utställning kat # resultat ems klass kön namn reg # ägare
nerk180120 617 CACS CRX f 3 Hona GIC S*Dollemina's Katt Inca LO318810 Jonsson, Margareta
nerk180120 622 EX1 CRX d 09 11 Hane S*Dollemina's Maverick LO339268 Jonsson, Margareta
nerk180120 624 CAGPIB CRX a 24 6 Hona (K) IP GIC S*Dollemina's Jacobea LO310394 Jonsson, Margareta
nerk180120 A9 1:a, 16,7p CRX f 16 Hona GIC S*Dollemina's Katt Inca LO318810 Jonsson, Margareta
nerk180120 U20 2:a, 18p 17   S*Dollemina's u reg Jonsson, Margareta
nerk180121 1298 CACS, BIV CRX f 3 Hona GIC S*Dollemina's Katt Inca LO318810 Jonsson, Margareta
nerk180121 1302 EX1 CRX d 09 11 Hane S*Dollemina's Maverick LO339268 Jonsson, Margareta
nerk180121 1304 CAGPIB CRX a 24 6 Hona (K) IP GIC S*Dollemina's Jacobea LO310394 Jonsson, Margareta
nerk180121 A19 1:a, 16,7p CRX f 16 Hona GIC S*Dollemina's Katt Inca LO318810 Jonsson, Margareta
nerk180121 U37 1:a, 22p 17   S*Dollemina's u reg Jonsson, Margareta