Royal Canin – Tävla för hälsans kull

I Sverige är en stor del katter och hundar överviktiga. Och eftersom övervikt ökar risken för flera andra allvarliga sjukdomar, innebär det också en förkortad livslängd för många – helt i onödan.

Läs mer om Royal Canins tävling "Viktresan" >>