info   nerk180121   nerk180120   fräs180107   fräs180106