S11 1, BIS OSH ns 15a Hona (K) SP SC S*Tammee's Zuper Zeta DSM LO224669 Hempel, Maria
nerk150606 V10 1, BIS BUR b 15b Hona (K) SP EC S*Åsalunds Idun LO199465 Hempel, Maria
nerk150607 700 CAC RAG a 9 Hona S*Carmado's Sessan LO310900 Johansson, Gun
nerk150607 713 ABS RAG g 03 9 Hona S*Carmado's Estola LO310901 Johansson, Gun
nerk150607 871 HP BUR b 2 Hona (K) SP EC S*Åsalunds Idun LO199465 Hempel, Maria
nerk150607 956 HP OSH ns 2 Hona (K) SP SC S*Tammee's Zuper Zeta DSM LO224669 Hempel, Maria
nerk150607 S532 1, BIS OSH ns 15a Hona (K) SP SC S*Tammee's Zuper Zeta DSM LO224669 Hempel, Maria
nerk150607 V528 1, BIS BUR b 15b Hona (K) SP EC S*Åsalunds Idun LO199465 Hempel, Maria
sc150801 310 EX2 MCO f 09 22 11 Hona IDP*Manitou's Andromeda LO315494 Svensson, Anna
sc150801 319 EX2 MCO ns 24 12 Hane S*Sevgilims Echo Tripping LO314430 Svensson, Anna
skkk150815 283 EX1 SOM o 11 Hona NightRox Tavebo Ida LO316947 Fridén, Veera
elk150829 73 ABS MCO f 09 22 11 Hona IDP*Manitou's Andromeda LO315494 Svensson, Anna
elk150829 77 ABS MCO ns 24 11 Hane S*Sevgilims Echo Tripping LO314430 Svensson, Anna
elk150829 86 EX1 NEM n 21 12 Hane SE*Frosttassens Poseidon LO316540 Nilsson, Tina
elk150829 167 CAP, NOM RAG a 10 Hona (K) SE*Nen Isis Duchess LO297431 Burman, Petra
elk150829 213 EX1 SIB ns 23 12 Hane SE*Snow Buddies Ögot LO316663 Skogholm, Gerd
elk150829 252 HP BUR b 2 Hona (K) SP EC S*Åsalunds Idun LO199465 Hempel, Maria
elk150829 279 ABS DRX f 12 Hona SE*Yoshi Island's Lilla Ängel LO317056 Strömberg, Kia
elk150829 285 ABS DRX n 21 32 12 Hona SE*Yoshi Island's Vampiria LO315669 Strömberg, Kia
elk150829 325 HP OSH ns 2 Hona (K) SP SC S*Tammee's Zuper Zeta DSM LO224669 Hempel, Maria
elk150829 362 3 HCS d 09 24 14 Hane (K) Ozzie Napoleon Stjärnöga DSM LO935 Eriksson, Anna
elk150829 365 ABS HCS n 03 24 14 Hona (K) Samus LO1071 Strömberg, Kia
elk150829 S14 2 OSH ns 15a Hona (K) SP SC S*Tammee's Zuper Zeta DSM LO224669 Hempel, Maria
elk150829 S17 ABS HCS n 03 24 15a Hona (K) Samus LO1071 Strömberg, Kia
elk150829 V5 1 BUR b 15b Hona (K) SP EC S*Åsalunds Idun LO199465 Hempel, Maria
elk150829 V9 2 HCS d 23 15b Hane (K) Djabo LO365 Hempel, Maria
elk150830 598 EX1 SIB ns 23 12 Hane SE*Snow Buddies Ögot LO316663 Skogholm, Gerd
elk150830 626 HP BUR b 2 Hona (K) SP EC S*Åsalunds Idun LO199465 Hempel, Maria
elk150830 688 HP, NOM OSH ns 2 Hona (K) SP SC S*Tammee's Zuper Zeta DSM LO224669 Hempel, Maria
elk150830 S413 1 OSH ns 15a Hona (K) SP SC S*Tammee's Zuper Zeta DSM LO224669 Hempel, Maria
elk150830 V404 1, BIS BUR b 15b Hona (K) SP EC S*Åsalunds Idun LO199465 Hempel, Maria
elk150830 V408 2 HCS d 23 15b Hane (K) Djabo LO365 Hempel, Maria
msk150906 537 HP OSH ns 2 Hona (K) SP SC S*Tammee's Zuper Zeta DSM LO224669 Hempel, Maria
msk150906 S19 1 OSH ns 15a Hona (K) SP SC S*Tammee's Zuper Zeta DSM LO224669 Hempel, Maria
vk150919 173 Premier RAG a 10 Hona (K) SE*Nen Isis Duchess LO297431 Burman, Petra
vk150919 428 1, NOM HCS d 09 24 14 Hane (K) Ozzie Napoleon Stjärnöga DSM LO935 Eriksson, Anna
vk150919 S12 2 HCS d 09 24 15a Hane (K) Ozzie Napoleon Stjärnöga DSM LO935 Eriksson, Anna
uk151010 88 HP OSH ns 2 Hona (K) SP SC S*Tammee's Zuper Zeta DSM LO224669 Hempel, Maria
uk151010 S3 1 OSH ns 15a Hona (K) SP SC S*Tammee's Zuper Zeta DSM LO224669 Hempel, Maria
birka151121 54 ABS MCO ns 24 9 Hane S*Sevgilims Echo Tripping LO314430 Svensson, Anna
birka151122 455 ABS MCO ns 24 9 Hane S*Sevgilims Echo Tripping LO314430 Svensson, Anna
äk151205 121 EX1 NEM n 21 11 Hane SE*Frosttassens Poseidon LO316540 Nilsson, Tina
äk151205 202 CAPIB RAG a 8 Hona (K) PR SE*Nen Isis Duchess LO297431 Burman, Petra
äk151205 297 EX1 SIB ns 23 11 Hane SE*Snow Buddies Ögot LO316663 Skogholm, Gerd
äk151205 359 CAP BRI e 10 Hane (K) IC (N)Undomiel Bilbo Baggins LO284159 Hillvärn, Birgitta
äk151205 408 CAP BUR j 10 Hona (K) SC Hemp Ling LT Moderns Ix Chel LO219733 Hempel, Maria
äk151205 478 HP OSH ns 2 Hona (K) SP SC S*Tammee's Zuper Zeta DSM LO224669 Hempel, Maria
äk151205 505 ABS HCS d 09 24 14 Hane (K) Ozzie Napoleon Stjärnöga DSM LO935 Eriksson, Anna
äk151205 S10 2 BUR j 15a Hona (K) SC Hemp Ling LT Moderns Ix Chel LO219733 Hempel, Maria
äk151205 V10 1 HCS d 23 15b Hane (K) Djabo LO365 Hempel, Maria
äk151206 952 CAP BRI e 10 Hane (K) IC (N)Undomiel Bilbo Baggins LO284159 Hillvärn, Birgitta
äk151206 993 CAP BUR j 10 Hona (K) SC Hemp Ling LT Moderns Ix Chel LO219733 Hempel, Maria
äk151206 1063 HP OSH ns 2 Hona (K) SP SC S*Tammee's Zuper Zeta DSM LO224669 Hempel, Maria
äk151206 S609 1 BUR j 15a Hona (K) SC Hemp Ling LT Moderns Ix Chel LO219733 Hempel, Maria
äk151206 V610 1 HCS d 23 15b Hane (K) Djabo LO365 Hempel, Maria