Dalälvskatten 1 ABS EXO ns 11 3 Hona GIC IDP*Yamacatos Rolls Rose LO294428 Dahlhjelm, Erna UK
180929 2 ABS EXO ns 11 5 Hona IC Yamacatos Miracle Memory LO305965 Dahlhjelm, Erna UK
3 EX1 EXO f 22 11 Hona S*Cotton's Vega LO347769 Södersten, Karin HÄK
samtliga uppgifter är hämtade från klubbens katalog / inrapporterade resultatlista - (K) identifierar kastrerade katter 4 EX1, NOM, BIS EXO g 24 12 Hona FI Azulejo´s Blue´nHoney MellowHeart LO355248 Stockhaus, Christina GRK
eventuella siffror inom parantes för kategori 2,3 och 4 är antalet katter tillhörande preliminärt godkända raser 5 CAPS, NOM EXO a 03 4 Hane (K) IP SE*Hypknox's St.Louis Slim LO333066 Demervall, Malin PK
kategori 1 66 kategori 2 167 kategori 3 61 kategori 4 64 huskatt korthår 6 huskatt långhår 1 6 CAGCIB PER w 62 5 Hona IC S*Scarlet's Legacy of an Angel LO299278 Strandberg, Karin PK
senior 4 senior 6 senior 1 senior 2 huskatt senior 0 7 HP PER n 2 Hane (K) SP d'Eden Lover Boo Boo LO304164 Hofmeijer, Emelie PK
veteran 3 veteran 4 veteran 1 veteran 0 huskatt veteran 1 8 CAGPIB, NOM, BIS PER n 6 Hona (K) IP SC S*Lily chic Holly Dolly DSM LO231912 Strandberg, Karin PK
fertil hane 9 fertil hane 34 fertil hane 8 fertil hane 10 9 CAC, NOM, BIS PER n 9 Hane Sumava's Coccolino Deep LO345424 Strandberg, Karin PK
fertil hona 11 fertil hona 35 fertil hona 18 fertil hona 13 10 CAC, NOM PER a 9 Hona S*Scarlet's Midnight Miracle LO336350 Strandberg, Karin PK
kastrat hane 10 kastrat hane 22 kastrat hane 5 kastrat hane 9 11 CAPS PER d 4 Hane (K) GIP Boggie's Samuel LO233751 Andersson, Anette NERK
kastrat hona 11 kastrat hona 19 kastrat hona 3 kastrat hona 6 12 EX1 PER f 12 Hona FI*Mimosan Va Va Voom LO353777 Berg, Anna-Lena PK
junior hane 4 junior hane 9 junior hane 4 junior hane 4 13 HP PER n 22 2 Hona (K) SP S*IxiDixi's Little Lady DSM LO263126 Björklund, Karin MSK
junior hona 8 junior hona 11 junior hona 6 junior hona 4 14 EX1 PER n 24 11 Hane S*Cotton's Trassel LO347772 Södersten, Karin HÄK
ungdjur hane 5 ungdjur hane 16 ungdjur hane 10 ungdjur hane 4 15 Premier PER n 03 10 Hona (K) CH S*Scarlet's First Diva LO308828 Davidsson Olsson, Camilla VÄK
ungdjur hona 8 ungdjur hona 21 ungdjur hona 7 ungdjur hona 14 16 EX1 PER d 02 62 11 Hane S*Snopy's GMC III LO348598 Nordberg Bengtsson, Marie KKOJ
17 CAC PER d 03 9 Hona SE*Walk the Line's Egoista LO344758 Halfvars, Mikaela PK
KATEGORI 1 18 EX1 PER f 02 62 11 Hona S*Snopy's Ghia III LO348599 Nordberg Bengtsson, Marie KKOJ
Bästa vuxen hane: 19 CAPIB PER a 03 22 8 Hane (K) PR S*Ladyhawk's D'Angelo LO338086 Ådahl, Maria PK
Sumava's Coccolino Deep, Hane, PER n 20 CAC PER a 03 24 9 Hane San-Grail's Gatsby LO341176 Berg, Anna-Lena PK
Äg: Strandberg, Karin, PK 21 CACIB RAG n 7 Hane CH S*Grand Gathinoz Go4it Gizmo TnC LO322022 Ryberg, Annika DÄK
Bästa vuxen hona: 22 EX2 RAG n 9 Hona S*Tigerstjärnans Meera Reed LO346677 Staffansson, Susann DÄK
IC SE*Altona Kitten's Euphoria, Hona, SBI b 23 CAC RAG n 9 Hona S*Grand Gathinoz Precious Popelina LO347467 Nilsson, Rebecka VK
Äg: Svensson, Lise-Lotte, CK 24 EX1, BIV RAG n 12 Hane SE*Frums Foster LO351805 Landén, Marcus MSK
Bästa junior: 25 CAP RAG a 10 Hona (K) S*Tigerstjärnans Les Dauphins LO340152 Staffansson, Susann DÄK
SE*Quinaldo's Fizzy Pop, Hona, RAG a 04 26 CAPIB RAG n 03 8 Hane (K) PR CH S*Pussels Prefix LO304608 Mångs, Anna DÄK
Äg: Lidén, Elin, UK 27 HP, BIV, NOM RAG n 03 1 Hane SC S*Grand Gathinoz Teddie Tango DSM DVM LO264308 Hammar, Lars DÄK
Bästa ungdjur: 28 HP RAG n 03 1 Hane SC S*Cazmirau's Iraklis JW DVM LO271949 Landén, Marcus MSK
FI Azulejo´s Blue´nHoney MellowHeart, Hona, EXO g 24 29 EX1 RAG n 03 11 Hona SE*Birmatösen's Eester LO350282 Strand, Anna-Karin DÄK
Äg: Stockhaus, Christina, GRK 30 EX1 RAG n 03 12 Hane IT*Namaste Cold Breeze LO354944 Holm, Anna-Karin DÄK
Bästa kastrat hane: 31 EX2 RAG n 03 12 Hona S*Vallhovstassens Fabulous Qarisma LO350182 Löfgren, Veroniqa DÄK
WW'13 SP GIC S*Linéahuset's Maharajah DSM DVM, Hane (K), SBI b 32 EX1, BIV, NOM RAG n 03 12 Hona SE*Stjerngläntans Ida LO352583 Björnstjerna, Ann-Sofi MSK
Äg: Porat, Eva, NERK 33 DRAGEN RAG a 03 10 Hona (K) CH S*Tigerstjärnans Katla LO329218 Persson, Kristina DÄK
Bästa kastrat hona: 34 EX1 RAG n 04 12 Hane SE*CherryPop's Luke SkyPawker LO351464 Strand, Anna-Karin DÄK
IP SC S*Lily chic Holly Dolly DSM, Hona (K), PER n 35 EX1 RAG n 04 12 Hona SE*CherryPop's Purrincess Leia LO351465 Strand, Anna-Karin DÄK
Äg: Strandberg, Karin, PK 36 EX1, ej cert RAG a 04 10 Hane (K) SE*Birmatösen's Spirello LO338084 Lund, Paulina DÄK
Bästa senior: 37 EX1, NOM, BIS RAG a 04 11 Hona SE*Quinaldo's Fizzy Pop LO349009 Lidén, Elin UK
SP d'Eden Lover Boo Boo, Hane (K), PER n 38 EX1 RAG a 04 12 Hane S*Grand Gathinoz Qluriga Qurt LO352532 Hammar, Lars DÄK
Äg: Hofmeijer, Emelie, PK 39 CAGPIB SBI n 6 Hona (K) IP CH S*Liljebrand's Veni LO272568 Liljebrand, Annika VRK
Bästa veteran: 40 EX2 SBI n 6 Hona (K) IP SE*Silverdimman's Ivoiré LO320326 Svensson, Patrik SK
WW'13 SP GIC S*Linéahuset's Maharajah DSM DVM, Hane (K), SBI b 41 CACS SBI n 3 Hane GIC S*Linéahuset's Quimba DVM LO316459 Porat, Eva NERK
Äg: Porat, Eva, NERK 42 HP SBI n 1 Hona GIC S*Rawalpindi's Stephanie LO293258 Svensson, Lise-Lotte CK
Bästa avelshona: 43 CAGCIB SBI n 5 Hane IC Taropaves Van Halen JW LO342576 Finnebäck, Annelie NERK
Skogshöjdens Qan Quta, SBI n : 40 p 44 CAC SBI n 9 Hane SE*Närsrosen's Alfons LO341445 Svensdotter, Elisabeth DÄK
Äg: Zimmerman, Kerstin, VRK 45 EX1, BIV SBI n 11 Hona S*Dixie Chicks Finurliga Freya LO350627 Karlsson, Marie DÄK
46 EX1 SBI n 12 Hona S*Pärltäppans Vienna LO352051 Sjögren, Louise VRK
KATEGORI 2 47 CAPS, BIV, NOM SBI a 4 Hona (K) GIP IC Skogshöjdens Una Perla Blu DVM RX300214 Zimmerman, Kerstin VRK
Bästa vuxen hane: 48 EX2 SBI a 6 Hane (K) IP S*Ma'ha Gita ZammelZurium RX290607 Liljeroth, Saga DÄK
BR*Miadore Yoda, Hane, NFO n 24 49 CAGPIB SBI a 6 Hane (K) IP SC SE*FireHeart's TsuTey LO306388 Björling, Inga-Britt SK
Äg: Åberg, Barbro, NERK 50 CAPIB SBI a 8 Hona (K) PR IC S*Chimär's Xenia RX280477 Liljebrand, Annika VRK
Bästa vuxen hona: 51 CAP SBI a 10 Hona (K) CH SE*Sagotrollas Nallemaja LO341092 Björling, Inga-Britt SK
GIC S*Dalkullans E.T., Hona, NFO g 09 24 52 CACS SBI a 3 Hane IC Skogshöjdens Yaguar C-Type RX325981 Gretener, Barbro FRÄS
Äg: Jansson, Ewa, DÄK 53 EX1 SBI a 11 Hona Trevino's JamJam JulMumma LO348212 Hedberg, Malin VRK
Bästa junior: 54 HP, NOM, BIS SBI b 2 Hane (K) WW'13 SP GIC S*Linéahuset's Maharajah DSM DVM LO247169 Porat, Eva NERK
S*Dalkullans Krumelur, Hane, NFO n 09 24 55 CACS, NOM, BIS SBI b 3 Hona IC SE*Altona Kitten's Euphoria LO307294 Svensson, Lise-Lotte CK
Äg: Lokasaari, Ann-Charlott (Lotta), DÄK 56 Champion SBI b 9 Hona SE*Närsrosen's Alva LO341448 Borg, Helene DÄK
Bästa ungdjur: 57 EX1, BIV, NOM SBI b 11 Hane Berlioz RX347155 Pirklbauer, Gabriella BIK
S*Pysida's Hacker, Hane, NFO n 09 24 58 ABS SBI c 10 Hane (K) GIC S*Noppeligan's Le'roy LO303505 Ehrenholm, Agneta NERK
Äg: Sjöberg, Titti, VÄK 59 EX1 SBI g 11 Hona NO*Stalderkattens Mikkeline LO187700 Grensbråten Lorvik, Hilde M 46
Bästa kastrat hane: 60 ABS SBI n 21 2 Hona (K) SW SP IC S*Moviken's Chiquitita DSM DVM RX279064 Hellström, Marianne SK
SW IP SC S*Island Coon's Esprit JW DSM DVM, Hane (K), MCO ns 02 21 62 61 CAGPIB SBI n 21 6 Hane (K) IP SC S*Ma'ha Gita Humpty Dumpty LO311345 Melin, Ing-Britt DÄK
Äg: Asp, Johan, VÄK 62 HP SBI n 21 1 Hona SC S*Moviken's Amarula DVM LO242654 Lundin, Anette SK
Bästa kastrat hona: 63 EX1, BIV SBI n 21 11 Hane Skogshöjdens Andante RX347810 Karlsson, Marie DÄK
SP CH SE*Edalunds Elsie DVM, Hona (K), SIB n 09 24 64 EX1 SBI n 21 11 Hona Skogshöjdens Aria RX347814 Zimmerman, Kerstin VRK
Äg: Blomquist, Annette, GEK 65 CAGCIB, BIV SBI a 21 5 Hona IC SE*Sagotrollas Gullan LO327839 Bertilsson, Eivor UK
Bästa senior: 66 Champion SBI a 21 9 Hona SE*Närsrosen's Bea LO341449 Borg, Helene DÄK
SP SC Laguna Syberiana Izzy Babylovic DSM DVM, Hane (K), SIB n 09 24 67 EX1 SBI a 21 12 Hona SE*Sagotrollas Pippi LO350118 Gretener, Barbro FRÄS
Äg: Ljungberg, Tove, SÖK 68 EX2 SBI a 21 12 Hona SE*Borgvikens Hollywood Rose LO350961 Fors, Suzanne TCC
Bästa veteran: 69 CAP SBI b 21 10 Hona (K) SE*Närsrosen's Aniara LO341447 Svensdotter, Elisabeth DÄK
SP S*Beyond American Pie, Hona (K), NFO n 09 23 70 EX1 SBI d 21 12 Hane S*Mementos Tommasi LO351587 Hermansson, Alina DÄK
Äg: Åberg, Birgitta, NERK 71 CAPIB MCO a 8 Hane (K) PR S*East Aurora's Buffalo Soldier LO327156 Ståhl, Marianne VRK
Bästa avelshane: 72 CAC MCO a 9 Hona S*Checkers Mackenzie LO346822 Karlsson, Lena VÄK
SC S*Dalkullans Billy Bisquit DM JW DSM DVM, NFO d 09 24 : 50 p 73 CAPS MCO n 03 4 Hane (K) GIP S*Dunderklumpen's Nassau LO330277 Karlsson, Ramona SC
Äg: Andersson, Inger, VÄK 74 ABS MCO n 09 5 Hane IC (N)Spellbound's Ulv LO322492 Rönnqvist Karlsson, Sofie VÄK
Bästa avelshona: 75 EX1 MCO a 09 11 Hona SE*Korsárs Katten Gabriela LO348331 Korsár, Eva-Karin NERK
NW SC S*Pysida's Ultra JW DSM DVM, NFO f 09 24 : 63,3 p 76 HP, BIV, NOM MCO n 22 2 Hane (K) SP SE*Sankt Halvard's Berkeley DVM LO293706 Suutari, Pirpa JKK
Äg: Jansson, Ewa, DÄK 77 CAPS MCO n 23 4 Hane (K) GIP IDP*General Coon's Coppersmith LO314455 Melin, Carina MSK
Bästa uppfödning: 78 CAGPIB, NOM MCO n 23 6 Hona (K) IP S*Checkers Bright LO335178 Karlsson, Lena VÄK
S*Dalkullans,  : 64 p 79 ABS MCO n 24 7 Hane CH White Rock's Nightshaded RX333909 Löfwall, Emma DÄK
Äg: Jansson, Ewa, DÄK 80 EX1 MCO a 23 12 Hona SE*Evergrace's Desideria Diagnos LO353311 Löfwall, Emma DÄK
81 CAC, BIV, NOM MCO n 03 22 9 Hane SE*KobbaCat's Epsilon LO346146 Germundsjö, Emilia SK
KATEGORI 3 82 CAC MCO n 03 22 9 Hona SE*LittleFarm Clara Montesinos LO347290 Korsár, Eva-Karin NERK
Bästa vuxen hane: 83 EX1 MCO n 09 22 12 Hona SE*Evergrace's Diora Dissektion LO353310 Löfwall, Emma DÄK
SW GIC S*KungsgardenCats UnderDog JW, Hane, BEN n 24 84 ABS MCO d 22 2 Hane (K) SP S*Magoria's Anthrax LO271651 Lokasaari, Ann-Charlott (Lotta) DÄK
Äg: Lindblom Granlid, Ulrica, SYDK 85 ABS MCO f 22 7 Hona CH S*Weikums Maisri LO313037 Holmgren, AnnaLena DÄK
Bästa vuxen hona: 86 ABS MCO g 23 9 Hona Chelone Il Guardiano*IT LO343083 Daniels, Maria DÄK
SE*Lindhouse Cat's paw, Hona, BSH ns 22 64 87 CAC MCO f 22 9 Hona SE*Whitewater's The Bitch Is Back LO345627 Engström, Sabina VÄK
Äg: Lindgren, Jens, MSK 88 EX1 MCO d 22 11 Hane S*Convalmore's Bonzo LO348413 Suutari, Pirpa JKK
Bästa junior: 89 HP MCO f 03 2 Hona (K) BW SW SP SE*KobbaCat's Beauty DSM DVM LO314452 Snällström, Thomas SK
Owen des Taillandiers, Hane, BUR d 90 ABS MCO d 03 1 Hane SC SE*KobbaCat's Bam-Bam DVM LO314454 Snällström, Thomas SK
Äg: Bokström, Monica, SUK 91 ABS MCO f 02 21 62 3 Hona GIC S*Island Coon's Gloria DVM LO302279 Snällström, Thomas SK
Bästa ungdjur: 92 CAC, BIV, NOM MCO d 09 22 9 Hane S*Magoria's Corroded LO345178 Birath, Ingrid VÄK
S*KungsgardenCats Fix You, Hane, BEN n 24 93 ABS MCO f 03 9 Hona S*Topzy Tail's Odd Molly LO341286 Rönnqvist Karlsson, Sofie VÄK
Äg: Lindblom Granlid, Ulrica, SYDK 94 CAC MCO d 09 24 9 Hona S*Magoria's Amaranthe LO342893 Barnes, Marie VÄK
Bästa kastrat hane: 95 ABS MCO f 09 22 11 Hona SE*Box Buster'z Golden Eye LO349423 Rosell, Andrea SK
SP IC S*Applecat Roland DSM, Hane (K), BSH n 24 96 EX1 MCO f 09 11 Hona SE*TreTroll's Tara LO350381 Vahterinmäki, Anne-Kristin VÄK
Äg: Gäfvert, Christina, FRÄS 97 OMREG (MCO fs 09 25) MCO fs 09 25 12 Hona SE*Bisgaard Embrie LO352691 Pettersen, Therese MSK
Bästa kastrat hona: 98 OMREG (MCO gs 09 22) MCO gs 09 22 12 Hona SE*Bisgaard Esmee LO352693 Pettersen, Therese MSK
SP SC Hemp Ling LT Moderns Ix Chel, Hona (K), BUR j 99 ABS MCO f 03 12 Hona SE*Välistero's Gudrun LO352877 Väliste, Susann DÄK
Äg: Hempel, Maria, BK 100 CAGPIB MCO ns 6 Hane (K) IP S*Checkers Tander LO335179 Rosell Norberg, Yvonne DÄK
Bästa senior: 101 ABS MCO fs 22 9 Hona FI*Escape's Little Esther LO346643 Jansson Riihisaari, Viktoria VÄK
SP IC S*Applecat Roland DSM, Hane (K), BSH n 24 102 CAGPIB, NOM, BIS MCO ns 02 21 62 6 Hane (K) SW IP SC S*Island Coon's Esprit JW DSM DVM LO292641 Asp, Johan VÄK
Äg: Gäfvert, Christina, FRÄS 103 ABS MCO fs 09 12 Hona SE*Bispberg Mighty Shadow LO352872 Daniels, Maria DÄK
Bästa veteran: 104 CAP NEM g 21 10 Hona (K) Ondira vom Großen Haus RX252944 Johansson, Ulrika DÄK
SP SC Hemp Ling LT Moderns Ix Chel, Hona (K), BUR j 105 ABS NEM a 21 9 Hona Grace Kelly LucianAurora RX339940 Östlund, Marie DÄK
Äg: Hempel, Maria, BK 106 CAC NEM a 21 9 Hona SE*Saltsjö-Boos Dixie LO346622 Spiik, Malin NERK
Bästa avelshona: 107 HP NEM ns 09 21 2 Hane (K) SP S*Älvnäs Mussaya Frasse LO302878 Kvarnström, Ann-Christine VÄK
CH Highlandkatz Twisted Love, SRL g 22 : 23,3 p 108 ABS NEM es 09 21 11 Hane SE*Orekatten's All in LO348193 Östlund, Marie DÄK
Äg: Walström, Marina, VRK 109 EX1 NEM as 21 11 Hona S*Mannegumman's LaBieddie Elektra LO347263 Häljeryd Jönsson, Marianne DÄK
Bästa uppfödning: 110 EX1 NEM a 03 21 12 Hane Niko Kubaland*PL LO353778 Häljeryd Jönsson, Marianne DÄK
S*KungsgardenCats,  : 44 p 111 CACIB NFO n 7 Hona CH S*Fridalas Noomi LO338530 Hedman, Cecilia DÄK
Äg: Lindblom Granlid, Ulrica, SYDK 112 CAGPIB NFO n 03 6 Hane (K) IP SE*Fursterikets Double Trouble LO322323 Risander, Matilda DÄK
113 CAPIB, BIV NFO n 09 8 Hona (K) PR IC S*Dalkullans Caramba LO304978 Andersson, Inger VÄK
KATEGORI 4 114 CAP NFO n 09 10 Hona (K) GIC S*Gräddhyllans Etna LO257201 Lindberg, Anna MSK
Bästa vuxen hane: 115 ABS NFO n 09 10 Hona (K) IC S*Myselisia's Holyanna LO267118 Grönberg, Greta DÄK
SC S*Jean Dark Abra Kadrabra JW DSM DVM, Hane, OSH b 116 EX2 NFO n 03 9 Hane S*Ace of spades Cerberus LO341553 Christiansen, Mikaela BIRKA
Äg: Eklund, Jessica, NERK 117 CAC, BIV NFO n 09 9 Hane SE*LousieLoou's Akinori LO345881 Nilsson, Louise DÄK
Bästa vuxen hona: 118 EX1, NOM NFO n 03 11 Hona S*Hemligheten's Chloé LO349313 Wester, Camilla ELK
CH IDP*Xantippa's Bissy, Hona, OSH j 119 EX1, NOM NFO n 09 12 Hona S*Djupdalen's Elladora Black LO350295 Engström, Sabina VÄK
Äg: Pettersson, Alexsandra, NERK 120 CAPIB NFO n 24 8 Hane (K) PR IC S*Macabocatz Riddler LO260824 Eriksson, Birgitta MSK
Bästa junior: 121 CACIB NFO a 22 7 Hane CH SE*Our Finest Paws Blue Blizzer LO341520 Hedman, Cecilia DÄK
Venessi Anchie,SK, Hane, OSH b 22 122 CAC, BIV, NOM, BIS NFO n 24 9 Hane BR*Miadore Yoda LO353905 Åberg, Barbro NERK
Äg: Back, Jill, SK 123 Champion NFO n 24 9 Hona SE*Pergitta's Rosa Kattun LO344735 Eriksson, Birgitta MSK
Bästa ungdjur: 124 HP NFO nt 09 22 2 Hane (K) SP GIC S*Spin Engine's Gold-X LO256660 Jansson, Maria NERK
SE*Ediecats Måns, Hane, SIA b 125 HP, NOM NFO n 09 23 2 Hona (K) SP S*Beyond American Pie LO239460 Åberg, Birgitta NERK
Äg: Back, Jill, SK 126 CAPS NFO n 03 24 4 Hane (K) GIP SC S*Pysida's Vasall DSM DVM LO299334 Lokasaari, Ann-Charlott (Lotta) DÄK
Bästa kastrat hane: 127 ABS NFO n 03 24 10 Hane (K) IC S*Wildwood's Kapten LO332917 Lockwall, Carina DÄK
SP S*Rexlicious Rebus JW, Hane (K), CRX b 03 128 EX2 NFO n 09 22 10 Hane (K) S*Räserråttan's Prins LO334534 Nilsson, Louise DÄK
Äg: Jansson, Susanne, MSK 129 CAP, BIV, NOM NFO n 09 22 10 Hane (K) S*Dalkullans Ior LO337009 Andersson, Marianne DÄK
Bästa kastrat hona: 130 CACS, BIV, NOM NFO n 09 24 3 Hane GIC S*Myselisia's Tamlin JW LO339406 Gylling, Cecilia ELK
SP S*Fairycoons Miss April fool DSM, Hona (K), DRX f 131 CACS NFO n 03 22 3 Hona GIC SE*Miramac's Afrodite LO307362 Jacobsson, Maria (Mia) DÄK
Äg: Järlefalk, Cathrine, JKK 132 CAGCIB NFO n 09 22 5 Hane IC SE*Miramac's Aragon LO307359 Jacobsson, Maria (Mia) DÄK
Bästa senior: 133 EX1, ej cert NFO n 09 24 9 Hane S*Little L's Kilimanjaro LO339584 Hermelin, Maximilian DÄK
SC S*RexEllen's SmällkaramEllen DVM, Hane (K), CRX n 134 ABS NFO n 03 24 9 Hane SE*Lisselbacks Eros LO340793 Svart, Mikaela DÄK
Äg: Wilhelmsson, Lena, VRK 135 DRAGEN NFO n 03 24 9 Hona S*Viento's Loud And Lovely LO343792 Rydelius, Jennie UK
Bästa avelshane: 136 CAC, NOM NFO n 03 22 9 Hona S*Curly line Kjerstin LO346273 Erikers, Sylvia DÄK
GIC S*Yzing's Opz, SIA d 21 : 63,3 p 137 EX2 NFO n 03 24 11 Hane S*Ayamara's Othello LO348265 Johansson, Elisabet GEK
Äg: Norrman, Mia, SL 138 EX1, BIV, NOM, BIS NFO n 09 24 11 Hane S*Dalkullans Krumelur LO350001 Lokasaari, Ann-Charlott (Lotta) DÄK
139 EX1 NFO n 02 21 62 11 Hona S*Dalkullans Karma LO350000 Jansson, Ewa DÄK
HUSKATT 140 EX4 NFO n 09 24 12 Hane SE*Ängaby Larsson LO350878 Svensson, Sara VRK
Bästa korthår: 141 EX2 NFO n 09 24 12 Hane SE*Snowracer's Akini LO351698 Hörk, Susanne DÄK
Lucy, Hona (K), HCS n 03 142 EX NFO n 03 24 12 Hane SE*Snowracer's Aimo LO351699 Hörk, Susanne DÄK
Äg: Schöner, Daniella, VRK 143 EX1, NOM, BIS NFO n 09 24 12 Hane S*Pysida's Hacker LO351809 Sjöberg, Titti VÄK
Bästa långhår: 144 EX3 NFO n 09 24 12 Hane S*Mustela´s Jimmy Choo LO354974 Hermelin, Gabrielle DÄK
Tilia, Hona (K), HCL f 09 145 ABS NFO n 03 24 12 Hona DK*Dan-Queen Olga LO354090 Widenby, Helena DÄK
Äg: Ingels, Emelie, DÄK 146 CAPIB, NOM NFO f 24 8 Hona (K) PR SC S*Räserråttan's Greta DM JW DSM DVM LO271750 Bäcklund, Ann-Kristin DÄK
Bästa veteran: 147 CAGCIB NFO e 24 5 Hane IC S*Mustela's Asterion LO330593 Hermelin, Gabrielle DÄK
Wilma, Hona (K), HCS n 03 148 CACIB NFO d 24 7 Hona CH S*Mustela's Esprit LO345314 Hermelin, Gabrielle DÄK
Äg: Råberg, Caroline, NERK 149 EX1, BIV, NOM NFO g 22 11 Hona S*Dalkullans Jia Li LO349237 Skymningsmåne, Linda DÄK
150 ABS NFO d 22 12 Hane S*Pysida's Ikon LO352985 Lerin, Marika VÄK
151 EX1 NFO d 24 12 Hane S*Mustela´s Harry Potter LO354967 Hermelin, Gabrielle DÄK
152 EX1, NOM NFO d 22 12 Hona S*Pysida's Iris LO352988 Nyström, Eva-Helen VRK
153 CAPS NFO f 03 22 4 Hona (K) GIP IC SE*Azalea's Athena LO279413 Ahlström, Eva DÄK
154 CAP NFO d 03 24 10 Hane (K) IC S*Dalkullans Di Ego LO311640 Andersson, Marianne DÄK
155 HP, BIV, NOM NFO d 09 24 1 Hane SC S*Dalkullans Billy Bisquit DM JW DSM DVM LO286009 Andersson, Inger VÄK
156 HP NFO f 09 24 1 Hona NW SC S*Pysida's Ultra JW DSM DVM LO298682 Jansson, Ewa DÄK
157 HP NFO f 09 24 1 Hona SC S*Pysida's Zim-Zalabim JW DVM LO317743 Gylling, Annie ELK
158 Supreme Champion NFO e 09 22 3 Hane GIC SE*Kattzelius Freswick de Alba LO311441 Jansson, Maria NERK
159 CACS, NOM, BIS NFO g 09 24 3 Hona GIC S*Dalkullans E.T. LO315866 Jansson, Ewa DÄK
160 CAGCIB NFO d 02 21 62 5 Hane IC S*Hemligheten's Bacchus LO326569 Jansson, Emelie MSK
161 CAC NFO d 03 9 Hane S*Viento's Flat Out Fabulous JW LO343791 Karlsson, Maria (Maja) DÄK
162 EX2 NFO d 09 22 9 Hane S*Pysida's Fearfax LO347067 Sjöberg, Titti VÄK
163 DRAGEN NFO f 09 22 9 Hona S*Dalkullans Garbo LO334229 Axelsson, Lena DÄK
164 EX2 NFO f 03 22 9 Hona (N)Migoto's Vanda LO346645 Zätterman, Johanna VÄK
165 CAC NFO f 03 24 9 Hona S*Pysida's Fenja LO347068 Lässman, Jennie VRK
166 EX1, BIV, NOM NFO f 09 24 11 Hona S*Dalkullans Joplin LO349239 Wester, Lovisa ELK
167 EX1 NFO d 03 24 12 Hane S*Youngun's I Level LO352882 Carlzon, Kerstin NERK
168 EX2 NFO d 09 24 12 Hane S*Mustela´s Hagrid Rubeus LO354968 Hermelin, Gabrielle DÄK
169 EX1, NOM NFO f 09 24 12 Hona SE*Ängaby LaGaylia LO350877 Svensson, Sara VRK
170 ABS NFO f 09 24 12 Hona SE*Ängaby Luna LO350876 Svart, Mikaela DÄK
171 EX2 NFO f 09 24 12 Hona S*Pysida's Havanna LO351812 Andersson, Inger VÄK
172 CAPS, NOM NFO fs 22 4 Hona (K) GIP CH Amazon av Edelmann(N) LO241139 Nyström, Eva-Helen VRK
173 CAPIB NFO ns 24 8 Hona (K) PR CH S*Rumpetrollets Silver Light LO272979 Rydelius, Jennie UK
174 ABS NFO ns 22 5 Hona IC S*Lothloriens Thintin LO333094 Ramstedt, Birgitta DÄK
175 CAC NFO ns 9 Hona SE*Yvsvansens Cosima LO331709 Halonen, Pia-Lisa HÄK
176 EX1 NFO ns 24 11 Hane SE*Stjärnflockan's Hektor LO349121 Sandström, Cristin DÄK
177 EX1 NFO fs 22 11 Hona S*Dalkullans Jamazon LO349238 Axelsson, Lena DÄK
178 EX1, BIV, NOM NFO ds 24 12 Hona S*Pysida's Infra LO352989 Zätterman, Johanna VÄK
179 CAGPIB, NOM NFO ns 09 6 Hane (K) IP CH S*Luna Fortuna Nightshadow LO301005 Kiekara, Jaana DÄK
180 CAP NFO ns 09 24 10 Hane (K) CH S*Björenklo's Kristofer Hivju LO329059 Sandström, Cristin DÄK
181 ABS NFO ns 09 10 Hona (K) IC S*Wildwood's Halloumi LO290800 Erikers, Sylvia DÄK
182 CACS, BIV NFO ds 03 22 3 Hane GIC SE*Life of Nature Indium LO330783 Lennartsson, Josefine VRK
183 ABS NFO gs 09 24 7 Hona CH SE*Lisselbacks Grace LO344859 Widenby, Helena DÄK
184 EX3 NFO as 09 22 9 Hane S*Utblicken's Svante LO314227 Fernström, Maria DÄK
185 EX2 NFO ns 09 24 9 Hane S*Silent Hill's Quentin Tarantino LO334373 Gotthardsson, Sofia BIRKA
186 CAC NFO ns 03 24 9 Hane S*Utblicken's Winter LO343337 Ryttar, Therese DÄK
187 EX3 NFO gs 09 22 9 Hona S*Utblicken's Soraya LO334299 Fernström, Maria DÄK
188 CAC, NOM NFO gs 09 22 9 Hona S*Utblicken's Mollie LO340617 Ryttar, Therese DÄK
189 EX2 NFO ds 03 22 9 Hona S*Djupbäcken's Citronmeliss LO347817 Lennartsson, Jessica SL
190 EX1, BIV, NOM NFO ds 03 22 11 Hane S*Hemligheten's Culloden LO349314 Gotthardsson, Sofia BIRKA
191 EX3 NFO ns 03 22 11 Hane SE*Sweet Eevees Hildor LO350341 Lässman, Jennie VRK
192 EX2 NFO ns 02 21 62 11 Hane S*Pax' Kaligula LO350355 Risander, Matilda DÄK
193 EX1 NFO es 09 22 11 Hona S*Dalkullans Jalla Jalla LO349236 Bäcklund, Ann-Kristin DÄK
194 EX3 NFO fs 02 21 62 11 Hona S*Hemligheten's Chelsea LO349316 Hedman, Cecilia DÄK
195 EX2 NFO es 09 24 11 Hona SE*Sweet Eevees Tyra LO350342 Lässman, Jennie VRK
196 EX1, BIV, NOM NFO ns 03 24 12 Hane SE*Ängaby King LO350873 Svensson, Sara VRK
197 EX2 NFO ns 09 22 12 Hona SE*Ängaby Kissie LO350870 Svensson, Sara VRK
198 EX1 NFO fs 09 24 12 Hona S*Myselisia's Bruschetta LO351520 Gylling, Cecilia ELK
199 CAGPIB, NOM NFO w 61 6 Hane (K) IP S*Luna Fortuna Figlio della Luna LO298889 Kiekara, Jaana DÄK
200 EX1 SIB n 12 Hona NO*Grensdalen Opal LO355209 Mård, Carola DÄK
201 CAGCIB SIB a 09 5 Hane IC SE*Bekiles Tyrion af Junior LO339518 Kiel Olsson, Annika UK
202 EX1 SIB n 02 64 12 Hane SE*Vinterpalatsets Goliat Mioich LO352726 Wall, Inger DÄK
203 CAGCIB, BIV, NOM SIB ny 22 5 Hona IC Aryskotracja*PL Madame LO185601 Settemsdal, Synnøve S 59
204 CACIB SIB n 22 7 Hona CH S*AmiliiSibiri's Rozalia LO316185 Hedvall, Ulrika DÄK
205 EX3 SIB n 22 9 Hane Noah from Fairykarisma LO325271 Viberg, Tina DÄK
206 Champion SIB n 22 9 Hane SE*Mad fairy's Alvin LO334264 Reiman, Susanne GEK
207 EX2 SIB n 23 9 Hane Ambassador Siberian Sapphire RX354069 Stenberg, Ann-Christine DÄK
208 ABS SIB ny 23 9 Hona Vanessa RX282642 Häljeryd Jönsson, Marianne DÄK
209 CAC SIB n 24 9 Hona Labamba Malina RX343230 Hansen, Nina HÄK
210 DRAGEN SIB ny 24 9 Hona FI*Apachiris Ginger LO343703 Stenberg, Ann-Christine DÄK
211 EX1, NOM SIB ny 24 11 Hane Siberian Grace*RU Admiral JW P-80-2018-10-00198717 Smykala, Katarzyna 60
212 EX1 SIB n 22 12 Hane FI*Amurin Paulos LO355390 Stenberg, Ann-Christine DÄK
213 EX2 SIB n 22 12 Hane SE*Angels of sins Going out in style LO352903 Eklöf, Sofia HÄK
214 EX2 SIB n 24 12 Hona SE*Angels of sins Brumma LO351656 Eklöf, Sofia HÄK
215 EX1, BIV SIB ny 22 12 Hona Bakalland*PL Bloom Doom LO356639 Olsson, Anette JKK
216 HP, BIV, NOM SIB n 09 24 2 Hane (K) SP SC Laguna Syberiana Izzy Babylovic DSM DVM RX259587 Ljungberg, Tove SÖK
217 HP SIB n 09 22 2 Hane (K) SP SC S*Klintgården's Pjotr Timf DVM LO301894 Blomquist, Annette GEK
218 HP, NOM, BIS SIB n 09 24 2 Hona (K) SP CH SE*Edalunds Elsie DVM LO315157 Blomquist, Annette GEK
219 Premier SIB n 02 21 64 10 Hona (K) IC SE*Lurvtrollets Bombo Bumbi LO316390 Eklöf, Sofia HÄK
220 CACS, BIV, NOM SIB n 09 24 3 Hona GIC S*AmiliiSibiri's Rozetta LO316186 Ellénius, Britt SÖK
221 Champion SIB n 09 24 9 Hona SE*Himmines Caipirinha LO343317 Kårwik, Jenna UK
222 EX2 SIB n 09 24 9 Hona SE*Mostars Beautys Nilla LO346910 Wikén, Sara GEK
223 EX2 SIB n 22 11 Hane SE*Tsarhegens Van Gogh LO349488 Boije, Camilla NERK
224 EX1 SIB n 09 22 12 Hane SE*Lurvtrollets I Have A Dream LO352085 Eklöf, Katarina HÄK
225 EX1, BIV SIB n 09 24 12 Hona SE*WinterPaw's Panigale LO352523 Axelsson, Thérèse DÄK
226 EX2 SIB n 03 22 12 Hona SE*Lurvtrollets I Believe In Angels LO352087 Eklöf, Katarina HÄK
227 CAPIB, BIV, NOM SIB fy 24 8 Hona (K) PR SC S*AmiliiSibiri's Tsarevna Gloria DVM LO278201 Ellénius, Cassandra SÖK
228 CAP SIB fy 22 10 Hona (K) CH Labamba Honey Crunch RX292362 Hansen, Nina HÄK
229 EX2 SIB fy 11 10 Hona (K) S*Älvnäs Ab'Ingo Yakima LO309961 Johansson, Ulrika DÄK
230 CACS, BIV SIB fy 24 3 Hona GIC S*AmiliiSibiri's Tsaritsa Tingeling LO322142 Ellénius, Britt SÖK
231 CAC SIB d 24 9 Hane NO*KeylaKatt Julien LO347072 Mård, Carola DÄK
232 CAC SIB f 24 9 Hona SE*Lurvtrollets Freya Uzzidotter LO346718 Eklöf, Katarina HÄK
233 EX1 SIB ns 09 12 Hane (N)Solstorms Ask av Karma LO354624 Johansson, Ulrika DÄK
234 EX1 SIB e 24 12 Hona SE*Nicellas Royal Knight Ironmanova LO354312 Thörnlund, Linda JKK
235 EX2 SIB e 24 12 Hona SE*Nicellas Red Knight Ironmanova LO354311 Hedvall, Ulrika DÄK
236 CAP SIB e 09 24 10 Hane (K) CH S*Klockarbackens Iron Man LO327778 Hedvall, Ulrika DÄK
237 CAP SIB f 03 24 10 Hona (K) SE*Vinterpalatsets Bilma LO330906 Olsson, Camilla DÄK
238 EX1, ej cert SIB d 09 24 3 Hane GIC SE*Zatash Loke LO337392 Åsberg, Jimmy SUK
239 CACS SIB f 02 21 64 3 Hona GIC SE*Zatash Perfect Lady LO292472 Åsberg, Jimmy SUK
240 Internationell Champion, BIV, NOM SIB f 09 24 7 Hona CH NO*Myrbaerhaugen´s Aurora LO181724 Johnsen, Kirsti 63
241 CAC SIB d 03 22 9 Hane SE*Nicellas Yang Dufourin LO343547 Thörnlund, Linda JKK
242 CAPS SIB ns 24 4 Hona (K) GIP IC S*Nikopeja's Devochka LO194870 Larsson, Linda SUK
243 CAP SIB ds 22 10 Hane (K) IC SE*Wira's Colton Bombasticov LO319833 Svensson, Patrik SK
244 ABS SIB as 23 7 Hane CH Yenn Phantom Cats,CZ RX320267 Wahlbärj, Kerstin UK
245 OMREG (SIB a 24) SIB a 24 9 Hane Edmund Phantom Cats,CZ LO334140 Sandberg, Catharina SK
246 ABS SIB ds 24 9 Hona SE*Zatash Sigyn LO337393 Åsberg, Jimmy SUK
247 DRAGEN SIB ns 22 9 Hona SE*Nicellas Yin Dufourina LO343546 Thörnlund, Linda JKK
248 EX1 SIB ns 24 12 Hane SE*Nicellas Black Knight Ironmanov LO354313 Thörnlund, Linda JKK
249 OMREG (SIB a 24) SIB a 24 12 Hona SE*Sugar Paw's Fröken Vinga LO351249 Hellstrand, Elin DÄK
250 EX1 SIB ns 24 12 Hona SE*Snow Buddies Bella Notte LO353164 Mård, Carola DÄK
251 CAGPIB SIB as 09 24 6 Hona (K) IP SC S*Lince's Albea DVM LO299718 Olsson, Bernt UK
252 Premier SIB ns 09 25 10 Hane (K) SC (N)Einhaugens Sølve Napoleonsen DVM LO309899 Åsberg, Jimmy SUK
253 CAP, BIV SIB fs 09 24 10 Hona (K) S*Solsibs Essie Zazulova LO325696 Wall, Inger DÄK
254 CACS, BIV, NOM SIB ns 03 24 3 Hane GIC (N)Einhaugens Miro Napoleonsen LO315341 Olsson, Anette JKK
255 Grand Internationell Champion SIB ns 09 22 5 Hane IC NO*Myrbaerhaugen´s Baileys LO184033 Johnsen, Kirsti 64
256 CACIB SIB fs 09 24 7 Hona CH SE*Zatash Giza LO319841 Åsberg, Jimmy SUK
257 EX2 SIB ns 09 24 9 Hane FI*Cherrytail's Bahadur LO336234 Wall, Inger DÄK
258 EX SIB es 03 22 9 Hane S*Älvnäs Joy'Fi Loke LO338552 Viberg, Tina DÄK
259 CAC SIB ds 03 24 9 Hane FI*Lumikissan Bravuuri LO343492 Mård, Carola DÄK
260 ABS SIB ns 09 24 9 Hane SE*Animal art's Pablo Picasso LO343499 Jägers, Erika DÄK
261 EX3 SIB ns 09 22 9 Hane SE*TwiCat's Storm King LO344777 Haaland, Anna NERK
262 EX4 SIB ns 03 24 9 Hane S*Solsibs Kosmos Bahadurov LO346838 Wall, Inger DÄK
263 DRAGEN SIB fs 22 9 Hona SE*Wira's Tiffany Diamant Griffinya LO309032 Thörnlund, Linda JKK
264 ABS SIB gs 09 9 Hona (N)Solstorms Bayangi LO345970 Lerin, Marika VÄK
265 EX1 SIB ns 03 24 12 Hona SE*Zatash Prinsessan Athena LO350558 Åsberg, Jimmy SUK
266 Ex1 BEN ns 24 10 Hane (K) Silverstorm Silverking in the North RX352832 Almersson, Camilla UK
267 EX1 BEN nts 24 11 Hona SE*RainbowParadise Oprah RX348662 Benali, Ali JKK
268 EX2 BEN n 22 12 Hane SE*Out n About Iggy Pop LO349055 Carlsson, Anneli JKK
269 EX1 BEN n 22 12 Hane SE*Out n About Jaxs RX350361 Carlsson, Anneli JKK
270 HP BEN n 24 2 Hane (K) SP SC S*KungsgardenCats Sun Dog DSM DVM RX296417 Förhammar, Hillevi SK
271 CAGPIB, NOM BEN n 24 6 Hona (K) IP S*Leopardettes Foxy Savannah RX309372 Duvkrans Ahlgren, Natalie JKK
272 Premier, BIV, NOM BEN n 24 10 Hane (K) Thar Magic Merlin LO345941 Zachrisson, Anette JKK
273 HP, NOM, BIS BEN n 24 1 Hane SW GIC S*KungsgardenCats UnderDog JW RX335793 Lindblom Granlid, Ulrica SYDK
274 CAGCIB BEN n 24 5 Hona IC (N)Bengaluna's My Ferrari of Clear Spots RX304631 Bergman, Marie DÄK
275 ABS BEN n 24 9 Hane S*Leopardettes Hi Country Hardcore RX346745 Karlsson, Annsofie FRÄS
276 EX1, BIV BEN n 24 11 Hane S*KungsgardenCats Panda Whale RX348832 Förhammar, Hillevi SK
277 EX1 BEN n 24 11 Hona S*KungsgardenCats Dobre RX350008 Lindblom Granlid, Ulrica SYDK
278 EX2 BEN n 24 11 Hona SE*Clear Spots Killer Queen RX349991 Bergman, Marie DÄK
279 EX2 BEN n 24 12 Hane Wildcatsstars Loved Avicii LO354089 Bärgård, Päivi VRK
280 EX1, BIV, NOM, BIS BEN n 24 12 Hane S*KungsgardenCats Fix You RX353632 Lindblom Granlid, Ulrica SYDK
281 EX1 BEN n 24 12 Hona SE*Indigo Eyes Gisele RX351758 Fältman, Anna GEK
282 ABS BEN n 22 32 11 Hane S*Leopardettes Garfield RX350751 Karlsson, Annsofie FRÄS
283 CACS, BIV BEN n 24 32 3 Hane IC S*Retriver 's Miracle Snowstar RX341538 Garpehäll, Madeleine BIRKA
284 EX2 BEN n 24 32 9 Hona Center's Tasha RX331256 Benali, Ali JKK
285 CAC BEN n 24 32 9 Hona SE*OneWorld Louisiana Lullaby LO346438 Duvkrans Ahlgren, Natalie JKK
286 CAC BEN n 24 33 9 Hane SE*Indigo Eyes Kili RX343388 Munter, Elina GEK
287 EX1 BLH d 03 12 Hane Rozehip´s Gimli LO354645 Ivarsson, Erika MSK
288 EX1 BLH o 02 62 12 Hona SE*Mina Mirakel's I Love Marschmellow RX352315 Strid, Elin NERK
289 ABS BLH n 21 33 12 Hona S*Baltimore's Noblezza RX352361 Boman, Karin SK
290 CAGCIB, BIV BML ns 11 31 5 Hane IC SE*Tevala's Tiwaz LO341161 Jones, Therese VRK
291 CACIB BML ns 12 31 7 Hona CH Baheras Snövit LO343096 Jones, Therese VRK
292 EX1 BML ns 11 11 Hona SE*Lucifers dream Arwen RX348007 Bäckebo, Malin DÄK
293 CAPS BSH n 4 Hane (K) GIP S*Eel Frank's Chicago LO316149 Ivarsson, Erika MSK
294 CAGCIB, NOM BSH a 5 Hane IC SE*Nínim's Perseus LO332686 Abrahamsson, Anna VRK
295 ABS BSH a 5 Hona IC S*Eel Frank's Casablanca LO316151 Ivarsson, Erika MSK
296 EX1 BSH a 12 Hona SE*Lindhouse Evita LO352710 Hedelind, Suzanne VRK
297 CAGPIB BSH b 6 Hona (K) IP IC SE*BaraBus Bubbles Devere LO317995 Widberg, Siv MSK
298 ABS BSH c 12 Hane Apollo Wonderpurr,CZ LO353597 Aggett, Kerstin JKK
299 CAC BSH e 9 Hane S*Firecat's Hamlet LO326073 Åkerblom, Karin DÄK
300 HP, NOM, BIS BSH n 24 2 Hane (K) SP IC S*Applecat Roland DSM LO258253 Gäfvert, Christina FRÄS
301 CACS BSH n 24 3 Hona GIC S*Millington's Precious PetiTess LO317190 Gustavsson, Christina FRÄS
302 CAC BSH n 24 9 Hona S*Millington's Marratxi LO346486 Gustavsson, Christina FRÄS
303 EX1 BSH a 24 12 Hane Hjalmar LO353251 Hedberg, Sofie VRK
304 CAC BSH b 22 9 Hane SE*BaraBus Jelly Roll LO345387 Jansson, Ulrica MSK
305 CAC BSH b 24 9 Hona SE*BaraBus Jelly Bomb LO345385 Widberg, Siv MSK
306 EX1, NOM BSH e 24 11 Hane S*Onsängens Gold Fever LO349865 Kvarnbergs, Eta DÄK
307 CACIB BSH f 22 7 Hona CH S*Javeliner's Port of Jura Islay LO343244 Kvarnbergs, Eta DÄK
308 Champion BSH g 22 9 Hona S*Fieldbelles Tira LO340428 Åkerblom, Karin DÄK
309 CACIB, BIV BSH ns 22 64 7 Hane CH Dexterino Mio de la Horský park,SK LO347295 Lindgren, Jens MSK
310 CAC, NOM, BIS BSH ns 22 64 9 Hona SE*Lindhouse Cat's paw LO347552 Lindgren, Jens MSK
311 EX1, NOM BSH ns 22 64 12 Hona SE*Lindhouse Eeny Itsy Bitsy Spider RX354417 Lindgren, Jens MSK
312 ABS BSH ns 22 64 12 Hane SE*Lindhouse Eeny Meeny Miny Moe RX354420 Lindgren, Jens MSK
313 EX1 BSH ns 22 64 12 Hane SE*Lindhouse Can You Count the Stars RX354419 Jansson, Ulrica MSK
314 CAC BSH b 03 9 Hona SE*Cat King Cool's Maja LO345563 Lagerström, Terese MSK
315 CACIB BSH n 21 33 7 Hona IDP*Nittsjöns Tornado RX345834 Carlsson, Anna MSK
316 EX1 BSH p 03 33 12 Hane LT*Amber Wishes Rockabye Baby LO354563 Carlsson, Anna MSK
317 EX1 BUR n 12 Hane DK*Nadikat´s Sting LO354646 Bokström, Monica SUK
318 ABS BUR a 2 Hona (K) SW SP IC S*Piapizzi's Early Dawn DSM DVM LO262217 Ferm, Anneli VÄK
319 EX1 BUR c 11 Hane S*Zagamin Kylo LO348564 Drobni, Mirva SÖK
320 EX1, NOM, BIS BUR d 11 Hane Owen des Taillandiers LO351302 Bokström, Monica SUK
321 CAGCIB BUR g 5 Hona IC S*Zagamin Freja LO324320 Bokström, Monica SUK
322 HP, NOM, BIS BUR j 2 Hona (K) SP SC Hemp Ling LT Moderns Ix Chel LO219733 Hempel, Maria BK
323 EX1 BUR j 11 Hona S*Zagamin Kia LO348567 Bokström, Monica SUK
324 Champion EUR f 22 9 Hona S*Silverblomman's Lady of Chalott RX342509 Bäckebo, Malin DÄK
325 EX1 OCI n 24 12 Hona SE*Alsmarks Ezoola RX351507 Alsmark, Cecilia FRÄS
326 EX1 OCI a 24 11 Hona SE*Hot Thundereans Gami LO349955 Boskär, Hans NERK
327 CAC OCI o 24 9 Hona SE*Hot Thundereans Robear Bella RX346083 Boskär, Hans NERK
328 CACIB SRL g 22 7 Hona CH Highlandkatz Twisted Love RX326424 Walström, Marina VRK
329 EX1, BIV SRL g 24 12 Hona S*Tjejringens Saltkråkan RX354174 Wilhelmsson, Cornelia VRK
330 EX2 SRL g 24 12 Hona S*Tjejringens Skrållan RX354173 Norrman, Agnetha VÄK
331 CAC, NOM SRL h 03 9 Hona IT*Silverdust Coco Chanel JW RX351207 Karlsson, Lisbeth (Lisa) DÄK
332 EX1 SRL e 02 12 Hane S*Tjejringens Båtsman RX354172 Carlsson, Anna MSK
333 CACS SRL a 03 22 3 Hona GIC Subaru of Juras Perle RX333057 Edling, Birgitta UK
334 CAGPIB ABY n 6 Hona (K) IP IC S*Blytens Flor Lunita LO335471 Zetterqvist, Anne-Marie ASK
335 CAC ABY n 9 Hane S*Blytens Nåkkve LO345516 Lejfelt Sahlén, Anna ASK
336 EX1 ABY n 12 Hane S*Primuz-Zezam Kawazakie LO353301 Sjögren, Torbjörn FRÄS
337 HP ABY a 1 Hona GIC S*Backilandets Alwa von Ekorntorp LO337382 Wålinder, Eva FRÄS
338 EX1 ABY a 11 Hona S*Backilandets Maya von Ekorntorp LO349350 Andersson, Claudia FRÄS
339 CAC ABY o 9 Hona S*Primuz-Zezam Iza LO340282 Sjögren, Torbjörn FRÄS
340 CAP, NOM CRX n 10 Hane (K) SC S*RexEllen's SmällkaramEllen DVM LO280807 Wilhelmsson, Lena VRK
341 CAC CRX n 9 Hona SE*PurrfectCurl'z Dalwhinnie LO347577 Pedersen, Berit BIRKA
342 EX1 CRX n 12 Hona S*Swift's Molly Malone LO351301 Sjöberg, Anna VÄK
343 HP, NOM, BIS CRX b 03 2 Hane (K) SP S*Rexlicious Rebus JW LO326700 Jansson, Susanne MSK
344 CACS CRX n 03 3 Hane GIC SE*Skillywidden's Taraxacum Licentii LO330386 Alftin, Ronja HÄK
345 ABS CRX e 9 Hane Oscar Kalanta Solo LO345615 Alftin, Ronja HÄK
346 CAP CRX n 24 10 Hane (K) SE*PurrfectCurl'z Laphroaig LO347573 Pedersen, Berit BIRKA
347 EX1 CRX n 33 12 Hona S*Änglarnas  Himalaya LO354962 Sahlén, Elisabeth (Lisa) JKK
348 CACIB DRX c 7 Hona CH S*Lockhart's Single Malt LO340031 Hägglöf, Håkan SUK
349 EX1 DRX a 11 Hane S*Benedicat Atlas the Blue LO349507 Holmgren, Linda VRK
350 EX1, BIV DRX n 12 Hona (N)Santala's Yami LO353366 Tvinne, Maria SK
351 CAPIB DRX c 02 64 8 Hane (K) PR SE*Ronja Mi's Extremt Eggande Edgar RX330057 Brobäck, Hanna DÄK
352 CACIB DRX c 09 7 Hane CH S*Lockhart's IgelkottsRos of Huggis LO337500 Mattsson, Maria GEK
353 EX1 DRX n 03 11 Hona SE*Tinica's Jessie J of Joy RX347659 Nilsson, Christina JKK
354 HP, NOM, BIS DRX f 2 Hona (K) SP S*Fairycoons Miss April fool DSM RX286215 Järlefalk, Cathrine JKK
355 CAC DRX f 9 Hona SE*Seger's Adorable AQueen LO347509 Seger, Alexandra JKK
356 EX1 DRX f 11 Hona Nellie LO350107 Hägglöf, Håkan SUK
357 CAP DRX a 24 10 Hona (K) SE*DevoNovaRex Lady Louisa LO337618 Hyttring, Jenny VÄK
358 EX1 DRX os 22 11 Hane Phanagoria Muscat RX351631 Kjell, Kristina DÄK
359 Champion, BIV DRX a 09 24 9 Hane S*Lur Per's TinTin Rex LO336066 Kjell, Kristina DÄK
360 EX2 DRX as 03 24 12 Hona SE*Derexified Winnemucca LO352703 Forsén, Malin VÄK
361 EX1 DRX ns 03 24 12 Hona SE*Derexified Virginia City LO352699 Forsén, Malin VÄK
362 CACIB DRX c 33 7 Hona CH S*Lockhart's Ofelia of Victory LO294698 Hägglöf, Håkan SUK
363 EX1 DRX a 33 12 Hona S*Lockhart's Underbara Safir LO353372 Hägglöf, Håkan SUK
364 CAPIB DRX e 09 32 8 Hane (K) PR CH Fennecs Sundance Kid RX320442 Brobäck, Hanna DÄK
365 CAC DRX n 09 33 9 Hane SE*Orbnacs Amelanchier to Aftonlötens RX342208 Weigl, Angelica MSK
366 EX1 DRX f 03 32 12 Hona S*British Dream's Helga RX349595 Tvinne, Maria SK
367 EX1 DRX w 62 12 Hona SE*Aftonlötens Doris LO353011 Weigl, Angelica MSK
368 CACS, NOM OSH n 3 Hona GIC Tilda Eldoren*RU JW LO343542 Eek Magnusson, Iréne FRÄS
369 CAC OSH a 9 Hane S*Moramyran's Maximus LO347255 Öhlin, Maria DÄK
370 HP, BIV, NOM, BIS OSH b 1 Hane SC S*Jean Dark Abra Kadrabra JW DSM DVM LO314840 Eklund, Jessica NERK
371 Champion OSH b 9 Hona LV*La Lune d'Or Qualsy LO340020 Lindkvist, Cathrin NERK
372 EX1 OSH b 11 Hane FI*LoveOriental Ustin LO351144 Eek Magnusson, Iréne FRÄS
373 CACIB, NOM, BIS OSH j 7 Hona CH IDP*Xantippa's Bissy LO346219 Pettersson, Alexsandra NERK
374 HP, NOM OSH n 24 1 Hane SC S*Limericks Wizard JW LO317587 Öhlin, Maria DÄK
375 EX1 OSH n 25 12 Hona Apocalyptica Flying Emily LO354063 Vettenranta, Sari SC
376 EX1, NOM, BIS OSH b 22 11 Hane Venessi Anchie,SK LO353983 Back, Jill SK
377 ABS OSH n 02 12 Hane S*Djupbäcken's Lepus LO353345 Lennartsson, Jessica SL
378 EX1 OSH n 02 12 Hane S*Djupbäcken's Crux LO353341 Lennartsson, Jessica SL
379 EX1 OSH n 03 12 Hona S*Djupbäcken's Pyxis LO353343 Lennartsson, Jessica SL
380 EX2 OSH n 03 12 Hona S*Djupbäcken's Aquila LO353342 Lennartsson, Jessica SL
381 EX1, NOM RUS 11 Hona S*Sirius Stella by Starlight LO348054 Linder, Christina RYSS
382 EX1, NOM SIA w 67 12 Hona SE*Je M'appelle Blanka LO353612 Vettenranta, Sari SC
383 CAP, NOM SIA n 10 Hona (K) SC S*Jean Dark Xena LO309894 Vettenranta, Sari SC
384 CAPS, NOM SIA b 4 Hane (K) GIP S*Yzing's Knazen LO317607 Hagström, Kicki SL
385 EX1, NOM, BIS SIA b 12 Hane SE*Ediecats Måns LO351393 Back, Jill SK
386 EX1 SIA b 12 Hona Marilljos Zaga LO351209 Simonsson, Mona NERK
387 EX1, NOM SIA c 12 Hane SE*Ediecats Mio LO351392 Pigg, Anne HÄK
388 CAGCIB SIA d 5 Hona IC S*Yzing's Synz RX342367 Norrman, Mia SL
389 CACS, NOM SIA f 3 Hona GIC SE*Witty Funny's Miss Angry LO334036 Lindkvist, Cathrin NERK
390 EX2 SIA f 3 Hona GIC SE*Ediecats Chelsea LO342448 Pigg, Anne HÄK
391 EX1 SIA h 12 Hona S*Nova Star Amelia LO350806 Saukkila, Timo SC
392 CAGPIB SIA d 21 6 Hane (K) IP S*Yzing's Santoz RX342364 Hagström, Kicki SL
393 CACS SIA d 21 3 Hane GIC S*Yzing's Opz LO324350 Norrman, Mia SL
394 CAGCIB, NOM SIA d 21 5 Hane IC S*Yzing's Slayer RX342366 Norrman Rivera, Ylva SC
395 CAPS SIA f 21 4 Hona (K) GIP S*Yzing's Prizla RX325441 Hagström, Kicki SL
396 CAPS, NOM SIA b 03 4 Hona (K) GIP SC S*Qrowntwig Speak of the Devil LO277299 Wicksell, Elin SC
397 ABS SIA d 03 7 Hane CH Emmet LO343310 Alamartin, Jenny SL
398 CAGPIB SOM n 6 Hane (K) IP CH NO*Oyapus Chaths LO334248 Flinkman, Erina NERK
399 CACIB SOM o 7 Hona CH Ferox Rubra Regina LO345048 Flinkman, Erina NERK
400 HP SPH n 2 Hane (K) SP SE*Fabulous Stars Hercules DSM LO301598 Parisi, Yasmine SUK
401 ABS HCL a 09 23 14 Hane (K) Sigge LO1766 Strid, Maud NERK
402 1, NOM, BIS HCL f 09 14 Hona (K) Tilia LO1760 Ingels, Emelie DÄK
403 1, NOM HCS d 03 22 14 Hane (K) Simba LO1855 Forslund, Sarah GEK
404 ABS HCS d 09 23 14 Hane (K) Azlan LO1833 Johansson, Madelene NERK
405 ABS HCS n 09 14 Hane Bamse LO1761 Johansson, Madelene NERK
406 2 HCS ns 09 14 Hane (K) Sidney LO1842 Schöner, Daniella VRK
407 3 HCS n 03 14 Hona (K) Wilma LO993 Råberg, Caroline NERK
408 1, NOM, BIS HCS n 03 14 Hona (K) Lucy LO1843 Schöner, Daniella VRK
409 2 HCS n 09 24 14 Hona (K) Nubia LO1528 Flinkman, Erina NERK
410 4 HCS ns 09 14 Hona (K) Snäckan LO1780 Lyckholm, Linda DÄK
A1 UTGÅR RAG n 03 16 Hane SC S*Grand Gathinoz Teddie Tango DSM DVM LO264308 Hammar, Lars DÄK
A2 40p, BIS SBI n 16 Hona Skogshöjdens Qan Quta RX284400 Zimmerman, Kerstin VRK
A3 50p, BIS NFO d 09 24 16 Hane SC S*Dalkullans Billy Bisquit DM JW DSM DVM LO286009 Andersson, Inger VÄK
A4 36,7p NFO ns 09 24 16 Hane S*Silent Hill's Quentin Tarantino LO334373 Gotthardsson, Sofia BIRKA
A5 UTGÅR NFO ds 03 22 16 Hane GIC SE*Life of Nature Indium LO330783 Lennartsson, Josefine VRK
A6 UTGÅR NFO e 24 16 Hane IC S*Mustela's Asterion LO330593 Hermelin, Gabrielle DÄK
A7 13,3p NFO n 09 24 16 Hane S*Little L's Kilimanjaro LO339584 Hermelin, Maximilian DÄK
A8 UTGÅR SIB fs 22 16 Hona SE*Wira's Tiffany Diamant Griffinya LO309032 Thörnlund, Linda JKK
A9 UTGÅR NFO n 09 16 Hona SE*Ängaby Evita LO304200 Svensson, Sara VRK
A10 63,3p, BIS NFO f 09 24 16 Hona NW SC S*Pysida's Ultra JW DSM DVM LO298682 Jansson, Ewa DÄK
A11 UTGÅR MCO f 02 21 62 16 Hona GIC S*Island Coon's Gloria DVM LO302279 Snällström, Thomas SK
A12 UTGÅR BSH h 16 Hona GIC LT*Padauza Sabrina LO286622 Ivarsson, Erika MSK
A13 23,3p, BIS SRL g 22 16 Hona CH Highlandkatz Twisted Love RX326424 Walström, Marina VRK
A14 63,3p, BIS SIA d 21 16 Hane GIC S*Yzing's Opz LO324350 Norrman, Mia SL
F3 ABS MCO fs 09 13c Hona SE*Bispberg Mighty Shadow LO352872 Daniels, Maria DÄK
K1 ABS NFO 18   SE*Ängaby Evita (2018-03-20) Ängaby Svensson, Sara VRK
K2 ABS NFO 18   IC S*Pysida's Ulva (2018-05-08) Pysida's Andersson, Inger VÄK
K3 1 (BIS) SIB 18   SE*Wira's Tiffany Diamant Griffinya (2018-05-28) Nicellas Thörnlund, Linda JKK
K4 1 (BIS) SRL 18   CH Highlandkatz Twisted Love (2018-05-20) Tjejringens Walström, Marina VRK
K5 ABS BSH 18   IC Maggie Sirvall,CZ (2018-05-26) Lindhouse Lindgren, Jens MSK
K6 1 (BIS) OLH 18   SE*Torparkattens Scilla (2018-05-18) Djupbäcken's Lennartsson, Jessica SL
S1 ABS EXO ns 11 15a Hona GIC IDP*Yamacatos Rolls Rose LO294428 Dahlhjelm, Erna UK
S2 1, BIS PER n 15a Hane (K) SP d'Eden Lover Boo Boo LO304164 Hofmeijer, Emelie PK
S3 1 PER n 22 15a Hona (K) SP S*IxiDixi's Little Lady DSM LO263126 Björklund, Karin MSK
S4 2 RAG n 03 15a Hane SC S*Grand Gathinoz Teddie Tango DSM DVM LO264308 Hammar, Lars DÄK
S5 3 RAG n 03 15a Hane SC S*Cazmirau's Iraklis JW DVM LO271949 Landén, Marcus MSK
S6 ABS SBI n 21 15a Hona (K) SW SP IC S*Moviken's Chiquitita DSM DVM RX279064 Hellström, Marianne SK
S7 ABS MCO d 22 15a Hane (K) SP S*Magoria's Anthrax LO271651 Lokasaari, Ann-Charlott (Lotta) DÄK
S8 2 NFO nt 09 22 15a Hane (K) SP GIC S*Spin Engine's Gold-X LO256660 Jansson, Maria NERK
S9 4 NFO n 09 15a Hona (K) GIC S*Gräddhyllans Etna LO257201 Lindberg, Anna MSK
S10 ABS NFO n 09 15a Hona (K) IC S*Myselisia's Holyanna LO267118 Grönberg, Greta DÄK
S11 1 NFO f 24 15a Hona (K) PR SC S*Räserråttan's Greta DM JW DSM DVM LO271750 Bäcklund, Ann-Kristin DÄK
S12 3 NFO ns 24 15a Hona (K) PR CH S*Rumpetrollets Silver Light LO272979 Rydelius, Jennie UK
S13 1, BIS SIB n 09 24 15a Hane (K) SP SC Laguna Syberiana Izzy Babylovic DSM DVM RX259587 Ljungberg, Tove SÖK
S14 2 SIB fy 24 15a Hona (K) PR SC S*AmiliiSibiri's Tsarevna Gloria DVM LO278201 Ellénius, Cassandra SÖK
S15 1, BIS BSH n 24 15a Hane (K) SP IC S*Applecat Roland DSM LO258253 Gäfvert, Christina FRÄS
S16 ABS BUR a 15a Hona (K) SW SP IC S*Piapizzi's Early Dawn DSM DVM LO262217 Ferm, Anneli VÄK
S17 1, BIS CRX n 15a Hane (K) SC S*RexEllen's SmällkaramEllen DVM LO280807 Wilhelmsson, Lena VRK
S18 1 SIA b 03 15a Hona (K) GIP SC S*Qrowntwig Speak of the Devil LO277299 Wicksell, Elin SC
U1 UTGÅR 17   S*Grand Gathinoz u reg Hammar, Lars DÄK
U2 64p, BIS 17   S*Dalkullans u reg Jansson, Ewa DÄK
U3 16p 17   S*Mustela's u reg Hermelin, Gabrielle DÄK
U4 UTGÅR 17   SE*Nicellas u reg Thörnlund, Linda JKK
U5 46,5p 17   S*Pysida's u reg Andersson, Inger VÄK
U6 UTGÅR 17   SE*Zatash u reg Åsberg, Jimmy SUK
U7 UTGÅR 17   SE*Ängaby u reg Svensson, Sara VRK
U8 44p, BIS 17   S*KungsgardenCats u reg Lindblom Granlid, Ulrica SYDK
U9 UTGÅR 17   SE*Lindhouse u reg Lindgren, Jens MSK
U10 UTGÅR 17   S*Djupbäcken's u reg Lennartsson, Jessica SL
V1 2 PER d 15b Hane (K) GIP Boggie's Samuel LO233751 Andersson, Anette NERK
V2 1 PER n 15b Hona (K) IP SC S*Lily chic Holly Dolly DSM LO231912 Strandberg, Karin PK
V3 1, BIS SBI b 15b Hane (K) WW'13 SP GIC S*Linéahuset's Maharajah DSM DVM LO247169 Porat, Eva NERK
V4 4 NEM g 21 15b Hona (K) Ondira vom Großen Haus RX252944 Johansson, Ulrika DÄK
V5 1, BIS NFO n 09 23 15b Hona (K) SP S*Beyond American Pie LO239460 Åberg, Birgitta NERK
V6 2 NFO fs 22 15b Hona (K) GIP CH Amazon av Edelmann(N) LO241139 Nyström, Eva-Helen VRK
V7 3 SIB ns 24 15b Hona (K) GIP IC S*Nikopeja's Devochka LO194870 Larsson, Linda SUK
V8 1, BIS BUR j 15b Hona (K) SP SC Hemp Ling LT Moderns Ix Chel LO219733 Hempel, Maria BK
V9 1, BIS HCS n 03 15b Hona (K) Wilma LO993 Råberg, Caroline NERK