Bli medlem i SVERAK 2021 till Kampanjpris!

Under år 2021 har vi ett specialerbjudande på medlemskap, endast 250 kr för nyblivna medlemmar! Medlemskapet gäller till och med  2021-12-31. Kampanjen avslutas 2021-09-30.

Erbjudandet gäller för dig som INTE varit medlem i någon av SVERAKs kattklubbar under 2020 eller i tidigare kampanj.

SVERAK och dess ca 40 klubbar är ett viktigt påverkansorgan som aktivt arbetar för en god katthållning, förbättrade villkor för Sveriges katter och att höja kattens status, oaktat om det är en raskatt eller vanlig huskatt (”bondkatt”).

Vi tror och hoppas att du känner att det är viktigt att arbetet kan fortsätta och vill stödja oss i vårt arbete genom att bli medlem. Desto fler medlemmar vi är, ju starkare blir vår röst mot myndigheter och politiker.

Förutom att du stödjer oss i vårt påverkansarbete för kattens bästa, får du;

För att ta del av specialerbjudandet

1. Fyll i formuläret till höger (nedan om du är på mobilen). Välj den klubb som passar dig, är du osäker på vilken klubb du ska välja? Då kan SVERAK slumpvis välja en slumpvis klubb åt dig efter att du har valt region!

2. Betala in medlemsavgiften till:

SWISH: 1235151949
eller
SVERAKs BG 630-2962

Märk betalningen med namn och medlem2021.

Kampanjpris gäller ENBART när du anmäler dig här och betalar direkt till SVERAK.

QR-kod för swishbetalning gällande medlemskampanjen.

  Anmäl medlemskap här!​
  *Obligatoriska uppgifter

  SwishBankgiro

  *Välj en Klubb utifrån din region (endast 1 val)
  Vill du att SVERAK ska välja slumpvis måste du ange region
  Besök klubbarnas hemsidor!