Utställningsresultat SYDK, ALFA och SVISS publicerade

Resultat för Sydkatten 180421-22, Alfakatten 180505-06 samt Kattklubben SVISS 180505-06 finns nu publicerade. Uppdaterade resultatlistor här

Delresultat finns publicerade under rubriken Årets Katt