Vuxen hona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 277,00 14 NFO f 09 24 SC S*Pysida's Ultra JW DSM DVM LO298682 Hona Ewa Jansson & Maria Maja Karlsson DÄK nerk160123 55,47 nerk160124 55,43 msk160903 55,43 väk160702 55,36 däk161001 55,31 äk161204 55,27 äk161203 55,25 fräs160227 55,24 nerk160604 55,24 nerk160605 55,24 jkk160813 55,16 jkk160814 55,15 gek160521 45 gek160522 45                                                                          
2 276,55 11 NFO f 09 24 GIC S*Pysida's Zim-Zalabim LO317743 Hona Annie Gylling ELK sk160327 55,37 väk160703 55,33 sk160326 55,3 vk160917 55,3 sydk160424 55,25 vk160918 55,25 däk161002 55,25 dk160514 55,23 sviss160605 55,22 dk160515 55,18 sydk160423 45                                                                                
3 266,23 18 SIB ny 24 WW'15 SC S*AmiliiSibiri's Prinzessin Glorina DSM DVM LO290059 Hona Sören Kedert GEK gek160522 55,36 uk160619 55,33 sök160430 55,31 ukSIB160618 55,23 nerk160124 45 fräs160227 45 fräs160228 45 bjk160409 45 bjk160410 45 sök160501 45 suk160820 45 suk160821 45 msk160903 45 östk161008 45 östk161009 45 birka161120 45 nerk160123 40 gek160521 40                                                                  
Vuxen hane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 276,31 5 MCO ns 02 21 62 GIC S*Island Coon's Esprit DSM DVM JW LO292641 Hane Maria Asp Magnusson & Johan Asp VÄK äk161203 55,33 äk161204 55,32 däk161001 55,28 däk161002 55,19 elk161112 55,19                                                                                            
2 276,25 12 NFO d 09 22 SC IT*Norr Venn's Via L'Viaquez DSM DVM LO298306 Hane Birgitta Forsberg BJK nerk160123 55,4 nos160828 55,28 bjk160409 55,21 sol160514 55,19 bjk160410 55,17 sök160501 55,16 sol160515 55,16 suk160821 55,15 sök160430 55,14 nos160827 45 häk161015 45 häk161016 40                                                                              
3 276,24 14 NFO d 09 24 SC S*Dalkullans Billy Bisquit JW DSM DVM LO286009 Hane Inger Andersson VÄK östk160501 55,27 väk160702 55,26 nerk160604 55,25 östk160430 55,24 nerk160605 55,22 elk161113 55,13 grk160109 55,12 nerk160124 45 sk160326 45 väk160703 45 jkk160813 45 jkk160814 45 däk161001 45 däk161002 45                                                                          
Kastrat hona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 275,86 20 MCO f 03 BW SW SP SE*KobbaCat's Beauty LO314452 Hona (K) Thomas Snällström SC däk161001 55,2 gek160521 55,19 nerk160123 55,18 birka161119 55,16 däk161002 55,13 fräs160227 55,11 gek160522 55,11 birka161120 55,1 fräs160228 55,08 ck160703 55,08 ck160702 55,07 jkk160813 55,07 äk161204 55,07 östk160501 55,06 jkk160814 55,06 östkMCO161008 55,03 nerk160124 45 östk161009 45 äk161203 45 östk160430 40                                                              
2 265,48 16 MCO n 22 SP IC IDP*Bluesrags Odetta Holmes DVM LO297943 Hona (K) Lena Karlsson VÄK nerk160124 55,17 väk160702 55,12 väk160703 55,11 vk160917 55,08 nerk160123 45 sk160327 45 östk160430 45 gek160521 45 gek160522 45 nerk160605 45 vk160918 45 däk161001 45 däk161002 45 elk161112 45 elk161113 45 msk160903 40                                                                      
3 265,25 8 NFO fs 09 23 IP SC S*Musslan Blinka DVM LO232173 Hona (K) Charlotta Kindbom ELK vk160918 55,09 skkk160813 55,08 spin160521 55,04 spin160522 55,04 vk160917 45 elk161112 45 elk161113 45 äk161204 45                                                                                      
Kastrat hane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 276,05 20 NFO n 03 22 SP S*Myselisia's Westwood LO295340 Hane (K) Annie Gylling ELK däk161001 55,31 däk161002 55,24 väk160703 55,18 väk160702 55,17 elk161113 55,15 elk161112 55,14 sviss160604 55,13 sviss160605 55,11 vk160917 55,11 dk160514 55,1 spin160521 55,1 skkk160814 55,1 äk161204 55,1 skkk160813 55,08 vk160918 55,07 min160227 45 min160228 45 sydk160423 45 sydk160424 45 äk161203 45                                                              
2 275,77 10 MCO d 22 SP SC (N)Arctic Coon's Dimaz DSM DVM LO229821 Hane (K) Karin Göransson SÖK suk160821 55,17 sol160514 55,16 sök160430 55,15 suk160820 55,15 sök160501 55,14 uk160618 55,14 sol160515 55,1 uk160619 45 däk161001 45 häk161015 45                                                                                  
3 275,67 9 NFO as 09 22 IP S*Segersjös Qip LO317254 Hane (K) Alexandra Axelsson SK nerk160604 55,21 östk160501 55,13 birka161120 55,13 östk160430 55,11 jkk160813 55,09 jkk160814 45 birka161119 45 msk160903 40 däk161001 40                                                                                    
Ungdjur / Junior                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 276,50 9 NFO n 01 21 62 S*Pax' Galileo JW LO321121 Hane Eleonor Nilsson ELK nerk160123 55,48 nerk160124 55,46 sydk160423 55,21 min160227 55,19 sydk160424 55,16 min160228 55,12 spin160521 55,1 nerk160604 45 nerk160605 45                                                                                    
2 276,01 10 NFO ns 09 22 S*Pax' Heros JW LO322981 Hane Maria (Maja) Karlsson DÄK gek160521 55,3 gek160522 55,21 östk160501 55,17 nerk160605 55,17 nerk160604 55,16 östk160430 55,12 fräs160227 45 sk160326 45 sk160327 45 väk160702 45                                                                                  
3 275,64 6 MCO d 02 21 62 SE*KobbaCat's Cayenne JW LO326846 Hane Michaela Mattsson FRÄS jkk160814 55,22 häk161015 55,13 häk161016 55,11 östkMCO161008 55,1 östk161009 55,08 jkk160813 45                                                                                          
4 265,88 5 NFO n 02 21 62 S*Zygot's Joyous LO330658 Hane Camilla Wester GRK birka161119 55,33 äk161203 55,22 elk161112 55,19 elk161113 55,14 äk161204 45                                                                                            
5 265,77 10 NFO d 22 S*Just Catnap's Nicolas JW LO325111 Hane Kerstin Kristiansson & Mia Leonie Kristiansson BJK bjk160409 55,26 bjk160410 55,24 nos160828 55,15 sol160515 55,12 sök160430 45 sök160501 45 sol160514 45 nerk160604 45 nerk160605 45 nos160827 40                                                                                  
Senior                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 150,22 16 NFO f 23 GIP SC S*Räserråttan's Dagny LO253762 Hona (K) Carina Berntsson DÄK sk160326 30,06 däk161001 30,06 fräs160227 30,05 birka161119 30,03 fräs160228 30,02 birka161120 30,02 jkk160813 30,01 jkk160814 30,01 gek160522 25 nerk160605 25 däk161002 25 sk160327 20 nerk160604 20 uk160618 20 uk160619 20 msk160903 15                                                                      
2 150,20 10 MCO d 22 SP SC (N)Arctic Coon's Dimaz DSM DVM LO229821 Hane (K) Karin Göransson SÖK suk160820 30,06 sök160430 30,04 däk161002 30,04 sol160514 30,03 sol160515 30,03 uk160618 25 däk161001 25 sök160501 20 uk160619 20 suk160821 20                                                                                  
3 150,12 14 MCO n 22 SP GIC S*General Coon's Atlas DVM LO246598 Hane (K) Ingrid Axelsson Hägg & Rickard Hägg ÖSTK dk160514 30,03 äk161203 30,03 ck160702 30,02 ck160703 30,02 östk161008 30,02 östk161009 30,02 dk160515 25 nerk160123 20 östk160430 20 östk160501 20 nerk160604 20 nos160828 20 äk161204 20 nos160827 15                                                                          
Veteran                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 150,12 17 SIB n 24 SP Natalia DSM DVM LO207145 Hona (K) Susanne Diepholtz UK msk160903 30,03 däk161002 30,03 nerk160124 30,02 sk160327 30,02 gek160521 30,02 gek160522 30,02 jkk160814 30,02 däk161001 30,02 birka161119 30,02 birka161120 30,02 nerk160123 30,01 fräs160227 30,01 fräs160228 30,01 jkk160813 30,01 uk160618 20 östk161008 20 östk161009 20                                                                    
2 150,08 22 SIB a 23 SP EC S*Solberga Zafirs Anisiia DVM LO202096 Hona (K) Helén Danielsson UK uk160618 30,02 väk160702 30,02 väk160703 30,02 sk160326 30,01 östk160430 30,01 östk160501 30,01 uk160619 30,01 nerk160604 25 nerk160605 25 häk161015 25 häk161016 25 nerk160124 20 sk160327 20 gek160521 20 gek160522 20 msk160903 20 däk161001 20 birka161119 20 birka161120 20 däk161002 15 östk161008 15 östk161009 15                                                          
3 140,12 6 NFO n 09 24 SP S*Milda ma Tildes Astro Adamo LO220258 Hane (K) Annelie Paulsson Hedström BJK nos160827 30,04 nos160828 30,04 bjk160409 30,02 sol160514 30,02 bjk160410 20 sol160515 20                                                                                          
Avelshona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 62,20 4 NFO n 09 24 SC S*Medaljens Vivienne Westwood LO277373 Hona Ann Roshage JKK uk160618 63,3 jkk160814 63,3 gek160521 60 gek160522 60                                                                                              
2 60,00 4 NFO f 24 GIC S*Stortallens Ingrid Elvira DVM LO273650 Hona Birgitta Forsberg BJK nos160827 60 nos160828 60 däk161002 60 däk161001 33,3                                                                                              
3 48,90 4 NFO f 24 IC S*Myselisia's Fiona LO254675 Hona Cecilia Gylling & Thomas Gylling ELK spin160521 56,7 sydk160423 46,7 sydk160424 43,3 spin160522 36,7                                                                                              
Avelshane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 64,47 11 NFO d 09 22 SC IT*Norr Venn's Via L'Viaquez DSM DVM LO298306 Hane Birgitta Forsberg BJK bjk160409 66,7 bjk160410 66,7 nos160827 60 nos160828 60 däk161002 60 sol160514 56,7 häk161016 56,7 däk161001 46,7 häk161015 43,3 sol160515 33,3 suk160821 33,3                                                                                
2 61,10 11 NFO d 09 24 SC S*Dalkullans Billy Bisquit JW DSM DVM LO286009 Hane Inger Andersson VÄK nerk160604 66,7 nerk160124 63,3 väk160703 53,3 jkk160814 53,3 jkk160813 53 väk160702 50 däk161001 50 grk160109 43,3 däk161002 43,3 nerk160123 33,3 nerk160605 33,3                                                                                
3 48,90 7 MCO d 03 GIC SE*KobbaCat's Bam-Bam LO314454 Hane Thomas Snällström SC jkk160814 50 östk161009 50 östkMCO161008 46,7 birka161119 46,7 birka161120 33,3 ck160703 20 ck160702 16,7                                                                                        
Uppfödning                                                                                                      
plac. tot poäng antal namn uppfödare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 62,00 6 S*Just Catnap's Kerstin Kristiansson & Mia Leonie Kristiansson BJK nos160828 64 nos160827 62 bjk160409 60 sol160514 54 sol160515 52 bjk160410 48                                                                                          
2 60,67 16 S*Myselisia's Cecilia Gylling & Annie Gylling & Thomas Gylling ELK spin160521 66 spin160522 62 vk160917 54 äk161204 52 elk161112 50 skkk160813 46 vk160918 46 elk161113 46 sydk160423 44 väk160703 44 sydk160424 42 äk161203 40 väk160702 36 skkk160814 32 dk160514 30 dk160515 22                                                                      
3 54,67 6 SE*KobbaCat's Thomas Snällström SC jkk160814 56 östkMCO161008 54 östk161009 54 ck160703 46 jkk160813 42 ck160702 28