utställning kat # resultat ems klass kön namn reg # ägare
fräs180106 1 HP, NOM EXO d 1 Hane SC S*Arzish Ritchie Valens LO279660 Backhurst, Margaretha
fräs180106 17 Premier, NOM, BIS PER e 10 Hona (K) CH S*Waxholms Katten Marilyn Monroe LO297362 Backhurst, Margaretha
fräs180106 317 CAPS OLH h 03 4 Hona (K) GIP S*Rufu's Greta af Fjellebo LO310567 Fjellander, Ann
fräs180106 319 ABS OSH n 2 Hona (K) GIP S*Qrowntwig Jemma to Häveröortens LO277941 Wicksell, Elin
fräs180106 321 CACS OSH b 3 Hane GIC Gucci Romani Vil'k RX329979 Wicksell, Elin
fräs180106 336 CAGPIB, NOM SIA b 03 6 Hona (K) IP SC S*Qrowntwig Speak of the Devil LO277299 Wicksell, Elin
fräs180107 727 ABS OSH n 2 Hona (K) GIP S*Qrowntwig Jemma to Häveröortens LO277941 Wicksell, Elin
fräs180107 730 CACS OSH b 3 Hane GIC Gucci Romani Vil'k RX329979 Wicksell, Elin
fräs180107 748 Grand Internationell Premier SIA b 03 6 Hona (K) IP SC S*Qrowntwig Speak of the Devil LO277299 Wicksell, Elin
nerk180120 194 CAGPIB, BIV, NOM MCO n 03 6 Hane (K) IP S*Dunderklumpen's Nassau LO330277 Karlsson, Ramona
nerk180120 652 CACS OSH b 3 Hane GIC Gucci Romani Vil'k RX329979 Wicksell, Elin
nerk180120 682 CAPS SIA b 03 4 Hona (K) IP SC S*Qrowntwig Speak of the Devil LO277299 Wicksell, Elin
nerk180121 903 CAGPIB, NOM MCO n 03 6 Hane (K) IP S*Dunderklumpen's Nassau LO330277 Karlsson, Ramona
nerk180121 1331 CACS OSH b 3 Hane GIC Gucci Romani Vil'k RX329979 Wicksell, Elin
nerk180121 1355 CAPS SIA b 03 4 Hona (K) IP SC S*Qrowntwig Speak of the Devil LO277299 Wicksell, Elin