HaneHona

KorthårLånghårVisning av kontaktuppgifter i SVERAKs ID-register sker endast när den som är kattens ägare godkänt visning. Om godkännande ej sker visas endast kattens uppgifter och orten där ägaren bor. Genom att inte godkänna visning är jag medveten om att mina kontaktuppgifter inte kommer att vara publika – det vill säga att den som söker katten i SVERAKs ID-register kommer inte att se att det är jag som är registrerad ägare. Jag är även medveten om att SVERAK lämnar ut kontaktuppgifter vid förfrågan från myndigheter (ex.vis Jordbruksverk, polis, tull) samt veterinärkliniker och samarbetspartners.

Jag godkänner