Vuxen hona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 275,29 9 OSH b SW SC S*Cross-Bow Crest Hell of a Lady JW DSM LO276113 Hona Jill Back SK birka141122 55,08 birka141123 55,07 sk140309 55,06 fräs140104 55,04 sk140308 55,04 bjk140406 55,04 bjk140405 55,03 östk140323 55,02 östk140322 55                                                                                    
1 275,29 10 SIA d GIC S*Yzing's Giza JW RX297494 Hona Mia Norrman SL uk140614 55,07 msk140907 55,07 häk141115 55,06 häk141116 55,06 sök140504 55,03 suk140427 55,02 suk140426 55,01 sk140308 45 sk140309 45 uk140615 45                                                                                  
3 275,27 7 OSH h 24 SC S*Limericks Pannacotta JW LO289300 Hona Camilla Olin SYDK jkk140823 55,07 nerk140215 55,06 vk140928 55,06 nerk140216 55,04 min140222 55,04 min140223 55,03 äk141206 55,01                                                                                        
Vuxen hane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 275,29 23 OSH b 25 SW SC S*Cross-Bow Crest Intermezzo JW LO294655 Hane Camilla Olin SYDK sk140309 55,07 sk140308 55,06 jkk140823 55,06 dk140504 55,05 jkk140824 55,05 nerk140215 55,04 nerk140216 55,04 dk140503 55,04 äk141206 55,04 äk141207 55,04 östk140322 55,03 skkk140816 55,03 skkk140817 55,03 min140222 55,02 min140223 55,02 östk140323 55,02 sviss140511 55,02 spin140525 55,02 sviss140510 55,01 spin140524 55,01 ck140628 55,01 nerk140607 45 nerk140608 45                                                        
2 275,19 9 SIA a 21 IC Sweet Cats XTC LO288777 Hane Inga-Lill Johansson BK vk140927 55,07 vk140928 55,06 bk140726 55,03 häk141116 55,02 bik140517 55,01 häk141115 55,01 elk140614 45 bk140727 45 äk141206 45                                                                                    
3 275,17 6 OSH b IC Ivanthes Iii-Wotan LO298600 Hane Björn Malmqvist TCC däk140927 55,06 däk140928 55,05 msk140907 55,04 uk140614 55,02 uk141019 55 sk140308 45                                                                                          
Kastrat hona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 275,16 5 SIA n 21 WW'13 SW IP IC S*Labolina's Magic Girl JW LO295359 Hona (K) Maria Madsen KLÖS birka141122 55,06 vk140927 55,03 vk140928 55,03 birka141123 55,03 min141004 55,01                                                                                            
2 275,15 10 OSH f 03 GIP LV*Delamon DeLuxe O-Girl RX296823 Hona (K) Lillemor Forsström SL msk140907 55,04 sk140309 55,03 uk140614 55,03 däk140928 55,03 uk140615 55,02 östk141012 55,02 häk141115 55,01 häk141116 55,01 bjk140405 55 bjk140406 55                                                                                  
3 275,06 9 BAL a 21 SP IC S*Tjejringens Medora RX258625 Hona (K) Marina Walström GEK nerk140216 55,02 uk141019 55,02 nerk140215 55,01 jkk140824 55,01 sk140308 55 sk140309 45 uk140614 45 östk141011 45 östk141012 45                                                                                    
Kastrat hane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 275,18 19 OSH n 25 SW SW'10 NW SP SC FIN*Kattilan Mara Katti JW DSM LO260334 Hane (K) Birgitta Schmidt & Paul Schmidt VK nerk140607 55,05 dk140503 55,04 dk140504 55,03 jkk140823 55,03 östk141012 55,03 grk140208 55,02 nerk140215 55,02 vk140928 55,02 fräs140104 55,01 nerk140216 55,01 bk140726 55,01 bk140727 55,01 vk140927 55,01 äk141206 55,01 äk141207 55,01 fräs140105 55 elk140614 55 elk140615 55 östk141011 55                                                                
2 275,06 5 SIA n 21 IP IC S*Yzing's Exzy LO284601 Hane (K) Mia Norrman SL uk140614 55,04 sök140504 55,01 mek140802 55,01 suk140426 55 suk140427 55                                                                                            
3 255,06 7 SIA n 21 SW IP SE*Pepparkornsögas Tuffa Stinsen LO293062 Hane (K) Lina Wilund FRÄS uk140615 55,04 väk140629 55,02 birka141123 55 däk140927 45 däk140928 45 östk141012 45 häk141116 45                                                                                        
Ungdjur / Junior                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 275,21 6 OSH e 03 24 Ivanthes Jjjussi JW LO307731 Hane Björn Malmquist & Ingrid (Inkan) Holmqvist TCC jkk140823 55,08 jkk140824 55,04 däk140927 55,04 däk140928 55,03 uk141019 55,02 östk141012 45                                                                                          
2 275,18 8 SIA n 21 Marilljos Tuttzie JW LO305824 Hona Inga-Lill Johansson BK vk140927 55,08 bk140726 55,04 häk141115 55,02 häk141116 55,02 äk141206 55,02 äk141207 55,01 bk140727 45 vk140928 40                                                                                      
2 275,18 8 OSH n 24 Woody Woodpecker of Black Lotus *CH JW LO309722 Hane Birgitta Schmidt VK msk140907 55,06 bk140727 55,04 östk141012 55,04 östk141011 55,03 vk140927 55,01 min141004 55,01 vk140928 55 jkk140823 40                                                                                      
4 275,10 6 OSH b 25 SW IC HR*Cat Global Abraham De Lacy JW RX306453 Hane Maria Madsen KLÖS birka140420 55,03 sviss140511 55,02 ck140629 55,02 bk140726 55,02 ck140628 55,01 spin140524 55                                                                                          
5 275,08 6 OSH b 03 La Bell Rose Pepper LO307700 Hona Jill Back SK däk140928 55,03 östk141012 55,03 östk141011 55,02 nos140830 55 nos140831 55 jkk140823 45                                                                                          
Senior                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 150,05 17 OSH ns SP SC S*Tammee's Zuper Zeta DSM LO224669 Hona (K) Maria Hempel BK nerk140216 30,01 östk140322 30,01 dk140503 30,01 dk140504 30,01 bik140517 30,01 bik140518 30,01 elk140614 30,01 elk140615 30,01 väk140628 30,01 väk140629 30,01 bk140726 30,01 bk140727 30,01 vk140927 30,01 vk140928 30,01 äk141206 30,01 äk141207 30,01 östk140323 20                                                                    
Uppfödning                                                                                                      
plac. tot poäng antal namn uppfödare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 42,67 3 La Bell Jill Back SK uk140615 62 jkk140823 36 uk140614 30