Rapporteringsstopp 1-2 januari

OBS! Under perioden 1-2 januari får inga ändringar göras i Sinbad!

För att klubbens medlemsantal per 191231 ska bli korrekt gör vi ett ”rapporteringsstopp” under perioden 1-2 januari 2020 (så vi hinner avsluta 2019 års medlemslistor och sända faktura). Ni ska alltså INTE lägga in några nya medlemmar eller göra några ändringar fören den 3 januari.

I början av januari 2020 faktureras årsavgift till SVERAK. Årsavgiften är baserad på klubbens antal huvudmedlemmar (H), familjemedlemmar (F) och huvudhedersmedlemmar (HHe) per den 31 december 2019. Antalet medlemmar ligger även till grund för röstetal vid SVERAKs årsmöte. Läs mer om slutfaktura och beräkning på SVERAKs hemsida: https://www.sverak.se/for-sverak-klubb-2/

Finns frågor? Välkommen att kontakta SVERAKs kansli.

Vi passar på att önska

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR