Värmlands Kattklubb 1 Grand Internationell Champion EXO n 5 Hona IC (N) Almodovar Impreza LO183222 Hindenes, Rita NORAK
180630 2 CAC, NOM EXO n 9 Hona S*Hagabodas Roma LO342640 Kinhult, Isabelle ÖSTK
3 ABS EXO n 12 Hane NO*Arnestad's Ibrahimovic Zlatan LO187150 Arnestad, Line Susanne NORAK
samtliga uppgifter är hämtade från klubbens katalog / inrapporterade resultatlista - (K) identifierar kastrerade katter 4 ABS EXO d 12 Hona NO*Arnestad's Hello Kitty LO187048 Arnestad, Line Susanne NORAK
eventuella siffror inom parantes för kategori 2,3 och 4 är antalet katter tillhörande preliminärt godkända raser 5 Internationell Champion EXO f 7 Hona CH (N) Almodovar Ynde LO184585 Johansen, Trine NORAK
kategori 1 62 kategori 2 78 kategori 3 54 kategori 4 49 huskatt korthår 9 huskatt långhår 3 6 CACIB EXO n 22 7 Hona CH Clarissa Del Falco d'Oro LO187291 Arnestad, Line Susanne NORAK
senior 3 senior 4 senior 1 senior 1 huskatt senior 1 7 Internationell Premier, NOM EXO n 22 8 Hona (K) PR IC Sweeti av Persicum LO162167 Halvorsen, Alma NORAK
veteran 0 veteran 3 veteran 2 veteran 0 huskatt veteran 2 8 EX1, NOM EXO a 22 11 Hane SE*Yffranes Stagger Lee LO346815 Sigfridsson, Marina MSK
fertil hane 7 fertil hane 11 fertil hane 8 fertil hane 12 9 OMREG (ej silver) EXO fs 24 62 9 Hona (N) Almodovar Tornerose LO185827 Hindenes, Rita NORAK
fertil hona 19 fertil hona 19 fertil hona 14(1) fertil hona 12 10 EX1 PER w 62 11 Hona Boggie's Beatrice LO346601 Olofsson, Ewa MSK
kastrat hane 5 kastrat hane 8 kastrat hane 4 kastrat hane 5 11 CACS, NOM, BIS PER n 3 Hane GIC Boris Del Falco d'Oro LO182771 Arnestad, Line Susanne NORAK
kastrat hona 11 kastrat hona 5 kastrat hona 8 kastrat hona 2 12 CAGPIB, NOM, BIS PER n 6 Hane (K) SW IP S*Athelstones Rock Punch LO341546 Jacobsson, Siv KKOJ
junior hane 3 junior hane 5 junior hane 4 junior hane 5 13 Internationell Champion PER n 22 7 Hona CH S*Hagabodas My Little Dream LO181349 Johansen, Trine NORAK
junior hona 5 junior hona 6 junior hona 6 junior hona 3 14 ABS PER n 03 10 Hona (K) CH S*Scarlet's First Diva LO308828 Davidsson Olsson, Camilla VÄK
ungdjur hane 5 ungdjur hane 10 ungdjur hane 4 ungdjur hane 4 15 ABS PER n 01 21 62 7 Hane CH S*Livanda's Invictus LO342447 Ulveborg, Helene PK
ungdjur hona 7 ungdjur hona 14 ungdjur hona 6 ungdjur hona 6 16 ABS PER d 02 21 62 2 Hane (K) SP IC S*Livanda's Benjamin LO321350 Ulveborg, Helene PK
17 CAP PER fs 03 22 10 Hona (K) Boggie's Alva LO341828 Söderberg, Åse VÄK
KATEGORI 1 18 CAPIB RAG n 8 Hona (K) PR CH S*Hallongläntans Willemo Willamette LO288682 Gustafsson, Helene VÄK
Bästa vuxen hane: 19 EX1 RAG n 11 Hona S*Tigerstjärnans Meera Reed LO346677 Staffansson, Susann DÄK
GIC Boris Del Falco d'Oro, Hane, PER n 20 EX1 RAG n 12 Hane SE*Kungsragg Gutta LO348605 Karlsson Kalendarovic, Sara VK
Äg: Arnestad, Line Susanne, NORAK 21 CACIB RAG a 7 Hona CH S*Grand Gathinoz MakeMyDay Melina LO338137 Norrman, Agnetha VÄK
Bästa vuxen hona: 22 CAP RAG a 10 Hona (K) S*Tigerstjärnans Les Dauphins LO340152 Staffansson, Susann DÄK
IC Eulalie Roxanne, Hona, RAG a 03 23 HP RAG g 2 Hona (K) SP S*Raggadish's Qvittra LO323394 Wiksten von Friesendorff, Anna SK
Äg: Fagerli, Lisbeth, SMAAL 24 CAP RAG j 10 Hona (K) SE*Maggiedoll's Daenerys Targeryen LO342826 Gustafsson, Helene VÄK
Bästa junior: 25 CAC, NOM RAG n 03 9 Hane S*Asterion's Winston LO344108 Gerdin, Marie SYDK
Hugo Azure Eyes*PL, Hane, RAG n 03 26 EX1, BIV, NOM, BIS RAG n 03 11 Hane Hugo Azure Eyes*PL LO347908 Strand, Anna-Karin DÄK
Äg: Strand, Anna-Karin, DÄK 27 EX1 RAG n 03 11 Hona S*Asterion's Yulia LO344115 Gerdin, Marie SYDK
Bästa ungdjur: 28 Grand Internationell Champion, NOM, BIS RAG a 03 5 Hona IC Eulalie Roxanne LO179183 Fagerli, Lisbeth SMAAL
(N) Ragedy's Xo, Hane, RAG a 03 29 ABS RAG a 03 7 Hona CH NO*Fagerlis Arete JW LO183251 Fagerli, Lisbeth SMAAL
Äg: Winnberg, Mariann, POLAR 30 EX1, BIV, NOM, BIS RAG a 03 12 Hane (N) Ragedy's Xo LO187864 Winnberg, Mariann POLAR
Bästa kastrat hane: 31 EX1 RAG a 03 12 Hona NO*Fagerlis Sunshine LO187451 Fagerli, Lisbeth SMAAL
SW IP S*Athelstones Rock Punch, Hane (K), PER n 32 ABS RAG g 03 3 Hona GIC SE*Fujujung's Chicha LO334384 Bartelsen, Marie ÄK
Äg: Jacobsson, Siv, KKOJ 33 HP, NOM RAG h 03 2 Hona (K) SP SE*Maggiedoll's Cherry Blossom LO311049 Wiksten von Friesendorff, Anna SK
Bästa kastrat hona: 34 CAPIB RAG f 03 21 8 Hona (K) PR S*Yamanis Wilma LO266583 Bäckebo, Malin DÄK
SW SP IC S*Moviken's Chiquitita DSM DVM, Hona (K), SBI n 21 35 EX1, ej cert RAG n 04 9 Hona Sirocco's Barbie LO339844 Karlsson Kalendarovic, Sara VK
Äg: Hellström, Marianne, SK 36 EX1 RAG n 04 11 Hona PL*Ragissa Bella u reg Fagerli, Lisbeth SMAAL
Bästa senior: 37 Supreme Premier, NOM RAG a 04 4 Hane (K) GIP S*Asterion's Orion LO326365 Torphage, Malin SYDK
SW SP IC S*Moviken's Chiquitita DSM DVM, Hona (K), SBI n 21 38 Internationell Champion RAG b 04 7 Hane CH (N) Miragg's The King LO184025 Mortensen, Helga Klara NORAK
Äg: Hellström, Marianne, SK 39 EX1, ej cert RAG n 04 21 9 Hane S*Klinthede'z Blizzard Bamse LO340950 Klinthede, Mimmi SPIN
Bästa avelshona: 40 CAPIB RAG d 04 21 8 Hane (K) PR S*Klinthede'z Blizzard Chili LO340949 Nyblom, Josefine SPIN
IC S*Ma'ha Gita Epic Poetry, SBI b 21 : 26,7 p 41 HP, BIV, NOM SBI n 1 Hane SC Totenkattens Kastiel LO173421 Nygård, Anders ADELK
Äg: Ekstedt, Britt-Marie, VÄK 42 EX1, ej cert SBI n 7 Hane CH Taropaves Van Halen JW LO342576 Finnebäck, Annelie NERK
43 EX1 SBI n 12 Hane SE*Degermossens Demon Dancer LO348146 Sandén, Mari-Ann VÄK
KATEGORI 2 44 EX1, NOM SBI n 12 Hona S*Dixie Chicks Finurliga Freya LO350627 Karlsson, Marie DÄK
Bästa vuxen hane: 45 CAPS SBI a 4 Hona (K) GIP IC Skogshöjdens Una Perla Blu DVM RX300214 Zimmerman, Kerstin VRK
SC S*Dalkullans Billy Bisquit DM JW DSM DVM, Hane, NFO d 09 24 46 CACIB SBI a 7 Hona CH SE*Degermossens Cookie LO333573 Östlund, Lena VÄK
Äg: Andersson, Inger, VÄK 47 CAC SBI a 9 Hona S*Sajberkattens Forever Love LO338616 Rådberg, Viveka VÄK
Bästa vuxen hona: 48 CAP SBI a 10 Hona (K) IC SE*Altona Kitten's Afrodite LO271093 Östlund, Lena VÄK
GIC S*Dalkullans E.T., Hona, NFO g 09 24 49 EX1 SBI a 11 Hona S*Apple Road's Blue Maidu RX346417 Sandén, Mari-Ann VÄK
Äg: Jansson, Ewa, DÄK 50 EX1, BIV SBI a 12 Hona S*Respons Tarzena Gull LO347402 Filander, Annika NERK
Bästa junior: 51 OMREG (SBIn) SBI b 11 Hane NO*Bakkelund's Charlie RX186376 Bakkelund, Kim-Jørand MJØS
SE*Lurvtrollets Freya Uzzidotter, Hona, SIB f 24 52 EX1 SBI f 12 Hona S*Ullstrumpans Åfelia LO349615 Resare, Anna Maria NERK
Äg: Eklöf, Katarina, HÄK 53 HP, BIV SBI n 21 1 Hona SC S*Moviken's Amarula DVM LO242654 Lundin, Anette SK
Bästa ungdjur: 54 HP, NOM, BIS SBI n 21 2 Hona (K) SW SP IC S*Moviken's Chiquitita DSM DVM RX279064 Hellström, Marianne SK
S*Dalkullans Jamazon, Hona, NFO fs 22 55 CAPIB, NOM SBI n 21 8 Hane (K) PR SC S*Ma'ha Gita Humpty Dumpty LO311345 Melin, Ing-Britt DÄK
Äg: Jansson, Ewa, DÄK 56 CACIB SBI n 21 7 Hona CH S*Respons Sweet Star LO324160 Gustafsson, Birgitta VÄK
Bästa kastrat hane: 57 EX1 SBI n 21 12 Hane Skogshöjdens Adagio RX347811 Olsson, Sandra VÄK
PR (N) Mgoto's Pirius, Hane (K), NFO w 64 58 EX2 SBI n 21 12 Hane Skogshöjdens Andante RX347810 Karlsson, Marie DÄK
Äg: Lund, Ann Kristin, MJØS 59 EX1 SBI n 21 12 Hona S*Respons Tarzina Gull LO347400 Ekstedt, Britt-Marie VÄK
Bästa kastrat hona: 60 CACS SBI a 21 3 Hona GIC S*Raus Höjden's Zita LO175096 Saxegaard, Sigrid C RORAK
SC S*Räserråttan's Greta DM JW DSM DVM, Hona (K), NFO f 24 61 EX1 SBI a 21 12 Hona SE*Solstakatten Sweet Amira LO348773 Gustafsson, Birgitta VÄK
Äg: Bäcklund, Ann-Kristin, DÄK 62 Grand Internationell Champion SBI b 21 5 Hona IC S*Ma'ha Gita Epic Poetry LO307273 Ekstedt, Britt-Marie VÄK
Bästa senior: 63 CAPS SBI c 21 4 Hane (K) GIP SE*Liljelundens Avatar LO292532 Päjäärvi, Sara BIK
SC S*Räserråttan's Greta DM JW DSM DVM, Hona (K), NFO f 24 64 Champion SBI d 21 9 Hane SE*Alminz Galax LO343155 Olofsson, Ida MSK
Äg: Bäcklund, Ann-Kristin, DÄK 65 CAGCIB TUV f 62 5 Hona IC SE*Anjivans Caffe Macchiato RX303237 Bråth, Angelica VÄK
Bästa veteran: 66 EX2 TUV f 63 5 Hona IC S*Wailet's Ynez RX334859 Brynning, Wailett SPIN
SP SC S*Musslan Blinka DVM, Hona (K), NFO fs 09 23 67 CACS TUV d 62 3 Hona GIC S*Rytorps Dani California RX287216 Bråth, Angelica VÄK
Äg: Kindbom, Charlotta, ELK 68 EX1 TUV g 62 12 Hona S*Lislisas Coco Chanel LO348839 Karlsson, Lovisa BIRKA
Bästa uppfödning: 69 CACIB, NOM TUV d 21 62 7 Hona CH (N)Sirena's Vantastic Astrid RX339039 Karlsson, Lovisa BIRKA
S*Dalkullans,  : 66 p 70 EX1 LPL a 09 33 12 Hane S*divineCURLYcats Äkta RX349167 Gachkova, Natalia VÄK
Äg: Jansson, Ewa, DÄK 178 CAPS, NOM NEM ns 09 21 4 Hane (K) GIP S*Älvnäs Mussaya Frasse LO302878 Kvarnström, Ann-Christine VÄK
179 CACS, NOM NFO n 09 3 Hane GIC (N) Benzn Inspector Craven LO181205 Beyer, Nina VKK
KATEGORI 3 180 EX2 NFO a 09 7 Hona CH S*Ashik's Blue Diamond LO301537 Engström, Sabina VÄK
Bästa vuxen hane: 181 CACIB NFO n 09 7 Hona CH (N) Vargskogen's Ramoja LO182518 Høst, Christine ADELK
SW GIC S*KungsgardenCats UnderDog JW, Hane, BEN n 24 182 Internationell Premier NFO n 09 8 Hane (K) PR NO*Skjoldmøyas Gannicus LO165206 Bråthen, May ADELK
Äg: Lindblom Granlid, Ulrica, SYDK 183 CAP, NOM NFO n 09 10 Hona (K) IC S*Dalkullans Caramba LO304978 Andersson, Inger VÄK
Bästa vuxen hona: 184 EX1, NOM NFO n 09 11 Hona NO*Kolbykattens A Dragon Is Not A Slave LO186641 Mikkelsen, Trine MJØS
GIC S*Piapizzi's Fee-Bee JW, Hona, BUR c 185 EX1, BIV NFO n 03 12 Hona S*Hemligheten's Chloé LO349313 Wester, Camilla ELK
Äg: Widh, Åsa, SYDK 186 CACS, BIV NFO n 24 3 Hona GIC S*Dalkullans Diva D LO311638 Bäcklund, Ann-Kristin DÄK
Bästa junior: 187 CAGPIB, NOM NFO n 24 6 Hane (K) IP CH S*Zygot's Zakk Wyld JW LO180199 Beyer, Nina VKK
IT*Silverdust Coco Chanel, Hona, SRL h 03 188 Internationell Champion NFO n 22 7 Hona CH (N) Benzn Hakuna Matata LO180535 Beyer, Nina VKK
Äg: Karlsson, Lisbeth (Lisa), DÄK 189 EX1 NFO n 22 12 Hane S*Zygot's Shogun LO348884 Schütze, Pia DÄK
Bästa ungdjur: 190 CACS, BIV, NOM NFO n 09 24 3 Hane GIC S*Myselisia's Tamlin JW LO339406 Gylling, Cecilia ELK
SE*Hjällnäs Cevin, Hane, KBL w 62 191 ABS NFO n 09 23 6 Hane (K) IP S*Viento's Michael Kors LO312848 Bengtsson, Eva SPIN
Äg: Sonesson, Britt-Marie, VK 192 ABS NFO nt 03 22 9 Hona SE*Kattzelius Magnolia Emilsdotter LO329897 Bengtsson, Eva SPIN
Bästa kastrat hane: 193 EX2 NFO n 01 21 62 12 Hane S*Dalkullans Kobain LO350002 Jansson, Ewa DÄK
SP SC S*KungsgardenCats Sun Dog DSM DVM, Hane (K), BEN n 24 194 EX1 NFO n 09 24 12 Hane S*Dalkullans Krumelur LO350001 Jansson, Ewa DÄK
Äg: Förhammar, Hillevi, SK 195 EX3 NFO ns 02 21 62 12 Hane S*Pax' Kaligula LO350355 Risander, Matilda DÄK
Bästa kastrat hona: 196 EX3 NFO n 09 24 12 Hona S*Myselisia's Yali LO349374 Gylling, Cecilia ELK
SW SP IC S*Piapizzi's Early Dawn DSM DVM, Hona (K), BUR a 197 EX2 NFO n 03 22 12 Hona S*Zygot's Bessie u reg Gerrist, Priscilla MUND
Äg: Ferm, Anneli, VÄK 198 EX1 NFO n 02 21 62 12 Hona S*Dalkullans Karma LO350000 Jansson, Ewa DÄK
Bästa senior: 199 Premier, NOM, BIS NFO f 24 10 Hona (K) SC S*Räserråttan's Greta DM JW DSM DVM LO271750 Bäcklund, Ann-Kristin DÄK
SW SP IC S*Piapizzi's Early Dawn DSM DVM, Hona (K), BUR a 200 EX2 NFO d 22 11 Hane S*Pysida's Feroz LO347066 Birath, Ingrid VÄK
Äg: Ferm, Anneli, VÄK 201 EX1, NOM NFO d 22 11 Hane S*Gracelin's Eros LO347566 Holländare, Anette ÄK
Bästa veteran: 202 HP, BIV, NOM, BIS NFO d 09 24 1 Hane SC S*Dalkullans Billy Bisquit DM JW DSM DVM LO286009 Andersson, Inger VÄK
SW SP SC S*Pymans Maj-Britt DSM DVM, Hona (K), BSH ns 11 203 HP NFO f 09 24 1 Hona SC S*Pysida's Zim-Zalabim JW DVM LO317743 Gylling, Annie ELK
Äg: Nilsson, Anne-Maj, TCC 204 EX2 NFO e 09 22 3 Hane GIC SE*Kattzelius Freswick de Alba LO311441 Jansson, Maria NERK
Bästa uppfödning: 205 CACS NFO d 09 22 3 Hane GIC (N) Migoto's Magnus Elias LO182583 Lund, Ann Kristin MJØS
S*KungsgardenCats,  : 56 p 206 CACS, NOM, BIS NFO g 09 24 3 Hona GIC S*Dalkullans E.T. LO315866 Jansson, Ewa DÄK
Äg: Lindblom Granlid, Ulrica, SYDK 207 CAGCIB NFO d 02 21 62 5 Hane IC S*Hemligheten's Bacchus LO326569 Jansson, Emelie MSK
208 ABS NFO d 09 24 6 Hane (K) IP S*Toemas Cedric LO289594 Bisholt, Birgitta VÄK
KATEGORI 4 209 ABS NFO f 03 22 9 Hona S*Musslan Rana LO312891 Engström, Sabina VÄK
Bästa vuxen hane: 210 CAC NFO f 03 24 9 Hona SE*Entourage's La Gloria LO327744 Petersson, Mikaela SK
SC S*Jean Dark Abra Kadrabra JW DSM DVM, Hane, OSH b 211 EX2 NFO f 09 22 9 Hona S*Dalkullans Garbo LO334229 Axelsson, Lena DÄK
Äg: Eklund, Jessica, NERK 212 EX3 NFO d 09 24 9 Hona S*Stenekens Röda Ronja LO341296 Malefjord, Johanna VÄK
Bästa vuxen hona: 213 Premier NFO d 02 21 62 10 Hane (K) CH S*Utblicken's Lillebror LO331758 Bisholt, Birgitta VÄK
GIC Tilda Eldoren*RU JW, Hona, OSH n 214 EX1 NFO d 09 22 11 Hane S*Pysida's Fearfax LO347067 Sjöberg, Titti VÄK
Äg: Eek Magnusson, Iréne, FRÄS 215 EX2 NFO d 09 22 11 Hane SE*Entourage's Dustin LO346888 Hultgren, Hanna SK
Bästa junior: 216 EX1, NOM NFO f 03 22 11 Hona (N)Migoto's Vanda LO346645 Zätterman, Johanna VÄK
Marilljos Zimona, Hona, SIA b 217 EX3 NFO f 09 23 11 Hona SE*LousieLoou's Akira LO345876 Jansson, Emelie MSK
Äg: Johansson, Inga-Lill, BIK 218 ABS NFO f 03 24 11 Hona S*Pysida's Fenja LO347068 Lässman, Jennie VRK
Bästa ungdjur: 219 EX2 NFO f 09 23 11 Hona S*Viento's Kerrigan LO346786 Wester, Camilla ELK
S*Sirius Edwin Aldrin, Hane, RUS 220 EX4 NFO d 09 22 11 Hona S*Gracelin's Elsa LO347564 Holgersson, Maria MIN
Äg: Linder, Christina, RYSS 221 EX2 NFO f 09 24 12 Hona S*Dalkullans Joplin LO349239 Wester, Lovisa ELK
Bästa kastrat hane: 222 EX1, BIV, NOM NFO f 09 22 12 Hona S*Myselisia's Ace Wilder LO350498 Gylling, Annie ELK
IP SE*Recce Pod MiG-25 Foxbat, Hane (K), DRX d 223 ABS NFO ds 22 5 Hane IC S*Dalkullans Gyllenhammar LO334227 Andersson, Inger VÄK
Äg: Molin, Catharina, FRÄS 224 EX1, NOM, BIS NFO fs 22 12 Hona S*Dalkullans Jamazon LO349238 Jansson, Ewa DÄK
Bästa kastrat hona: 225 EX2 NFO ns 24 12 Hona S*Segersjös Uwa LO349608 Selander, Christina SK
PR S*Jazz-Annas Daphne, Hona (K), CRX f 226 HP NFO fs 09 23 2 Hona (K) SP SC S*Musslan Blinka DVM LO232173 Kindbom, Charlotta ELK
Äg: Sjöberg, Anna, VÄK 227 CAGPIB NFO ns 09 22 6 Hona (K) IP IC S*Luddhögens Cat Shark LO152353 Brennholt, Christin ADELK
Bästa senior: 228 Internationell Premier, BIV NFO ns 09 24 8 Hane (K) PR NO*Kolbykattens Risk LO183486 Mikkelsen, Trine MJØS
PR S*Jazz-Annas Daphne, Hona (K), CRX f 229 Internationell Premier NFO ns 03 22 8 Hona (K) PR CH (N) Tigerstmilets Hermine Humlesnurr LO172676 Kolby, Charlotte NORAK
Äg: Sjöberg, Anna, VÄK 230 CAC NFO ns 03 22 9 Hona S*Skogslinden's Blomma LO324049 Lindström, Pia SPIN
Bästa avelshane: 231 EX2 NFO ns 09 24 12 Hane S*Pysida's Galant LO348971 Persson, Jeanette VÄK
SC Dainese Sharm Ori JW, OSH n : 46,7 p 232 EX1 NFO ds 03 22 12 Hane S*Hemligheten's Culloden LO349314 Gotthardsson, Sofia BIRKA
Äg: Öhlin, Maria, DÄK 233 EX4 NFO ns 03 22 12 Hane SE*Sweet Eevees Hildor LO350341 Lässman, Jennie VRK
Bästa uppfödning: 234 EX1 (T), BIV, NOM NFO es 09 22 12 Hona S*Dalkullans Jalla Jalla LO349236 Bäcklund, Ann-Kristin DÄK
S*Spotless,  : 24 p 235 EX2 NFO es 09 22 12 Hona SE*Sweet Eevees Tyra LO350342 Lässman, Jennie VRK
Äg: Andersson, Angela, SC 236 Internationell Premier, NOM, BIS NFO w 64 8 Hane (K) PR (N) Mgoto's Pirius LO184196 Lund, Ann Kristin MJØS
237 Premier SIB a 09 10 Hane (K) SE*Elara's Peeta Hugosson LO342118 Molin, Ida SYDK
HUSKATT 238 CAC (T), BIV SIB n 22 9 Hane SE*Lurvtrollets Nikolaij LO336559 Eklöf, Katarina HÄK
Bästa korthår: 239 CAC SIB ny 22 9 Hona SE*Gyllenlööfs Andromeda LO333205 Valjus Skogman, Annika NERK
Simba, Hane (K), HCS d 03 22 240 EX1 SIB a 22 12 Hona SE*Lurvtrollets Fröken Ellie LO347403 Westerlind, Amanda VK
Äg: Forslund, Sarah, GEK 241 Champion SIB n 03 24 9 Hane SE*Stjärnkullens Phoenix of Mio LO341221 Fredriksson Sten, Johanna VK
Bästa långhår: 242 CAP, NOM SIB a 09 24 10 Hane (K) S*Silveråsen's MÅLLGAN Spilloffov LO343487 Danielsson, Anders VÄK
NW Missy, Hona (K), HCL f 243 EX1 SIB n 22 12 Hane SE*Tsarhegens Van Gogh LO349488 Boije, Camilla NERK
Äg: Grytdal, Monica, GRENL 244 Internationell Champion SIB fy 24 7 Hona CH SE*Schangdobel's Li Ella Hugotovna LO340401 Boije, Camilla NERK
Bästa senior: 245 Champion SIB g 9 Hona SE*Elara's Katniss Hugosdotter LO342115 Molin, Ida SYDK
Bianca DSM, Hona (K), HCL ns 24 246 EX1 (T), BIV, NOM, BIS SIB f 24 11 Hona SE*Lurvtrollets Freya Uzzidotter LO346718 Eklöf, Katarina HÄK
Äg: Sjöberg, Jessica, NERK 247 CAC (T), BIV SIB f 09 24 9 Hona SE*Solsidans Ivy af Flower LO339290 Svensson, Ulrika VK
Bästa veteran: 248 EX1 SIB d 09 23 12 Hane SE*Hökhöjdens Marwin de Lossian LO348275 Hero Johansson, Marie NERK
Goliat DSM, Hane (K), HCS ns 249 EX1, NOM SIB d 09 23 12 Hona SE*Hökhöjdens Naomi de Lossian LO348276 Svensson, Rebecca NERK
Äg: Ewerlöf, Matilda, ELK 250 EX2 SIB f 09 12 Hona SoulSibster's AmuseMe LO1820293 Kartano, Henna TUROK
251 EX3 SIB f 09 22 12 Hona SE*Stjärnkullens Leia av kontessa LO350460 Fredriksson Sten, Johanna VK
252 Internationell Champion, NOM SIB ns 24 7 Hane CH Cherrytail's Beowulf LO1614243 Kartano, Henna TUROK
253 CAC, BIV, NOM SIB ns 24 9 Hona NO*Fredtun Arya LO183337 Tokle, Siri Katrine ADELK
254 EX2 SIB ns 22 9 Hona SE*Aanainas Olezka av Lamborghini LO344369 Fredriksson Sten, Gullvi VK
255 CAGCIB SIB ns 09 22 5 Hane IC NO*Kongskogen Fenrir LO177444 Tokle, Siri Katrine ADELK
256 CAGCIB, BIV SIB fs 09 5 Hona IC FI*Cherrytail's Xalvadora LO1508624 Kartano, Henna TUROK
257 DRAGEN SIB ns 09 24 9 Hane FI*Cherrytail's Bahadur LO336234 Wall, Inger DÄK
258 CAC SIB gs 09 9 Hona (N)Solstorms Bayangi LO345970 Lerin, Marika VÄK
259 EX1 SIB ns 03 24 11 Hane S*Solsibs Kosmos Bahadurov LO346838 Wall, Inger DÄK
260 ABS TUA ds 24 12 Hane (N)Sirena's Zachary LO350466 Olsen, Hanny DK
261 CAC TUA ns 09 22 9 Hona S*Wi'nte Sams Teresia LO340133 Olsen, Hanny DK
262 EX (1) BEN ns 24 9 Hona S*Selmas Born To Be A Super Star RX340383 Abrahamsson, Paulina ÖSTK
263 EX (1) BEN ns 24 10 Hona (K) S*KungsgardenCats Escimo for Selmas RX321410 Abrahamsson, Paulina ÖSTK
264 CAGCIB BEN n 22 5 Hane IC S*Leopardettes Firestarter RX292239 Söderqvist, Märit VÄK
265 HP, NOM, BIS BEN n 24 2 Hane (K) SP SC S*KungsgardenCats Sun Dog DSM DVM RX296417 Förhammar, Hillevi SK
266 CACS, BIV, NOM, BIS BEN n 24 3 Hane SW GIC S*KungsgardenCats UnderDog JW RX335793 Lindblom Granlid, Ulrica SYDK
267 Grand Internationell Champion BEN n 24 5 Hane IC Bali-Bengal H Magic Pegasus LO333509 Rosenlund, Camilla ÖSTK
268 CAGCIB BEN n 24 5 Hona IC SE*Lowesluna A Lot like love LO339764 Svalin, Sofia LK
269 Internationell Premier BEN n 24 8 Hona (K) PR Shapur Naia LO180983 Saxegaard, Sigrid C RORAK
270 ABS BEN n 24 10 Hane (K) NO*Bella Bellissimo Amor Fat Louie LO185549 Haugen Nordli, Edel Marie MJØS
271 EX1, NOM BEN n 24 11 Hane S*KungsgardenCats Boss 429 RX347005 Lindblom Granlid, Ulrica SYDK
272 EX1, BIV, NOM BEN n 24 12 Hane S*KungsgardenCats Panda Whale RX348832 Förhammar, Hillevi SK
273 ABS BEN n 24 12 Hane S*Selmas Magic Banzai RX351958 Abrahamsson, Paulina ÖSTK
274 EX1 BEN n 24 12 Hona S*KungsgardenCats Dobre RX350008 Lindblom Granlid, Ulrica SYDK
275 EX1 BEN n 22 31 11 Hane SE*OneWorld One Eyed Jack LO345498 Bergqvist, Annelie VK
276 Supreme Champion, NOM BEN n 24 32 3 Hane GIC S*Dazlious Lillebror RX332882 Rosenlund, Camilla ÖSTK
277 CAGCIB BEN n 24 32 5 Hane IC S*Retriver's  Miracle Snowstar RX341538 Garpehäll, Madeleine BIRKA
278 ABS BEN n 24 33 7 Hane CH Sparklerpride Gangster LO186313 Haugen Nordli, Edel Marie MJØS
279 CAC BEN n 24 33 9 Hane S*Selmas Arty of Artness RX350023 Abrahamsson, Paulina ÖSTK
280 CAC BLH f 03 9 Hona S*Ullstrumpans Youline LO343830 Resare, Anna Maria NERK
281 1 BOM non n 12 Hona Securitazz Xtravaganza RX351689 Hellman, Mary FRÄS
282 CAGCIB (T), BIV, NOM BSH a 5 Hane IC Maximo del Millars*ES LO346041 Höglund, Linnea VRK
283 CACIB BSH a 7 Hane CH ES*Cancion de Cuna (III) Fabuloso LO183812 Skøyen, Elin NORAK
284 CAC BSH a 9 Hona S*Special Cats Hjördis LO322193 Vannemyr, Camilla VÄK
285 EX2 BSH a 9 Hona S*Brisolid's Blue Diamond LO338070 Erensjö, Emma NERK
286 EX1, NOM BSH c 12 Hona SE*Nínim's Vega RX349655 Höglund, Linnea VRK
287 Internationell Champion BSH g 7 Hona CH Inka from Kingsyard LO180720 Skøyen, Elin NORAK
288 HP, NOM BSH ns 11 2 Hona (K) SW SP SC S*Pymans Maj-Britt DSM DVM LO211387 Nilsson, Anne-Maj TCC
289 CACS, NOM BSH ns 11 3 Hona GIC Silver Enya Kafidim RX178433 Hindenes, Rita NORAK
290 CAGPIB BSH ny 11 6 Hona (K) IP SC Golden Thanika Kafidim DVM RX167926 Hindenes, Rita NORAK
291 CAP, NOM BSH a 24 10 Hane (K) IC Suncat's Loverman LO334153 Norum, Inga-Britt VRK
292 EX1 BSH b 22 11 Hane SE*BaraBus Jelly Roll LO345387 Jansson, Ulrica MSK
293 EX1 BSH b 24 11 Hona SE*BaraBus Jelly Bomb LO345385 Widberg, Siv MSK
294 EX1 BUR n 11 Hane Kitakiss Magnus LO351905 Andersson, Thomas FRÄS
295 HP, NOM, BIS BUR a 2 Hona (K) SW SP IC S*Piapizzi's Early Dawn DSM DVM LO262217 Ferm, Anneli VÄK
296 CACIB BUR b 7 Hona CH Gemma of MagicatDK LO333926 Hellman, Mary FRÄS
297 Supreme Champion, NOM, BIS BUR c 3 Hona GIC S*Piapizzi's Fee-Bee JW LO333307 Widh, Åsa SYDK
298 CACIB BUR d 7 Hona CH (N)Tulip's Dicentra LO342759 Hellman, Mary FRÄS
299 EX1 BUR g 12 Hona S*Zagamin Kari LO348565 Rugner, Madeleine NERK
300 EX1, NOM BUR h 11 Hona S*Activity's Joy RX345583 Andersson, Thomas FRÄS
301 HP BUR j 2 Hona (K) SP SC Hemp Ling LT Moderns Ix Chel LO219733 Hempel, Maria BK
302 CAC EUR f 22 9 Hona S*Silverblomman's Lady of Chalott RX342509 Bäckebo, Malin DÄK
303 EX1, NOM, BIS KBL w 62 12 Hane SE*Hjällnäs Cevin RX347701 Sonesson, Britt-Marie VK
304 EX1 KBL w 62 12 Hona SE*Hjällnäs Neva RX347704 Sonesson, Britt-Marie VK
305 EX1, NOM KBL n 09 24 12 Hane SE*Hjällnäs Carl-Johan RX347699 Sonesson, Britt-Marie VK
306 HP, NOM KOR 2 Hane (K) SP Makalaus Archie LO177857 Aadnesen, Aase ADELK
307 CAPS, NOM KOR 4 Hona (K) GIP SC Jona's Kannika LO166481 Aadnesen, Aase ADELK
308 Grand Internationell Champion KOR 5 Hona IC NO*Makalaus Bonita JW LO183268 Aadnesen, Aase ADELK
309 CACIB, NOM KOR 7 Hona CH Blue Belle Catlark*PL LO346216 Hofer, Hans DK
310 HP, NOM MAU ns 24 2 Hane (K) SP NO*Gooseberry's Silver Dollar JW LO180628 Krogdahl, Tom LIRAK
311 CAPS, NOM MAU ns 24 4 Hona (K) GIP NO*Gooseberry's Infinity LO166818 Johansen Nilsen, Marita LIRAK
312 CACIB, NOM MAU ns 24 7 Hona CH NO*Gooseberry Heli-Yum LO179118 Løkke, Rebekka ØSTFO
313 EX1, NOM MAU ns 24 11 Hona NO*Gooseberry I Love Applause JW LO186247 Løkke, Rebekka ØSTFO
314 EX1 OCI n 24 12 Hona S*Pagngle's My Love RX349002 Glennsten, Agneta SPIN
315 EX1 OCI a 24 11 Hona S*Hot Country's Jolene LO347534 Boskär-Lööf, Lena NERK
316 EX1 OCI a 24 12 Hane SE*Hot Thundereans Torr LO349953 Boskär, Hans NERK
317 EX1 (Total), BIV OCI a 24 12 Hona SE*Hot Thundereans Gami LO349955 Boskär, Hans NERK
318 EX1 OCI o 24 11 Hona SE*Hot Thundereans Robear Bella RX346083 Boskär, Hans NERK
319 EX1, NOM, BIS SRL h 03 11 Hona IT*Silverdust Coco Chanel RX351207 Karlsson, Lisbeth (Lisa) DÄK
320 CAC ABY n 9 Hane S*Cat Claw's Lord of Light LO344099 Wallebo, Susanna FRÄS
321 EX1 ABY n 12 Hona S*Cat Claw's Master-Class LO349281 Wallebo, Susanna FRÄS
322 Champion ABY a 9 Hona Abychat Whos-That-Girl LO345774 Wallebo, Susanna FRÄS
323 EX1, NOM ABY a 12 Hona S*Backilandets Mercedes von Ekorntorp LO349349 Hellqvist, Koshka ASK
324 EX1 BAL n 12 Hane S*Spotless Parvel LO349969 Andersson, Angela SC
325 CAPS CRX n 4 Hane (K) GIP SE*PrimaRex Zinger LO319926 Bergström, Torun VK
326 CAGCIB, BIV, NOM CRX b 5 Hane IC SE*Rex Perspective Nintendo 64 LO333394 Gustafsson, Carina VRK
327 ABS CRX a 6 Hane (K) IP S*Chagris Blue Velvet LO332621 Bergström, Torun VK
328 CAC CRX n 9 Hona SE*Teddytails Athena LO343900 Tedfelt, Ann-Christine VÄK
329 EX1, NOM CRX n 12 Hona SE*Rex Perspective Needle LO348949 Gustafsson, Carina VRK
330 Internationell Premier, NOM, BIS CRX f 8 Hona (K) PR S*Jazz-Annas Daphne LO272478 Sjöberg, Anna VÄK
331 EX1, ej cert CRX e 9 Hane Oscar Kalanta Solo LO345615 Alftin, Ronja HÄK
332 CACIB CRX f 7 Hona FI*Sweetpurr's Eternity Summer RX343491 Thorzén, Carina NERK
333 EX1, BIV CRX f 11 Hona S*Spotless Zora LO345983 Andersson, Angela SC
334 CACS, NOM CRX f 02 64 3 Hona GIC S*Rexture Graceful Ambrosia LO310055 Alftin, Ronja HÄK
335 CAGCIB, BIV CRX d 02 21 62 5 Hane IC SE*Gentlemen's Bujumbura LO330603 Andersson, Angela SC
336 Champion CRX f 03 24 9 Hona S*Spotless Yrhätta LO343158 Andersson, Angela SC
337 ABS CRX h 03 24 9 Hona SE*Nulli Secundus Berengaria LO342134 Stigsdotter Carenvall, Ulrika ÄK
338 ABS CRX n 24 12 Hane SE*Rex Perspective Dragon's Breath LO349616 Gustafsson, Carina VRK
339 CAC CRX n 01 21 33 9 Hane S*Spotless Yama LO343162 Andersson, Angela SC
340 EX1 CRX f 02 33 12 Hona S*Axiom's High Five LO348852 Windius, Lena ÄK
341 EX1 DRX b 03 11 Hane SE*Kapow Toblerone LO347222 Jonsson, Pia SYDK
342 CAGPIB, NOM, BIS DRX d 6 Hane (K) IP SE*Recce Pod MiG-25 Foxbat LO329454 Molin, Catharina FRÄS
343 Premier, NOM DRX n 09 24 10 Hane (K) SC SE*Derexified Remus Lupin LO306839 Forsén, Malin VÄK
344 CAGPIB, NOM DRX w 64 6 Hona (K) IP SE*Recce Pod Project 941 Typhoon LO329456 Molin, Catharina FRÄS
345 EX1, NOM OLH b 11 Hane S*Broddan's Trinitario LO346806 Björnerud, Elin SL
346 Champion OLH ns 25 9 Hane S*Spotless Orvar RX345002 Andersson, Ing-Marie SC
347 HP OSH n 1 Hane SC Dainese Sharm Ori JW RX316571 Öhlin, Maria DÄK
348 CACS, NOM, BIS OSH n 3 Hona GIC Tilda Eldoren*RU JW LO343542 Eek Magnusson, Iréne FRÄS
349 EX1, NOM OSH a 11 Hane S*Moramyran's Maximus LO347255 Öhlin, Maria DÄK
350 HP, NOM, BIS OSH b 1 Hane SC S*Jean Dark Abra Kadrabra JW DSM DVM LO314840 Eklund, Jessica NERK
351 EX1, NOM OSH b 12 Hane FI*LoveOriental Ustin LO351144 Eek Magnusson, Iréne FRÄS
352 HP, BIV, NOM OSH n 24 1 Hane SC S*Limericks Wizard JW LO317587 Öhlin, Maria DÄK
353 CACS, NOM OSH n 24 3 Hona GIC Eastern Family's Ultra JW RX339490 Eek Magnusson, Iréne FRÄS
354 EX2 OSH n 24 11 Hane SE*Doctor Agor's Stain Boy LO347589 Marin, Sara SL
355 EX1 OSH n 24 11 Hane SE*Doctor Agor's Roy the Toxic Boy LO347590 Marin, Sara SL
356 EX1, NOM OSH a 24 11 Hona S*Moramyran's Cudas Astrid LO347259 Öhlin, Maria DÄK
357 CACS RUS 3 Hona GIC S*Koroleva Pavlina of Clara LO314714 Merta, Kaija RYSS
358 CACIB RUS 7 Hane CH Wynterwynd Silver Arrow LO330403 Skytt, Bernice RYSS
359 CAC, BIV RUS 9 Hona BluEudemonia's Bubble Bobble LO335589 Skytt, Bernice RYSS
360 EX1, BIV, NOM, BIS RUS 12 Hane S*Sirius Edwin Aldrin LO348362 Linder, Christina RYSS
361 EX1 RUS 12 Hona S*Sirius Stella by Starlight LO348054 Linder, Christina RYSS
362 EX2 RUS 12 Hona S*Ärke Ängelns Demelza LO348403 Skytt, Bernice RYSS
363 CACIB SIA n 7 Hona CH Marilljos J'Inca Cheri LO326438 Johansson, Inga-Lill BIK
364 EX1, NOM, BIS SIA b 11 Hona Marilljos Zimona LO346618 Johansson, Inga-Lill BIK
365 CACS, NOM SIA f 3 Hona GIC SE*Witty Funny's Miss Angry LO334036 Lindkvist, Cathrin NERK
366 CACS, NOM SIA n 21 3 Hane GIC Sweet Cats F*ck Me I'm Famous LO324660 Johansson, Inga-Lill BIK
367 CACIB SIA d 03 7 Hane CH SE*Witty Funny's Opal LO326830 Pettersson, Alexsandra NERK
368 EX1 SIA n 03 21 12 Hane Timille Rebel LO349383 Andersson, Katarina VÄK
369 CAGPIB, NOM SOM n 6 Hane (K) IP CH NO*Oyapus Chaths LO334248 Flinkman, Erina NERK
370 ABS SOM n 9 Hona (N) Kiachero Náyah Leona LO182213 Bjørk, Runa ØSTFO
371 ABS SOM n 12 Hona NO*Oyapus Fea LO187169 Bjørk, Runa ØSTFO
372 CAC SOM o 9 Hona Ferox Rubra Regina LO345048 Flinkman, Erina NERK
373 CAPIB, NOM SPH a 03 8 Hane (K) PR SE*Naked 4 U Lillebror Hugo LO331201 Grannas, Johanna DÄK
374 ABS SPH f 9 Hona S*Jean Dark Flo Jo LO343296 Wirén, Anna-Parisa NERK
375 ABS HCL a 09 23 14 Hane (K) Sigge LO1766 Strid, Maud NERK
376 1, NOM HCL n 09 22 14 Hane (K) Diesel 848 Grytdal, Monica GRENL
377 1, NOM, BIS HCL f 14 Hona (K) NW Missy 847 Grytdal, Monica GRENL
378 2 HCL ns 24 14 Hona (K) Bianca DSM LO1167 Sjöberg, Jessica NERK
379 1, NOM, BIS HCS d 03 22 14 Hane (K) Simba LO1855 Forslund, Sarah GEK
380 5 HCS d 09 23 14 Hane (K) Azlan LO1833 Johansson, Madelene NERK
381 4 HCS n 03 14 Hane (K) Pelle LO1827 Sjöberg, Jessica NERK
382 2 HCS n 03 22 14 Hane (K) Stefan LO1487 Söderqvist, Märit VÄK
383 3 HCS n 09 14 Hane (K) Bamse LO1761 Johansson, Madelene NERK
384 5 HCS ns 14 Hane (K) Goliat DSM LO1202 Ewerlöf, Matilda ELK
385 2 HCS f 09 22 14 Hona (K) Zarina the Princess of Red Wolf 929 Bakkelund, Kim-Jørand MJØS
386 1, NOM HCS n 03 14 Hona (K) Wilma LO993 Råberg, Caroline NERK
387 3 HCS n 09 24 14 Hona (K) Nubia LO1528 Flinkman, Erina NERK
A1 1:a 26,7 p SBI b 21 16 Hona IC S*Ma'ha Gita Epic Poetry LO307273 Ekstedt, Britt-Marie VÄK
A2 ABS NFO ds 22 16 Hane IC S*Dalkullans Gyllenhammar LO334227 Andersson, Inger VÄK
A3 UTGÅR NFO d 09 24 16 Hane SC S*Dalkullans Billy Bisquit DM JW DSM DVM LO286009 Andersson, Inger VÄK
A4 ABS MCO n 09 16 Hane IC (N)Spellbound's Ulv LO322492 Rönnqvist Karlsson, Sofie VÄK
A5 1:a 46,7 p OSH n 16 Hane SC Dainese Sharm Ori JW RX316571 Öhlin, Maria DÄK
A6 2:a 26,7 p CRX d 02 21 62 16 Hane IC SE*Gentlemen's Bujumbura LO330603 Andersson, Angela SC
A7 UTGÅR SIA n 21 16 Hane GIC Sweet Cats F*ck Me I'm Famous LO324660 Johansson, Inga-Lill BIK
F1 ds 09 22 MCO ds 22 13c Hane NO*Antelis Yarrick LO187668 Edvartsen, Line ØSTFO
F2 a 09 22 MCO a 09 22 13c Hane SE*Luddtassens Mungojerrie LO347796 Gylling, Amanda NERK
F3 gs 09 ?? MCO gs 09 13c Hona UA*Arine Neytiri u reg Bachmann, Bettina NORAK
F4 g 09 22 MCO g 09 22 13c Hona SE*Luddtassens Bombalurina LO347797 Gylling, Amanda NERK
F5 a 09 24 SIB a 09 24 13c Hane (K) S*Silveråsen's MÅLLGAN Spilloffov LO343487 Danielsson, Anders VÄK
F6 f 09 SIB f 09 13c Hona SoulSibster's AmuseMe LO1820293 Kartano, Henna TUROK
F7 f 09 22 SIB f 09 22 13c Hona SE*Stjärnkullens Leia av kontessa LO350460 Fredriksson Sten, Johanna VK
F8 FT e, GT e 09 CRX e 13c Hane Oscar Kalanta Solo LO345615 Alftin, Ronja HÄK
K1 2 MCO 18   CH Mainefield's Katy Perry (2017-12-09) Luddtassens Gylling, Amanda NERK
K2 1 NFO 18   NW SC S*Pysida's Ultra JW DSM DVM (2018-01-30) Dalkullans Jansson, Ewa DÄK
K3 3 NFO 18   S*Dalkullans Ess-o-Ess (2018-02-14) Dalkullans Jansson, Ewa DÄK
K4 1 KBL 18   IC Nota Island Julapp (2017-12-16) Hjällnäs Sonesson, Britt-Marie VK
S1 3 EXO n 22 15a Hona (K) PR IC Sweeti av Persicum LO162167 Halvorsen, Alma NORAKS
S2 2 RAG f 03 21 15a Hona (K) PR S*Yamanis Wilma LO266583 Bäckebo, Malin DÄK
S3 1, BIS SBI n 21 15a Hona (K) SW SP IC S*Moviken's Chiquitita DSM DVM RX279064 Hellström, Marianne SK
S4 2 MCO a 15a Hane (K) GIP S*Aardwolf Heavy Metal LO262262 Rönnqvist Karlsson, Sofie VÄK
S5 1 MCO d 22 15a Hane (K) SP S*Magoria's Anthrax LO271651 Lokasaari, Ann-Charlott (Lotta) DÄK
S6 2 MCO ns 15a Hona (K) SP SC (N) Arctic Coon's Tahiti LO155285 Bekkedal, Lars ELK
S7 ABS NFO nt 09 22 15a Hane (K) SP GIC S*Spin Engine's Gold-X LO256660 Jansson, Maria NERK
S8 1, BIS NFO f 24 15a Hona (K) SC S*Räserråttan's Greta DM JW DSM DVM LO271750 Bäcklund, Ann-Kristin DÄK
S9 1, BIS BUR a 15a Hona (K) SW SP IC S*Piapizzi's Early Dawn DSM DVM LO262217 Ferm, Anneli VÄK
S10 1, BIS CRX f 15a Hona (K) PR S*Jazz-Annas Daphne LO272478 Sjöberg, Anna VÄK
S11 1, BIS HCL ns 24 15a Hona (K) Bianca DSM LO1167 Sjöberg, Jessica NERK
U1 1:a 66 p 17   S*Dalkullans u reg Jansson, Ewa DÄK
U2 2:a 34 p 17   S*Magoria's u reg Asp Magnusson, Maria VÄK
U3 UTGÅR 17   S*Pysida's u reg Andersson, Inger VÄK
U4 UTGÅR 17   S*Topzy Tail's u reg Åhrén, Maria ÖSTK
U5 3:a 18 p 17   SE*Whitewater's u reg Barnes, Marie VÄK
U6 1:a 56 p 17   S*KungsgardenCats u reg Lindblom Granlid, Ulrica SYDK
U7 1:a 24 p 17   S*Spotless u reg Andersson, Angela SC
V1 1 NFO n 15b Hane (K) EP S*Supernatural's Attitude Problem LO199219 Lindquist, Pernilla SPIN
V2 1, BIS NFO fs 09 23 15b Hona (K) SP SC S*Musslan Blinka DVM LO232173 Kindbom, Charlotta ELK
V3 2 NFO ns 09 22 15b Hona (K) IP IC S*Luddhögens Cat Shark LO152353 Brennholt, Christin ELK
V4 1, BIS BSH ns 11 15b Hona (K) SW SP SC S*Pymans Maj-Britt DSM DVM LO211387 Nilsson, Anne-Maj TCC
V5 2 BUR j 15b Hona (K) SP SC Hemp Ling LT Moderns Ix Chel LO219733 Hempel, Maria BK
V6 1, BIS HCS ns 15b Hane (K) Goliat DSM LO1202 Ewerlöf, Matilda ELK
V7 1 HCS n 03 15b Hona (K) Wilma LO993 Råberg, Caroline NERK