Utställningsresultat SPIN, NERK och SÖK publicerade

SPIN 170521-22, NERK 170603-04 samt SÖK 170603-04. Uppdaterade resultatlistor här

Delresultat finns publicerade under rubriken Årets Katt