Du som är svensk FIFe-domare


”Domare utbildFIFe_logo_ade och godkända av FIFe är - förutom katterna själva – de viktigaste representanterna för kattsporten och har därmed stort ansvar gentemot organisationen och dess värderingar och principer” ”Domare är representanterna för FIFe och skall verka i den andan”
[text hämtad från FIFes regler för domare och elever]


Axplock av nyheter som börjar gälla 1 januari 2019

 • Domare måste vara enskild medlem hos ett FIFe förbund
 • Minst sex elevgångar måste vara gjorda utomlands
 • Preliminär elevexamen kan endast skrivas på engelska
 • Elevgång på annat ställe än utställning, max 5% av totalantalet katter är tillåtet att medräkna
 • Examen, teori och praktiska kan göras vid olika tillfällen
 • Examen, godkänd teoretisk del är giltig 12 månader (även om man skulle missa den praktiska delen)
 • Endast internationella utställningar kan medräknas rörande att vara en aktiv domare
 • Uppdatering av domare (§3.12) är borttagen
 • Omformulering rörande skiljedomare; "A referee judge is a judge officiating at the show who is qualified to judge the presented breeds but who did not participate in voting in the particular panel"
 • Tabell - Diskvalificering och allmänna fel, 9.2 tillägg av PEB

Axplock av nyheter som börjar gälla 1 januari 2018

 • Fel 1.9, flyttad till disq, Fel 6.1 flyttad till no ex, Fel 7.2 klarläggande ålder (general part)
 • Bengal, charcoal "t" som ny EMS (x-färg) (general part - BEN)
 • Döma på non-FIFe max 3 gånger/år (efter ok från FIFe) (regler)
 • Elev måste sända kopia av alla aktivitetsansökningar till kansliet (regler)
 • Examen, omformulering av text (regler)
 • FIFe domare får inte utfärda "avelsgodkännande" (regler)
 • Elev, omformulering av text §§2.1.8, 2.4.1, 2.3.7.4 & 2.3.7.5 (regler)
 • Bedömningssedlar på preliminärt godkända raser skall vara skriven på ett av de officiella FIFe språken (regler)
 • Domare kan maximalt döma på två utställningar per dag (dock måste maxantal katter respekteras) (regler)
 • Skiljedomare vid panel, tillägg "behörig för närvarande raser" (regler)

Axplock av nyheter som börjar gälla 30 september 2017

 • Brittisk Långår, Selkirk rex samt Thai blir fullt ut godkända (EMS / standard)

Axplock av nyheter som börjar gälla 1 januari 2017

 • Birma, silver blir godkänd färg på alla nuvarande färgvarianter (EMS / standard)
 • LaPerm, ögonformen ändras (standard)
 • Annex 3 (ny), temporärt utbildningsprogram för saknade raser för befintliga domare (regler)
 • §2 och §4, uppdaterat elevprogram (regler)
 • Sökandes minimiålder för examen höjs till 25 år (regler)
KLICKA HÄR och öppna fönster mot FIFes hemsida där du hittar regler, blanketter med mera
Bläddra nedåt på sidan och hitta blanketten "Judges Yearly Activities" under rubriken "Forms".

 

 

Medlemskap i SVERAK-klubb

För att kunna agera som FIFe-domare krävs medlemskap i ett FIFe-förbund och inom SVERAK är det SVERAK-klubb som gäller.

Tänk på att betala din medlemsavgift i god tid så du inte blir noterad som "icke-medlem".

Domaraktivitet

Domare ska årligen - dock senast den 30 november - sända aktivitetsrapporten "Judges Yearly Activities" till FIFes Generalsekreterare. Det är lämpligt att sända rapporten så snart aktivitet uppnåtts. Glöm inte att skicka kopia till SVERAKs kansli.

Om du redan nu vet att du inte kommer att uppnå aktivitet - meddela detta till FIFe.

Årlig domaravgift

Den årliga domaravgiften till FIFe betalas till SVERAK - som sedan vidarebefordrar den till FIFe.

Fakturering sker omkring den 1 december varje år – med förfallodatum den 15 januari nästkommande år. Läs mer

Försäkring

Som medlem i en SVERAK-klubb är du som domare försäkrade mot olycksfall genom SVERAK - denna försäkring gäller även vid utställning som arrangeras utomlands.

» Läs mer om försäkring vid utställning 

 

 

Domarseminarium FIFes Generalförsamling

Mer information om hantering, gällande traktamente med mera kommer när det är dags för nästa seminarium.
Planerade - och avhållna - seminarier ser du på FIFes hemsida


Program
Program för seminarium publiceras på FIFes hemsida när det är klart (brukar ske under januari/februari).


Betald närvaro
SVERAKs stadgar § 5.7 om domarkonferens vid GF
"Fortbildning av svenska internationella FIFe-domare som är medlemmar i SVERAK-klubb
Resa, uppehälle och deltagande vid den av FIFe, i samband med FIFe Generalförsamling, arrangerade domarkonferensen betalas årligen av SVERAK för en tredjedel av de i Sverige bosatta svenska internationella FIFe-domare.
Ordningsregel: Domarkonferens: Urvalet för deltagande vid FIFe domarkonferens bland domarna, som har anmält sitt intresse, sker med lottdragning.
Deltagande för i Sverige bosatta svenska domarelever delfinansieras av SVERAK - för senioreleverna med 50 %, för de andra eleverna med 25 %. De elever som deltagit under de senaste två åren undantas från finansieringen."

De domare som inte deltagit på seminarium under de två senaste åren på förbundets bekostnad, har företräde.

SVERAKs styrelse har fastställt följande kriterier för domares eventuella deltagande på förbundets bekostnad;

 • Du ska vara bosatt i Sverige
 • Aktivitetsrapport ska vara FIFe tillhanda och kopia ska vara sänd till SVERAKs kansli
 • Du ska vara aktiv domare

Intresseanmälan
Information om när och hur intresseanmälan för deltagande på FIFe-seminarium sänds från SVERAKs kansli e.u. SVERAKs styrelse.
Din intresseanmälan är bindande och vid avbokning efter angivet datum får du själv betala faktiska kostnader.

De som har kommit med kommer att erhålla viktig information om tex hålltider för bokning/begäran om förskott/summor för traktamente med mera.


Bokning av resa och hotell - och transport
Du ansvarar själv för att boka din resa samt att hålla nere resekostnaden. Kom ihåg att kvitto är en förutsättning för att kunna få ut reseersättning. Resekostnader överstigande 4 000 kr skall godkännas av styrelsens AU, innan bokning.

SVERAKs kansli bokar hotellrum. SVERAK betalar hotellrum för två nätter (fredag-söndag) men behöver du ytterligare nätter så meddelar du detta till kansliet. Tänk på att betalning för eventuellt extra nätter betalar du själv, direkt på plats, till hotellet.

Kommunicera med varandra, och försök att i möjligaste mån samordna era resor. Taxi kan vanligtvis bokas via internet och detta är något ni själva åtgärdar, taxiresor ersätts endast mot uppvisande av kvitto. Blanketten ”reseräkning” skickas till kansliet efter seminariet – för att reglera eventuellt förskott eller reglera utlägg. Behöver du ett förskott för att betala resan kan detta ordnas.


Traktamente
Skattefritt traktamente utbetalas för 2 dagar (fredag & söndag)

 • fredag – (15% avgår, frukost hemma)
 • lördag – inget traktamente då frukost, lunch samt galamiddagen ingår
 • söndag – (15% avgår, då frukost ingår i hotellet)

Läs mer om traktamente på Skatteverkets hemsida.

Då resan sker med traktamente innebär detta att du själv får se till att du har pengar/rätt valuta(euro)/kort med dig för dina utlägg. SVERAK betalar hotellet samt lördagens supé - resterande utlägg (fika, lunch, mat fredag kväll etc) - får du själv ordna/betala.


Deltagare vid FIFes domarseminarium...

Under årens gång har ett antal svenska FIFe-domare deltagit vid FIFes domarseminarier. Klicka på nedanstående "+ Deltagare" och se vilka dessa är - utöver svenska domare som närvarat på FIFes GF i annan roll exempelvis FIFe-president och SVERAK-delegat.

Deltagare...

26 maj 2018 - Portugal, Monte Gordo
Mats Askett, Ulrika Eriksson och Eva Porat samt alla elever; Linnea Höglund, Conny Jansson, Britta Kjellin och Päivi Palokangas.

27 maj 2017 - Slovakien, Bratislava
Lena Björkander, Ulrika Eriksson, Eva Porat och Conny Jansson (som elev) samt Britta Kjellin (egen bekostnad).

28 maj 2016 - Portugal, Lissabon
Mats Askett, Michael Edström, Iréne Eek Magnusson, Martti Peltonen och Annelie Persson.

30 maj 2015 - Portugal, Monte Gordo
Eiwor Andersson, Mats Askett, Sirpa Lindelöf, Helene Lis, Martti Peltonen och Marie Westerlund.

31 maj 2014 - Lettland, Riga
Michael Edström, Ulrika Eriksson, Heléne Lis, Lena Nordström, Annelie Persson och Malin Sundqvist

1 juni 2013 - Spanien, Madrid
Eiwor Andersson, Mats Askett, Lena Björkander, Iréne Eek Magnusson, Anette Engvall, Ulrika Eriksson, Barbro Helmer, Conny Jansson (elev), Heléne Lis, Zvezdan Memedov, Martti Peltonen och Malin Sundqvist

26 maj 2012 - Portugal, Albufeira
Lena Chapman, Michael Edström, Ulrika Olsson, Britt-Maria Pedersen, Annelie Persson och Aliosha Romero

28 maj 2011 - Rumänien, Bukarest
Eiwor Andersson, Mats Askett (som elev), Monica Bokström, Iréne Eek Magnusson, Ulrika Eriksson (som elev), Barbro Helmer, Helene Lis och Malin Sundqvist (som elev)

29 maj 2010 - Portugal, Albufeira
Eiwor Andersson, Anette Engvall, Lena Nordström och Martti Peltonen