- Kattförbundet SVERAK - http://www.sverak.se -

Utställningstitel

Utställningstitlar

Det finns flera olika utställningstitlar och gemensamt för alla är att de visar att katten - och i vissa fall kattens avkommor - deltagit vid utställning och där uppnått vissa resultat.

Innehåll


 

Registering av titlar - i korthet

 • FIFe-titlar
  I Sesam (SVERAKs stambok) registreras endast FIFe-titlar som erhållits på utställning arrangerad av en FIFe-medlem (SVERAK, NRR med flera).

 • Sesam = FindUs
  Genom att titeln registreras i Sesam kommer den med automatik att bli synlig i FindUs - SVERAKs stambok på nätet och framöver skrivas ut på eventuella stamtavlor där katten finns.

 • Titel tagen vid SVERAK-utställning
  Årets Kattuträknare registrerar resultatet efter utställningen och uppdaterar titlar. När resultat finns publicerat på SVERAKs hemsida brukar titlarna också vara det och då behöver du inte skicka in något underlag. Du ser i FindUs om titel blivit registrerad.

 • FIFe-titel som inte syns i FindUs
  Om din katt har en utställningstitel som inte syns i FindUS innebär det att titeln inte heller är inregistrerad i SVERAKs stambok av någon anledning. Oavsett om titeln är tagen på utställning i Sverige eller i ett annat land gäller följande rutin för att titeln ska bli införd:
  1. Du (som registrerad ägare till katten ifråga) skickar kopior på samtliga bedömningssedlar till din kattklubb.
  2. Klubben kontrollerar.
  3. Klubben rapporterar - till SVERAKs kansli (via e-post) - genom att ange ny titel, titeldatum och utställningsarrangör, kattens namn, registreringsnummer, ägarens namn och kattklubb. Klubben behöver inte skicka kopior av bedömningssedlarna till SVERAK.
  4. SVERAKs kansli registrerar in utställningstiteln i SVERAKs stambok.

  OBS! Tänk på att titel-underlagen ska vara inskickat senast en månad efter titeltagningen.

 

 

 

Titelkatt i Våra Katter

Det kostar ingenting att stolt visa upp sin titelkatt i Våra Katter.

Gör så här: Sänd bild via e-post (bild i jpg-format och 300 dpi upplösning - som bilaga och inte inklippt i texten) till redaktionsmedarbetare Barbro Åberg eller redaktör Ulf Lindström. Glöm inte att i mailet lämna information om katten;

 • titel
 • kattens namn
 • färg (utskrivet)
 • ras (utskrivet)
 • kön
 • var titel är tagen (ort, utställning, datum)

Tappat bort bedömningssedel (erhållen vid SVERAK-utställning)?

Cirka tre år arkiveras allt utställningsmaterial - bland annat bedömningssedlar - som insänts efter SVERAK-klubbars utställningar.

Har du tappat bort bedömningssedel från en SVERAK-utställning kan du beställa kopia genom att betala in 50 kr/st till SVERAKs bankgiro 630-2962. Tänk på att ange vad beställningen gäller och ange kattens registreringsnummer  i SVERAK (och gärna kattens namn), utställningsdatum och klubb och gärna katalognummer. När betalningen finns på SVERAKs konto skickas en verifierad kopia till beställaren.

Får du inte plats att skriva alla uppgifterna? Är det bråttom? Skicka e-post till SVERAKs kansli - ange ovanstående uppgifter och bifoga kvittokopia med mailet så erhåller du en scannad kopia av bedömningssedeln i retur.

Tips: Är du osäker på någon uppgift? Sök i resultatlistan från den utställning det gäller.

 

Utställningstitlar

FIFe-titlar CH/PR, IC/IP, GIC/GIP, SC/SP

En okastrerad raskatt, som har fyllt 10 månader börjar tävla i klass 9 och kan erhålla titel Champion. En kastrerad raskatt börjar tävla i klass 10 och kan erhålla titeln Premier. Katten tävlar kvar i sin klass tills den erhållit det antal certifikat, och den titel, som krävs för att gå upp i nästa klass och tävla mot nästa titel.

För att uppnå titel gäller följande certifikat (erhållna vid en internationell FIFe-utställning)

   Champion (CH)/ Premier (PR)
Tre certifikat CAC/CAP av 3 olika domare.
Det är valfritt i vilket land/länder dessa certifikat erhålls.
När katten är CH/PR börjar den tävla i klass 7 respektive 8.

  International Champion (IC) / International Premier (IP)
Tre certifikat CACIB/CAPIB tagna i minst två länder av tre olika domare.
När katten är IC/IP börjar den tävla i klass 5 respektive 6.

   Grand International Champion (GIC) / Grand International Premier (GIP)
enligt ett av följande alternativ
alt 1: Sex certifikat CAGCIB/CAGPIB tagna i tre olika länder av minst tre olika domare
alt 2: Åtta certifikat CAGCIB/CAGPIB tagna i två olika länder av minst fyra olika domare
När katten är GIC/GIP börjar den tävla i klass 3 respektive 4.

   Supreme Champion (SC) / Supreme Premier (SP)
enligt ett av följande alternativ
alt 1: Nio certifikat CACS/CAPS tagna i tre olika länder av minst tre olika domare
alt 2: Elva certifikat CACS/CAPS tagna i två olika länder av minst sex olika domare.
När katten är SC/SP börjar den tävla i klass 1 respektive 2. Detta är den högsta titeln och den tävlar inte om ytterligare certifikat. Katten tilldelas hederspris, HP (Honorary Price).

Ovanstående titlar placeras framför kattens fullständiga namn.


För att uppnå JW, DSM, DVM, DM...

Grattis du som har en katt med tillräckliga resultat för att kunna ansöka om titeln JW (Junior Winner), DSM (Distinguished Show Merit), DVM (Distinguished Variety Merit) eller DM (Distinguished Merit)

Ansökan sker på blnr 1051 som du kan hämta här eller på sidan Blanketter.  

   Junior Winner (JW)
Gäller för katter av fullt godkänd ras
Fem gånger Best in Show (BIS) på internationella utställningar i klass 11 och/eller 12
JW-titeln placeras efter kattens fullständiga namn.

   Distinguished Show Merit (DSM)
Gäller för alla vuxna katter av fullt godkänd ras (klass 1-10) och huskatter (klass 14)
Minst tio gånger Best in Show (BIS) på internationella utställningar
Kvalificeringsperiod minst 2 år + 1 dag
DSM-titeln placeras efter kattens fullständiga namn.

   Distinguished Variety Merit (DVM)
Gäller för katter av fullt godkänd eller preliminärt godkänd ras
Minst tio gånger Bäst i Variant (BIV) på nationella eller internationella utställningar i klass 1-12
Kvalificeringsperiod minst 2 år + 1 dag
DVM-titeln placeras efter kattens fullständiga namn.

   Distinguished Merit (DM)
Endast FIFe-titlar gäller
DM-hane; minst tio avkommor med titeln IC/IP, JW, DSM eller högre
eller
DM-hona; fem avkommor med titeln IC/IP, JW, DSM eller högre
DM-titeln placeras efter kattens fullständiga namn.
Finns avkommornas titlar registrerade i FindUs (=Sesam) behöver du inte sända kopior av underlag.


"Winner"-titlar

   World Winner (WW)
Varje katt som blir Best in Show (BIS) vid World Show (Världsutställning) erhåller titeln WW med tillägg av det år utställningen ägde rum.
WW-titeln placeras före kattens fullständiga namn och före kattens eventuella Champion/Premier-titel.

   Scandinavian Winner (SW)
Varje katt som blir Best in Show (BIS) vid Scandinavian Winner Show erhåller titeln SW.
SW-titeln placeras före kattens fullständiga namn och före kattens eventuella Champion/Premier-titel.

   North Sea Winner (NSW)
Varje katt som blir Best in Show (BIS) vid North Sea Winner Show erhåller titeln NSW.
NSW-titeln placeras före kattens fullständiga namn och före kattens eventuella Champion/Premier-titel.

   Mediterranean Winner (MW)
Varje katt som blir Best in Show (BIS) vid Mediterranean Winner Show erhåller titeln MW.
MW-titeln placeras före kattens fullständiga namn och före kattens eventuella Champion/Premier-titel.

   Baltic Winner (BW)
Varje katt som blir Best in Show (BIS) vid Baltic Winner Show erhåller titeln BW.
BW-titeln placeras före kattens fullständiga namn och före kattens eventuella Champion/Premier-titel.

   American Winner (AW)
Varje katt som blir Best in Show (BIS) vid  American Winner Show erhåller titeln AW.
AW-titeln placeras före kattens fullständiga namn och före kattens eventuella Champion/Premier-titel.

   National Winner (NW)
Titeln NW ”delas ut” till den katt som fått flest poäng till Årets Katt, enligt slutliga BIV-listan, i respektive kategori I-IV samt huskatter.
NW-titeln placeras före kattens fullständiga namn och före kattens eventuella Champion/Premier-titel.