info   väkMCO180630   väk180701   ck180701   väk180630   ck180630   uk180617   sol180617   uk180616   sol180616   dk180603   dk180602   spin180520   spin180519   gekABYSOM180512   gek180513   gek180512   sviss180506   alfa180506   sviss180505   alfa180505   sydk180422   bjk180422   sydk180421   bjk180421   däk180415   däk180414   östk180325   östk180324   sk180311   sk180310   nerk180121   nerk180120   fräs180107   fräs180106