Styrelseprotokoll nr 2/17 nu publicerat

>> Protokoll nr 2/17  från SVERAKs styrelsemöte 170506/07