Björkstakatten 1 CAPS EXO w 62 4 Hane (K) GIP S*Älvrosens Callizto LO315061 Henriksson, Katarina MEK
180421 2 CAC EXO n 9 Hane S*Twice-As-Nice Valentino LO339596 Falck, Eva GRK
3 EX1 EXO n 12 Hane Shuturi's Qa-Ching LO346603 Marklund, Ulla NOS
samtliga uppgifter är hämtade från klubbens katalog / inrapporterade resultatlista - (K) identifierar kastrerade katter 4 EX1 EXO d 12 Hona S*Ellebellebis Big Bang LO347269 Nathanaelsson Lindgren, Åsa SOL
eventuella siffror inom parantes för kategori 2,3 och 4 är antalet katter tillhörande preliminärt godkända raser 5 EX1, NOM EXO a 22 12 Hane SE*Yffranes Stagger Lee LO346815 Sigfridsson, Marina MSK
kategori 1 57 kategori 2 140 kategori 3 51 kategori 4 61 huskatt korthår 6 huskatt långhår 2 6 EX1, NOM EXO e 22 11 Hane S*Alderamires Qiang LO344986 Öhman, Linda NOS
senior 3 senior 4 senior 4 senior 2 huskatt senior 0 7 EX2 EXO f 22 12 Hona S*Ellebellebis Honey Haven LO347272 Nathanaelsson Lindgren, Åsa SOL
veteran 0 veteran 3 veteran 1 veteran 1 huskatt veteran 1 8 EX1 EXO f 22 12 Hona S*Cotton's Vega LO347769 Södersten, Karin HÄK
fertil hane 8 fertil hane 18 fertil hane 14 fertil hane 6 9 CAGCIB EXO g 22 5 Hona IC S*Subwoofer Blue Safir LO299453 Öhman, Linda NOS
fertil hona 17 fertil hona 34 fertil hona 9 fertil hona 16 10 CAGPIB, NOM, BIS EXO a 03 6 Hane (K) IP SE*Hypknox's St.Louis Slim LO333066 Demervall, Malin PK
kastrat hane 10 kastrat hane 16 kastrat hane 7 kastrat hane 11 11 CAC EXO c 33 9 Hona S*Degerlidens Crow White Clover LO324732 Degerliden, Lennart BJK
kastrat hona 6 kastrat hona 20 kastrat hona 9 kastrat hona 9 12 HP PER n 2 Hona (K) SP S*Vilda Western's Cute Claire LO313256 Englund, Kristina SOL
junior hane 1 junior hane 9 junior hane 2 junior hane 4 13 CAGCIB, BIV, NOM, BIS PER n 5 Hane IC Blackfire Aventador JW LO336865 Sigfridsson, Marina MSK
junior hona 4 junior hona 12 junior hona 5 junior hona 9 14 CACIB PER n 7 Hane CH S*Ellebellebis Maxim LO329587 Hägglund, Nadja BJK
ungdjur hane 6 ungdjur hane 9 ungdjur hane 2 ungdjur hane 4 15 EX1 PER n 12 Hane Shuturi's Rock N Roll LO346609 Marklund, Ulla NOS
ungdjur hona 5 ungdjur hona 22 ungdjur hona 3 ungdjur hona 2 16 CAGCIB PER d 5 Hane IC S*Vilda Western's Alerte Almer LO323404 Tjäderborn, Kerstin BJK
17 CAC PER f 9 Hona S*Optimal Prime's Ziri LO341998 Fahlgren, Heléne SOL
KATEGORI 1 18 EX1, NOM, BIS PER f 12 Hona S*Athelstones How Many Tears LO348402 Englund, Kristina SOL
Bästa vuxen hane: 19 ABS PER g 4 Hona (K) GIP IC S*Vilda Western's Diviga Diana LO303639 Henriksson, Katarina MEK
IC Blackfire Aventador JW, Hane, PER n 20 CAC PER g 9 Hona SE*Virrivinda's Sweet Josephine LO340816 Öhman, Linda NOS
Äg: Sigfridsson, Marina, MSK 21 CACS, NOM PER ns 11 3 Hona GIC SE*Silver Tajrish Zahara LO283657 Grankvist, Elisabeth NOS
Bästa vuxen hona: 22 CAPIB, NOM PER ns 11 8 Hane (K) PR SE*Silver Tajrish Simba LO330382 Grankvist, Elisabeth NOS
SE*Sightly Dolls MM Bacardi Vaníla, Hona, RAG n 23 CAP, NOM PER n 22 10 Hona (K) CH Florindo's Diva Line of Walker LO304560 Hallgren, Malin NOS
Äg: Füreder, Isabelle, NOS 24 EX1 PER n 24 12 Hane S*Cotton's Trassel LO347772 Södersten, Karin HÄK
Bästa junior: 25 EX1, NOM PER f 22 11 Hona S*Atmeros Esmeralda LO342835 Eriksson, Carina SOL
(N)Happy pops Vitani, Hona, RAG n 04 26 Champion PER n 03 9 Hona Florindo's Conzita LO336020 Hallgren, Malin NOS
Äg: Moltu, Lena S.B., SUNNM 27 OMREG PER a 33 11 Hona S*Degerlidens Galder Gunnhild LO344970 Degerliden, Lennart BJK
Bästa ungdjur: 28 ABS PER d 21 33 9 Hane Florindo's Joered of Lotus LO315460 Hallgren, Malin NOS
S*Athelstones How Many Tears, Hona, PER f 29 Champion RAG n 9 Hane Maximus LO334846 Lindberg Rosell, Linn BJK
Äg: Englund, Kristina, SOL 30 CAC, NOM, BIS RAG n 9 Hona SE*Sightly Dolls MM Bacardi Vaníla LO340510 Füreder, Isabelle NOS
Bästa kastrat hane: 31 ABS RAG n 12 Hane S*RagGorgeous Samwell Tarly LO345287 Söderlund, Linda BJK
IP SE*Hypknox's St.Louis Slim, Hane (K), EXO a 03 32 CAP RAG a 10 Hane (K) S*Red Creek's Alvin LO335942 Nedlund, Felicia NOS
Äg: Demervall, Malin, PK 33 CAPS RAG n 03 4 Hane (K) GIP SC (N)Eirik's O'Boy LO160063 Överlie, Olav SUNNM
Bästa kastrat hona: 34 CACIB RAG n 03 7 Hona CH SE*Kurjokattens Fresca LO333594 Lindgren Tuoma, Maria SOL
SP CH Princessoffinland, Hona (K), RAG a 04 35 CAC RAG n 03 9 Hona SE*Sightly Dolls VR make Kisses 4u LO338177 Füreder, Isabelle NOS
Äg: Rajala, Jaana, Poh-Kis 36 CAP, NOM RAG n 03 10 Hane (K) SC S*RagGorgeous Berry n'Ice LO300330 Lindgren Tuoma, Maria SOL
Bästa senior: 37 CACS, NOM RAG a 03 3 Hane GIC S*Krickelins Rufus LO319571 Füreder, Isabelle NOS
GIP SC (N)Eirik's O'Boy, Hane (K), RAG n 03 38 EX2 RAG a 03 4 Hona (K) GIP CH La Belleza Ragdolls Topaz LO90974 Heino, Tuija Poh-Kis
Äg: Överlie, Olav, SUNNMS 39 Supreme Premier, NOM RAG a 03 4 Hona (K) GIP FI*Celestial's Poison Girl LO1406278 Änäkkälä, Saana Poh-Kis
40 EX1 RAG a 03 21 11 Hona FI*Celestial's UandMe and the Devil makes3 LO1717983 Sandberg, Miia Poh-Kis
KATEGORI 2 41 CAGCIB RAG n 04 5 Hona IC NO*Fabled Olivin's Embla LO179472 Överlie, Olav SUNNM
Bästa vuxen hane: 42 ABS RAG n 04 9 Hane SE*Sacred Stars Fullmoon LO342150 Söderlund, Linda BJK
GIC S*Just Catnap's Nicolas JW, Hane, NFO d 22 43 CAC RAG n 04 9 Hona SE*Sacred Stars Storm LO342147 Lindberg Rosell, Linn BJK
Äg: Kristiansson, Kerstin, BJK 44 CAP RAG n 04 10 Hane (K) SE*Sightly Dolls MM Bacardi Cóco LO340509 Borgert, Anna NOS
Bästa vuxen hona: 45 EX1, BIV, NOM, BIS RAG n 04 11 Hona (N)Happy pops Vitani LO185477 Moltu, Lena S.B. SUNNM
IC (N)Solstorms Magda-Min Midsommernattsdröm, Hona, SIB f 09 46 EX1, NOM RAG n 04 12 Hona S*Helinka's Charon LO346899 Rova Johansson, Ulrika SUK
Äg: Johansen Doh, Sissel,  47 HP, NOM, BIS RAG a 04 2 Hona (K) SP CH Princessoffinland LO1402768 Rajala, Jaana Poh-Kis
Bästa junior: 48 ABS RAG a 04 7 Hona CH FI*MistyNight Eleonore LO1614292 Palomäki, Tiina Poh-Kis
SE*Lisselbacks Giovanni, Hane, NFO n 09 24 49 EX1 RAG a 04 12 Hane S*Helinka's Deimos LO346902 Rova Johansson, Ulrika SUK
Äg: Widenby, Helena, DÄK 50 EX1, NOM RAG d 04 12 Hane FI*Celestial's El Jefe LO1718738 Rajala, Jaana Poh-Kis
Bästa ungdjur: 51 HP, NOM SBI n 1 Hane SC FI*Harebell King Star Kalervo DVM LO1508378 Senkas, Michaela Poh-Kis
Nine Tales Oh My Goddess, Hona, MCO n 09 22 52 CACS SBI n 3 Hona GIC S*Yrhättan's Manami LO316286 Sandström Gudmundsson, Annakarin HÄK
Äg: Määttä, Ann-Marie, POROK 53 CAPS, NOM SBI n 4 Hona (K) GIP FI*Harebell Emilia LO41288 Mäki-Ainali, Niina Poh-Kis
Bästa kastrat hane: 54 Premier, NOM SBI n 10 Hane (K) SC S*Cosmonova's Figaro LO270200 Sandström Gudmundsson, Annakarin HÄK
SP SC S*Klintgården's Pjotr Timf DVM, Hane (K), SIB n 09 22 55 CACS SBI a 3 Hona GIC S*Yrhättan's Luna LO316280 Sandström Gudmundsson, Annakarin HÄK
Äg: Blomquist, Annette, GEK 56 CAC, NOM SBI a 9 Hona SE*Mellanströms Sol LO332999 Dahlman, Gunilla BJK
Bästa kastrat hona: 57 Premier SBI b 10 Hane (K) SC IDP*Backkara's Azzaro LO259694 Särkioja, Anita SOL
BW SW SP SE*KobbaCat's Beauty DSM DVM, Hona (K), MCO f 03 58 CAGCIB SBI c 5 Hane IC S*Källtäppans Luvo Lupino RX327352 Särkioja, Anita SOL
Äg: Snällström, Thomas, SK 59 CAC SBI c 9 Hona S*Golden Beauty's Tiger-Lilja LO339132 Carlberg, Marie SUK
Bästa senior: 60 Premier SBI c 10 Hane (K) CH NO*Fumapusene Rafiki LO305483 Dahlman, Gunilla BJK
SC S*Sweet Scarlet's Prelude DVM, Hona, NFO n 02 62 61 CACIB, NOM SBI n 21 7 Hona CH Dreamheart Mirabell av Ontario LO183066 Klint, Anita SOL
Äg: Nilsson, Inger, SK 62 ABS SBI n 21 10 Hona (K) GIC S*Kenaz Miss Luna Lovegood LO262618 Dahlman, Gunilla BJK
Bästa veteran: 63 CAC SBI c 21 9 Hona S*Golden Beauty's Tuva-Lisa LO339133 Carlberg, Marie SUK
SP S*Beyond American Pie, Hona (K), NFO n 09 23 64 ABS TUV a 11 Hane Halima Storm Front LOSBT 062517 026 Martikainen, Anu Leena NOS
Äg: Åberg, Birgitta, NERK 65 CAC, BIV MCO a 9 Hona FI*KingLeo's I am Maia LO343409 Lenshof, Anna-Karin NOS
Bästa avelshane: 66 EX1 MCO n 12 Hane S*PreciousBlue's Zalmiakki LO345479 Alm Oxelgren, Mona SÖK
GIC (N)Hunstadmoen's Jørgen, MCO n 03 : 33,3 p 67 EX1 MCO n 12 Hona S*Acoonitum's Neko Maneki LO347633 Tåqvist, Åsa SOL
Äg: Malmstad, Lena, SÖK 68 CACS, NOM MCO n 03 3 Hane GIC (N)Hunstadmoen's Jørgen LO314872 Malmstad, Lena SÖK
Bästa avelshona: 69 ABS MCO n 03 9 Hane S*Helinka's Alex RX340094 Suorsa, Helena SOL
SC S*Stortallens Ingrid Elvira DVM, NFO f 24 : 53,3 p 70 Supreme Champion, NOM MCO n 25 3 Hane GIC Atlantic Acadia Quest for Fire LO1613523 Määttä, Ann-Marie POROK
Äg: Forsberg, Birgitta, BJK 71 Internationell Premier MCO n 22 8 Hane (K) PR SC FI*Escape's Carlos Santana RX144308 Hetekivi, Marianne PIROK
Bästa uppfödning: 72 CACIB MCO n 22 7 Hane CH FI*KingLeo's Here* to Freedom LO1715270 Korhonen, Anna POROK
S*Just Catnap's,  : 52 p 73 ABS MCO n 24 9 Hane S*Sevgilims Ginkgo LO333622 Alseryd, Alexandra BJK
Äg: Kristiansson, Kerstin, BJK 74 CAPIB, NOM MCO n 09 22 8 Hane (K) PR CH U-Tenshi z Domu Violi*PL LO311443 Eriksson, Lena BJK
75 Champion MCO n 09 22 9 Hona FI*Moggi Iiris Kohve LO1717299 Hetekivi, Marianne PIROK
KATEGORI 3 76 EX1, NOM MCO n 03 22 11 Hona S*Ywannas Nova RX342139 Sommerdahl, Liselott SK
Bästa vuxen hane: 77 EX1, BIV, NOM, BIS MCO n 09 22 12 Hona Nine Tales Oh My Goddess LO1718970 Määttä, Ann-Marie POROK
CH Suncat's Loverman, Hane, BSH a 24 78 EX2 MCO n 01 21 62 12 Hona S*Acoonitum's Night Snow LO347634 Malmstad, Lena SÖK
Äg: Norum, Inga-Britt, VRK 79 CAC MCO gs 09 9 Hona (N)Nordic Lynx's Cinderella LO185208 Jarling, Britt LK
Bästa vuxen hona: 80 EX1 MCO f 22 11 Hona S*Frozen Rose's Indiana LO342496 Fransson, Kristina SOL
IC S*BriSavanti's Tosia, Hona, BSH b 21 33 81 EX1, BIV MCO d 12 Hane Nine Tales Numero Uno LO1718904 Määttä, Ann-Marie POROK
Äg: Nyström, Marta, NOS 82 EX1 MCO f 22 12 Hona (N)Nordic Lynx's Good Girl LO186657 Jarling, Britt LK
Bästa junior: 83 EX2 MCO f 12 Hona S*Frozen Rose's Midnight Angel LO347840 Fransson, Kristina SOL
Jewels Choice Silver Ice, Hane, BML ns 11 31 84 HP, BIV, NOM MCO d 03 1 Hane SC SE*KobbaCat's Bam-Bam DVM LO314454 Snällström, Thomas SK
Äg: Valtanen, Sari, SUROK 85 HP, NOM, BIS MCO f 03 2 Hona (K) BW SW SP SE*KobbaCat's Beauty DSM DVM LO314452 Snällström, Thomas SK
Bästa ungdjur: 86 EX3 MCO g 03 22 3 Hona GIC (N)Nordic Lynx's Pure Wish LO177329 Jarling, Britt LK
FI*Chai-lai Romantic Rosie, Hona, SIN 87 EX2 MCO f 09 22 3 Hona GIC (N)Hunstadmoen's Leah LO318804 Malmstad, Lena SÖK
Äg: Vainionpää, Antti-Jussi, Satakissa 88 CACS, NOM MCO f 03 22 3 Hona GIC Nine Tales Edna Mode LO1300255 Määttä, Ann-Marie POROK
Bästa kastrat hane: 89 CACIB MCO d 09 25 7 Hane CH Pillowtalk's Sheego LO183696 Jarling, Britt LK
S*Leopardettes Xtreme Temptation, Hane (K), BEN n 22 33 90 EX1, BIV, NOM MCO e 03 22 11 Hane SE*Box Buster'z Ghost Rider LO342906 Fransson, Kristina SOL
Äg: Johansson Hedman, Jeanette, SUK 91 EX1 MCO f 09 22 11 Hona S*Country Dream's Julia LO344664 Ewerlöf, Matilda ELK
Bästa kastrat hona: 92 EX1, NOM MCO d 03 22 12 Hane S*Acoonitum's Navaho LO347631 Malmstad, Lena SÖK
PR S*Razzlecat's Lady Godiva, Hona (K), BSH n 24 93 EX1 MCO f 03 22 12 Hona S*Acoonitum's Northen Light LO347635 Malmstad, Lena SÖK
Äg: Ask, Carina, NOS 94 CACIB MCO fs 7 Hona CH FI*King Leo's Gunn-Tove LO1615004 Renholm, Henna POROK
Bästa senior: 95 ABS MCO as 7 Hona CH (N)Nordic Lynx's Baby Blue LO184425 Jarling, Britt LK
S*Leopardettes Xtreme Temptation, Hane (K), BEN n 22 33 96 CAPIB MCO ns 24 8 Hane (K) PR SE*Katthemmet's Nelson Mandela LO333227 Forsberg, Tomas BJK
Äg: Johansson Hedman, Jeanette, SUK 97 EX1, BIV, NOM MCO ns 22 11 Hona SE*Malaking's Bellatrix LO342558 Ewerlöf, Matilda ELK
Bästa veteran: 98 EX1 MCO ns 23 12 Hona SE*Katthemmet's Anastasia Romanova LO345946 Forsberg, Tomas BJK
SP S*Bonnea's Ozzy, Hane (K), BUR d 99 ABS MCO fs 09 22 3 Hona GIC Janka of Asvan LO299131 Eriksson, Lena BJK
Äg: Johansson Hedman, Jeanette, SUK 100 CAGPIB, BIV MCO ds 03 6 Hane (K) IP Truffle Melluandia*PL LO180702 Ånonli, Liv POLAR
101 CAPIB MCO fs 09 22 8 Hona (K) PR FI*Nine Tales Dim the Lights LO41120 Mensah, Henrika POROK
KATEGORI 4 102 CAP MCO fs 09 22 10 Hona (K) S*Acoonitum's Märta LO342204 Dunder, Petra NOS
Bästa vuxen hane: 103 CAGCIB, BIV, NOM NEM n 21 5 Hona IC SE*Triquetras Lexington LO335207 Johansson, Therese NOS
GIC FI*Sweetpurr's Salmiak, Hane, CRX n 104 EX2 NEM ny 09 21 9 Hona SE*Cordell's Alaska LO323837 Fredriksson, Annika BJK
Äg: Olofsson, Jonna, NOS 105 EX3 NEM a 21 9 Hona SE*Björnmyrans Luna Lovegood LO338439 Wiklund, Ida SOL
Bästa vuxen hona: 106 CAC NEM a 21 9 Hona Sibcoon's Oops I Did It Again LO341528 Niemi, Johanna SUK
IC FI*Habeebas Gracious Georgina, Hona, RUS 107 EX2 NEM n 21 9 Hona S*Siberietass Honey Honey LO339030 Broman, Helena SOL
Äg: Mäenpää, Jaana, Poh-Kis 108 EX1, BIV NEM as 21 12 Hane SE*Ice Age Commander LO347558 Lahti, Jenny DÄK
Bästa junior: 109 EX1 NEM n 21 12 Hona SE*Triquetras Taurus LO347384 Johansson, Therese NOS
S*Nova Star Karhu, Hane, SIA b 110 EX2 NEM ns 21 12 Hona SE*Ice Age Indy LO347559 Niemi, Johanna SUK
Äg: Landell, Anna, VRK 111 ABS NEM n 09 21 9 Hane SE*Carmina Amoris Eros LO339570 Vallon, Linda NOS
Bästa ungdjur: 112 CAC, NOM NEM n 09 21 9 Hona Tereza Tomanica,CZ LO342812 Lahti, Jenny DÄK
FI*Lovedevotion Karmen, Hona, ABY a 113 CAP NEM a 09 21 10 Hane (K) SE*Carmina Amoris Dionysos LO339571 Sundström, Lisa NOS
Äg: Kuusisto, Milla, POROK 114 EX1 NEM n 03 21 11 Hane SE*Acibi's Seltic of Igrish LO343449 Wiklund, Ida SOL
Bästa kastrat hane: 115 EX1, BIV, NOM NEM n 09 21 12 Hane SE*Triquetras Virgo LO347387 Hortlund, Sanna NOS
IP S*Brandkatten's Bebbe, Hane (K), CRX a 03 116 EX1 NEM g 09 21 12 Hona Vistula*PL Evita RX349203 Kerstis, Stina NOS
Äg: Brand, Carina, MEK 117 CAGCIB NFO a 5 Hane IC S*Kattilaforsens Mohandas LO330320 Ekengren, Kristina (Kicki) SÖK
Bästa kastrat hona: 118 HP, NOM NFO n 02 62 1 Hona SC S*Sweet Scarlet's Prelude DVM LO274312 Nilsson, Inger SK
GIP S*Kattmillas Organic Winter Spirit, Hona (K), SPH f 09 31 119 CAGPIB, NOM NFO n 09 6 Hona (K) IP S*Ildrasie's Sané LO320725 Liljendahl, Åsa BJK
Äg: Krainer, Alexandra, BJK 120 CAPIB NFO n 09 8 Hona (K) PR CH (N)Skaujenta's Daga LO301033 Svensson, Carola BJK
Bästa senior: 121 CAP, BIV, NOM NFO n 09 10 Hane (K) SC S*Milda ma Tildes Barba Blixt LO317654 Forsberg, Birgitta BJK
SC S*Bonnea's Jikita, Hona (K), DRX fs 03 24 122 EX2 NFO a 09 11 Hane S*Fitnesscats Timothy LO344809 Sjöström, Madeléne SÖK
Äg: Arnström, Eva, SOL 123 EX1, BIV, NOM NFO a 09 11 Hane S*Harley Honey's Hunky Dory LO343303 Nilsson, Inger SK
Bästa veteran: 124 EX1, NOM NFO n 09 12 Hona FI*WitSarin Tamara LO1819598 Witick, Sari POROK
PR SC S*Brandkatten's Krösa Maja, Hona (K), CRX g 125 CAGPIB, NOM NFO nt 22 6 Hane (K) IP S*Milda ma Tildes Steinar Solvarg LO327454 Andersson, Tony BJK
Äg: Brand, Carina, MEK 126 EX1 NFO n 22 11 Hane SE*Tezzutopia's Fina Salt LO342142 Strömberg, Terese NOS
Bästa uppfödning: 127 EX1, NOM NFO n 24 12 Hona FI*WitSarin Lenita LO1819599 Witick, Sari POROK
SE*Rut's,  : 24 p 128 HP, BIV, NOM NFO n 09 23 2 Hona (K) SP S*Beyond American Pie LO239460 Åberg, Birgitta NERK
Äg: Krainer, Alexandra, BJK 129 CAPS, NOM NFO n 09 22 4 Hane (K) GIP IC S*Englaflickornas Sebek LO231791 Nyström, Eva-Helen VRK
130 CAGCIB NFO n 03 22 5 Hona IC S*Gunsmokes Telly LO317143 Lindmark, Carina SOL
HUSKATT 131 EX2 NFO n 09 22 5 Hona IC S*Golden Oracle's Breeze LO333634 Holmberg, Sandra BJK
Bästa korthår: 132 CAGPIB NFO n 09 22 6 Hane (K) IP SE*Björnönstasseri Pentax LO332436 Nordlund, Johanna BJK
Elis, Hane (K), HCS n 09 24 133 CACIB, BIV, NOM NFO n 09 22 7 Hane CH FI*WitSarin Keijo LO1716103 Rytkönen, Minna POROK
Äg: Sik, Gunilla, Poh-Kis 134 EX2 NFO n 09 22 7 Hane CH FI*WitSarin Tenho LO1716101 Urpo, Terhi SUROK
Bästa långhår: 135 CAC NFO a 09 22 9 Hane S*Micehunter's Scirocco LO339874 Johnson, Susanne MEK
Disa, Hona (K), HCL f 09 136 CAC NFO n 09 24 9 Hona S*Zygot's Coco-Choko LO341336 Rudh, Monica HÄK
Äg: Wedin, Kerstin, BJK 137 EX2 NFO n 03 24 11 Hane FI*Foxy Paw's Spin Doctor LO1718060 Nykänen, Helena POROK
Bästa veteran: 138 EX1, NOM, BIS NFO n 09 24 11 Hane SE*Lisselbacks Giovanni LO344861 Widenby, Helena DÄK
Goliat DSM, Hane (K), HCS ns 139 ABS NFO n 03 24 11 Hona SE*Ängaby Joelle LO343014 Svensson, Sara VRK
Äg: Ewerlöf, Matilda, ELK 140 EX1, BIV, NOM NFO n 09 22 12 Hane S*Just Catnap's Jasper Hale LO348304 Kristiansson, Kerstin BJK
141 EX1 NFO n 09 22 12 Hona S*Curly line Birgit LO346272 Lindmark, Carina SOL
142 EX2 NFO n 09 22 12 Hona FI*WitSarin Rosina LO1819596 Witick, Sari POROK
143 CACS, BIV, NOM, BIS NFO d 22 3 Hane GIC S*Just Catnap's Nicolas JW LO325111 Kristiansson, Kerstin BJK
144 EX2 NFO f 24 5 Hona IC S*Milda ma Tildes Silje Skogsrå LO327456 Nilsson, Agneta BJK
145 CAGCIB NFO f 22 5 Hona IC SE*Björnönstasseri Eowal LO330115 Forsgren, Gunilla BJK
146 EX2 NFO f 22 9 Hona S*Ildrasie's Lemina LO340896 Svensson, Carola BJK
147 CAC NFO f 22 9 Hona S*Ildrasie's Khedira LO340897 Liljendahl, Åsa BJK
148 EX1 NFO f 22 12 Hona SE*Björnönstasseri Vesta LO346750 Widmark, Kristin SUK
149 CAPS NFO d 09 22 4 Hane (K) GIP S*Milda ma Tildes Dunder Da capo LO317655 Andersson, Tony BJK
150 EX2 NFO f 09 22 7 Hona CH FI*Tähtitassun Sweet Adeline LO1508956 Witick, Sari POROK
151 CACIB, BIV NFO d 09 24 7 Hona CH S*Milda ma Tildes Trude Trolltind LO327455 Nilsson, Agneta BJK
152 Internationell Premier, BIV, NOM NFO d 09 22 8 Hane (K) PR SC IT*Norr Venn's Via L'Viaquez DSM DVM LO298306 Forsberg, Birgitta BJK
153 OMREG NFO f 09 22 9 Hona SE*Björnönstasseri Leica LO332434 Bergman, Anna BJK
154 ABS NFO g 09 9 Hona S*Milda ma Tildes Viola Gråsten LO338382 Forsberg, Birgitta BJK
155 Champion NFO f 03 24 9 Hona (N)Fodnaheia's Bellela LO341917 Nyström, Eva-Helen VRK
156 EX2 NFO d 09 9 Hona SE*Klint skogens Janis LO341898 Lindström, Annalill BJK
157 CAP, NOM NFO d 09 22 10 Hona (K) S*Just Catnap's Demelza LO340569 Kristiansson, Kerstin BJK
158 EX1 NFO d 09 24 12 Hane (N)Valhaugen's Mac Kenzie LO348081 Jonsson, Margareta MEK
159 EX3 NFO f 09 12 Hona SE*Björnönstasseri Penny LO346384 Nordlund, Johanna BJK
160 EX2 NFO f 03 22 12 Hona S*Just Catnap's Nessie LO348305 Kristiansson, Kerstin BJK
161 EX1, BIV, NOM NFO f 03 12 Hona S*Just Catnap's Bella Mia LO348303 Kristiansson, Kerstin BJK
162 CAPS, BIV, NOM NFO ns 22 4 Hona (K) GIP S*Cederskogens Mira Magnet LO293307 Forsgren, Gunilla BJK
163 CAGCIB, NOM NFO fs 24 5 Hona IC SE*Holy Smoke's Crow Jane LO328814 Lenshof, Anna-Karin NOS
164 CAGPIB NFO fs 22 6 Hona (K) IP CH Amazon av Edelmann(N) LO241139 Nyström, Eva-Helen VRK
165 EX2 NFO ns 6 Hona (K) IP SE*Jacama's Nilla Nattskatta LO329085 Liljendahl, Camilla BJK
166 CAP NFO ds 24 10 Hona (K) SE*Lisselbacks Dior LO327579 Eriksson, Anna BJK
167 CAPS, NOM NFO ns 03 24 4 Hane (K) GIP FI*FoxyPaw's Rollin' Stone LO1510780 Helena, Nykänen POROK
168 CAGCIB NFO ds 09 22 5 Hane IC SE*Klint skogens Diamant LO314861 Klint, Anita SOL
169 CAC NFO ds 09 22 9 Hona SE*Klint skogens Rose LO341901 Klint, Anita SOL
170 CAP NFO ns 09 24 10 Hane (K) IC S*Wildwood's Jafar LO320995 Rudh, Monica HÄK
171 EX2 NFO as 03 11 Hona SE*Sweet Wolverines Talia Wagner LO343638 Sjöström, Madeléne SÖK
172 EX3 NFO gs 09 24 11 Hona SE*Lisselbacks Gaia LO344860 Strömberg, Terese NOS
173 EX1, BIV NFO gs 09 24 11 Hona SE*Lisselbacks Grace LO344859 Widenby, Helena DÄK
174 EX1 NFO fs 03 24 12 Hona DK Sakeena´s Millionairess LO349387 Kristiansson, Kerstin BJK
175 CAGCIB SIB n 5 Hane IC SE*Arwati's King LO333339 Nordin, Kristina BJK
176 CAP SIB n 01 64 10 Hona (K) GIC S*Söderbykattens Katzy Kay LO275327 Broman, Helena SOL
177 EX1 SIB n 03 11 Hane (N)Solstorms Khal Drogo LO185787 Larsen, Synnöve
178 ABS SIB n 24 8 Hane (K) PR SE*Bekiles Toulouse RX328510 Bohman, Liza BJK
179 EX3 SIB n 24 9 Hona (N)Slstorms Baba Yaga RX311816 Lindberg, Maria BJK
180 EX2 SIB n 24 9 Hona SE*Arwati's Twiga RX322481 Lahti, Ewa BJK
181 Champion, BIV SIB ny 22 9 Hona Madame Aryskotracja*PL LO185601 Settemsdal, Synnöve S VESTK
182 Premier SIB n 23 10 Hona (K) SC S*Deltas Marussia LO254748 Falk, Gunilla BJK
183 EX2 SIB ay 24 10 Hona (K) GIC S*Frostuddens Ella Fitzgerald LO287423 Falk, Gunilla BJK
184 EX1 SIB n 22 11 Hona (N)Nordskjaerets Ylva LO185151 Settemsdal, Synnöve S VESTK
185 HP, BIV, NOM, BIS SIB n 09 22 2 Hane (K) SP SC S*Klintgården's Pjotr Timf DVM LO301894 Blomquist, Annette GEK
186 HP SIB n 09 22 2 Hona (K) SW SP (N)Einhaugens Mille Mari Napoleonsen LO177171 Martinussen, Karin B. TRÖND
187 CAGCIB SIB n 09 24 5 Hane IC (N)Einhaugen's Prins Antonin LO181551 Jeremiassen, Oddbjörn KKMN
188 CAPS SIB n 09 24 4 Hona (K) IP CH SE*Edalunds Elsie DVM LO315157 Blomquist, Annette GEK
189 CAGPIB SIB n 03 24 6 Hona (K) IP S*Starsky's Electra LO327823 Gramadies, Jonathan NOS
190 CAP SIB n 09 23 10 Hane (K) S*Millifiore Bonzai LO336991 Delerholt, Karin SOL
191 EX2 SIB n 03 24 10 Hane (K) SE*Arwati's Nimas af Poppo LO337498 Nordin, Kristina BJK
192 EX1 SIB n 09 23 11 Hona SE*Bekiles Nova af Oesten LO343664 Kiel Olsson, Annika UK
193 EX1 SIB n 09 24 12 Hane S*QuarkenCat Nexus LO345024 Troberg, Pia BJK
194 EX1 SIB n 09 24 12 Hona SE*Alerias Melina Almasovna LO345435 Lindberg, Maria BJK
195 EX2 SIB n 09 24 12 Hona SE*Alerias Lenuccia Almasovna LO345438 Vikström, Susanne BJK
196 EX3 SIB n 09 24 12 Hona NO*Eventyrvegens Prinsesse Fjellrose LO186499 Jeremiassen, Oddbjörn KKMN
197 HP, BIV SIB fy 22 1 Hona SC (N)Nordskjaeret's Princess Pandora Rubin LO175586 Johnsen, Kirsti WEBK
198 Internationell Champion SIB d 22 7 Hane CH (N)Solstorms King of Hearts LO182714 Johansen Doh, Sissel
199 EX1 SIB f 24 11 Hona S*Lubov Sibiri Nadya Topazovna RX344159 Lahti, Ewa BJK
1200 CAGCIB, BIV, NOM, BIS SIB f 09 5 Hona IC (N)Solstorms Magda-Min Midsommernattsdröm LO166909 Johansen Doh, Sissel
200 CAGPIB SIB g 09 24 6 Hona (K) IP S*Devochka's Emily RX291959 Elnerud, Maja NOS
201 CAGCIB SIB d 09 24 5 Hane CH SE*Zatash Loke LO337392 Åsberg, Jimmy SUK
202 EX1 SIB d 09 24 11 Hane S*Lubov Sibiri Dimka Topazov RX344157 Vikström, Susanne BJK
203 Champion SIB ns 24 9 Hane SE*Snow Buddies Budapest cake RX335772 Troberg, Pia BJK
204 EX1 SIB ds 22 12 Hane S*Maollich's Silver Sunshine LO346884 Åsberg, Jimmy SUK
205 HP, NOM SIB ns 09 11 1 Hane SC (N)Einhaugens Sølve Napoleonsen DVM LO309899 Åsberg, Jimmy SUK
206 CAGPIB SIB ns 03 22 6 Hona (K) IP S*Isrosen's Anemone LO319593 Elnerud, Maja NOS
207 CACIB SIB ns 09 24 7 Hona CH S*Solsibs Farisa Zazulova LO326249 Fredriksson, Sandra BJK
208 CAPIB, NOM SIB fs 09 24 8 Hona (K) PR SC FIN*Lumikissan Uniikki DVM LO251248 Troberg, Pia BJK
209 CACIB SIB ns 09 22 7 Hane NO*Myrbaerhaugen's Baileys LO184033 Johnsen, Kirsti WEBK
210 EX2 SIB ns 09 22 11 Hona S*Lince's Lirica LO342722 Helmersson, Pernilla BJK
211 EX1, BIV, NOM SIB fs 09 11 Hona (N)Solstorms Bali Chamba LO185792 Johansen Doh, Sissel
212 CACIB, NOM BEN n 22 7 Hona FI*Alcarinqua Fionola LO1612981 Pitkänen, Maarit POROK
213 Supreme Premier, NOM BEN n 22 31 4 Hona (K) GIP FI*Hiesun Ocean Poem RX1403974 Kuusisto, Milla POROK
214 ABS BEN n 22 32 5 Hona IC SE*OneWorld Cinders of the Clouds LO322807 Johansson, Jennie SOL
215 Premier, NOM, BIS BEN n 22 33 10 Hane (K) S*Leopardettes Xtreme Temptation RX276140 Johansson Hedman, Jeanette SUK
216 Champion BEN n 24 32 9 Hona FI*Hiesun Walking Dead LO16144412 Pitkänen, Maarit POROK
217 CAPIB BEN n 24 33 8 Hona (K) PR Asianleopardcat Honey RX1716842 Hercher, Christina SUROK
218 CAGCIB, NOM BML ns 11 31 5 Hane IC FI*Kissamummon Keijun Syysloisto RX1614858 Valtanen, Sari SUROK
219 EX1, NOM, BIS BML ns 11 31 11 Hane Jewels Choice Silver Ice LO1718825 Valtanen, Sari SUROK
220 CAGPIB BSH a 6 Hona (K) IP SC S*Björktassen's Undine LO273942 Burman, Ann-Christine BJK
221 CACIB BSH a 7 Hane CH S*Björktassen's H. "Zäta" Zetterberg LO325612 Ohlsson, Siv BJK
222 CAP, NOM BSH a 10 Hane (K) SE*Betulasfele's Chabas LO335940 Rönntoft Salomonsson, Laila BJK
223 EX1 BSH a 11 Hona IDP*Ker Bihan California LO346729 Burman, Ann-Christine BJK
224 CAPS, NOM BSH f 4 Hona (K) GIP SC S*Björktassen's Tindra LO250639 Björk, Sara BJK
225 ABS BSH f 9 Hona S*Framells Karen Julie LO332289 Lång, Monica BJK
226 CAGCIB BSH g 5 Hona IC S*Framells Janet Morrisson LO329430 Björk, Sara BJK
227 CACS BSH o 3 Hane GIC Grand'Or from Arthur's Garden LO171903 Westrheim, Sonja
228 Internationell Premier BSH p 8 Hane (K) PR FI*Gimmie's Magnanimous LO1301648 Natunen, Salla Maaret RUROK
229 CAGPIB BSH ns 11 6 Hane (K) IP FI*Lumiprinsessan Pikku Prinssi LO1612335 Kööpikkä, Jennica Poh-Kis
230 Premier BSH ns 11 10 Hona (K) CH S*Esteticas Bimini LO303293 Andersson, Gerd BJK
231 CAPIB, NOM, BIS BSH n 24 8 Hona (K) PR S*Razzlecat's Lady Godiva LO334768 Ask, Carina NOS
232 EX1, NOM BSH n 24 11 Hona S*Millington's Mistinguett LO344087 Ökvist, Anna-Lena NOS
233 CACIB, NOM, BIS BSH a 24 7 Hane CH Suncat's Loverman LO334153 Norum, Inga-Britt VRK
234 CAC, NOM BSH c 33 9 Hane S*BriSavanti's Amarone LO341686 Krainer, Alexandra BJK
235 CAC BSH c 33 9 Hona S*BriSavanti's Prada LO341689 Nyström, Marta NOS
236 CAP BSH c 33 10 Hona (K) SC S*Superbus Mrs Bumblebee LO271181 Legind, Caroline NOS
237 CAGCIB, NOM, BIS BSH b 21 33 5 Hona IC S*BriSavanti's Tosia LO294863 Nyström, Marta NOS
238 CACS, BIV BUR n 3 Hane GIC Shai-San-War's Veikko JW LO322753 Lindén, Marie MSK
239 CAPS, BIV, NOM BUR n 4 Hane (K) GIP Shai-San-War's Viggo LO322752 Forsberg Lind, Monika BJK
240 CAGPIB BUR n 6 Hona (K) IP IC S*Bonnea's Roxie LO284043 Johansson Hedman, Jeanette SUK
241 CAC BUR n 9 Hane S*Bonnea's Sacco LO338330 Johansson Hedman, Jeanette SUK
242 CAP BUR n 10 Hona (K) GIC S*Zagamin Puma LO278640 Enander, Kristina SUK
243 EX1 BUR n 12 Hane S*All Weather Edgar Allan Poe LO345400 Enander, Kristina SUK
244 EX1, NOM BUR n 12 Hona Securitazz Uzi RX348759 Brandberg, Marie BJK
245 CAGPIB BUR b 6 Hane (K) IP S*Globetrotter's Quentin LO334894 Forsberg Lind, Monika BJK
246 CAC BUR b 9 Hane LV*Forsland Washington JW LO347947 Arnström, Eva SOL
247 CACS, NOM BUR c 3 Hona GIC S*All Weather Downtown A Lady Cora LO303968 Bergsten, Katarina SOL
248 EX1 BUR c 11 Hona S*Globetrotter's Rimini LO344539 Lundström, Eva BJK
249 EX1, NOM BUR h 11 Hona Medea Freya Way*RU LO186520 Barreth, Stina KKMN
250 EX2 BUR h 11 Hona DK*Nadikat's Maddie LO348141 Arnström, Eva SOL
251 ABS BUR j 5 Hona IC S*Globetrotter's Havanna LO295694 Lundström, Eva BJK
252 CAC MAU ns 24 9 Hane FI*Walidah Bebiankh LO336254 Bergqvist, Simon BJK
253 EX1, NOM MAU ns 24 11 Hane SE*Hayawani's Ammon LO1819919 Vainionpää, Antti-Jussi Satakissa
254 ABS MAU ns 24 11 Hona SE*Hayawani's Aphrodithe LO344471 Bergqvist, Simon BJK
255 CAGCIB OCI b 24 5 Hane IC SE*Meavita's Crazy Gixxer LO325130 Blomqvist, Erika BJK
256 EX1 OCI bs 24 12 Hona SE*Meavita's Heroic Pepper Potts LO347482 Blomqvist, Erika BJK
257 EX1 OCI os 24 12 Hane SE*Meavita's Heroic Thor LO347478 Blomqvist, Erika BJK
258 Internationell Champion SIN 7 Hane CH FI*Chai-lai Brave Benjamin LO1715906 Vainionpää, Pia Satakissa
259 EX1, NOM, BIS SIN 12 Hona FI*Chai-lai Romantic Rosie LO1718847 Vainionpää, Antti-Jussi Satakissa
260 CAGCIB SRL n 5 Hane IC DK*Selrexwin Berry RX183700 Berg, May SUNNM
261 CACIB SRL ns 7 Hona CH NO*Chibinichi Anushka RX184449 Berg, May SUNNM
262 CACIB SRL f 7 Hona CH NO*Emlakiros Cilla Tingeling RX184010 Berg, May SUNNM
263 Premier, NOM SRL e 10 Hane (K) NO*Emlakiros Baltazar Amandus LO184009 Ånonli, Liv POLAR
264 CACIB, NOM SRL e 03 7 Hane CH S*AyuQadro's FlarEon RX333294 Keidser, Elisabeth SUK
265 CACIB SRL g 03 7 Hona CH Quizzicurl Painted Lady RX308411 Keidser, Elisabeth SUK
266 CAGCIB SRL a 33 5 Hane IC NO*Magnifi'miaow's Curly Darth Vader LO174662 Ånonli, Liv POLAR
267 CAGCIB, NOM ABY n 5 Hane IC S*Aucuparia's Mimar Sinan JW LO334579 Sjögren, Jan FRÄS
268 CAGCIB ABY n 5 Hona IC S*Blytens Calypso LO314586 Stenmark, Kristin BJK
269 CAGPIB, NOM ABY n 6 Hane (K) IP S*Skimmerdal's Elton LO315087 Westling, Maria ASK
270 EX2 ABY n 6 Hane (K) IP S*Primuz-Zezam Luzifer LO314857 Sjögren, Torbjörn FRÄS
271 CAC, NOM ABY n 9 Hona S*Nekayahs Tiara Timotej LO337230 Stenmark, Kristin BJK
272 EX2 ABY n 9 Hona SE*Storsands Ruth LO337547 Larsson, Gunilla SOL
273 EX1, BIV, NOM ABY n 11 Hona S*Aucuparia's Sevilla LO342997 Sjögren, Jan FRÄS
274 EX2 ABY a 5 Hona IC DK*Saltvig's Oona LO332227 Blomgren, Gunny BJK
275 CAGCIB ABY a 5 Hona IC S*Backilandets Alwa von Ekorntorp LO337382 Wålinder, Eva FRÄS
276 CAP ABY a 10 Hane (K) CH S*Nogitsune's WanyamaAsh LO331314 Westling, Maria ASK
277 EX1, BIV, NOM, BIS ABY a 12 Hona FI*Lovedevotion Karmen LO1719036 Kuusisto, Milla POROK
278 CAPS ABY o 4 Hane (K) GIP S*GoodNews Orlando LO330391 Blomgren, Gunny BJK
279 ABS ABY o 9 Hona S*Primuz-Zezam Iza LO340282 Sjögren, Torbjörn FRÄS
280 CACS, NOM, BIS CRX n 3 Hane GIC FI*Sweetpurr's Salmiak LO326576 Olofsson, Jonna NOS
281 CAGPIB, NOM, BIS CRX a 03 6 Hane (K) IP S*Brandkatten's Bebbe LO301036 Brand, Carina MEK
282 CAP CRX f 10 Hona (K) CH S*Brandkatten's Lady LO273344 Brand, Amanda MEK
283 EX1 CRX f 24 11 Hona S*Magic Paw's Iratze Healing Rune LO344004 Kuru, Christine NOS
284 Champion, NOM CRX d 03 9 Hane S*Dollemina's Maverick LO339268 Jonsson, Margareta MEK
285 EX1 CRX g 03 11 Hona S*Cruzmyntas UllStrumpa LO344379 Söderlund, Anna BJK
286 EX1, NOM CRX n 24 11 Hane FI*Sweetpurr's L.O.V.E. Machine LO346218 Olofsson, Jonna NOS
287 Champion CRX b 21 33 9 Hane S*Kattmillas Rumpelstiltskin LO327669 Johansson, Isak BJK
288 CAPIB DRX n 8 Hona (K) PR Katzekala av Jamas LO160228 Larsen, Synnöve
289 ABS DRX a 09 9 Hona S*Bonnea's Yrsa LO338323 Granström, Sandra BJK
290 EX1 DRX n 09 11 Hona S*Bonnea's Zara LO341892 Jonsson, Hans BJK
1291 CAGCIB DRX g 24 5 Hona IC S*Oblivion's Rainbow Dash RX326677 Nilsson, Johanna SOL
291 CAGPIB DRX d 6 Hane (K) IP S*Fairycoons Watson LO307236 Brand, Carina MEK
292 CAC DRX f 9 Hona S*Bonnea's Yster LO338324 Arnström, Eva SOL
293 ABS DRX f 24 9 Hona SE*LovelyPaw's Feline LO337190 Nilsson, Johanna SOL
294 EX1, BIV, NOM DRX f 11 Hona S*Bonnea's Zoya LO341895 Jonsson, Joanna BJK
295 HP DRX f 09 2 Hona (K) SP S*Oblivion's Fantastic Fiona LO293736 Bergvall, Therese SOL
296 CAP, NOM DRX fs 03 24 10 Hona (K) SC S*Bonnea's Jikita LO266952 Arnström, Eva SOL
297 EX1, BIV DRX g 09 11 Hona S*Bonnea's Zelda LO341894 Jonsson, Joanna BJK
298 EX1 DRX d 09 12 Hane S*Zwelaboz Mandel LO347645 Bjuhr, Anna BJK
299 EX1, NOM DRX f 09 12 Hona S*Xotic Islands Feuer und Wasser LO345804 Dau, Jennie BJK
300 CAC DRX c 24 9 Hona SE*WigozAna's Bodil Bonita LO343132 Bjuhr, Anna BJK
301 CAC DRX n 09 23 9 Hane Elfe Féerique Zachary RX344791 Arnström, Eva SOL
302 EX1 DRX n 09 24 11 Hane SE*Naked Curls Something Xtra LO345167 Söderlund, Anna BJK
303 CAC, NOM DRX f 21 32 9 Hona S*Peking Cat Kraka LO336488 Löfling, Katja BJK
304 CAP, NOM DRX g 21 32 10 Hona (K) S*Oblivion's Emmylou LO314299 Nilsson, Johanna SOL
305 CAP OSH n 10 Hona (K) CH La Bell Tip Top Tara LO309593 Lundström, Annie BJK
306 EX1 OSH b 11 Hona S*Bergbackens Taras Zabina LO344695 Lundström, Annie BJK
307 CAC OSH f 9 Hona (N)Himmeltinden's San Francisco LO185049 Ludviksen, Aino Vibeke
308 CAGCIB OSH f 24 5 Hona IC (N)Himmeltinden's Aurora LO182249 Ludviksen, Aino Vibeke
309 CAGCIB, NOM OSH f 02 5 Hona IC (N)Fargo's Poussey Washington LO181983 Larsen, Synnöve
310 CAP, NOM OSH n 03 24 10 Hane (K) GIC AR*Shasa Kozi JW LO296099 Back, Jill SK
311 Grand Internationell Premier, NOM PEB n 6 Hona (K) IP SC Verona Silver Bullet RX316176 Larsson, Linn VRK
312 CAGCIB, NOM, BIS RUS 5 Hona IC FI*Habeebas Gracious Georgina LO1509879 Mäenpää, Jaana Poh-Kis
313 CAC, NOM SIA a 9 Hane S*Saddharma Figaro LO342075 Forssén, Anna BJK
314 EX1, NOM, BIS SIA b 11 Hane S*Nova Star Karhu LO342369 Landell, Anna VRK
315 EX1 SIA h 11 Hona (N)Himmeltinden's Nanna LO185653 Ludviksen, Aino Vibeke
316 Premier SOM a 10 Hona (K) CH S*Ianthelagens Kes Prinsdotter LO305484 Essegård, Elisabet ASK
317 Champion SOM p 9 Hona Helinka Raksha of Bahir Dar LO333548 Westling, Maria ASK
318 HP, NOM SPH n 2 Hane (K) SP SE*Fabulous Stars Hercules DSM LO301598 Parisi, Yasmine SUK
319 Premier SPH w 62 10 Hane (K) SE*Rut's Imperio LO326173 Johansson, Sebastian BJK
320 EX2 SPH n 03 10 Hane (K) S*Rexmyra And we danced LO341926 Amcoff, Erica NOS
321 CAP SPH n 03 10 Hane (K) S*Rexmyra All your zombies LO341927 Amcoff, Erica NOS
322 EX1 SPH a 03 21 11 Hane (K) S*Sayyads Summertime Blues LO342422 Westerlund, Ewa BJK
323 CACS SPH f 21 3 Hona GIC S*Kattmillas Old Speckel Hen LO314355 Krainer, Alexandra BJK
324 CAC SPH d 21 9 Hona SE*Rut's Bara dårar rusar in LO338883 Krainer, Alexandra BJK
325 CAPS, NOM, BIS SPH f 09 31 4 Hona (K) GIP S*Kattmillas Organic Winter Spirit LO314353 Krainer, Alexandra BJK
326 EX1 SPH b 03 21 31 11 Hane S*Kattmillas Victory LO344483 Eriksson, Camilla BJK
327 EX2 SPH n 21 32 12 Hane SE*Rut's Gunter LO345119 Krainer, Alexandra BJK
328 EX1, BIV, NOM SPH b 09 33 12 Hane SE*Rut's Jake the Dog LO345123 Krainer, Alexandra BJK
329 EX3 SPH n 09 33 12 Hane SE*Rut's Ice King LO345124 Öström, Ia BJK
330 1, NOM HCL a 14 Hane (K) Simon LO1817 Källman, Pia SUK
331 1, NOM, BIS HCL f 09 14 Hona (K) Disa LO1426 Wedin, Kerstin BJK
332 4 HCS a 09 14 Hane (K) Tamook LO1751 Strömberg, Terese NOS
333 1, NOM, BIS HCS n 09 24 14 Hane (K) Elis Sik, Gunilla Poh-Kis
334 3 HCS ns 14 Hane (K) Goliat DSM LO1202 Ewerlöf, Matilda ELK
335 2 HCS w 63 14 Hane (K) Ådd LO1815 Öberg, Emma NOS
336 2 HCS f 09 14 Hona (K) Majagräddnos LO1859 Westling, Mats BJK
337 1, NOM HCS f 09 24 14 Hona (K) Sky LO1718 Westling, Maria ASK
A1 33,3p, BIS MCO n 03 16 Hane GIC (N)Hunstadmoen's Jørgen LO314872 Malmstad, Lena SÖK
A2 13,3p NFO ds 09 22 16 Hane IC SE*Klint skogens Diamant LO314861 Klint, Anita SOL
A3 53,3p, BIS NFO f 24 16 Hona SC S*Stortallens Ingrid Elvira DVM LO273650 Forsberg, Birgitta BJK
A4 33,3p MCO f 09 22 16 Hona GIC (N)Hunstadmoen's Leah LO318804 Malmstad, Lena SÖK
K1 4 NFO 18   S*Cederskogens Pixie Prisma (2017-11-08) Björnönstasseri Forsgren, Gunilla BJK
K2 1 NFO 18   S*Just Catnap's Esta Bonita (2017-11-25) Just Catnap's Kristiansson, Kerstin BJK
K3 2 NFO 18   FI*FoxyPaw's Lucky Lucille (2017-12-10) FI*WitSarin Witick, Sari POROK
K4 3 MCO 18   GIC (N)Hunstadmoen's Leah (2017-12-20) Acoonitum's Malmstad, Lena SÖK
K5 1 SPH 18   Bluet Sector 'Cats4People' (2017-09-30) Rut's Krainer, Alexandra BJK
S1 1, NOM, BIS RAG n 03 15a Hane (K) GIP SC (N)Eirik's O'Boy LO160063 Överlie, Olav SUNNMS
S2 3 SBI n 15a Hane (K) SC S*Cosmonova's Figaro LO270200 Sandström Gudmundsson, Annakarin HÄK
S3 2 SBI b 15a Hane (K) SC IDP*Backkara's Azzaro LO259694 Särkioja, Anita SOL
S4 1, NOM, BIS NFO n 02 62 15a Hona SC S*Sweet Scarlet's Prelude DVM LO274312 Nilsson, Inger SK
S5 3 NFO f 24 15a Hona SC S*Stortallens Ingrid Elvira DVM LO273650 Forsberg, Birgitta BJK
S6 4 SIB n 01 64 15a Hona (K) GIC S*Söderbykattens Katzy Kay LO275327 Broman, Helena SOL
S7 ABS SIB n 23 15a Hona (K) SC S*Deltas Marussia LO254748 Falk, Gunilla BJK
S8 2 SIB fs 09 24 15a Hona (K) PR SC FIN*Lumikissan Uniikki DVM LO251248 Troberg, Pia BJK
S9 1, NOM, BIS BEN n 22 33 15a Hane (K) S*Leopardettes Xtreme Temptation RX276140 Johansson Hedman, Jeanette SUK
S10 3 BSH a 15a Hona (K) IP SC S*Björktassen's Undine LO273942 Burman, Ann-Christine BJK
S11 1, NOM BSH f 15a Hona (K) GIP SC S*Björktassen's Tindra LO250639 Björk, Sara BJK
S12 2 BSH c 33 15a Hona (K) SC S*Superbus Mrs Bumblebee LO271181 Legind, Caroline NOS
S13 2 DRX n 15a Hona (K) PR Katzekala av Jamas LO160228 Larsen, Synnöve
S14 1, NOM, BIS DRX fs 03 24 15a Hona (K) SC S*Bonnea's Jikita LO266952 Arnström, Eva SOL
U1 26p 17   S*Acoonitum's u reg Malmstad, Lena SÖK
U2 52p, BIS 17   S*Just Catnap's u reg Kristiansson, Kerstin BJK
U3 24p, BIS 17   SE*Rut's u reg Krainer, Alexandra BJK
V1 1, NOM NFO n 09 22 15b Hane (K) GIP IC S*Englaflickornas Sebek LO231791 Nyström, Eva-Helen VRK
V2 1, NOM, BIS NFO n 09 23 15b Hona (K) SP S*Beyond American Pie LO239460 Åberg, Birgitta NERK
V3 2 NFO fs 22 15b Hona (K) IP CH Amazon av Edelmann(N) LO241139 Nyström, Eva-Helen VRK
V4 1, NOM, BIS BUR d 15b Hane (K) SP S*Bonnea's Ozzy LO216792 Johansson Hedman, Jeanette SUK
V5 1, NOM, BIS CRX g 15b Hona (K) PR SC S*Brandkatten's Krösa Maja LO231856 Brand, Carina MEK
V6 1, NOM, BIS HCS ns 15b Hane (K) Goliat DSM LO1202 Ewerlöf, Matilda ELK