Styrelseprotokoll 3/17 nu publicerat

>> Protokoll nr 3/17 från SVERAKs styrelsemöte 170826/27