Vuxen hona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 276,02 23 DRX f 03 24 WW'16 SC Ulica Happymiau*PL JW LO320039 Hona Liv Vanessa Lassarp DK vk160917 55,23 häk161016 55,21 däk161002 55,2 sk160326 55,19 sk160327 55,19 häk161015 55,19 gek160522 55,18 nerk160604 55,18 nerk160605 55,18 vk160918 55,14 uk160618 55,13 uk160619 55,12 jkk160814 55,1 jkk160813 55,08 östk161008 55,07 sydk160424 45 dk160515 45 väk160702 45 väk160703 45 birka161120 45 äk161203 45 msk160903 40 äk161204 40                                                        
2 275,83 15 OSH h 24 SC S*Limericks Pannacotta JW LO289300 Hona Camilla Olin SYDK sydk160424 55,26 spin160521 55,16 sviss160604 55,14 sviss160605 55,14 östk160430 55,13 östk160501 55,13 elk161112 55,11 elk161113 55,11 östk161009 55,07 ck160702 55,02 ck160703 55,01 nerk160123 45 sydk160423 45 vk160917 45 bik161016 45                                                                        
3 275,76 7 DRX w 62 SC Rexperiment Miranda JW LO310126 Hona Charlott Stenberg ÄK äk161204 55,19 birka161120 55,18 birka161119 55,16 nerk160124 55,14 skkk160814 55,09 nerk160123 45 äk161203 45                                                                                        
Vuxen hane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 275,91 16 CRX n SC (N)Tweeget Prince O' Miracle DSM DVM LO301095 Hane Anne-Marie Halén BIRKA nerk160123 55,25 nerk160604 55,2 nerk160605 55,19 sydk160424 55,14 däk161002 55,13 sk160326 55,12 msk160903 55,11 fräs160228 55,1 birka161120 55,09 sk160327 55,08 gek160522 55,08 birka161119 55,06 nerk160124 45 fräs160227 45 gek160521 45 däk161001 45                                                                      
2 275,40 14 OSH n 24 GIC S*Limericks Wizard JW LO317587 Hane Maria Öhlin DÄK bjk160409 55,09 min160227 55,08 bjk160410 55,08 häk161015 55,08 gek160521 55,07 häk161016 55,06 elk161113 55,06 min160228 55,04 sök160430 55,02 sök160501 55,02 gek160522 45 suk160820 45 suk160821 45 nerk160604 40                                                                          
3 265,40 14 OSH n MW SC Youko Faeton JW RX318803 Hane Maria Madsen FRÄS däk161001 55,16 fräs160227 55,14 spin160521 55,06 spin160522 55,04 nerk160123 45 fräs160228 45 sk160326 45 östk160430 45 östk160501 45 uk160618 45 uk160619 45 däk161002 45 östk161008 45 östk161009 45                                                                          
Kastrat hona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 275,37 6 DRX f 32 IP SE*Amor Regis Nenya LO319338 Hona (K) Lisbet Lindell ÄK vk160917 55,13 vk160918 55,11 äk161204 55,07 skkk160814 55,04 skkk160813 55,02 äk161203 45                                                                                          
2 275,29 23 DRX f SP S*Fairycoons Miss April fool DSM RX286215 Hona (K) Cathrine Järlefalk JKK nerk160123 55,06 nerk160605 55,06 jkk160813 55,06 äk161203 55,06 däk161002 55,05 fräs160227 55,04 sk160326 55,04 sk160327 55,04 gek160521 55,04 nerk160604 55,04 östk161008 55,03 birka161119 55,03 birka161120 55,03 gek160522 55,02 msk160903 55,02 fräs160228 45 östk160430 45 uk160618 45 uk160619 45 jkk160814 45 suk160821 45 östk161009 45 äk161204 45                                                        
3 275,18 9 RUS  IP S*Limelight's Una LO309937 Hona (K) Kenneth Eklind RYSS väk160702 55,05 dk160514 55,04 dk160515 55,03 väk160703 55,03 elk161112 55,03 spin160521 55,02 vk160917 45 vk160918 45 elk161113 45                                                                                    
Kastrat hane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 275,60 12 CRX n SP S*Jazz-Annas Georgy Porgy DSM DVM LO235390 Hane (K) Anne-Marie Halén BIRKA sk160326 55,14 sydk160423 55,14 sydk160424 55,12 nerk160123 55,1 nerk160124 55,1 birka161120 55,09 gek160522 55,08 däk161002 55,05 däk161001 55,03 nerk160604 45 nerk160605 45 birka161119 45                                                                              
2 275,32 8 OSH n 24 SW SP Woody Woodpecker of Black Lotus*CH JW LO309722 Hane (K) Birgitta Schmidt VK vk160917 55,18 spin160521 55,04 spin160522 55,04 elk161112 55,03 äk161204 55,03 bik161016 55,02 äk161203 55,02 bik161015 45                                                                                      
3 265,24 6 ABY o IP GIC S*Aucuparia's Topkapi LO304163 Hane (K) Jan Sjögren & Jan Eriksson FRÄS uk160619 55,08 suk160821 55,08 suk160820 55,04 häk161015 55,04 elk161112 45 elk161113 45                                                                                          
Ungdjur / Junior                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 275,73 12 OSH n 03 CH La Bell Zting Ray JW LO323182 Hane Jill Back SK gek160521 55,21 jkk160813 55,15 gek160522 55,14 uk160619 55,12 uk160618 55,11 bjk160410 55,06 bjk160409 55,05 sök160501 55,04 sviss160605 55,04 sök160430 55,03 sviss160604 55,02 jkk160814 45                                                                              
2 275,72 7 DRX ns 24 SE*Amor Regis Karma is a Bitch JW LO328130 Hona Birgitta Karlsson SYDK jkk160813 55,2 jkk160814 55,15 däk161001 55,13 msk160903 55,12 vk160917 55,12 birka161119 45 birka161120 40                                                                                        
3 275,56 12 OSH a S*Labolina's Totally In Love JW LO324737 Hona Maria Madsen FRÄS vk160917 55,2 östk161008 55,11 msk160903 55,1 östk160430 55,08 spin160521 55,07 däk161001 55,07 östk160501 55,06 spin160522 55,06 uk160618 45 väk160703 45 skkk160813 45 däk161002 45                                                                              
4 275,48 6 OSH b 24 Opium Faeton JW RX331839 Hane Maria Madsen FRÄS däk161002 55,13 äk161203 55,1 äk161204 55,1 elk161113 55,08 elk161112 55,07 däk161001 45                                                                                          
5 275,40 13 OSH a 25 CH Edgar Sia Alicia, CZ JW LO324987 Hane Marika Christiansen VK nerk160604 55,11 nerk160605 55,11 min160227 55,09 skkk160813 55,07 dk160515 55,02 ck160702 55,02 ck160703 55,02 skkk160814 55,02 sydk160423 45 sydk160424 45 dk160514 45 spin160521 45 spin160522 45                                                                            
Senior                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 150,15 15 CRX n SP S*Jazz-Annas Georgy Porgy DSM DVM LO235390 Hane (K) Anne-Marie Halén BIRKA sk160327 30,03 sydk160423 30,03 sydk160424 30,03 birka161119 30,03 birka161120 30,03 fräs160227 30,02 fräs160228 30,02 nerk160605 30,02 nerk160123 30,01 nerk160124 30,01 gek160521 30,01 gek160522 30,01 nerk160604 30,01 däk161001 30,01 däk161002 25                                                                        
2 150,13 8 BAL n PR SC S*Mesmereyes Exit LO235842 Hane (K) Birgitte Mårdholt BJK häk161015 30,04 häk161016 30,04 sk160326 30,02 ck160703 30,02 uk160618 30,01 ck160702 25 sk160327 20 uk160619 20                                                                                      
3 150,07 6 CRX n SP IC S*Jazz-Annas Charleston DSM LO251060 Hane (K) Anne-Marie Halén BIRKA jkk160814 30,02 msk160903 30,02 östk160430 30,01 östk160501 30,01 jkk160813 30,01 uk160619 25                                                                                          
Veteran                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 150,05 6 OSH ns SP SC S*Tammee's Zuper Zeta DSM LO224669 Hona (K) Maria Hempel BK bik161015 30,01 bik161016 30,01 elk161112 30,01 elk161113 30,01 äk161203 30,01 äk161204 30,01                                                                                          
2 120,04 4 DRX n 24 PR S*Peavey's Van Veeteren RX209624 Hane (K) Susanne Svelander SUK suk160820 30,01 suk160821 30,01 häk161015 30,01 häk161016 30,01                                                                                              
Avelshona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 55,57 5 OSH h GIC S*Siaön's Koola Katja LO286820 Hona Elin Wicksell SC sk160326 60 uk160618 60 sk160327 46,7 uk160619 46,7 msk160903 20                                                                                            
2 42,23 4 CRX f 02 62 SC S*Rexlicious Bubblizz JW LO303408 Hona Emil Fredriksson UK häk161016 50 däk161001 40 häk161015 36,7 däk161002 26,7                                                                                              
3 38,87 4 SPH w 62 IC S*Kattmillas Jenlain Blonde LO295689 Hona Camilla Eriksson BJK suk160821 43,3 nos160827 43,3 suk160820 30 nos160828 30                                                                                              
Avelshane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 56,67 5 OSH n 24 NW SC UA*OriStyle Cappelano JW LO311381 Hane Maria Madsen FRÄS östk160430 63,3 östk160501 56,7 väk160703 50 väk160702 33,3 skkk160813 33,3                                                                                            
2 55,57 4 OSH n 03 24 GIC AR*Shasa Kozi JW LO296099 Hane Jill Back SK sk160326 60 uk160618 60 sk160327 46,7 uk160619 46,7                                                                                              
3 42,23 4 CRX n 22 GIC S*Spotless Rasputin LO317272 Hane Angela Andersson & Ing-Marie Andersson JKK häk161016 50 däk161001 40 häk161015 36,7 däk161002 26,7                                                                                              
Uppfödning                                                                                                      
plac. tot poäng antal namn uppfödare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 44,67 4 S*Aucuparia's Jan Sjögren & Jan Eriksson FRÄS uk160619 50 häk161015 48 uk160618 36 fräs160227 28                                                                                              
2 34,00 5 S*Kattmillas Camilla Eriksson BJK nos160828 38 nerk160604 36 nos160827 28 vk160917 22 nerk160605 20                                                                                            
3 32,00 4 S*Moramyran's Maria Öhlin DÄK suk160821 40 suk160820 36 msk160903 20 min160227 16