Huskatt korthår                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt SESAM klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 175,33 10 HCS d 22 Farbror Fritzz LO1409 Hane (K) Maiywor Bengtsdotter-Wiltén SYDK msk120902 35,11 elk120506 35,06 äk121208 35,06 sydk120414 35,05 bik120512 35,05 sydk120415 35,03 väk120630 35,03 östk121007 35,03 bik120513 20 äk121209 20                                                                                  
2 175,27 24 HCS f 03 SW NW Matilda DSM LO1154 Hona (K) David Eriksson DÄK häk120519 35,07 bjk120415 35,05 sök120429 35,05 uk120616 35,05 uk120617 35,05 suk120630 35,05 nos120825 35,05 bjk120414 35,04 ask121006 35,03 gek121103 35,03 sol120602 35,02 sol120603 35,02 suk120701 35,02 jkk120707 35,02 jkk120708 35,02 däk120930 35,02 ask121007 35,02 sök120428 25 häk120520 25 nos120826 25 gek121104 25 nerk120303 20 däk120929 20 nerk120304 15                                                      
3 175,17 18 HCS n 09 Sören Fernström LO1299 Hane (K) Ann-Sofie Leveau CK häk120520 35,05 sviss120603 35,04 sviss120602 35,03 ck120701 35,03 ck120630 35,02 skkk120812 35,02 bjk120414 25 bjk120415 25 häk120519 25 skkk120811 25 elk120505 20 bik120512 20 östk121006 20 östk121007 20 nerk120304 15 dk120421 15 elk120506 15 bik120513 15                                                                  
Huskatt långhår                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt SESAM klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 175,22 21 HCL a 22 Wilma LO869 Hona (K) David Eriksson DÄK nerk120303 35,05 nerk120304 35,05 jkk120707 35,05 jkk120708 35,04 bjk120414 35,03 bjk120415 35,03 sök120428 35,03 sök120429 35,03 sol120602 35,03 uk120616 35,03 uk120617 35,03 nos120826 35,03 sol120603 35,02 suk120701 35,02 däk120929 35,02 däk120930 35,01 häk120519 20 nos120825 20 ask121006 20 ask121007 20 häk120520 15                                                            
2 160,15 5 HCL f 02 SW'09 SW'07 Feztiz DSM LO649 Hona (K) Madeleine Rugner NERK väk120701 35,05 msk120902 35,05 väk120630 35,04 birka121117 35,01 nerk120304 20                                                                                            
3 145,07 7 HCL n 23 Årissa LO908 Hona (K) Marie Nilsson SYDK grk120211 35,03 sydk120414 35,03 skkk120811 35,01 sydk120415 20 sviss120603 20 skkk120812 20 vk120916 20                                                                                        
Huskatt senior                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt SESAM klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 150,12 9 HCS d 23 Ramses LO527 Hane (K) Hillvall, Maria HÄK uk120616 30,03 uk120617 30,03 sök120429 30,02 gek121103 30,02 birka121118 30,02 sök120428 25 gek121104 25 häk120519 20 birka121117 15                                                                                    
2 150,10 6 HCL f 02 SW'09 SW'07 Feztiz DSM LO649 Hona (K) Rugner, Madeleine NERK birka121117 30,03 dk120422 30,02 väk120701 30,02 msk120902 30,02 dk120421 30,01 väk120630 30,01                                                                                          
3 140,06 9 HCS a 09 Zelda LO620 Hona (K) Maria Hillvall HÄK sök120428 30,02 häk120519 30,02 gek121104 30,02 sök120429 25 uk120616 25 uk120617 25 gek121103 25 birka121118 25 birka121117 20                                                                                    
Huskatt veteran                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt SESAM klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 150,05 5 HCS e 09 22 Lucifer LO33 Hane (K) Eva Hellkvist BIK bik120512 30,01 bik120513 30,01 spin120520 30,01 väk120630 30,01 väk120701 30,01                                                                                            
2 85,02 3 HCL ns 11 Leonardo LO1096 Hane (K) Jenny Silk SPIN spin120519 30,01 vk120915 30,01 äk121208 25