Kunskapstestet - stamnamnsansökan

Ett kunskapstest infördes den 1 januari 2022 och ingår i en stamnamnsansökan. Ett godkänt resultat på detta test krävs (gäller även för nya medinnehavare på befintliga stamnamn) innan stamnamnsansökan skickas vidare till FIFe.

När kansliet får in din stamnamnsansökan från klubben så mejlar dom dig din personliga kod samt all information. Testet görs online och kräver att du med din personliga kod har skapat ett konto, vilket ger dig automatisk tillgång till testet för stamnamnsansökan. Testet rättas automatiskt så fort du skickar in dina svar. Vid godkänt resultat får vi direkt en mejlbekräftelse och går vidare med din stamnamnsansökan genom att skicka den till FIFe för godkännande.

Kunskapstestet är uppdelat på 2 delar (del 1 & del 2). Del 1 är ett mindre prov som alla måste klara innan man kan gå vidare till del 2, som är det huvudprovet med 45 st slumpade frågor från vår frågedatabas. Del 1 innehåller några grundläggande frågor som vi vill att alla ska kunna och är därmed samma för alla.

Tänk på

Du måste vara inloggad online på vår testsida (“Testis”) för att kunna göra testet.

Annonser