Huskatt korthår                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 175,41 19 HCS n 09 23 Dancer LO1591 Hona (K) Eva Hellkvist BIK elk161112 35,09 dk160515 35,08 nerk160605 35,08 ck160703 35,08 elk161113 35,08 äk161203 35,06 spin160521 35,04 spin160522 35,04 bik161016 35,04 birka161119 35,04 birka161120 35,04 jkk160814 35,03 bik161015 35,03 dk160514 25 vk160917 25 äk161204 25 nerk160124 20 nerk160604 20 jkk160813 20                                                                
2 175,22 11 HCS f 09 Mixi LO990 Hona (K) Kerstin Norlin & Eva Norlin BIRKA nerk160604 35,11 jkk160813 35,04 fräs160227 35,03 uk160618 35,02 däk161001 35,02 östk161008 35,02 nerk160123 25 gek160521 25 sk160326 20 msk160904 20 birka161119 20                                                                                
3 175,19 18 HCS n 09 Sören Fernström DSM LO1299 Hane (K) Ann-Sofie Leveau CK sydk160424 35,05 min160228 35,04 sydk160423 35,04 sviss160605 35,04 skkk160813 35,02 skkk160814 35,02 häk161015 35,02 häk161016 35,02 östk161009 35,01 dk160514 25 dk160515 25 ck160703 25 östk161008 25 nerk160124 20 min160227 20 sviss160604 20 ck160702 20 nerk160123 15                                                                  
Huskatt långhår                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 175,27 22 HCL f 09 22 Izza LO1699 Hona (K) Eva Hellkvist BIK nerk160605 35,07 ck160703 35,07 dk160514 35,06 vk160918 35,04 jkk160814 35,03 bik161015 35,02 birka161120 35,02 dk160515 25 bik161016 25 elk161112 25 elk161113 25 birka161119 25 äk161203 25 äk161204 25 nerk160124 20 spin160521 20 spin160522 20 jkk160813 20 msk160904 20 vk160917 20 nerk160604 15 ck160702 15                                                          
2 175,19 10 HCL n 03 24 Nowa LO1541 Hona (K) Maud Strid NERK nerk160604 35,07 msk160904 35,05 fräs160228 35,03 östk160430 35,02 östk160501 35,02 uk160619 25 nerk160605 20 väk160703 20 däk161002 20 nerk160124 15                                                                                  
3 165,15 6 HCL n 23 Årissa DSM LO908 Hona (K) Marie Nilsson SYDK min160227 35,05 sydk160424 35,04 sydk160423 35,03 skkk160814 35,03 sviss160604 25 skkk160813 25                                                                                          
Huskatt senior                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 150,12 22 HCS n 22 Pipen LO931 Hane (K) Eva Hellkvist BIK elk161112 30,03 elk161113 30,03 dk160515 30,02 ck160702 30,02 vk160917 30,02 vk160918 30,02 nerk160124 30,01 spin160521 30,01 spin160522 30,01 ck160703 30,01 jkk160813 30,01 jkk160814 30,01 msk160904 30,01 bik161015 30,01 bik161016 30,01 birka161119 30,01 birka161120 30,01 äk161204 30,01 nerk160123 20 nerk160604 20 nerk160605 20 äk161203 20                                                          
2 140,10 5 HCL n 02 Merlin LO1329 Hane (K) Jorunn Hellman SYDK sydk160423 30,04 sviss160604 30,02 skkk160814 30,02 äk161203 30,02 ck160702 20                                                                                            
3 135,02 6 HCL n 23 Årissa DSM LO908 Hona (K) Marie Nilsson SYDK min160227 30,01 skkk160813 30,01 sydk160423 25 sviss160604 25 skkk160814 25 sydk160424 20                                                                                          
Huskatt veteran                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 150,06 11 HCS f 09 Mixi LO990 Hona (K) Kerstin Norlin & Eva Norlin BIRKA msk160904 30,02 fräs160227 30,01 sk160326 30,01 gek160521 30,01 nerk160604 30,01 uk160618 30,01 jkk160813 30,01 däk161001 30,01 östk161008 30,01 birka161119 30,01 nerk160123 20                                                                                
2 150,05 8 HCS d 23 Djabo LO365 Hane (K) Maria Hempel BK dk160514 30,01 dk160515 30,01 spin160521 30,01 spin160522 30,01 elk161112 30,01 elk161113 30,01 äk161203 30,01 äk161204 30,01                                                                                      
3 110,02 4 HCS a Folke LO1669 Hane (K) Eva Andersson NERK nerk160124 30,01 uk160619 30,01 nerk160123 25 msk160904 25