SVERAKs förbundsstyrelse

SVERAKs styrelse efter årsmötet den 19-20 mars 2016

styrelse_2016


från vänster: Sofie Abbereus (hälso- & avelsledamot), Dan Mikkelä (PR-ledamot), Anna Börje (hälso- & avelsledamot), Lars Madej (regelledamot), Eva Porat (vice ordförande), Lotta Kragh (utställningsledamot), Annette Sjödin (förbundsordförande), Lars Hammar (suppleant), Michael Wirth Färdigh (förbundsekonom), Malin Sundqvist (utställningsledamot).

Kontaktuppgifter till styrelsen