Utställningar som delresultat för Årets Katt 2018 inom SVERAK grundas på  Saknar du resultat från utställning - kontakta arrangerande klubb  
        De bästa BIV-resultaten per ras visas med blå text      
  Resultaten i de olika flikarna är hämtade från de klubbar som skickat in utställningsresultat till SVERAKs kansli      - och inom kategori (röd text) - eventuell kommande NW    
    tilläggspoäng vid utställning - endast godkända raser tävlar om BIS     senaste uppdatering: 2018-08-20 08:04    
    kategori 1 kategori 2 kategori 3 kategori 4 huskatt  
    vuxen kastrat junior ungdjur     vuxen kastrat junior ungdjur     vuxen kastrat junior ungdjur     vuxen kastrat junior ungdjur          
  utställning hane hona hane hona hane hona hane hona senior veteran hane hona hane hona hane hona hane hona senior veteran hane hona hane hona hane hona hane hona senior veteran hane hona hane hona hane hona hane hona senior veteran korthår långhår senior veteran  
  fräs180106 0,12 0,13 0,07 0,07 0,14 0,09 0,03   0,15 0,20 0,07 0,07 0,20 0,10 0,04 0,03 0,13 0,16 0,08 0,05 0,11 0,03 0,02 0,01 0,13 0,14 0,13 0,06 0,12 0,14 0,02 0,01 0,04     0,01  
  fräs180107 0,06 0,10 0,04 0,04 0,13 0,12 0,02   0,17 0,31 0,15 0,09 0,30 0,18 0,06 0,04 0,13 0,11 0,08 0,02 0,09 0,05 0,01   0,10 0,07 0,10 0,06 0,10 0,13 0,01 0,01 0,01 0,01      
  nerk180120 0,26 0,46 0,14 0,08 0,30 0,33 0,02 0,04 0,41 0,40 0,29 0,20 0,51 0,71 0,06 0,04 0,20 0,27 0,10 0,11 0,15 0,10 0,05 0,01 0,13 0,20 0,06 0,07 0,17 0,20 0,02   0,24 0,06 0,02 0,02  
  nerk180121 0,21 0,49 0,16 0,06 0,24 0,27 0,03 0,04 0,37 0,41 0,25 0,18 0,49 0,55 0,05 0,04 0,18 0,24 0,11 0,08 0,12 0,06 0,05 0,01 0,13 0,19 0,02 0,07 0,16 0,17 0,02 0,01 0,20 0,07 0,02 0,02  
  sk180310 0,12 0,20 0,12 0,12 0,10 0,20 0,04 0,01 0,21 0,39 0,22 0,12 0,11 0,24 0,03 0,04 0,10 0,15 0,05 0,03 0,04 0,17 0,03 0,01 0,15 0,17 0,02 0,03 0,14 0,14   0,01 0,02     0,01  
  sk180311 0,10 0,18 0,10 0,09 0,12 0,15 0,04 0,01 0,23 0,30 0,18 0,08 0,13 0,23 0,02 0,03 0,06 0,13 0,05 0,01 0,06 0,14 0,02 0,01 0,13 0,16 0,02 0,05 0,10 0,20 0,01 0,01 0,01        
  östk180324 0,08 0,17 0,06 0,01 0,10 0,09 0,02   0,18 0,27 0,14 0,08 0,06 0,20 0,02   0,11 0,14 0,05 0,05 0,03 0,10 0,03   0,05 0,10 0,02 0,03 0,04 0,10 0,01   0,05     0,01  
  östk180325 0,08 0,15 0,04 0,01 0,06 0,07 0,02   0,15 0,27 0,09 0,09 0,09 0,24 0,02   0,09 0,11 0,09 0,02 0,03 0,07 0,03 0,01 0,05 0,04 0,02 0,04 0,06 0,04 0,02   0,08 0,02      
  däk180414 0,15 0,18 0,08 0,08 0,05 0,10 0,04 0,01                                         0,17 0,10 0,09 0,09 0,08 0,13 0,02   0,08 0,04   0,01  
  däk180415                     0,18 0,30 0,15 0,07 0,17 0,26 0,06   0,11 0,13 0,02 0,02 0,02 0,11 0,01 0,01                              
  bjk180421 0,07 0,16 0,09 0,05 0,04 0,10 0,03   0,17 0,33 0,15 0,19 0,20 0,30 0,04 0,03 0,13 0,08 0,06 0,08 0,06 0,04 0,04 0,01 0,05 0,15 0,10 0,08 0,12 0,05 0,02 0,01 0,06 0,02   0,01  
  sydk180421 0,17 0,27 0,11 0,09 0,18 0,08 0,05   0,40 0,37 0,25 0,14 0,23 0,34 0,05 0,02 0,21 0,20 0,19 0,07 0,09 0,11 0,01   0,14 0,22 0,06 0,07 0,06 0,10 0,03   0,07 0,03 0,01    
  bjk180422 0,09 0,17 0,08 0,06 0,06 0,10 0,02   0,16 0,32 0,13 0,20 0,18 0,30 0,05 0,03 0,11 0,08 0,04 0,07 0,06 0,03 0,03 0,01 0,05 0,15 0,11 0,09 0,05 0,06 0,03 0,01 0,08 0,01   0,01  
  sydk180422 0,18 0,20 0,09 0,06 0,13 0,06 0,02   0,37 0,36 0,24 0,15 0,13 0,33 0,04 0,02 0,14 0,18 0,11 0,07 0,10 0,13 0,01   0,14 0,21 0,08 0,05 0,06 0,13 0,02   0,08 0,05 0,01    
  alfa180505 0,04 0,08 0,07 0,02 0,03 0,04 0,01 0,01 0,20 0,15 0,09 0,03 0,13 0,16 0,01   0,04 0,06 0,02 0,02         0,01 0,01 0,07 0,06 0,04 0,01 0,02 0,07 0,01   0,02     0,01  
  sviss180505 0,06 0,09 0,06 0,03 0,09 0,08 0,01   0,26 0,32 0,16 0,05 0,18 0,19 0,02 0,01 0,06 0,09 0,10 0,03 0,05 0,06 0,02 0,01 0,02 0,07 0,05 0,01 0,04 0,04 0,01   0,03 0,03 0,01 0,01  
  alfa180506 0,05 0,09 0,08 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,15 0,15 0,06 0,03 0,07 0,08 0,01   0,03 0,03 0,03 0,01     0,06 0,01 0,01 0,07 0,08 0,05 0,01 0,05 0,08 0,01            
  sviss180506 0,06 0,14 0,05 0,03 0,07 0,06     0,26 0,33 0,16 0,06 0,16 0,21 0,03 0,01 0,05 0,14 0,12 0,04 0,04 0,08 0,01 0,01 0,03 0,08 0,02 0,02 0,02 0,04 0,01   0,05 0,01 0,01 0,01  
  gek180512 0,06 0,16 0,07 0,06 0,05 0,04 0,02 0,02 0,21 0,35 0,16 0,14 0,11 0,26 0,03 0,01 0,05 0,10 0,03 0,02 0,02 0,09 0,03   0,11 0,07 0,07 0,02 0,03 0,11 0,03 0,01 0,03   0,01 0,01  
  gek180513 0,07 0,16 0,04 0,06 0,03 0,07 0,02 0,02 0,24 0,30 0,15 0,14 0,13 0,27 0,04 0,02 0,06 0,10 0,04   0,04 0,10 0,03   0,11 0,17 0,08 0,06 0,05 0,13 0,03 0,01 0,02 0,02 0,01    
  gekABYSOM180512                                                             0,09 0,15 0,08 0,03 0,09 0,05              
  spin180519 0,07 0,23 0,10 0,04 0,02 0,11 0,01 0,02 0,21 0,31 0,12 0,07 0,07 0,21 0,01   0,07 0,10 0,06 0,04 0,05 0,13 0,03 0,02 0,14 0,20 0,16 0,08 0,05 0,09 0,03   0,07 0,04 0,01    
  spin180520 0,09 0,17 0,10 0,03 0,04 0,07 0,01 0,01 0,21 0,26 0,11 0,02 0,08 0,16 0,01 0,01 0,07 0,13 0,04 0,03 0,06 0,08 0,02 0,02 0,13 0,19 0,12 0,06 0,04 0,07 0,03   0,07 0,04 0,01    
  dk180602 0,05 0,16 0,12 0,03 0,02 0,05 0,01 0,01 0,20 0,33 0,08 0,07 0,13 0,18 0,03 0,02 0,12 0,10 0,11 0,07 0,06 0,13 0,02 0,05 0,06 0,08 0,07 0,01 0,04 0,03 0,01   0,06 0,04 0,01 0,01  
  dk180603 0,06 0,14 0,07 0,04 0,02 0,06 0,01 0,02 0,21 0,27 0,08 0,06 0,12 0,19 0,02 0,02 0,09 0,10 0,10 0,03 0,09 0,13 0,03 0,04 0,06 0,08 0,05 0,01 0,04 0,03 0,01   0,06 0,02 0,01 0,01  
  sol180616 0,04 0,20 0,03 0,08     0,02 0,01   0,13 0,33 0,17 0,14 0,07 0,24 0,01 0,04 0,05 0,08 0,05 0,05 0,04     0,03 0,01 0,02 0,04 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01   0,05 0,03 0,02 0,01  
  uk180616 0,10 0,08 0,03 0,08 0,07 0,09 0,04 0,01 0,22 0,23 0,11 0,09 0,22 0,12 0,02 0,01 0,08 0,09 0,06 0,08 0,07 0,08 0,03 0,03 0,07 0,04 0,06 0,05 0,05 0,11 0,01   0,03 0,01   0,01  
  sol180617 0,04 0,21 0,03 0,08 0,03 0,02 0,01   0,10 0,28 0,15 0,13 0,04 0,22 0,01 0,03 0,03 0,07 0,05 0,05 0,04     0,03 0,01 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01   0,03 0,02 0,02 0,01  
  uk180617 0,05 0,06 0,02 0,02 0,09 0,05 0,01   0,21 0,27 0,13 0,11 0,23 0,11 0,03 0,01 0,10 0,11 0,06 0,05 0,09 0,16 0,01 0,02 0,07 0,03 0,03 0,01 0,02 0,08     0,05     0,01  
  ck180630 0,06 0,19 0,05 0,05 0,06 0,07 0,01   0,16 0,19 0,13 0,06 0,15 0,15 0,05 0,02 0,11 0,18 0,12 0,07 0,07 0,05 0,05 0,01 0,05 0,07 0,04 0,01 0,03 0,03 0,01 0,01 0,11 0,04 0,02 0,02  
  väk180630 0,06 0,18 0,04 0,10 0,07 0,11 0,03   0,10 0,18 0,07 0,04 0,10 0,23 0,04 0,03 0,07 0,12 0,03 0,07 0,09 0,09 0,01 0,02 0,11 0,11 0,04 0,01 0,07 0,09 0,01   0,09 0,03 0,01 0,02  
  väkMCO180630                     0,15 0,25 0,10 0,07 0,17 0,14                                                      
  ck180701 0,06 0,19 0,06 0,07 0,04 0,07 0,02   0,17 0,20 0,13 0,04 0,12 0,11 0,05 0,02 0,10 0,15 0,08 0,04 0,05 0,04 0,04 0,01 0,04 0,06 0,05 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,11 0,03 0,01 0,02  
  väk180701 0,05 0,17 0,04 0,08 0,04 0,08 0,02   0,24 0,37 0,17 0,12 0,17 0,31 0,04 0,02 0,04 0,06 0,04 0,06 0,06 0,07 0,01 0,02 0,09 0,06 0,01 0,01 0,06 0,09 0,01   0,04 0,02   0,01  
  sc180804 0,07 0,06 0,07 0,06 0,02 0,13 0,05 0,02 0,17 0,21 0,11 0,06 0,13 0,19 0,01 0,01 0,07 0,11 0,06 0,08 0,06 0,11 0,03 0,01 0,10 0,12 0,01 0,06 0,17 0,12 0,01   0,04 0,02   0,02  
  sc180805 0,10 0,09 0,07 0,09 0,05 0,08 0,05 0,04 0,15 0,20 0,11 0,07 0,14 0,17 0,01 0,01 0,08 0,10 0,09 0,05 0,09 0,13 0,01 0,01 0,11 0,13 0,03 0,05 0,11 0,12 0,02   0,01 0,02      
  skkk180811 0,05 0,11 0,05 0,06 0,06 0,05 0,01   0,24 0,24 0,15 0,07 0,14 0,39 0,05 0,02 0,10 0,15 0,08 0,08 0,05 0,09 0,01   0,07 0,15 0,04 0,05 0,02 0,05 0,03   0,09 0,03 0,01 0,02  
  skkk180812 0,04 0,10 0,02 0,03 0,05 0,07 0,01   0,18 0,23 0,17 0,08 0,12 0,30 0,04 0,02 0,12 0,10 0,06 0,05 0,07 0,09 0,01   0,06 0,11 0,03 0,05 0,02 0,03 0,02   0,10 0,03 0,01 0,03