Vuxen hona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 277,73 12 SBI n GIC S*Linéahuset's Sweet Midori LO297131 Hona Eva Porat NERK nerk140215 55,74 nerk140216 55,66 äk141206 55,53 äk141207 55,45 bik140517 55,35 nerk140607 55,31 skSBI140308 45 sk140309 45 väk140629 45 msk140906 45 nerk140608 40 väk140628 40                                                                              
2 277,14 6 SBI g 21 SC IDP*Backkara's Mayday DSM LO292037 Hona Annika Johnsson SPIN sk140309 55,68 birka141123 55,48 birka141122 55,4 min140223 55,38 grk140208 55,2 skSBI140308 55,19                                                                                          
3 276,91 5 RAG a 03 GIC S*Dream Dolls My Sweet Darling JW DVM LO271330 Hona Anna Wideström ÖSTK häk141115 55,45 häk141116 55,4 östk140323 55,37 östk141011 55,35 östk141012 55,34                                                                                            
Vuxen hane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 276,71 10 MCO ns 02 21 62 CH S*Island Coon's Esprit JW LO292641 Hane Maria Asp Magnusson VÄK nerk140215 55,48 nerk140216 55,39 vk140927 55,32 jkk140823 55,29 nerk140608 55,23 jkk140824 55,21 nerk140607 55,16 birka140419 45 väk140628 45 väk140629 45                                                                                  
2 276,37 6 NFO n 09 22 SC S*Rotvältans Jazz LO272289 Hane Rose-Marie Larsson SVISS min140222 55,41 skkk140817 55,27 sviss140511 55,25 ck140628 55,22 skkk140816 55,22 ck140629 55,19                                                                                          
3 276,03 10 NFO d 09 22 IC IT*Norr Venn's Via L'Viaquez LO298306 Hane Birgitta Forsberg BJK däk140927 55,25 däk140928 55,25 bjk140405 55,18 suk140427 55,18 bjk140406 55,17 sol140517 45 sol140518 45 nos140830 45 nos140831 45 mek140802 40                                                                                  
Kastrat hona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 275,77 12 SBI n 21 GIP IC S*Moviken's Chiquitita RX279064 Hona (K) Marianne Frederich SK uk141018 55,2 häk141115 55,19 häk141116 55,14 östk140322 55,12 östk140323 55,12 fräs140104 55,09 fräs140105 45 jkk140823 45 jkk140824 45 msk140906 45 birka141123 45 östk141012 40                                                                              
2 275,66 15 SBI n EP EC S*Summerdays Sweet Sensation LO180961 Hona (K) Lisbeth Larsson & Bert Persson NERK äk141207 55,16 äk141206 55,15 skkk140816 55,14 sviss140510 55,11 min140222 55,1 sviss140511 55,1 skkk140817 55,09 min140223 55,08 ck140628 55,08 bk140726 55,06 bik140518 55,05 nerk140215 45 bik140517 45 vk140927 45 vk140928 45                                                                        
2 275,66 17 NFO n 09 23 SP S*Beyond American Pie LO239460 Hona (K) Birgitta Åberg NERK däk140928 55,15 däk140927 55,14 östk141012 55,13 väk140628 55,12 väk140629 55,12 fräs140105 55,09 nerk140608 55,09 nerkNFO140607 55,06 birkaNFO140419 55,02 nerk140215 45 nerk140216 45 östk140323 45 msk140906 45 östk141011 45 birka141122 45 äk141206 45 äk141207 45                                                                    
Kastrat hane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 276,40 14 SBI b WW'13 SP GIC S*Linéahuset's Maharajah DSM DVM LO247169 Hane (K) Eva Porat NERK nerk140215 55,36 äk141206 55,27 bik140517 55,26 väk140628 55,26 nerk140216 55,25 väk140629 55,25 sk140309 55,23 äk141207 55,18 nerk140608 55,14 nerk140607 55,13 skSBI140308 55,1 fräs140104 55,08 fräs140105 55,05 msk140906 45                                                                          
2 275,75 10 NFO a 09 22 GIP S*NC's Zilly Boy Blue LO288557 Hane (K) Linda Karlsson NERK msk140906 55,25 birka141122 55,18 birka141123 55,15 östk140323 55,1 nerkNFO140607 55,07 birkaNFO140419 55,05 nerk140608 45 däk140928 45 östk141011 45 östk141012 45                                                                                  
3 255,59 7 NFO n 03 22 PR S*Myselisia's Westwood LO295340 Hane (K) Annie Gylling ELK skkk140816 55,24 min140222 55,18 min140223 55,17 elk140615 45 äk141206 45 äk141207 45 skkk140817 40                                                                                        
Ungdjur / Junior                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 276,94 6 RAG a 03 WW'14 S*Grand Chatez Ebbot for Asterion's JW LO306648 Hane Marie Gerdin SYDK jkk140823 55,5 jkk140824 55,49 äk141206 55,41 östk141011 55,29 äk141207 55,25 östk141012 45                                                                                          
2 276,81 10 NFO f 09 24 CH S*Pysida's Ultra JW LO298682 Hona Ewa Jansson & Maria Maja Karlsson DÄK nerk140215 55,59 sk140308 55,36 nerk140216 55,35 sk140309 55,35 fräs140104 55,16 fräs140105 55,14 östk140322 45 östk140323 45 birkaNFO140419 45 birka140420 45                                                                                  
3 276,66 8 RAG n 03 S*Sky high's A Piece of Pussels LO307050 Hona Eva Hellenberg & Evelina Hellenberg JKK msk140906 55,62 östk141012 55,42 häk141115 55,25 häk141116 55,22 uk141018 55,15 jkk140824 45 östk141011 45 jkk140823 40                                                                                      
4 276,40 18 SBI n 21 IC S*White Treasure's Quizz JW LO300733 Hane Katarina Erman SPIN nerk140215 55,45 östk140322 55,26 dk140503 55,26 grk140208 55,22 bik140518 55,21 nerk140608 55,17 östk140323 55,16 bik140517 55,16 spin140524 55,16 spin140525 55,14 birka140420 55,13 sviss140510 55,13 nerk140607 55,11 skSBI140308 55,07 sviss140511 55,07 birka140419 55,03 nerk140216 45 sk140309 40                                                                  
5 276,32 14 MCO n 22 S*Topzy Tail's USA's Atlaz LO303475 Hane Maria Åhrén AK väk140628 55,33 väk140629 55,29 spin140525 55,26 jkk140823 55,22 östk141011 55,22 vk140927 55,2 östk141012 55,2 bik140518 55,17 vk140928 55,15 nerk140607 45 bk140727 45 msk140906 45 nerk140608 40 elk140614 40                                                                          
Senior                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 150,24 11 SBI n 21 SP GIC S*Meinking's Merci LO213729 Hona (K) Anita Ekholm SK östk141011 30,07 östk141012 30,05 birka141122 30,05 nerk140607 30,04 uk141018 30,03 häk141116 30,03 häk141115 30,02 sk140308 20 uk140615 20 sk140309 15 uk140614 15                                                                                
Veteran                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 150,17 19 SBI a EP S*Centauri's Maulkin DSM DVM LO195568 Hane (K) Birgitta Edling GEK häk141115 30,04 häk141116 30,04 östk140323 30,03 suk140427 30,03 jkk140823 30,03 jkk140824 30,03 östk140322 30,02 suk140426 30,02 uk140614 30,02 däk140928 30,02 uk140615 30,01 däk140927 30,01 nerk140215 25 nerk140216 25 birka140419 25 birka140420 25 birka141122 25 birka141123 25 msk140906 20                                                                
Avelshona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 43,33 3 NFO n 09 22 CH S*Dalkullans Bling Bling LO286010 Hona Carina Berntsson DÄK nerk140608 60 msk140906 46,7 jkk140824 23,3                                                                                                
Avelshane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 64,43 11 NFO d 09 24 SC S*Dalkullans Billy Bisquit JW LO286009 Hane Inger Andersson VÄK nerk140216 66,7 sk140308 63,3 sk140309 63,3 däk140928 56,7 väk140629 46,7 däk140927 46,7 birka140420 46 nerk140215 43,3 nerkNFO140607 36,7 väk140628 33,3 birka140419 30                                                                                
Uppfödning                                                                                                      
plac. tot poäng antal namn uppfödare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 61,33 8 S*Myselisia's Cecilia Gylling & Thomas Gylling ELK elk140614 68 elk140615 68 bk140727 48 vk140927 44 vk140928 32 nerkNFO140607 28 msk140906 28 nerk140608 14