Vuxen hona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 275,53 6 PER d IC S*Abraxas Jubilée LO286038 Hona Susanne Östervall ÖSTK grk140208 55,15 nerk140216 55,15 birka141122 55,1 äk141207 55,07 äk141206 55,06 birka141123 55,05                                                                                          
2 275,40 5 PER f IC S*Abraxas Grace LO269460 Hona Susanne Östervall ÖSTK msk140907 55,12 väk140628 55,08 jkk140824 55,07 östk141012 55,07 östk141011 55,06                                                                                            
3 275,33 9 PER g 02 62 SW'09 SC S*Meibel's Proud Mary JW DSM DM LO252974 Hona Susanne Nyman & Christer Rosenqvist GRK nerk140215 55,15 sk140308 55,09 birka140419 55,05 birka140420 55,03 suk140426 55,01 suk140427 55,01 nerk140607 45 nerk140608 45 uk140614 45                                                                                    
Vuxen hane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 275,47 10 PER d 24 SW'09 SC S*IxiDixi's Wild Ride LO243160 Hane Christina Stockhaus & Christer Stockhaus GRK msk140907 55,12 nos140830 55,1 nos140831 55,1 bjk140406 55,08 bjk140405 55,07 däk140927 55,06 häk141116 55,04 däk140928 55,03 häk141115 55,03 sök140504 45                                                                                  
2 275,40 8 EXO n 33 SC S*Arzish Lars-Petter LO261083 Hane Malin Sundqvist & Patrik Palm MSK fräs140105 55,10 nerk140215 55,09 nerk140216 55,08 fräs140104 55,07 grk140208 55,06 dk140503 55,06 dk140504 55,04 jkk140823 45                                                                                      
3 275,36 8 PER n SC S*Shahi's Harlem LO290871 Hane Annette Åkerman & Stefan Åkerman ÄK äk141207 55,12 äk141206 55,11 min140223 55,08 bik140518 55,03 bik140517 55,02 ck140629 45,00 bk140726 45 vk140928 40                                                                                      
Kastrat hona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 275,20 9 EXO f 22 WW'13 WW'11 WW'10 WW'06 SW'10 SW'08 SW'07 SW'06 SW'05 SW'04 SW'02 NW EP GIC S*Athelstones Unbelievable DSM LO178808 Hona (K) Lisbeth Larsson & Bert Persson NERK min140222 55,05 skkk140816 55,05 min140223 55,04 sviss140510 55,03 skkk140817 55,03 vk140927 55,03 vk140928 55,03 nerk140215 55,02 sviss140511 55,01                                                                                    
2 275,14 21 PER a 02 62 SP SC S*Meibel's High Heel JW DSM LO252976 Hona (K) Susanne Nyman & Christer Rosenqvist GRK nos140831 55,05 häk141116 55,03 jkk140823 55,02 däk140927 55,02 däk140928 55,02 uk141019 55,02 häk141115 55,02 nerk140216 55,01 sk140308 55,01 östk140322 55,01 östk140323 55,01 uk140614 55,01 birka140420 55 suk140426 55 suk140427 55 uk140615 55,00 nerk140215 45 birka140419 45 nerk140607 45 nerk140608 45 nos140830 45,00                                                            
3 275,12 8 PER f EP S*Targa's Our Treasure Carrera LO186583 Hona (K) Henrik Söderlund & Mona Blomqvist ÖSTK msk140907 55,05 nerk140607 55,03 nerk140608 55,03 birka140419 55,01 ck140628 55 ck140629 55,00 östk140322 45 östk140323 45                                                                                      
Kastrat hane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 275,30 21 PER d SW GIP S*Athelstones Sheer Heart Attack LO288786 Hane (K) Siw Jacobsson KKOJ äk141207 55,08 väk140628 55,06 östk141011 55,06 östk141012 55,06 sviss140510 55,04 väk140629 55,04 däk140928 55,04 häk141116 55,04 östk140323 55,03 sviss140511 55,03 däk140927 55,03 östk140322 55,02 birka140419 55,02 birka140420 55,02 nerk140607 55,02 nerk140608 55,01 birka141122 55,01 birka141123 55,01 nerk140215 45 nerk140216 45 häk141115 45,00                                                            
2 275,25 17 PER e 01 62 SP S*Meibel's Smiley JW LO290912 Hane (K) Susanne Nyman & Christer Rosenqvist GRK nerk140215 55,06 nerk140216 55,06 nos140830 55,06 häk141115 55,05 suk140426 55,02 suk140427 55,02 sk140308 55,01 sk140309 55,01 uk140614 55,01 uk140615 55,01 jkk140824 55,01 uk141019 55,01 jkk140823 55 nerk140608 45 nos140831 45 msk140907 45,00 häk141116 45                                                                    
3 275,11 11 EXO d 24 WW'13 SW GIP SC S*Athelstones RedOne LO276109 Hane (K) Lisbeth Larsson & Bert Persson NERK bik140518 55,04 ck140628 55,03 min140222 55,02 bik140517 55,01 ck140629 55,01 bk140726 55,01 min140223 55 nerk140215 45 sviss140510 45 sviss140511 45 äk141207 45,00                                                                                
Ungdjur / Junior                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 275,50 8 PER n 03 S*Headturners Nightshade JW LO307151 Hane Joakim Ekström & Susanna Hermansson ÖSTK msk140907 55,17 östk141011 55,1 östk141012 55,08 birka141123 55,08 birka141122 55,07 äk141207 55,05 äk141206 55,04 vk140927 45                                                                                      
2 275,49 6 PER n 22 S*Hagabodas From Above LO305670 Hane Isabelle Kinhult ÖSTK vk140928 55,22 bk140726 55,12 vk140927 55,09 skkk140816 55,04 skkk140817 55,02 min141004 55,01                                                                                          
3 275,21 7 PER f S*Athelstones C, the chosen one JW LO307086 Hona Annelie Johansson Borg KKOJ däk140928 55,05 uk141019 55,05 däk140927 55,04 östk141011 55,04 östk141012 55,03 jkk140824 45,00 birka141123 45                                                                                        
4 275,17 9 PER w 62 S*Headturners SNÖ Of SWEDEN LO301166 Hona Joakim Ekström & Susanna Hermansson ÖSTK östk140322 55,05 nerk140215 55,04 min140222 55,04 min140223 55,02 östk140323 55,02 bik140518 55,01 nerk140216 45 dk140503 45 dk140504 45                                                                                    
5 275,15 8 PER e CH S*Vilda Western's Franke Frank JW LO302334 Hane Elisabet Engström PK suk140426 55,05 suk140427 55,04 uk140614 55,02 bk140726 55,02 mek140802 55,02 bk140727 55,00 väk140628 45 väk140629 45                                                                                      
Senior                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 150,10 7 PER g 03 GIP CH S*Barrac Palinkas Twice Dot.com JW LO215230 Hona (K) Kicki Thenberg ELK bk140726 30,03 äk141206 30,03 bk140727 30,02 elk140614 30,01 elk140615 30,01 skkk140816 20,00 äk141207 20                                                                                        
1 150,10 7 PER n 22 SW'07 SC S*Pirayas NRJ JW DSM LO229181 Hane Ulf Fredén GRK äk141207 30,04 vk140927 30,02 vk140928 30,02 skkk140817 30,01 min141004 30,01 skkk140816 25,00 äk141206 25                                                                                        
Veteran                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 150,17 14 PER f EP S*Targa's Our Treasure Carrera LO186583 Hona (K) Henrik Söderlund & Mona Blomqvist ÖSTK äk141206 30,06 östk140322 30,03 östk141011 30,03 östk141012 30,03 nerk140608 30,02 ck140628 30,02 ck140629 30,02 msk140907 30,02 birka140419 30,01 nerk140607 30,01 uk140614 30,01 östk140323 25 däk140927 25 däk140928 25                                                                          
Avelshona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 70,00 12 PER g 02 CH S*Meibel's Miracle DM LO231139 Hona Susanne Nyman & Christer Rosenqvist GRK sk140308 70,00 suk140426 70 suk140427 70 nerk140215 66,7 uk140614 66,7 nerk140608 60,00 nerk140216 53,3 birka140420 53,3 uk140615 53,3 birka140419 50 nerk140607 46,70 östk140323 36,7                                                                              
Avelshane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 51,10 6 PER n 22 GIC (N)Uno Shine A Light LO274601 Hane Susanne Jensen PK nos140831 53,30 bjk140405 50 suk140426 50 nos140830 50 suk140427 36,7 bjk140406 20,00                                                                                          
Uppfödning                                                                                                      
plac. tot poäng antal namn uppfödare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 56,67 6 S*Arzish Malin Sundqvist & Patrik Palm MSK grk140208 60,00 nerk140216 56 nerk140215 54 fräs140104 50 fräs140105 50 msk140907 30,00