Elfsborgskatten 170 ABS NFO a 3 Hane GIC S*Zimexis Jax Teller LO313140 Allard, Helle SPIN
181006 171 CAC NFO a 9 Hona S*Skottvallen's Olivia Lilla Blå LO344333 Pedersen, Britt-Maria NERK
172 HP NFO n 09 2 Hona (K) SP IC S*Tassajara's Nectar LO295999 Wolffram, Katarina SPIN
samtliga uppgifter är hämtade från klubbens katalog / inrapporterade resultatlista - (K) identifierar kastrerade katter 173 ABS NFO n 03 10 Hane (K) IC S*Little L's Guess LO328032 Wolffram, Katarina SPIN
eventuella siffror inom parantes för kategori 2,3 och 4 är antalet katter tillhörande preliminärt godkända raser 175 CACIB NFO n 09 7 Hane CH (N)Migoto´s Tarzan LO185468 Lund, Ann-Christin ADELK
kategori 1 0 kategori 2 86 kategori 3 0 kategori 4 0 huskatt korthår 0 huskatt långhår 0 176 Champion NFO n 03 9 Hona SE*Lells Mistress Love LO344211 Alm, Anette MIN
senior 0 senior 0 senior 0 senior 0 huskatt senior 0 177 EX2 NFO n 09 11 Hona S*Sun Mountain Happy Go Lucky LO348886 Jadesjö, Karin ELK
veteran 0 veteran 0 veteran 0 veteran 0 huskatt veteran 0 178 EX1, BIV NFO n 03 11 Hona S*Hemligheten's Chloé LO349313 Wester, Camilla ELK
fertil hane 0 fertil hane 16 fertil hane 0 fertil hane 0 179 EX2 NFO a 03 12 Hane SE*Mårran's Max Zorin LO351539 Wångdahl, Kerstin DK
fertil hona 0 fertil hona 19 fertil hona 0 fertil hona 0 180 EX1 NFO n 02 64 12 Hane S*Windjammer's Wizard LO353901 Wolffram, Katarina SPIN
kastrat hane 0 kastrat hane 8 kastrat hane 0 kastrat hane 0 181 CAPS NFO n 24 4 Hane (K) GIP Stiv Kulings Månemann LO179880 Mörk, Jeanette NORAK
kastrat hona 0 kastrat hona 5 kastrat hona 0 kastrat hona 0 182 CAP NFO n 24 10 Hane S*Myselisia's Lucky Boy LO323868 Håkansson, Linda-Marie ELK
junior hane 0 junior hane 7 junior hane 0 junior hane 0 183 Supreme Champion NFO n 24 3 Hane GIC S*Silent Hill's Illidan Stormrage LO331799 Hansson, Annette SYDK
junior hona 0 junior hona 11 junior hona 0 junior hona 0 184 CAC NFO n 22 9 Hane SE*Tofskatten's Foggy Notion LO345154 Dahlkvist, Sylvia SPIN
ungdjur hane 0 ungdjur hane 7 ungdjur hane 0 ungdjur hane 0 185 Champion NFO n 24 9 Hona S*Derja's Nova LO322799 Bergström, Hanna SYDK
ungdjur hona 0 ungdjur hona 13 ungdjur hona 0 ungdjur hona 0 186 EX1 NFO n 22 12 Hona S*Sjöliden's Princess Nanna LO352840 Holgersson, Maria MIN
187 Supreme Premier, BIV, BIS NFO n 01 21 62 4 Hane (K) GIP SC S*Pax' Galileo JW DVM LO321121 Nilsson, Eleonor ELK
KATEGORI 1 188 CAP NFO n 09 22 10 Hane (K) SC FI*FoxyPaw's Hoo-Daddy JW LO315445 Wester, Camilla ELK
189 CAPIB NFO n 09 24 8 Hane (K) CH S*Myselisia's Oliver LO332648 Edqvist, Margaretha ELK
KATEGORI 2 190 CACS, BIV NFO n 09 24 3 Hane GIC S*Myselisia's Tamlin JW LO339406 Gylling, Cecilia ELK
Bästa vuxen hane: 191 Grand Internationell Champion NFO n 03 22 5 Hane IC (N)Migoto's Nils Pils LO182654 Dahl Eide, Eva NORAK
SC S*Fridalas Hektor, Hane, NFO d 03 22 192 CAGCIB NFO n 09 22 5 Hona IC (N)Migoto's Georgine LO178680 Dahl Eide, Eva NORAK
Äg: Henriksson, Lill-Britt, SVISS 193 CACIB NFO n 01 21 62 7 Hona S*Myselisia's Wea LO345277 Lassnig, Helene ELK
Bästa vuxen hona: 194 Champion NFO n 02 21 62 9 Hane S*Zygot's Joyous LO330658 Wester, Camilla ELK
SC S*Pysida's Zim-Zalabim JW DVM, Hona, NFO f 09 24 195 EX2 NFO n 03 24 9 Hane (NO)Migotos Yohannes 186833 Kjelstrup, Anniken NORAK
Äg: Gylling, Annie, ELK 196 EX2 NFO a 09 23 9 Hona SE*Sweet Wolverines Raven Darkholme LO343637 Granlycke, Anna-Karen DK
Bästa junior: 197 EX3 NFO n 09 22 9 Hane S*Tigerkatten's Miraculix LO346929 Bengtsson, Eva SPIN
S*Myselisia's Adele, Hona, NFO f 01 21 63 198 EX2 NFO n 02 21 62 11 Hane S*Myselisia's Yakimo LO349376 Hansen, Janicke 69
Äg: Markert, Evelina, ELK 199 EX1, BIV NFO n 09 22 11 Hane S*Fridalas Ringo LO349829 Henriksson, Lill-Britt SVISS
Bästa ungdjur: 200 CAC NFO n 09 22 9 Hona S*Tigerkatten's Monalisa LO346928 Bengtsson, Eva SPIN
S*Pysida's Havanna, Hona, NFO f 09 24 201 EX1 NFO n 09 24 11 Hona S*Myselisia's Yali LO349374 Mörk, Jeanette NORAK
Äg: Andersson, Inger, VÄK 202 EX3 NFO n 09 24 12 Hane SE*Mårran's James Bond LO351633 Wångdahl, Kerstin DK
Bästa kastrat hane: 203 EX2 NFO n 09 22 12 Hane SE*Mårran's Jack Wade LO351636 Wångdahl, Kerstin DK
GIP SC S*Pax' Galileo JW DVM, Hane (K), NFO n 01 21 62 204 EX1, BIV NFO n 09 22 12 Hane (N)Migoto's Albert LO188142 Dahl Eide, Eva NORAK
Äg: Nilsson, Eleonor, ELK 205 HP NFO d 2 Hane (K) SP S*Myselisia's Curry DVM LO249826 Nilsson, Eleonor ELK
Bästa kastrat hona: 206 CAC NFO d 22 9 Hane S*Gracelin's Eros LO347566 Holländare, Anette ÄK
SP S*Myselisia's Fantasia, Hona (K), NFO f 03 23 207 CAC NFO f 22 9 Hona (N)Migoto's Yvonne LO186831 Dahl Eide, Eva NORAK
Äg: Markert, Evelina, ELK 208 ABS NFO f 22 11 Hona SE*Crazy Cat Ladys Peppermint Patty LO348696 Eriksson, Viveka ELK
209 EX1 NFO d 09 24 12 Hane S*Silent Hill's Mephisto LO351753 Hansson, Annette SYDK
KATEGORI 3 210 EX2 NFO f 22 12 Hona S*Zimexis Savage Rose LO352194 Allard, Helle SPIN
211 EX1, BIV NFO d 22 12 Hona S*Pysida's Idun LO352987 Andersson, Inger VÄK
KATEGORI 4 212 EX3 NFO f 22 12 Hona S*Sjöliden's Princess Neith LO352836 Sandberg, Cathrine SPIN
213 HP, BIS NFO f 03 23 2 Hona (K) SP S*Myselisia's Fantasia LO313599 Markert, Evelina ELK
HUSKATT 214 CAPS NFO f 03 4 Hona (K) GIP SE*Nillas Alice LO300904 Eriksson, Gunilla VÄK
215 HP NFO d 09 24 1 Hane SC S*Dalkullans Billy Bisquit DM JW DSM DVM LO286009 Andersson, Inger VÄK
216 HP, BIS NFO d 03 22 1 Hane SC S*Fridalas Hektor LO317269 Henriksson, Lill-Britt SVISS
217 HP, BIV, BIS NFO f 09 24 1 Hona SC S*Pysida's Zim-Zalabim JW DVM LO317743 Gylling, Annie ELK
218 CAGCIB NFO d 03 5 Hane IC Stiv Kuling's Quentin LO185157 Mörk, Jeanette NORAK
219 CAGCIB NFO f 09 22 5 Hona IC S*Gracelin's Vicki LO323331 Holgersson, Maria MIN
220 Internationell Champion NFO d 09 24 7 Hane CH NO*Zeras Gemini 184759 Fleischer, Karianne SMAAL
221 CACIB NFO f 02 62 7 Hona CH S*Sun Mountain Coral Springs LO338426 Jadesjö, Karin ELK
222 CAC NFO d 09 22 9 Hane S*Älvdansens Ingvar LO342590 Skeppstedt, Annika ELK
223 CAC NFO f 03 22 9 Hona (N)Migoto's Vanda LO346645 Zätterman, Johanna VÄK
224 EX2 NFO g 09 22 7 Hona SE*Prana's Pumpkin LO346711 Olin, Camilla SYDK
225 EX2 NFO d 03 24 11 Hane (N)Alneskatten´s  Harley Davidson 187399 Lund, Ann-Christin ADELK
226 EX3 NFO d 03 22 11 Hane SE*Jacama's Rune Renfana LO351313 Karlsson, Katharina ELK
227 EX1 NFO d 01 21 62 11 Hane S*Myselisia's A-ha LO188483 Hansen, Janicke 71
228 EX3 NFO d 09 22 11 Hona S*Just Catnap's  Esther LO187657 Dahl Eide, Eva NORAK
229 EX4 NFO f 09 24 11 Hona NO*Zeras Katinka LO350510 Allard, Helle SPIN
230 EX NFO f 02 21 63 11 Hona S*Myselisia's Zinda LO349379 Edqvist, Margaretha ELK
231 EX2 NFO f 09 24 11 Hona S*Dalkullans Joplin LO349239 Wester, Lovisa ELK
232 EX1, BIV, BIS NFO f 01 21 63 11 Hona S*Myselisia's Adele LO350495 Markert, Evelina ELK
233 EX NFO f 09 22 11 Hona Oda av Oseberg(N) LO353784 Persson, Ingrid MIN
234 EX3 NFO f 01 21 64 12 Hona SE*Mårran's Honey Ryder LO351635 Wångdahl, Alexandra DK
235 EX2 NFO f 09 24 12 Hona S*Silent Hill's Poison Ivy LO351754 Bergström, Hanna SYDK
236 EX1, BIV, BIS NFO f 09 24 12 Hona S*Pysida's Havanna LO351812 Andersson, Inger VÄK
237 CAPIB NFO fs 24 8 Hona (K) PR S*Älvdansens Gloria Gervitz LO332770 Berglund, Jimmy VÄK
238 HP, BIV NFO ds 1 Hane SC S*Uncut Diamond Öystein DVM LO316903 Dahlkvist, Sylvia SPIN
239 ABS NFO fs 11 Hona S*Lothloriens Thir Romenna LO349751 Eriksson, Viveka ELK
240 EX1, NOM NFO ds 24 12 Hona S*Pysida's Infra LO352989 Zätterman, Johanna VÄK
241 EX2 NFO ns 22 12 Hona S*Sjöliden's Princess Nut LO352839 Halemark, Katri SPIN
242 ABS NFO as 09 24 4 Hane (K) GIP S*Segersjös Qillian LO317256 Kjellin, Åsa SK
243 EX2 NFO as 09 22 6 Hane (K) PR S*Herodes Azlan LO323759 Davidsson, Johanna BIK
244 CAGPIB, BIV NFO ns 09 22 6 Hane (K) IP S*Förtrolighetens Håkan Hägg LO329681 Johansson, Maria ELK
245 CAP NFO ns 02 21 62 10 Hane (K) SE*Jacama's Östen Ölandfåk LO342613 Amritzer, Pauline ELK
246 EX2 NFO fs 09 22 5 Hona IC S*Sjöliden's Queen Kassiopeia LO317369 Blomgren, Jennie SPIN
247 CAGCIB NFO ns 09 5 Hona IC S*Utblicken's Leona LO336778 Karlsson, Sabina ELK
248 EX2 NFO fs 03 9 Hona SE*Sweet Wolverines Hermione Granger LO339877 Granlycke, Anna-Karen DK
249 EX4 NFO ds 03 23 9 Hona SE*Jacama's Sol Skogsfru LO339073 Berglund, Jimmy VÄK
250 CAC, BIV, NOM NFO fs 03 9 Hona S*Sjöliden's Princess Melete LO344299 Blomgren, Jennie SPIN
251 EX3 NFO ds 09 9 Hona S*Sjöliden's Princess Mórrígan LO344301 Karlsson, Katharina ELK
252 EX1 NFO ds 02 21 62 11 Hane SE*Jacama's Tristan Tigertass LO351311 Amritzer, Pauline ELK
253 DRAGEN NFO ns 09 24 11 Hane S*Segersjös Ubbe LO349607 Kjellin, Thobias SK
254 EX2 NFO ns 03 24 11 Hona S*Sun Mountain Rise 'n' Shine LO348887 Jadesjö, Karin ELK
255 NOM NFO fs 09 22 11 Hona S*Pysida's Geisha LO348972 Eriksson, Gunilla VÄK
256 ABS NFO as 03 22 11 Hona S*Isgården's Embla LO348963 Thelander, Josefin BIK
257 EX1 NFO ns 02 64 12 Hane S*Windjammer's Wise Guy LO353902 Wolffram, Katarina SPIN
258 EX2 NFO ns 09 23 12 Hona S*Kronängens Silverclaw LO350777 Andreasson, Lisa SPIN
259 EX1, BIV NFO fs 09 24 12 Hona S*Myselisia's Bruschetta LO351520 Gylling, Cecilia ELK
260 EX3 NFO fs 09 24 12 Hona SE*Mårran's Elektra King LO351538 Wångdahl, Alexandra DK
261 HP NFO w 64 1 Hane MW SW IC (N)Migoto's Iver JW LO179966 Dahl Eide, Eva NORAK
262 EX1 NFO w 62 12 Hona S*Little L's Ophelia LO351188 Dahlkvist, Sylvia SPIN