Utställningsresultat SkKK och SUK publicerade

SkKK 170812-13 samt SUK 170819-20. Uppdaterade resultatlistor här

Delresultat finns publicerade under rubriken Årets Katt