Utställningsresultat ÄK/VK samt ÖSTK publicerade

ÄK/VK 170325-26 samt Östkatten 170325-26. Uppdaterade resultatlistor här

Delresultat finns publicerade under rubriken Årets Katt