Vuxen hona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 286,11 10 NFO n 09 24 WW'11 WW'10 WW'08 SW EC S*Just Catnap's Alma Snowflake DM DSM DVM LO221262 Hona Susanne Zobell NERK äk131207 57,55 äk131208 57,27 birka131117 57,17 sydk130420 57,12 vk130928 57 nerk130615 56,66 nerk130616 56,59 vk130929 56,5 väk130629 56,49 sydk130421 45                                                                                  
2 285,72 12 NFO f 24 GIC S*Räserråttan's Greta JW LO271750 Hona Maria Maja Karlsson & Ann-Kristin Bäcklund DÄK nerk130202 57,75 nerk130203 57,28 sydk130421 57,05 östk130303 56,88 sk130330 56,76 sk130331 56,58 däk130928 56,41 däk130929 56,26 fräs130105 56,22 fräs130106 55,83 väk130629 45 väk130630 45                                                                              
3 282,76 18 SBI n EC S*Kumayama Minami DSM DVM LO169297 Hona Monica Tranströmer CCC birka131116 57,78 sc130309 56,54 sc130310 56,31 alfa131102 56,3 birka130608 55,83 birka130609 55,79 nerk130202 45 nerk130203 45 sk130330 45 sk130331 45 jkk130721 45 tcc130803 45 tcc130804 45 msk130831 45 birka131117 45 jkk130120 40 jkk130720 40 uk131006 40                                                                  
Vuxen hane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 281,19 16 NFO ns 03 24 SC DK*Toonscat's Holiday JW LO283272 Hane Eleonor Nilsson ELK sydk130421 57,05 nerk130615 56,66 spin130526 55,95 dk130504 55,83 dk130505 55,7 nerk130202 45 nerk130203 45 elk130511 45 elk130512 45 nerk130616 45 ck130629 45 ck130630 45 grk130209 40 sydk130420 40 spin130525 40 vk130929 40                                                                      
2 281,03 12 RAG n 03 SC S*Grand Gathinoz Teddie Tango LO264308 Hane Marina Strömbom Hammar & Lars Hammar HÄK väk130629 56,49 däk130929 56,26 fräs130105 56,22 sök130427 56,05 häk130525 56,01 sök130428 55,99 fräs130106 55,83 nerk130203 45 häk130526 45 väk130630 45 däk130928 45 nerk130202 40                                                                              
3 279,43 6 NFO n 09 24 SC S*Nenya's Melchior JW DVM DSM LO265963 Hane Linda Lundberg BJK bjk130413 56,46 sol130615 55,91 sol130616 55,9 ökn130518 55,59 ökn130519 55,57 bjk130414 40                                                                                          
Kastrat hona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 283,88 15 SIB n 23 SP Natalia LO207145 Hona (K) Susanne Diepholtz UK msk130831 57,39 jkk130119 57,2 sc130309 56,54 tcc130803 56,44 sc130310 56,31 alfa131102 56,3 jkk130720 56,2 jkk130721 56,16 häk130525 56,01 häk130526 55,84 birka130609 55,79 jkk130120 45 sk130331 45 uk130511 45 tcc130804 40                                                                        
2 282,16 14 RAG n 03 SP CH S*Dream Dolls Amira LO258960 Hona (K) David Eriksson SÖK birka131116 57,78 birka131117 57,17 sök130427 56,05 ökn130518 55,59 ökn130519 55,57 bjk130413 45 bjk130414 45 sök130428 45 häk130525 45 häk130526 45 sol130615 45 sol130616 45 nos130831 45 nos130901 45                                                                          
3 281,39 16 SBI n EP EC S*Summerdays Sweet Sensation LO180961 Hona (K) Lisbeth Larsson & Bert Persson NERK nerk130203 57,28 sviss130609 56,17 spin130525 56,11 spin130526 55,95 ck130629 55,88 ck130630 55,85 nerk130202 45 östk130303 45 sydk130420 45 sydk130421 45 elk130511 45 elk130512 45 sviss130608 45 nerk130615 45 nerk130616 45 fmk131005 45                                                                      
Kastrat hane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 285,29 17 NFO d 03 SP S*Myselisia's Xantos DSM DVM LO241062 Hane (K) Linda-Marie Håkansson ELK äk131207 57,55 äk131208 57,27 vk130928 57 östk130303 56,88 nerk130616 56,59 vk130929 56,5 ck130630 55,85 nerk130202 45 nerk130203 45 sydk130420 45 sydk130421 45 elk130511 45 elk130512 45 jkk130720 45 fmk131005 45 fmk131006 45 birka131116 45                                                                    
2 283,76 19 RAG a 03 SW SP S*Ma'Rags Rockn' Rollin' Vagabond DSM DVM LO247972 Hane (K) Berit Karlsson BIRKA birka131116 57,78 nos130831 56,92 bjk130413 56,46 tcc130803 56,44 jkk130721 56,16 sök130427 56,05 häk130525 56,01 sök130428 55,99 häk130526 55,84 sc130309 45 bjk130414 45 uk130511 45 uk130512 45 birka130608 45 birka130609 45 suk130629 45 jkk130720 45 alfa131102 45 birka131117 45                                                                
3 283,32 8 RAG n 03 GIP S*Krickelins Leo LO282904 Hane (K) Helene Lisnell SPIN sydk130420 57,12 sydk130421 57,05 väk130630 56,5 elk130511 56,36 elk130512 56,29 spin130525 56,11 sc130309 45 väk130629 45                                                                                      
Ungdjur / Junior                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 284,82 10 MCO ns 02 21 62 S*Island Coons Esprit JW LO292641 Hane Maria Asp Magnusson VÄK nerk130202 57,75 nerk130203 57,28 nerk130615 56,66 nerk130616 56,59 sc130309 56,54 väk130630 56,5 väk130629 56,49 elk130511 56,36 elk130512 56,29 bik130518 56,09                                                                                  
2 281,95 7 SBI n 21 IC S*Raus Höjden's Noah af Raus JW LO291479 Hane Christina Nilsson SYDK sydk130420 57,12 min130224 56,4 sviss130609 56,17 sviss130608 56,15 spin130525 56,11 sydk130421 45 elk130512 45                                                                                        
3 281,24 9 RAG a 03 S*Grand Chatez Confidence JW LO292965 Hane Birgitta Bergh & Ewa Ottosson SPIN östk130303 56,88 elk130511 56,36 jkk130720 56,2 spin130526 55,95 ck130630 55,85 sydk130420 45 elk130512 45 spin130525 45 ck130629 40                                                                                    
4 269,62 17 NFO n 09 24 IC SE*For Keeps Pat Benatar LO290709 Hona Ann Roshage & Martin Walldin JKK sc130309 56,54 vrk130505 56,23 häk130525 56,01 häk130526 55,84 fräs130105 45 fräs130106 45 jkk130120 45 nerk130202 45 nerk130203 45 östk130303 45 sk130331 45 bjk130413 45 bjk130414 45 vrk130504 45 nerk130615 45 suk130629 45 sc130310 40                                                                    
5 259,75 5 RAG n 04 S*Sky high's Optimus LO295784 Hane Eva Hellenberg & Evelina Hellenberg JKK msk130831 57,39 alfa131102 56,3 uk131006 56,06 jkk130720 45 birka131117 45                                                                                            
Senior                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 150,33 16 SBI a EP S*Centauri's Maulkin DSM DVM LO195568 Hane (K) Birgitta Edling GEK tcc130804 30,11 suk130630 30,08 alfa131102 30,06 sc130310 30,05 uk130512 30,03 birka130609 30,02 jkk130720 30,02 jkk130721 30,02 birka130608 30,01 sc130309 25 sk130331 25 tcc130803 25 däk130928 25 uk130511 20 msk130831 20 sk130330 15                                                                      
2 150,26 23 SIB n 23 SP Natalia LO207145 Hona (K) Susanne Diepholtz UK sk130331 30,07 sc130309 30,05 däk130929 30,05 uk131006 30,05 jkk130120 30,04 äk131208 30,03 uk130511 25 häk130525 25 häk130526 25 birka130609 25 jkk130720 25 jkk130721 25 fräs130105 20 jkk130119 20 sk130330 20 birka131116 20 birka131117 20 äk131207 20 sc130310 15 tcc130803 15 tcc130804 15 msk130831 15 alfa131102 15                                                        
3 150,17 8 NFO n 22 EC S*Mighty Claw's Garion DVM DM LO191114 Hane Jaana Kiekara & Anders Blomqvist DÄK jkk130119 30,06 fräs130106 30,03 uk130511 30,03 häk130526 30,03 häk130525 30,02 nerk130202 25 fräs130105 20 uk130512 20                                                                                      
3 150,17 10 SBI a SP EC S*Ma'ha Gita Backpacker JW LO209215 Hane (K) Karin Jadesjö Ågren SPIN nerk130203 30,06 väk130630 30,05 spin130525 30,03 nerk130615 30,02 spin130526 30,01 väk130629 25 nerk130202 20 nerk130616 20 vk130929 20 sydk130421 15                                                                                  
Veteran                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 150,13 18 SBI n EC S*Kumayama Minami DSM DVM LO169297 Hona Monica Tranströmer CCC nerk130202 30,03 sk130330 30,03 alfa131102 30,03 jkk130120 30,02 jkk130720 30,02 jkk130721 30,02 tcc130803 30,02 tcc130804 30,02 uk131006 30,02 birka131116 30,02 birka131117 30,02 sc130309 30,01 sc130310 30,01 msk130831 30,01 nerk130203 20 sk130331 20 birka130608 20 birka130609 20                                                                  
2 150,11 6 NFO d 09 22 EP EC S*Aristo Limaz Adam Ant DVM LO162486 Hane (K) Anneli Tranberg MIN sviss130609 30,03 min130224 30,02 sviss130608 30,02 fmk131005 30,02 fmk131006 30,02 min130223 30,01                                                                                          
3 150,08 9 NFO n 09 22 SP EC S*Pysida's Bellis LO171803 Hona (K) Inger Andersson VÄK sk130331 30,03 nerk130616 30,02 östk130303 30,01 väk130629 30,01 väk130630 30,01 däk130928 25 nerk130202 20 sk130330 20 nerk130203 15                                                                                    
Avelshona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 54,43 4 MCO f 09 22 SC S*Maffialigan's Zokker Zity JW DSM DVM LO266847 Hona Viviann Åberg ÖSTK elk130512 63,3 elk130511 50 bik130519 50 bik130518 43,3                                                                                              
2 47,77 4 NFO f 23 SC S*Räserråttan's Dagny LO253762 Hona Carina Berntsson DÄK vrk130504 63,3 däk130929 46,7 nerk130616 33,3 nerk130615 23,3                                                                                              
3 40,00 4 NFO n 09 24 WW'11 WW'10 WW'08 SW EC S*Just Catnap's Alma Snowflake DM DSM DVM LO221262 Hona Susanne Zobell NERK nerk130615 50 sydk130421 40 sydk130420 30 nerk130616 26,7                                                                                              
Avelshane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 50,00 8 NFO n 22 SC S*Milda ma Tildes Jet-Seth DVM LO256752 Hane Johanna Grebner ALFA häk130526 50 gek130706 50 tcc130803 50 fräs130105 46,7 häk130525 33,3 suk130629 33,3 gek130707 33,3 sk130330 23,3                                                                                      
2 44,43 4 NFO d 09 24 GIC S*Dalkullans Billy Bisquit JW LO286009 Hane Inger Andersson VÄK birka131117 63,3 äk131208 36,7 däk130928 33,3 äk131207 33,3                                                                                              
3 28,90 5 SIB n 09 24 GIC (N)Sjakkmatt's Bowser LO280746 Hane Jeanette Houdi & Heidi Larsson UK sc130309 30 sc130310 30 uk130511 26,7 uk130512 26,7 sk130331 16,7                                                                                            
Uppfödning                                                                                                      
plac. tot poäng antal namn uppfödare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 58,67 13 S*Myselisia's Cecilia Gylling ELK elk130512 62 elk130511 60 östk130303 54 sydk130420 52 vk130929 50 bik130519 48 bik130518 46 vk130928 46 sydk130421 44 äk131207 38 jkk130720 36 äk131208 26 fmk131005 22                                                                            
2 48,67 5 S*Dusty Coon's Karin & Jeanette Göransson SÖK gek130706 52 sök130428 48 suk130630 46 gek130707 46 sök130427 28                                                                                            
3 48,00 4 S*Maffialigan's Viviann Åberg ÖSTK elk130512 50 elk130511 48 bik130519 46 bik130518 34