Vuxen hona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 276,26 10 BUR n SC Stjärnviks Divine Embla JW LO308503 Hona Sara Mitzeus MIN vk160917 55,29 vk160918 55,26 skkk160814 55,24 äk161204 55,24 äk161203 55,23 dk160514 55,21 dk160515 55,15 ck160703 55,14 sydk160424 45 ck160702 40                                                                                  
2 276,05 22 KOR  NW SC S*Mästertassen Nadee DVM LO292232 Hona Karin Dessne FRÄS nerk160123 55,29 nerk160124 55,26 skkk160813 55,25 fräs160228 55,14 uk160619 55,11 birka161120 55,1 uk160618 55,09 nos160828 55,07 elk161112 55,07 birka161119 55,05 sydk160423 45 dk160515 45 ck160702 45 skkk160814 45 vk160917 45 vk160918 45 östk161009 45 bik161015 45 elk161113 45 äk161204 45 spin160522 40 ck160703 40                                                          
3 275,97 23 BEN n 24 SW SC S*KungsgardenCats Keep Lovin' Lo JW DSM DVM RX284107 Hona Ulrica Lindblom Granlid SYDK msk160904 55,22 sydk160423 55,2 sydk160424 55,2 sk160327 55,18 gek160521 55,17 nerk160605 55,17 sk160326 55,16 väk160702 55,13 östk160430 55,12 väk160703 55,12 gek160522 55,11 östk161008 55,1 östk160501 55,09 östk161009 55,09 däk161001 55,04 nerk160124 45 nerk160604 45 jkk160813 45 jkk160814 45 vk160918 45 äk161204 45 nerk160123 40 vk160917 40                                                        
Vuxen hane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 275,65 14 BEN n 24 SC S*KungsgardenCats Sun Dog DSM DVM RX296417 Hane Ulrica Lindblom Granlid & Sofia Granlid SYDK äk161204 55,19 sydk160423 55,13 elk161113 55,13 uk160618 55,1 jkk160814 55,1 sydk160424 55,09 uk160619 55,09 däk161001 55,05 däk161002 55,05 sviss160604 45 väk160703 45 jkk160813 45 msk160904 45 äk161203 45                                                                          
2 275,25 8 BSH a SC S*Lord Signe's Sheldon Cooper DVM LO297045 Hane Sara Björk BJK bjk160410 55,07 bjk160409 55,06 sök160430 55,04 sök160501 55,04 sol160514 55,04 sol160515 55,03 nos160827 45 häk161016 45                                                                                      
3 265,33 13 BEN n 24 32 SC Laskalinas Marsic RX315869 Hane Camilla Rosenlund ÖSTK nerk160605 55,11 bik161015 55,09 jkk160813 55,07 bik161016 55,06 östk160430 45 dk160514 45 väk160702 45 väk160703 45 msk160904 45 vk160918 45 däk161001 45 östk161009 45 elk161113 45                                                                            
Kastrat hona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 275,55 22 BSH ns 11 SW SP SC S*Pymans Maj-Britt DSM DVM LO211387 Hona (K) Anne-Maj Nilsson TCC äk161203 55,15 jkk160813 55,13 jkk160814 55,09 vk160917 55,09 vk160918 55,09 uk160618 55,08 uk160619 55,07 sk160326 55,06 sk160327 55,06 väk160702 55,06 väk160703 55,05 östk161009 55,05 birka161119 55,05 birka161120 55,05 bik161015 55,03 bik161016 55,03 östk160430 55,02 östk160501 55,01 nerk160124 45 fräs160227 45 fräs160228 45 östk161008 45                                                          
2 275,46 16 BUR a SW SP IC S*Piapizzi's Early Dawn DSM LO262217 Hona (K) Anneli Ferm VÄK nerk160123 55,11 msk160904 55,11 elk161112 55,1 elk161113 55,08 sydk160423 55,06 däk161002 55,06 sydk160424 55,05 däk161001 55,05 nerk160124 45 nerk160604 45 nerk160605 45 väk160702 45 väk160703 45 jkk160813 45 vk160918 45 äk161204 45                                                                      
3 275,43 16 KOR  SP SC Quartus Shantung Louwin DSM LO257519 Hona (K) Karin Dessne FRÄS nerk160604 55,11 fräs160227 55,1 nerk160124 55,08 nerk160605 55,07 skkk160813 55,07 fräs160228 55,05 ck160702 55,05 östk161008 55,05 ck160703 55,03 spin160522 55,02 dk160514 45 vk160918 45 elk161112 45 birka161119 45 birka161120 45 äk161203 45                                                                      
Kastrat hane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 275,60 26 BUR n SW SP GIC S*Piapizzi's Klumsy Keddie DSM DVM LO297247 Hane (K) Åsa Widh & Anne Nordström SYDK min160227 55,16 sydk160423 55,11 väk160703 55,11 msk160904 55,11 äk161203 55,11 min160228 55,1 vk160917 55,1 nerk160123 55,09 skkk160814 55,09 vk160918 55,09 väk160702 55,08 sviss160604 55,07 elk161112 55,07 elk161113 55,07 nerk160124 55,06 gek160521 55,06 birka161120 55,06 gek160522 55,05 birka161119 55,05 sviss160605 55,04 sk160326 45 sk160327 45 skkk160813 45 däk161001 45 däk161002 45 bik161016 45                                                  
2 275,38 23 BEN n 24 SW SP S*KungsgardenCats Rhapsody In Groove DSM DVM RX289795 Hane (K) Hillevi Förhammar SK jkk160813 55,1 jkk160814 55,09 sydk160424 55,07 däk161001 55,07 däk161002 55,05 östk160430 55,01 östk160501 55,01 östk161008 55 östk161009 55 nerk160123 45 nerk160124 45 fräs160227 45 fräs160228 45 sk160327 45 sydk160423 45 gek160521 45 gek160522 45 väk160702 45 äk161204 45 väk160703 40 msk160904 40 birka161119 40 äk161203 40                                                        
3 265,18 13 BEN n 22 SP SC Artizto Catz Edward A DSM DVM RX274565 Hane (K) Anette Lidenskog ÄK ck160702 55,09 grk160109 55,04 spin160522 55,03 spin160521 55,02 sydk160423 45 sydk160424 45 ck160703 45 jkk160813 45 vk160918 45 bik161016 45 elk161112 45 elk161113 45 jkk160814 40                                                                            
Ungdjur / Junior                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 275,52 14 BUR c S*Piapizzi's Ubuntu JW LO326065 Hane Sara Mitzeus MIN sviss160604 55,15 birka161119 55,11 ck160702 55,1 sviss160605 55,09 ck160703 55,07 däk161002 55,07 skkk160814 55,05 elk161113 55,05 bik161015 55,04 elk161112 55,02 vk160917 45 bik161016 45 birka161120 45 äk161203 40                                                                          
2 275,47 10 BUR n Shai-San-War's Veikko JW LO322753 Hane Marie Lindén NERK nerk160604 55,15 jkk160813 55,09 jkk160814 55,09 sk160327 55,08 gek160521 55,06 gek160522 55,05 nerk160605 45 uk160619 45 suk160820 40 msk160904 40                                                                                  
3 265,44 12 BEN n 24 S*KungsgardenCats Dolores Haze RX322808 Hona Ulrica Lindblom Granlid & Sofia Granlid SYDK sydk160423 55,18 sydk160424 55,15 nerk160605 55,06 östk160430 55,05 nerk160123 45 sk160326 45 sk160327 45 östk160501 45 uk160618 45 uk160619 45 väk160702 45 väk160703 45                                                                              
4 265,33 7 BUR c S*Piapizzi's Chaali JW LO331087 Hane Anne Nordström & Sofie Abbereus & Johan Nordström FMK elk161113 55,13 däk161002 55,07 elk161112 55,07 bik161015 55,06 bik161016 45 äk161203 45 äk161204 45                                                                                        
5 255,41 9 BEN n 24 S*KungsgardenCats Kitty Starlett RX324855 Hona Ulrica Lindblom Granlid & Sofia Granlid SYDK sydk160424 55,2 spin160521 55,14 östk160430 55,07 östk160501 45 spin160522 45 väk160703 45 vk160918 45 jkk160813 40 jkk160814 40                                                                                    
Senior                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 150,19 22 KOR  SP SC Quartus Shantung Louwin DSM LO257519 Hona (K) Karin Dessne FRÄS äk161204 30,05 spin160522 30,04 vk160918 30,04 nerk160604 30,03 ck160702 30,03 dk160515 30,02 nerk160605 30,02 uk160619 30,02 ck160703 30,02 skkk160814 30,02 elk161113 30,02 uk160618 30,01 östk161008 30,01 östk161009 30,01 birka161119 30,01 birka161120 30,01 dk160514 25 skkk160813 25 vk160917 25 bik161015 25 elk161112 20 äk161203 20                                                          
2 150,10 7 BML fs 12 31 SP CH S*Kustens SL Gloria Gaynor for A-K RX247665 Hona (K) Anna-Karin Rahm HÄK sök160501 30,02 gek160522 30,02 suk160821 30,02 häk161015 30,02 häk161016 30,02 fräs160227 20 däk161002 20                                                                                        
3 140,09 6 BML ns 11 31 SP IC Baheras Wb Otto RX254644 Hane (K) Gudrun Westman SKKK skkk160813 30,04 bik161015 30,03 dk160514 30,02 dk160515 25 skkk160814 25 äk161204 20                                                                                          
Veteran                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 150,15 27 BSH ns 11 SW SP SC S*Pymans Maj-Britt DSM DVM LO211387 Hona (K) Anne-Maj Nilsson TCC nerk160604 30,03 nerk160605 30,03 uk160618 30,03 väk160702 30,03 väk160703 30,03 bik161015 30,03 bik161016 30,03 nerk160123 30,02 nerk160124 30,02 fräs160227 30,02 uk160619 30,02 jkk160814 30,02 msk160904 30,02 vk160917 30,02 östk161008 30,02 östk161009 30,02 birka161120 30,02 fräs160228 30,01 sk160326 30,01 sk160327 30,01 östk160430 30,01 östk160501 30,01 vk160918 30,01 birka161119 30,01 äk161203 30,01 äk161204 30,01 jkk160813 20                                                
2 150,07 11 BSH d 24 SP EC S*Sagorikets Jum-Jum LO207504 Hane (K) Peter Hultenius JKK elk161112 30,02 elk161113 30,02 gek160521 30,01 gek160522 30,01 ck160703 30,01 msk160904 25 bik161015 25 bik161016 25 dk160514 20 dk160515 20 ck160702 20                                                                                
3 115,09 4 BML ns 11 SP SC S*Kustens SL Bonnie Tyler LO218658 Hona (K) Doris Bratthammar SPIN dk160515 30,05 spin160521 30,02 spin160522 30,02 dk160514 25                                                                                              
Avelshona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 50,03 5 BEN n 24 SW SC S*KungsgardenCats Keep Lovin' Lo JW DSM DVM RX284107 Hona Ulrica Lindblom Granlid SYDK nerk160123 56,7 nerk160124 46,7 sk160326 46,7 sk160327 46,7 jkk160814 20                                                                                            
2 37,77 5 BSH h IC LT*Padauza Sabrina LO286622 Hona Erika Ivarsson MSK sök160501 46,7 nerk160123 33,3 sk160327 33,3 sök160430 33,3 grk160109 20                                                                                            
3 21,13 3 BEN n 24 CH S*Leopardettes Astra RX241988 Hona Roger Ek JKK jkk160813 26,7 jkk160814 20 msk160904 16,7                                                                                                
Avelshane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 64,43 5 BEN n 24 SW'10 SW'09 SC Absolutely Super Cooper DSM DVM RX246631 Hane Ulrica Lindblom Granlid & Sofia Granlid & Eva Hellerud SYDK sydk160423 66,7 väk160703 63,3 äk161204 63,3 väk160702 50 äk161203 40                                                                                            
2 48,90 6 BUR c SC S*Piapizzi's Jo-Jo JW LO314682 Hane Wendy Mörk FMK skkk160814 50 msk160904 50 elk161112 46,7 bik161016 43,3 elk161113 36,7 bik161015 33,3                                                                                          
Uppfödning                                                                                                      
plac. tot poäng antal namn uppfödare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 67,33 21 S*Piapizzi's Anne Nordström & Sofie Abbereus & Johan Nordström FMK elk161112 68 elk161113 68 sviss160605 66 sviss160604 64 väk160702 64 skkk160814 62 sydk160423 60 vk160917 60 däk161002 58 nerk160123 56 msk160904 56 vk160918 56 min160228 52 min160227 50 äk161203 50 nerk160124 46 sydk160424 46 väk160703 46 skkk160813 46 däk161001 38 äk161204 36                                                            
2 67,33 19 S*KungsgardenCats Ulrica Lindblom Granlid & Sofia Granlid SYDK sydk160424 70 sydk160423 66 östk160501 66 sk160327 62 östk160430 60 väk160703 58 äk161204 56 nerk160123 54 fräs160227 54 sk160326 54 nerk160124 52 jkk160814 52 jkk160813 50 östk161008 50 gek160521 46 väk160702 46 gek160522 42 vk160918 40 vk160917 32                                                                
3 38,67 4 Baheras Barbro Helmer & Anna Helmer SKKK dk160515 52 nerk160123 32 nerk160124 32 äk161204 28