Styrelseprotokoll 4/17 nu publicerat

>>Protokoll 4/17 från SVERAKs styrelsemöte 171021/22