Vuxen hona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt SESAM klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 284,04 8 NFO f 24 GIC S*Räserråttan's Greta JW LO271750 Hona Maria (Maja) Karlsson & Ann-Kristin Bäcklund DÄK äk121208 57,6 däk120930 56,95 däk120929 56,86 östk121007 56,47 gek121104 56,16 östk121006 45 äk121209 45 msk120901 40                                                                                      
2 283,25 16 SBI n EC S*Kumayama Minami DSM DVM LO169297 Hona Monica Tranströmer CCC msk120901 57,58 uk120616 56,65 sc120512 56,53 suk120630 56,27 uk120617 56,22 jkk120708 56,22 suk120701 56,16 sc120513 56,14 birka120602 56,05 uk121013 56,04 birka120603 55,84 jkk120707 45 birka121117 45 birka121118 45 häk120519 40 häk120520 40                                                                      
3 269,95 18 MCO fs 22 SC S*Dusty Coon's Daytona DVM LO262899 Hona Helena Löfgren UK ask121006 56,37 häk120519 56,35 ask121007 56,13 häk120520 56,1 nerk120304 45 sk120401 45 birka120603 45 uk120616 45 uk120617 45 jkk120708 45 msk120901 45 däk120929 45 däk120930 45 uk121013 45 sc120512 40 suk120630 40 suk120701 40 birka121118 40                                                                  
Vuxen hane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt SESAM klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 282,05 8 NFO n 03 22 SW'10 SC S*Just Catnap's Santos JW DSM DVM LO262731 Hane Tobias Törnlind & Janette Törnlind UK sk120331 56,72 bjk120414 56,61 sk120401 56,49 gek121103 56,32 elk120506 55,91 fräs120108 55,84 fräs120107 45 gek121104 45                                                                                      
2 280,61 7 NFO n 09 22 IC S*Rotvältans Jazz LO272289 Hane Rose-Marie Larsson SVISS sviss120602 56,19 sviss120603 56,15 skkk120811 56,12 dk120421 56,09 skkk120812 56,06 ck120630 55,83 ck120701 55,6                                                                                        
3 249,56 6 NFO w 61 GIC S*Little L's Humble JW LO265277 Hane Sylvia Dahlkvist SPIN äk121208 57,6 väk120630 56,96 väk120701 45 vk120915 45 vk120916 45 äk121209 45                                                                                          
Kastrat hona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt SESAM klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 289,24 11 SBI a WW'10 SW SP EC S*Chimär's Francesca DSM DVM LO158678 Hona (K) Anette Lundin ALFA nerk120303 59,4 nerk120304 58,33 birka121117 57,62 birka121118 57,24 uk120616 56,65 birka120602 56,05 alfa121020 56,02 birka120603 55,84 sk120331 45 sk120401 45 gek121103 45                                                                                
2 282,27 16 RAG n 03 SP CH S*Dream Dolls Amira LO258960 Hona (K) David Eriksson DÄK däk120930 56,95 bjk120414 56,61 gek121103 56,32 uk120617 56,22 sol120602 56,17 ask121007 56,13 sol120603 56,11 sök120429 56,09 sök120428 56,08 nerk120304 45 uk120616 45 jkk120707 45 jkk120708 45 nos120825 45 däk120929 45 gek121104 45                                                                      
3 281,72 17 SBI n EP EC S*Summerdays Sweet Sensation LO180961 Hona (K) Lisbeth Larsson & Bert Persson NERK vk120916 56,81 spin120519 56,36 elk120505 56,21 sviss120602 56,19 sviss120603 56,15 skkk120811 56,12 skkk120812 56,06 spin120520 56,03 elk120506 55,91 ck120630 55,83 ck120701 55,6 nerk120303 45 nerk120304 45 sydk120415 45 dk120422 45 vk120915 45 birka121117 45                                                                    
Kastrat hane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt SESAM klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 286,98 6 NFO n 09 22 WW'11 NW SP S*NC's Back Chat JW LO258400 Hane (K) Maria Wenderlöf NERK nerk120304 58,33 birka121117 57,62 äk121209 57,43 birka121118 57,24 östk121006 56,36 msk120901 45                                                                                          
2 285,87 11 NFO d 03 SP S*Myselisia's Xantos LO241062 Hane (K) Linda-Marie Håkansson ELK äk121208 57,6 sydk120414 57,3 sydk120415 57,16 däk120930 56,95 däk120929 56,86 jkk120708 56,22 elk120505 56,21 elk120506 55,91 vk120916 45 äk121209 45 vk120915 40                                                                                
3 281,83 19 RAG a 03 SW SP S*Ma'Rags Rockn' Rollin' Vagabond DSM LO247972 Hane (K) Berit Karlsson BIRKA uk120616 56,65 ask121006 56,37 gek121103 56,32 suk120630 56,27 uk120617 56,22 suk120701 56,16 ask121007 56,13 birka120602 56,05 fräs120108 55,84 fräs120107 55,79 sök120428 45 sök120429 45 sc120512 45 sc120513 45 häk120519 45 häk120520 45 jkk120707 45 nos120825 45 nos120826 45                                                                
Ungdjur / Junior                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt SESAM klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 285,52 7 MCO n 03 22 CH S*General Coon's Poseidon JW LO281338 Hane Ingrid Axelsson Hägg & Rikard Hägg ÖSTK nerk120303 59,4 sk120331 56,72 uk120616 56,65 sc120512 56,53 uk120617 56,22 dk120421 45 birka120602 40                                                                                        
2 285,23 7 NFO d 09 24 S*Dalkullans Billy Bisquit LO286009 Hane Inger Andersson VÄK äk121208 57,6 äk121209 57,43 väk120630 56,96 väk120701 56,88 östk121006 56,36 uk120617 56,22 msk120901 40                                                                                        
3 282,89 9 NFO n 09 23 S*Restless Mustafar JW LO281027 Hane Maria (Maja) Karlsson DÄK sydk120414 57,3 sydk120415 57,16 sk120401 56,49 grk120211 56,1 fräs120108 55,84 fräs120107 55,79 nerk120303 45 nerk120304 45 sk120331 45                                                                                    
4 281,81 8 NFO ns 03 24 CH DK*Toonscat's Holiday JW LO283272 Hane Eleonor Nilsson ELK sydk120414 57,3 spin120519 56,36 elk120505 56,21 spin120520 56,03 elk120506 55,91 ck120701 55,6 dk120421 40 dk120422 40                                                                                      
5 280,95 8 NFO a 09 22 IC S*Harley Honey's Blue Jean JW LO282942 Hona Anette Engvall & Inger Nilsson NERK sk120401 56,49 suk120701 56,16 jkk120707 56,15 häk120520 56,1 birka120602 56,05 sc120512 45 uk120617 45 häk120519 40                                                                                      
Senior                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt SESAM klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 150,38 16 SBI a EP S*Centauri's Maulkin DSM DVM LO195568 Hane (K) Birgitta Edling FRÄS msk120901 30,11 häk120520 30,08 häk120519 30,07 jkk120708 30,06 däk120929 30,06 alfa121020 30,06 sc120512 30,03 uk120616 30,03 uk121013 30,03 birka120603 30,02 uk120617 25 jkk120707 25 östk121006 25 gek121103 25 däk120930 20 gek121104 20                                                                      
2 140,22 8 SBI c 21 SP SC S*Golden Beauty's Hermione LO212747 Hona (K) Anita Ekholm SK östk121006 30,1 östk121007 30,08 birka121118 30,04 alfa121020 25 gek121104 25 birka121117 25 uk121013 20 gek121103 15                                                                                      
3 140,18 12 NFO n 22 EC S*Mighty Claw's Garion DVM LO191114 Hane Jaana Kiekara & Anders Blomqvist DÄK gek121104 30,08 sc120513 30,06 fräs120108 30,03 fräs120107 30,01 nerk120303 20 nerk120304 20 sc120512 20 häk120519 20 häk120520 20 uk120616 20 uk120617 20 gek121103 20                                                                              
Veteran                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt SESAM klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 150,18 15 SBI a WW'10 SW SP EC S*Chimär's Francesca DSM DVM LO158678 Hona (K) Anette Lundin ALFA gek121104 30,05 nerk120303 30,04 häk120519 30,03 häk120520 30,03 gek121103 30,03 nerk120304 30,02 sk120331 30,02 birka120603 30,02 sk120401 30,01 birka120602 25 uk120617 20 alfa121020 20 birka121117 20 birka121118 20 uk120616 15                                                                        
2 150,16 14 SBI n EC S*Kumayama Minami DSM DVM LO169297 Hona Monica Tranströmer CCC suk120630 30,04 uk120616 30,03 uk120617 30,03 alfa121020 30,03 birka121117 30,03 birka121118 30,03 sc120512 30,02 suk120701 30,02 sc120513 30,01 jkk120707 30,01 jkk120708 30,01 msk120901 30,01 uk121013 30,01 häk120519 20                                                                          
3 150,11 9 NFO f 23 SP EC S*Barkli's Tingeling DM LO154841 Hona (K) Birgitta Forsberg BJK ask121006 30,03 sol120602 30,02 sol120603 30,02 nos120825 30,02 nos120826 30,02 bjk120414 30,01 bjk120415 25 suk120630 20 ask121007 20                                                                                    
Avelshona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt SESAM klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 48,90 7 NFO f 24 GIC S*Räserråttan's Greta JW LO271750 Hona Maria (Maja) Karlsson & Ann-Kristin Bäcklund DÄK väk120630 50 väk120701 50 äk121208 46,7 äk121209 46,7 msk120901 40 däk120929 30 däk120930 16,7                                                                                        
2 43,33 3 NFO n 09 IC S*Myselisia's Holyanna LO267118 Hona Greta Grönberg DÄK uk120616 50 däk120929 43,3 häk120519 36,7                                                                                                
3 36,67 4 NFO n 22 GIC S*Barkli's Gizelle Visuell LO237779 Hona Birgitta Forsberg BJK sol120602 46,7 ask121006 33,3 sol120603 30 birka121118 13,3                                                                                              
Avelshane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt SESAM klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 54,43 5 NFO n 03 22 SC S*Vildhjärtas CuteIsWhat WeAimFor LO247555 Hane Malin Holgersson & Stefan Törnbladh CK ck120701 63,3 sviss120602 50 sviss120603 50 äk121208 46,7 sydk120414 16,7                                                                                            
2 48,90 6 NFO n 03 IC S*Dalkullans Amigo Amore JW LO275405 Hane Ann-Charlott (Lotta) Lokasaari DÄK väk120630 50 väk120701 50 äk121208 46,7 äk121209 46,7 däk120929 30 däk120930 16,7                                                                                          
3 47,77 5 NFO n 22 SC S*Fridalas Humle JW DVM DM LO238294 Hane Annelie Paulsson Hedström BJK ask121006 60 suk120630 53,3 sol120602 30 suk120701 26,7 ask121007 26,7                                                                                            
Uppfödning                                                                                                      
plac. tot poäng antal namn uppfödare enligt SESAM klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 55,33 11 S*Myselisia's Cecilia Gylling ELK äk121208 58 sydk120414 54 elk120506 54 elk120505 52 vk120916 52 sydk120415 44 äk121209 44 jkk120708 42 vk120915 36 dk120422 34 jkk120707 22                                                                                
2 54,00 5 S*Tassajara's Greta Grönberg DÄK däk120929 56 uk120616 54 gek121103 52 häk120519 38 däk120930 36                                                                                            
3 52,00 4 S*NC's Susanne Zobell NERK nerk120303 56 äk121209 54 birka121117 46 msk120901 28