Huskatt korthår                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 175,26 14 HCS f 03 SW NW Matilda DSM LO1154 Hona (K) David Eriksson SÖK sök130427 35,07 sök130428 35,06 bjk130413 35,05 häk130526 35,04 nos130831 35,04 bjk130414 35,03 ökn130518 35,03 häk130525 35,03 birka131116 35,03 birka131117 35,03 nos130901 35,02 ökn130519 35,01 sol130615 35,01 sol130616 35,01                                                                          
2 175,23 8 HCS n 09 24 Missan LO1385 Hona (K) Linda Bergkvist NERK nerk130202 35,06 nerk130615 35,05 nerk130203 35,04 nerk130616 35,04 msk130831 35,04 tcc130804 35,03 sk130331 35,02 tcc130803 35,02                                                                                      
3 175,18 11 HCS n 09 24 Wille LO1482 Hane Maria Hertzberg VK min130223 35,06 min130224 35,04 vk130929 35,03 fmk131005 35,03 dk130504 35,02 spin130526 35,02 dk130505 25 vk130928 20 fmk131006 20 sviss130609 15 äk131207 15                                                                                
Huskatt långhår                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 175,18 6 HCL n 03 Ariel LO1429 Hona Stina Isaksson DK dk130504 35,06 äk131208 35,04 min130223 35,03 äk131207 35,03 min130224 35,02 dk130505 35,01                                                                                          
2 175,08 11 HCL ns 24 Bianca DSM LO1167 Hona (K) Jessica Nordin Pettersson NERK nerk130203 35,03 tcc130804 35,02 tcc130803 35,01 däk130928 35,01 däk130929 35,01 vrk130505 25 nerk130616 25 nerk130615 20 nerk130202 15 bik130519 15 uk131005 15                                                                                
3 155,05 6 HCL d 22 SW Enzo LO1140 Hane (K) My Hjelm VRK vrk130505 35,02 birka131116 35,02 vrk130504 35,01 nerk130202 25 nerk130203 25 msk130831 25                                                                                          
3 155,05 7 HCL d 09 Killen LO1357 Hane (K) Desirée Hertzberg VK sviss130609 35,02 vk130928 35,02 spin130526 35,01 sviss130608 25 vk130929 25 äk131207 25 äk131208 25                                                                                        
Huskatt senior                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 150,13 7 HCS d 23 Ramses LO527 Hane (K) Maria Hillvall HÄK häk130526 30,03 alfa131102 30,03 äk131208 30,03 jkk130720 30,02 jkk130721 30,02 häk130525 25 äk131207 25                                                                                        
2 150,12 8 HCS n 09 24 Missan LO1385 Hona (K) Linda Bergkvist NERK msk130831 30,04 nerk130203 30,03 tcc130803 30,02 tcc130804 30,02 sk130331 30,01 nerk130615 30,01 nerk130202 25 nerk130616 20                                                                                      
3 150,08 12 HCS f 03 SW NW Matilda DSM LO1154 Hona (K) David Eriksson SÖK häk130525 30,03 birka131116 30,02 sök130427 30,01 sök130428 30,01 ökn130518 30,01 ökn130519 30,01 sol130615 30,01 sol130616 30,01 nos130831 30,01 nos130901 30,01 birka131117 30,01 häk130526 25                                                                              
Huskatt veteran                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 150,07 5 HCL gs 25 Pandora LO1095 Hona (K) Jenny Silk SPIN elk130512 30,02 äk131207 30,02 grk130209 30,01 spin130525 30,01 vk130929 30,01                                                                                            
2 150,05 8 HCS e 09 22 Lucifer LO33 Hane (K) Eva Hellkvist BIK elk130511 30,01 bik130518 30,01 bik130519 30,01 nerk130615 30,01 nerk130616 30,01 väk130629 30,01 väk130630 30,01 elk130512 20                                                                                      
3 90,03 3 HCS n 03 Pricken LO903 Hane (K) Randi Myllenberg SYDK sydk130420 30,01 sydk130421 30,01 sviss130608 30,01                                                                                                
3 90,03 3 HCS e 22 Trisse LO1020 Hane (K) Jessica Nordin Pettersson & Pierre Pettersson NERK däk130928 30,01 däk130929 30,01 uk131005 30,01