Vuxen hona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt SESAM klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 276,78 12 SIA n GIC Mariol's Stella Feelante JW LO282524 Hona Iréne Eek Magnusson KLÖS birka121118 55,45 däk120929 55,35 äk121208 55,35 msk120902 55,32 däk120930 55,31 väk120701 55,24 jkk120707 55,22 östk121006 55,18 östk121007 55,18 gek121103 55,17 gek121104 55,16 äk121209 45                                                                              
2 276,30 11 SIA a 21 GIC S*Tammee's Queen of Quick JW LO274906 Hona Iréne Eek Magnusson KLÖS nerk120303 55,34 sc120513 55,31 fräs120108 55,27 fräs120107 55,21 grk120212 55,17 dk120422 55,15 nerk120304 45 sk120401 45 sc120512 45 birka120602 45 birka120603 45                                                                                
3 265,56 7 SIA a 21 SW GIC S*Bergbackens Uma Ultimata LO265750 Hona Annie Lundström SL bjk120415 55,17 sol120602 55,16 ask121006 55,12 ask121007 55,11 bjk120414 45 nos120825 40 nos120826 40                                                                                        
Vuxen hane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt SESAM klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 276,89 11 OSH n 25 SW'10 NW SC FIN*Kattilan Mara Katti JW DSM LO260334 Hane Birgitta Schmidt & Paul Schmidt CK sydk120414 55,47 nerk120304 55,41 äk121208 55,35 nerk120303 55,34 msk120902 55,32 vk120915 55,23 jkk120707 55,22 jkk120708 55,18 grk120212 55,17 sydk120415 45 vk120916 45                                                                                
2 276,67 14 SIA n GIC Mariol's Feeliciano JW LO282523 Hane Iréne Eek Magnusson KLÖS birka121118 55,45 birka121117 55,38 däk120929 55,35 däk120930 55,31 östk121006 55,18 östk121007 55,18 gek121103 55,17 gek121104 55,16 väk120701 45 jkk120707 45 jkk120708 45 msk120902 45 äk121208 45 äk121209 45                                                                          
3 276,35 10 OSH n 24 WW'11 SW GIC S*Cross-Bow Crest Hooked on a feeling JW LO276111 Hane Anna Gerbert SL sydk120415 55,38 äk121209 55,3 vk120916 55,27 väk120630 55,2 skkk120812 55,2 skkk120811 55,15 elk120506 55,12 nerk120303 45 nerk120304 45 sydk120414 45                                                                                  
Kastrat hona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt SESAM klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 276,62 5 BAL f SW'09 SW'08 SP CH FIN*Mummeli Vippelinha Funny DSM LO203040 Hona (K) Timo Saukkila & Catharina Lövgren SC däk120929 55,35 äk121208 55,35 sk120331 55,32 däk120930 55,31 sk120401 55,29                                                                                            
2 276,34 13 OSH n GIP GIC S*Hi Tor's Ultra UnitofKattilan JW DSM LO260920 Hona (K) Birgitta Schmidt & Marlén Svensson CK msk120902 55,32 äk121209 55,3 vk120916 55,27 vk120915 55,23 spin120519 55,22 skkk120812 55,2 dk120421 55,18 dk120422 55,15 spin120520 55,15 skkk120811 55,15 ck120701 55,13 ck120630 55,12 äk121208 45                                                                            
3 276,24 7 OSH n GIP CH S*Ziandra's Zaza LO189308 Hona (K) Sandra Nordin FRÄS birka121117 55,38 sc120513 55,31 birka120602 55,2 suk120701 55,18 suk120630 55,17 sk120401 45 birka121118 45                                                                                        
Kastrat hane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt SESAM klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 277,01 23 OSH n 24 WW'12 WW'11 WW'10 WW'09 WW'08 SW SW'09 NW EP S*Sandvretens Loch Lomond JW DSM LO238400 Hane (K) Camilla Olin & Anders Wessman SYDK sydk120414 55,47 nerk120304 55,41 sc120512 55,4 sydk120415 55,38 äk121208 55,35 nerk120303 55,34 sk120331 55,32 msk120902 55,32 sc120513 55,31 äk121209 55,3 sk120401 55,29 vk120916 55,27 vk120915 55,23 spin120519 55,22 birka120602 55,2 skkk120812 55,2 birka120603 55,19 östk121006 55,18 östk121007 55,18 grk120212 55,17 spin120520 55,15 ck120701 55,13 ck120630 55,12                                                        
2 275,85 8 OSH b 22 GIP SC Hipstars Attila JW LO269975 Hane (K) Maria Madsen KLÖS jkk120707 55,22 jkk120708 55,18 dk120422 55,15 sviss120602 55,15 skkk120811 55,15 sviss120603 55,09 dk120421 45 msk120902 45                                                                                      
3 275,64 10 SIA n 21 SP EC HU*Okonor Kobold DSM LO224575 Hane (K) Rithwa Nygren BJK sol120602 55,16 sök120429 55,13 sol120603 55,12 ask121006 55,12 ask121007 55,11 bjk120414 45 bjk120415 45 sök120428 45 nos120825 45 nos120826 40                                                                                  
Ungdjur / Junior                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt SESAM klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 276,66 9 SIA n Mariol's Stella Feelante JW LO282524 Hona Iréne Eek Magnusson KLÖS sydk120414 55,47 sydk120415 55,38 sk120331 55,32 sk120401 55,29 birka120602 55,2 birka120603 55,19 dk120421 55,18 dk120422 55,15 sc120512 45                                                                                    
2 276,42 5 OSH n 24 S*WilHug's Fame And Fortune JW LO281496 Hona Iann Eklund Tinbäck SL sc120512 55,4 nerk120303 55,34 uk120616 55,24 uk120617 55,24 väk120630 55,2                                                                                            
3 276,39 9 SIA f S*Angels Co. Caila the Keeper JW LO284381 Hona Sandra Nordin FRÄS sc120512 55,4 sc120513 55,31 sk120401 55,29 birka120602 55,2 birka120603 55,19 suk120701 55,18 sk120331 45 uk120616 45 suk120630 45                                                                                    
4 276,18 11 SIA n 21 La Bell Hip Hop Hilly JW LO285525 Hona Jill Back SC birka121117 55,38 däk120929 55,35 nos120826 55,22 ask121006 55,12 ask121007 55,11 uk121014 55,11 uk120616 45 nos120825 45 birka121118 45 uk120617 40 däk120930 40                                                                                
5 276,09 6 OSH d 24 CH HU*Shagio-Chen Morning Surprise JW LO285229 Hane Maria Madsen KLÖS sydk120414 55,47 spin120519 55,22 dk120422 55,15 ck120701 55,13 ck120630 55,12 msk120902 45                                                                                          
Senior                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt SESAM klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 150,10 7 BAL f SW'09 SW'08 SP CH FIN*Mummeli Vippelinha Funny DSM LO203040 Hona (K) Timo Saukkila & Catharina Lövgren SC sk120331 30,02 sk120401 30,02 sc120512 30,02 sc120513 30,02 äk121208 30,02 däk120929 30,01 däk120930 30,01                                                                                        
2 125,02 8 OSH n GIP CH S*Ziandra's Zaza LO189308 Hona (K) Sandra Nordin FRÄS suk120630 30,01 suk120701 30,01 birka120602 25 sk120331 20 sk120401 20 sc120512 20 sc120513 20 birka120603 20                                                                                      
3 90,04 3 BAL h IP EC IDP*Swe-Scot Ronya LO206800 Hona (K) Ing-Marie Andersson SL birka120603 30,02 uk120617 30,01 birka121118 30,01                                                                                                
Avelshane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt SESAM klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 44,43 7 SIA n 21 SC Sirius Naryschkina*D JW DSM LO258274 Hane Jill Back SC sc120512 50 uk120616 43,3 uk120617 40 fräs120108 36,7 sk120331 33,3 sk120401 33,3 sc120513 30                                                                                        
Uppfödning                                                                                                      
plac. tot poäng antal namn uppfödare enligt SESAM klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 52,00 4 La Bell Jill Back SC birka121118 56 suk120630 52 uk121014 48 birka121117 44