Hälsingekatten 275 EX BEN ns 24 9 Hona SE*Cloud Forest's Somatra of Cat Model RX346345 Wihlén, Petra VK
181118 276 ABS BEN nt 24 9 Hona Cimba Jadry*PL RX331254 Benali, Ali JKK
277 CAGPIB BEN n 22 6 Hane (K) IP S*KungsgardenCats Wilmer RX337608 Schütt, Susanne SK
samtliga uppgifter är hämtade från klubbens katalog / inrapporterade resultatlista - (K) identifierar kastrerade katter 278 ABS BEN n 22 11 Hane SE*Out n About Iggy Pop LO349055 Carlsson, Anneli JKK
eventuella siffror inom parantes för kategori 2,3 och 4 är antalet katter tillhörande preliminärt godkända raser 279 EX1 BEN n 22 12 Hane SE*Out n About Jaxs RX350361 Carlsson, Anneli JKK
kategori 1 0 kategori 2 0 kategori 3 76 kategori 4 79 huskatt korthår 3 huskatt långhår 0 280 HP, BIV, NOM BEN n 24 2 Hane (K) BW SP SC S*KungsgardenCats Sun Dog DSM DVM RX296417 Förhammar, Hillevi SK
senior 0 senior 0 senior 4 senior 3 huskatt senior 0 281 ABS BEN n 24 6 Hane (K) Thar Magic Merlin LO345941 Zachrisson, Anette JKK
veteran 0 veteran 0 veteran 1 veteran 0 huskatt veteran 1 282 CAPIB BEN n 24 8 Hona (K) PR S*Leopardettes Gåva RX262971 Nilsson Norlund, Åsa JKK
fertil hane 0 fertil hane 0 fertil hane 18 fertil hane 9 283 ABS BEN n 24 10 Hane (K) SC Fairy Queen's Quick Runner LO299798 Garpehäll, Madeleine BIRKA
fertil hona 0 fertil hona 0 fertil hona 14 fertil hona 25 284 CAP BEN n 24 10 Hane (K) Minileo Balthazar RX355786 Sajanti, Jonna SK
kastrat hane 0 kastrat hane 0 kastrat hane 10 kastrat hane 9 285 HP, BIV, NOM BEN n 24 1 Hane SW GIC S*KungsgardenCats UnderDog JW RX335793 Lindblom Granlid, Ulrica SYDK
kastrat hona 0 kastrat hona 0 kastrat hona 10 kastrat hona 7 286 Grand Internationell Champion BEN n 24 5 Hane CH S*KungsgardenCats Blue Fin JW RX341581 Berg, Pia NERK
junior hane 0 junior hane 0 junior hane 8 junior hane 5 287 CAGCIB BEN n 24 5 Hona CH S*Retriver Duchess LO306459 Lagergren, Lilian BIRKA
junior hona 0 junior hona 0 junior hona 6 junior hona 12 288 CAC BEN n 24 9 Hane S*KungsgardenCats Panda Whale RX348832 Förhammar, Hillevi SK
ungdjur hane 0 ungdjur hane 0 ungdjur hane 3 ungdjur hane 4 289 CAC BEN n 24 9 Hona INKuban Diva Lagune RX338711 Grünwedl, Gisela BIRKA
ungdjur hona 0 ungdjur hona 0 ungdjur hona 7 ungdjur hona 8 290 EX2 BEN n 24 11 Hane SE*RainbowParadise Bullen RX353515 Söderblom, Freja JKK
291 EX1, NOM BEN n 24 11 Hane Wildcatsstars Loved Avicii LO354089 Bärgård, Päivi VRK
KATEGORI 1 292 EX1 BEN n 24 12 Hane S*KungsgardenCats Fix You RX353632 Lindblom Granlid, Ulrica SYDK
293 EX2 BEN n 24 12 Hona S*Nordic Glow Princess Luna RX352357 Lundbeck, Mira SK
KATEGORI 2 294 EX1, BIV, NOM, BIS BEN n 24 12 Hona S*KungsgardenCats Labradoodle RX355833 Lindblom Granlid, Ulrica SYDK
295 EX1 BEN n 22 32 11 Hane S*Leopardettes Garfield RX350751 Karlsson, Annsofie GEK
KATEGORI 3 296 EX1 BEN n 22 33 12 Hona S*Leopardettes Love You LO355401 Karlsson, Annsofie GEK
Bästa vuxen hane: 297 ABS BEN n 24 31 9 Hane SE*OneWorld Paul from Pinner LO341089 Benali, Ali JKK
S*Millington's Mionetto, Hane, BSH n 24 298 CACS BEN n 24 32 3 Hane CH S*Retriver 's Miracle Snowstar RX341538 Garpehäll, Madeleine BIRKA
Äg: Stuve, Åse, SK 299 EX1, BIV BEN n 24 32 11 Hane SE*Pallet Town Balmer Line LO350760 Tyseng, Emma JKK
Bästa vuxen hona: 300 EX1 BEN n 24 32 11 Hona Minileo Urban Grace RX355787 Sajanti, Jonna SK
SE*Nínim's Zosma, Hona, BSH c 301 CAGCIB, NOM BEN n 24 33 5 Hane IC SE*Happy Hooligans King of My Heart RX332467 Björksten, Katrin BIRKA
Äg: Mouratidou, Valentina, FRÄS 302 ABS BEN n 24 33 11 Hona S*Retriver 's Anastasia LO349527 Lagergren, Lilian BIRKA
Bästa junior: 303 EX1 BEN n 24 33 11 Hona SE*Pallet Town Fermi Energy LO350759 Tyseng, Emma JKK
SE*Alsmarks Ezoola, Hona, OCI n 24 304 EX1 BLH a 12 Hona SE*Sotarkattens But Beutiful LO354331 Lidhagen, Ulla VRK
Äg: Alsmark, Cecilia, FRÄS 305 EX1, NOM BLH ns 11 12 Hane Holygateway's Maalik RX355517 Ehrenholm, Agneta NERK
Bästa ungdjur: 306 CACIB BLH n 33 7 Hona S*Baltimore's Lasalle RX343290 Starborg, Jenny SK
S*KungsgardenCats Labradoodle, Hona, BEN n 24 307 EX1 BLH a 33 11 Hane Kenzo Maybemogwai*CZ LO354071 Starborg, Jenny SK
Äg: Lindblom Granlid, Ulrica, SYDK 308 EX1, NOM BLH o 33 12 Hona S*Baltimore's Nevita RX352359 Starborg, Jenny SK
Bästa kastrat hane: 309 HP, NOM BML bs 11 2 Hona (K) SP GIC S*Kikirikis Makena Mikica RX282646 Lindholm, Monica MSK
IP SC SE*Miss World's Edmonton DVM, Hane (K), BML ns 11 31 310 CAGPIB, NOM, BIS BML ns 11 31 6 Hane (K) IP SC SE*Miss World's Edmonton DVM LO314719 Moberg, Pernilla CK
Äg: Moberg, Pernilla, CK 311 ABS BML bs 12 31 3 Hona IC SE*Miss World's Chitzen Itzá LO298714 Cederlilja, Lisa SK
Bästa kastrat hona: 312 CAGCIB BML ns 11 31 5 Hane IC S*Palombiens K Leopold LO337418 Moberg, Pernilla CK
SE*Nínim's Gienah, Hona (K), BSH a 313 ABS BML ny 11 31 9 Hane SE*Trollvindens Teddy LO335878 Cederlilja, Lisa SK
Äg: Lindberg, Stina, VRK 314 EX1, ej cert BSH n 3 Hane CH Björnligans Busige XKalibur LO329556 Hillgren, Stefan JKK
Bästa senior: 315 EX1 BSH n 11 Hona IDP*Nittsjöns Lava LO350305 Aalto Påhlsson, Maria BIRKA
GIP S*Javeliner's Poit Dhubh, Hane (K), BSH n 24 316 CAP, NOM, BIS BSH a 10 Hona (K) SE*Nínim's Gienah LO332687 Lindberg, Stina VRK
Äg: Järneström Gullin, Charlotte, ÖSTK 317 CACS, BIV, NOM BSH a 3 Hane IC SE*Nínim's Perseus LO332686 Abrahamsson, Anna VRK
Bästa veteran: 318 EX2 BSH a 5 Hane CH Harley Roxera*LT LO345939 Shapovalova, Natalia SK
SW SP SC S*Pymans Maj-Britt DSM DVM, Hona (K), BSH ns 11 319 CAGCIB BSH a 5 Hane IC Maximo del Millars*ES LO346041 Höglund, Linnea VRK
Äg: Nilsson, Anne-Maj, TCC 320 CACIB BSH a 7 Hane SE*Nínim's Aries LO332683 Hedelind, Suzanne VRK
Bästa uppfödning: 321 ABS BSH a 9 Hona Ultra Blue Wave Bonibrit*LT LO311611 Höglund, Linnea VRK
SE*Nínim's,  : 56 p 322 CAGPIB, NOM BSH b 6 Hona (K) IP IC SE*BaraBus Bubbles Devere LO317995 Widberg, Siv MSK
Äg: Höglund, Linnea, VRK 323 CAGPIB BSH c 6 Hona (K) IP S*Hennerdals Mary LO338577 Barenius, Susanne BIRKA
324 CAP, NOM BSH c 10 Hane (K) SC S*Hennerdals Helmer LO320381 Barenius, Susanne BIRKA
KATEGORI 4 325 CAC, NOM, BIS BSH c 9 Hona SE*Nínim's Zosma LO347228 Mouratidou, Valentina FRÄS
Bästa vuxen hane: 326 EX1 BSH c 11 Hane Apollo Wonderpurr,CZ LO353597 Aggett, Kerstin JKK
SC SE*Arextocats Jake Sully DSM, Hane, CRX n 03 327 EX1, BIV, NOM BSH c 11 Hona SE*Nínim's Vega RX349655 Risberg Persson, Madelene NERK
Äg: Karlsson, Helena, BIK 328 ABS BSH d 5 Hona IC S*Ekängen's Malva LO334189 Aalto Påhlsson, Maria BIRKA
Bästa vuxen hona: 329 ABS BSH e 1 Hane GIC S*Applecat Prinz Poodle LO328999 Gäfvert, Christina FRÄS
NSW GIC SE*Yngsjökattens Angelina JW, Hona, OSH n 330 ABS BSH e 12 Hane S*Applecat Ynnoc LO355170 Gäfvert, Christina FRÄS
Äg: Madsen, Maria, FRÄS 331 ABS BSH f 3 Hona GIC IDP*Smuggler Wilda LO310420 Karlsson, Anna-Lena SK
Bästa junior: 332 CAC, NOM BSH f 9 Hona Joy Division's Fennel RX339308 Karlsson, Anna-Lena SK
SE*Ediecats Mio, Hane, SIA c 333 EX1 BSH f 12 Hona SE*OneWish Lady Ashley LO351981 Tonér, Anna VRK
Äg: Pigg, Anne, HÄK 334 HP BSH ns 11 2 Hona (K) SW SP SC S*Pymans Maj-Britt DSM DVM LO211387 Nilsson, Anne-Maj TCC
Bästa ungdjur: 335 ABS BSH ns 11 6 Hona (K) IP CH SE*Tylökatten Ashley LO326001 Arklund, Ingrid SKKK
Xandra Oriclis, Hona, OSH n 25 336 HP, NOM BSH n 24 2 Hane (K) SP IC S*Applecat Roland DSM LO258253 Gäfvert, Christina FRÄS
Äg: Madsen, Maria, FRÄS 337 CAPS BSH n 24 4 Hane (K) GIP S*Javeliner's Poit Dhubh LO267340 Järneström Gullin, Charlotte ÖSTK
Bästa kastrat hane: 338 Supreme Champion, NOM BSH n 24 3 Hona GIC S*Millington's Precious PetiTess LO317190 Gustavsson, Christina FRÄS
SW SP Woody Woodpecker of Black Lotus*CH JW DSM, Hane (K), OSH n 24 339 CAGCIB, NOM, BIS BSH n 24 5 Hane S*Millington's Mionetto LO344088 Stuve, Åse SK
Äg: Schmidt, Birgitta, VK 340 CAGCIB, NOM BSH n 25 5 Hane IC S*Papadino's Atlas LO334219 Karlsson, Anna-Lena SK
Bästa kastrat hona: 341 CAGCIB BSH b 24 5 Hane IC IDP*Tigerligan's Frodo LO340558 Aalto Påhlsson, Maria BIRKA
GIP SC Leya Princess Amikoshi*RU JW, Hona (K), OSH a 24 342 CACIB BSH b 24 7 Hona SE*BaraBus Jelly Bomb LO345385 Widberg, Siv MSK
Äg: Schmidt, Birgitta, VK 343 EX1, NOM BSH e 24 11 Hane S*Onsängens Gold Fever LO349865 Kvarnbergs, Eta DÄK
Bästa senior: 344 EX1, ej cert BSH ns 22 64 3 Hona IC SE*Lindhouse Moaning Myrtle LO338169 Lindgren, Jens MSK
GIP SC S*Qrowntwig Speak of the Devil, Hona (K), SIA b 03 345 CAGCIB BSH ns 22 64 5 Hane Dexterino Mio de la Horský park,SK LO347295 Lindgren, Jens MSK
Äg: Wicksell, Elin, SC 346 ABS BSH ns 22 64 12 Hona SE*Lindhouse Itsy Bitsy Spider RX354417 Lindgren, Jens MSK
Bästa avelshane: 347 CAP BSH a 03 10 Hona (K) SE*Nínim's Cassiopeia LO324984 Stefansson, Ulrika VRK
IC SE*Gentlemen's Bujumbura, CRX d 02 21 62 : 20 p 348 EX1, NOM BSH a 03 12 Hona SE*Lindhouse Aspects of Love LO352708 Andersson, Ann-Sofie MSK
Äg: Andersson, Angela, SC 349 CACS BSH c 02 62 3 Hane GIC S*Alway's Barnaby LO319475 Eriksson, Ann-Britt FRÄS
350 CAPS BSH d 03 4 Hane (K) GIP S*Vår Bästa Frej LO276244 Östman, Margareta VRK
HUSKATT 351 CAC BSH d 03 9 Hona SE*Vikingalundens Silver Dawn LO348327 Östman, Margareta VRK
Bästa korthår: 352 CACIB BSH n 21 33 7 Hona IDP*Nittsjöns Tornado RX345834 Carlsson, Anna MSK
Simba, Hane (K), HCS d 03 22 353 EX1 BSH p 03 33 11 Hane LT*Amber Wishis Rockabye Baby LO354563 Carlsson, Anna MSK
Äg: Forslund, Sarah, GEK 354 HP, NOM BUR a 2 Hona (K) SW SP IC S*Piapizzi's Early Dawn DSM DVM LO262217 Ferm, Anneli VÄK
Bästa veteran: 355 Premier BUR a 10 Hane (K) CH Tintomara's Cumulonimbus LO337097 Andreasen, Katarina FRÄS
Mixi, Hona (K), HCS f 09 356 CAP BUR d 10 Hona (K) S*Lovestory's Yoko Ono LO332454 Andreasen, Katarina FRÄS
Äg: Norlin, Kerstin, JKK 357 ABS BUR d 3 Hona GIC S*Activity's Rebecca LO330040 Andersson, Thomas FRÄS
358 HP, NOM BUR h 2 Hona (K) SP S*Mad About Amazing Creamy Cupcake LO298990 Öberg, Grethel JKK
359 EX2 BUR h 9 Hona S*Lovestory's Zazen Agura LO334053 Stockelberg Deilert, Ylva SYDK
360 CAC, BIV BUR h 9 Hona S*Activity's Joy RX345583 Andersson, Thomas FRÄS
361 EX1 BUR h 11 Hona S*Amrafel Ulissa LO350015 Stockelberg Deilert, Ylva SYDK
362 ABS CYM n 09 52 5 Hona CH FI*Pikkeen Mignon RX342459 Zander, Anna JKK
363 HP MAU ns 24 1 Hane SC Emauge Forevermark of Etrn.spring LO340007 Asplund, Mia GRK
364 EX1, NOM, BIS OCI n 24 11 Hona SE*Alsmarks Ezoola RX351507 Alsmark, Cecilia FRÄS
365 CAP OCI p 24 10 Hane (K) SE*Alsmarks Waddiwasi LO341635 Hertzell, Anna FRÄS
366 CAC SRL c 9 Hane DK*SelrexWin Brandon RX336282 Broxvall, Tiina NERK
367 HP, NOM SRL a 03 22 1 Hona GIC Subaru of Juras Perle RX333057 Edling, Birgitta UK
368 ABS ABY n 10 Hona (K) S*Primuz-Zezam Zenita LO305721 Lagberg, Gunhild (Giggi) FRÄS
369 ABS ABY n 10 Hona (K) SE*Wild Melody Tindra LO342172 Lindqvist, Erica UK
370 CACS ABY n 3 Hona GIC S*Cat Claw's Kiss-Proof Katie LO330049 Wallebo, Susanna FRÄS
371 CAGCIB, BIV, NOM ABY n 5 Hona S*Aucuparia's Sevilla JW LO342997 Sjögren, Jan FRÄS
372 EX1, NOM ABY n 11 Hona S*Cat Claw's Master-Class LO349281 Wallebo, Susanna FRÄS
373 CAGCIB ABY a 5 Hona CH Abychat Whos-That-Girl LO345774 Wallebo, Susanna FRÄS
374 ABS ABY o 7 Hona CH S*Aucuparia's Mississippi LO317314 Zidar, Josefina FRÄS
375 ABS ABY o 7 Hona CH SE*Sockerkringlans Hermione LO328401 Lagberg, Gunhild (Giggi) FRÄS
376 CAC, NOM ABY o 9 Hane SE*Guapisima's Bounze LO347727 Hjort, Karin ASK
377 EX1 ABY o 11 Hane S*GoodNews Quincy LO351693 Olsson, Agnetha NOS
378 EX1, BIV ABY o 11 Hona S*GoodNews Quintessa LO351690 Olsson, Agnetha NOS
379 CAGCIB ABY p 5 Hona IC Abystyle's Ma Demoiselle JW LO334537 Olsson, Agnetha NOS
380 EX1, ej cert BAL n 9 Hane S*Spotless Parvel LO349969 Andersson, Angela SC
381 CAPS CRX n 4 Hane (K) GIP GIC SE*PrimaRex Zinger LO319926 Bergström, Torun VK
382 Grand Internationell Premier CRX a 6 Hane (K) IP S*Chagris Blue Velvet LO332621 Bergström, Torun VK
383 EX1 CRX b 12 Hane FI*Saca's Iggy Bliss LO355699 Pedersen, Berit BIRKA
384 HP, BIV, NOM, BIS CRX n 03 1 Hane SC SE*Arextocats Jake Sully DSM LO307175 Karlsson, Helena BIK
385 ABS CRX n 03 3 Hane GIC Laser A Deo Rex Cutie Coil*BY LO320786 Dreifaldt, Christina JKK
386 CAC, NOM CRX n 03 9 Hona SE*Lepidus Sweet Marilyn LO349031 Trolle, Anna SK
387 EX1 CRX a 01 64 11 Hane FI*Sweetpurr's Pleasure Zone LO353584 Dreifaldt, Christina JKK
388 ABS CRX n 01 63 11 Hona IDP*Zoot'z Jane Boolittle LO351008 Dreifaldt, Christina JKK
389 EX2 CRX n 03 11 Hona S*Pontemonte's Frida LO350271 Broberg, Wiveka TCC
390 EX1 CRX n 03 11 Hona S*Avec's Pinotage LO350194 Ericsson, Anne NERK
391 CAGCIB CRX f 5 Hona S*Spotless Zora LO345983 Andersson, Angela SC
392 CAC CRX f 9 Hona S*Ullmonstrets Metamorphosis LO334626 Lissner, Tove BIRKA
393 CAPS, NOM CRX d 03 4 Hane (K) GIP S*My Twigg's Ruby Rain LO323251 Forsström, Lillemor SL
394 CAGCIB CRX f 03 24 5 Hona CH S*Spotless Yrhätta LO343158 Andersson, Angela SC
395 CAPIB, NOM CRX n 24 8 Hane (K) SE*PurrfectCurl'z Laphroaig LO347573 Pedersen, Berit BIRKA
1396 EX1 CRX n 33 12 Hona IDP*Änglarna's Himalaya LO354962 Sahlén, Elisabet (Lisa) JKK
396 CACS, BIV CRX n 03 33 3 Hona GIC SE*Lepidus Lykke to Arextocats LO341997 Karlsson, Helena BIK
397 ABS CRX n 03 33 7 Hona FI*Alchemist Belle Epoque LO337652 Svensson, Anne UK
398 CACIB, NOM CRX a 03 33 7 Hane S*Godreign's Hybrid Theory LO344530 Unger, Maria UK
399 EX1 CRX hs 09 21 33 11 Hona S*Värmdô's Lady de Winter LO348921 Gustafsson, Rose-Marie NERK
400 EX1, NOM DRX n 11 Hona (N)Santala's Yami LO353366 Tvinne, Maria SK
401 CAP DRX n 03 10 Hona (K) SE*Tinica's Jessie J of Joy RX347659 Nilsson, Christina JKK
402 HP, NOM DRX f 2 Hona (K) SP S*Fairycoons Miss April fool DSM RX286215 Järlefalk, Cathrine JKK
403 EX1 DRX f 09 24 11 Hona SE*Tinica's Kayenne of Kindness LO350766 Nilsson, Christina JKK
404 ABS DRX n 33 12 Hona IDP*Änglarnas Himalaya LO354962 Sahlén, Elisabet (Lisa) JKK
405 EX1 DRX f 03 32 11 Hona S*British Dream's Helga RX349595 Tvinne, Maria SK
406 EX1, NOM DRX w 62 12 Hona SE*Aftonlötens Doris LO353011 Weigl, Angelica MSK
407 HP, NOM JBT f 02 63 2 Hona (K) SP GIC Benhana Natsumi DSM RX269559 Söderberg, Inger UK
408 CAGPIB, NOM JBT n 01 64 6 Hane (K) PR Benhana Akira Kurosawa RX348738 Söderberg, Inger UK
409 CACS JBT f 02 63 3 Hona GIC Benhana Masako RX333908 Söderberg, Inger UK
410 CAP OLH d 25 10 Hane (K) FI*Mummeli Osmo Onnekas RX342737 Hällgren, Linda SL
411 HP, NOM, BIS OSH n 1 Hona NSW GIC SE*Yngsjökattens Angelina JW LO329963 Madsen, Maria FRÄS
412 HP OSH b 1 Hane SC S*Jean Dark Abra Kadrabra JW DSM DVM LO314840 Eklund, Jessica NERK
413 CAC OSH b 9 Hane FI*LoveOriental Ustin LO351144 Eek Magnusson, Iréne FRÄS
414 CAPIB OSH j 8 Hona (K) IP SE*Torparkattens Galadriel LO325101 Frisén, Yvonne SL
415 CAGCIB, NOM OSH j 5 Hona IDP*Xantippa's Bissy LO346219 Pettersson, Alexsandra NERK
416 HP, NOM, BIS OSH n 24 2 Hane (K) SW SP Woody Woodpecker of Black Lotus*CH JW DSM LO309722 Schmidt, Birgitta VK
417 EX1, NOM, BIS OSH n 25 12 Hona Xandra Oriclis RX356038 Madsen, Maria FRÄS
418 CAPS, NOM, BIS OSH a 24 4 Hona (K) GIP SC Leya Princess Amikoshi*RU JW RX331888 Schmidt, Birgitta VK
419 ABS OSH b 22 11 Hane Venessi Anchie,SK LO353983 Back, Jill SK
420 EX1 OSH b 25 12 Hane Oriclls X-treme RX356037 Vettenranta, Sari SC
421 CAC OSH d 22 9 Hane S*Broddan's Pink Floyd LO348178 Lennartsson, Jessica SL
422 CAGCIB OSH f 24 5 Hona IC S*Tammee's Golden Ginny JW LO345661 Eek Magnusson, Iréne FRÄS
423 EX1 OSH n 03 11 Hona SE*Persgårdens katt Cimone LO351386 Gustavsson, Katarina UK
424 EX1, NOM OSH n 03 12 Hona S*Djupbäcken's Pyxis LO353343 Lennartsson, Jessica SL
425 CAC PEB g 21 83 9 Hona S*Cupcakes Dirty Blue RX347487 Frölén, Jenny FRÄS
426 CAPS RUS 4 Hane (K) GIP IC S*Sirius Watch That Man LO264839 Grundin, Peter SK
427 EX2 RUS 7 Hona DK*Malevitch Funny Face Mizz Hepburn JW LO343545 Sahlén, Tobias RYSS
428 CACIB, BIV RUS 7 Hona Love Me Forever by Flash Arian,CZ LO342925 Atthem, Julia RYSS
429 ABS RUS 9 Hona S*Sirius Stella by Starlight JW LO348054 Linder, Christina RYSS
430 EX1 RUS 12 Hona S*Boginja's Ellie Evilja LO351818 Wennergren, Anna-Lena SYDK
431 CAC SIA w 67 9 Hona S*Matreiya's Kuwanyauma LO346276 Gustavsson, Katarina UK
432 ABS SIA b 3 Hane GIC IDP*Djärf's Cascade LO292849 Frisk, Inger SL
433 EX1, NOM SIA b 11 Hona S*Rufu's Tellus RX350315 Hällgren, Linda SL
434 EX2 SIA b 11 Hona Marilljos Zaga LO351209 Simonsson, Mona NERK
435 EX1, BIV, NOM SIA b 12 Hona S*Golden Siamz Ulliiizz LO355738 Henriksson, Linda SL
436 EX1, NOM, BIS SIA c 11 Hane SE*Ediecats Mio LO351392 Pigg, Anne HÄK
437 CACS SIA f 3 Hona IC SE*Ediecats Chelsea LO342448 Pigg, Anne HÄK
438 EX1, NOM SIA h 11 Hona S*Nova Star Tara LO350805 Saukkila, Timo SC
439 EX1 SIA n 21 12 Hona Bersia Alyaska RX356209 Wicksell, Elin  SC
440 CACS, NOM SIA b 21 3 Hane GIC SE*Pilgatans Nicke RX328928 Forsström, Lillemor SL
441 CAGPIB, NOM SIA d 21 6 Hane (K) IP S*Yzing's Santoz RX342364 Hagström, Kicki SL
442 CAPS SIA f 21 4 Hona (K) GIP S*Yzing's Prizla RX325441 Hagström, Kicki SL
443 HP SIA b 03 2 Hona (K) GIP SC S*Qrowntwig Speak of the Devil LO277299 Wicksell, Elin SC
444 CAGCIB SIA f 03 5 Hona CH SE*Witty Funny's Miss Happy LO334037 Pettersson, Alexsandra NERK
445 ABS SOM n 8 Hona (K) PR SE*Vesselkattens Skrållan LO337197 Grundin, Lisa SK
446 CAGCIB SOM n 5 Hona CH Vidama's Shakyra LO343608 Carnestedt, Inger SK
447 Internationell Champion, NOM SOM n 7 Hane CH Olaf von Gulda LO1715167 Vuori, Kirsi  
448 CACIB, BIV, NOM SOM n 7 Hona Nishi de la Cornaline LO345000 Zidar, Josefina FRÄS
449 EX2 SOM n 9 Hona Bella Bonita av Rubicon LO346621 Moderato, Ann-Marie SK
450 CAC SOM n 9 Hona FI*Lamadegaan Fullmoon Shadow LO1819581 Vuori, Kirsi  
451 EX1, BIV SOM n 11 Hane Tilsim dan Al Pacino LO354023 Zidar, Josefina FRÄS
452 EX1 SOM n 12 Hane SE*At Heart Ash LO353280 Ringholm, Pia ASK
453 EX1, NOM SOM n 12 Hona SE*Eldvaktarns Bilimbi LO353521 Carnestedt, Inger SK
454 CAGCIB SOM o 5 Hona IC Gloria von Müllers Mühle LO337988 Ringholm, Pia ASK
455 EX1 SOM o 11 Hane NO*Triforce Arthur Weasley LO351406 Moderato, Ann-Marie SK
456 EX1, BIV SOM o 12 Hane SE*At Heart Ace LO353279 Ringholm, Pia ASK
457 ABS SOM ns 11 Hona SE*Vesselkattens Katla LO350433 Roos, Fredrik SK
458 CACIB SPH c 21 33 7 Hona SE*Marshals Cecilia LO343401 Chamoun, Jasmin SK
459 ABS HCS 14 Hane (K) Azlan LO1833 Johansson, Madelene NERK
460 1, NOM, BIS HCS d 03 22 14 Hane (K) Simba LO1855 Forslund, Sarah GEK
461 2 HCS n 03 14 Hane (K) Brad LO1844 Chamoun, Jasmin SK
462 ABS HCS n 09 14 Hane Gossen LO1600 Johansson, Madelene NERK
463 ABS HCS n 09 14 Hane Bamse LO1761 Johansson, Madelene NERK
464 1, NOM HCS f 09 14 Hona (K) Mixi LO990 Norlin, Kerstin JKK
A1276 20p CRX d 02 21 62 16 Hane IC SE*Gentlemen's Bujumbura LO330603 Andersson, Angela SC
A276 ABS BSH a 16 Hona Ultra Blue Wave Bonibrit*LT LO311611 Höglund, Linnea VRK
S275 2 BML ns 11 15a Hona (K) SP CH FIN*Hämynhäivän Misteli RX261908 Lindholm, Monica MSK
S276 2 BSH n 24 15a Hane (K) SP IC S*Applecat Roland DSM LO258253 Gäfvert, Christina FRÄS
S277 1, BIS BSH n 24 15a Hane (K) GIP S*Javeliner's Poit Dhubh LO267340 Järneström Gullin, Charlotte ÖSTK
S278 1 BUR a 15a Hona (K) SW SP IC S*Piapizzi's Early Dawn DSM DVM LO262217 Ferm, Anneli VÄK
S279 1 BAL b 15a Hane (K) PR S*Jerremiaz Secret Sebastian LO283317 Frisén, Yvonne SL
S280 2 JBT f 02 63 15a Hona (K) SP GIC Benhana Natsumi DSM RX269559 Söderberg, Inger UK
S281 1, BIS SIA b 03 15a Hona (K) GIP SC S*Qrowntwig Speak of the Devil LO277299 Wicksell, Elin SC
U275 46p 17   S*KungsgardenCats u reg Lindblom Granlid, Ulrica SYDK
U276 56p, BIS 17   SE*Nínim's u reg Höglund, Linnea VRK
V275 1, BIS BSH ns 11 15b Hona (K) SW SP SC S*Pymans Maj-Britt DSM DVM LO211387 Nilsson, Anne-Maj TCC
V276 1, BIS HCS f 09 15b Hona (K) Mixi LO990 Norlin, Kerstin JKK